בחינות

לוח בחינות

לוח בחינות של החוג לחינוך וללימודי הוראה

מועדים מיוחדים

הגשת בקשות למועדים מיוחדים תתבצע דרך מערכת הטפסים המקוונת של וועדת ההוראה של בית הספר לחינוך בלבד.

להלן קישור לטופס המקוון של המועדים המיוחדים

   לתשומת ליבכם : בקשות אשר תגענה לוועדת ההוראה של הפקולטה למדעי הרוח לא תטופלנה.

מועדים מיוחדים קורסי סמסטר א'

בקשות לועדות הוראה ניתן להגיש בין התאריכים 19/04/17- 11/05/17 - יש להקפיד על כך.

בקשות שיוגשו לאחר מכן לא יטופלו!!!

 

המבחנים יתקיימו בשלושת התאריכים הבאים: 27.7.17 , 30.7.17 , 31.7.17.

מועדים מיוחדים קורסי סמסטר ב' / שנתיים

עדכון לגבי מועד הגשת הבקשות לועדת הוראה יתפרסם בהמשך. 

המבחנים יתקיימו בשלושת התאריכים הבאים: 25.9.17 - 27.9.17.

תלמידים שיאושר להם מועד מיוחד יתעדכנו לגבי מועד הבחינה במזכירות החוג אצל מר שי חסון.

   לתשומת לבכם

  • בקשות הכוללות נימוקים רפואיים מצריכות אישור רפואי עדכני. הוועדה לא תתייחס לאישורי מחלה שאורכם פחות מ-4 ימים.

  • בקשות הכוללות אישורי מילואים מצריכות הצגת אישור שמ"פ. הוועדה לא תתחשב בצו מילואים.

  • תשובת הוועדה תחזור לכתובת הדואר האלקטרוני של האוניברסיטה (Mail Huji).