המגמה למנהל מדיניות ומנהיגות בחינוך

החינוך הציבורי במאה ה-21 אמור לתת מענה לצרכים חברתיים שונים בסביבה משתנה בתנאים של אי-וודאות. השדה החינוכי יוצר כר עשייה מרתק ומאתגר, במסגרתו מוטלים על ארגוני חינוך משימות חברתיות רבות המיועדות לתת מענה לרעות ולתחלואים החברתיים. בשל כך בתי ספר וארגוני חינוך אחרים נחשבים לארגונים מורכבים ביותר לניהול. הצורך לאפשר שונות ובאותה העת אחידות ותנאים שווים, להגדיר תכני לימוד, לעצב שיטות הוראה ולמידה,  להנחות ולפתח אנשי חינוך ובמקביל - לעמוד אל מול דרישות וציפיות לעיתים סותרות של יחידים, קהילות ורשויות, הופכים ניהול חינוכי לאתגר מורכב ורב ממדי. לצד אלה, נדרש החינוך הציבורי להצביע על יתרונו היחסי אל מול החלופות ולשמר מידה ראויה של רלוונטיות לצד חזון חינוכי מובחן.

המגמה למנהל מדיניות ומנהיגות בחינוך מציעה תכנית לימודים עשירה ומגוונת המיועדת למתעתדים לשמש בתפקידי מנהיגות, ניהול ועיצוב מדיניות במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית ולאלה המעוניינים לעסוק במחקר בתחום המדיניות, המנהיגות וההתנהגות הארגונית. הלימודים במגמה מכוונים לאפשר ללומדים התפתחות אישית וצמיחה פרופסיונאלית ולפתח בקרב הלומדים רגישות לשיקולים הרלוונטיים לקביעת מדיניות ולניהול מערכות וארגוני חינוך. מערך הקורסים המוצע מיועד לתת כלים לחשיבה ולהבנה של תהליכים החיוניים להובלת  ארגוני חינוך לפעולה אפקטיבית, יעילה, רגישה וצודקת מוסרית.