המגמה ללקויות למידה

קורסים השונים מתפרסים על שלושה תחומים מרכזיים: שפה (כתובה ומדוברת), קוגניציה מספרית וקשב. ההוראה של כל אחד מהתחומים האלה כוללת קורסים העוסקים בתהליכים הבסיסיים ובמהלך ההתפתחותי הרגיל שלהם, וקורסים המתמקדים בליקוי (דיסלקציה, דיסקלקוליה, לקויות קשב וריכוז - ADHD). בנוסף לכך, התכנית כוללת קורסים כלליים שעומדים ביסוד ההבנה והעיסוק בתחום לקויות הלמידה, בנושאים של קוגניציה, נוירופסיכולוגיה, אינטליגנציה, הערכה ומדידה.

יום פתוח וירטאלי