פיתוח מקצועי של סגני מנהלים ב"אופק חדש"

תכנית לפיתוח מקצועי של סגני מנהלים ב"אופק חדש"
תשע"ט 2018/19


מטרות התכנית

יצירת "קהילת למידה מקצועית" (P.L.C) שתאפשר לפתח בקרב סגני מנהלים התמחות בלמידה רפלקטיבית, חשיבה יצירתית וביקורתית ופיתוח תפיסה של "ניהול שינוי". האתגרים של המאה ה-21 מעמידים בפני המנהל אתגרים חשובים של התמודדות עם סביבה מורכבת ושינויים רבים, המחייבים שינוי באופן החשיבה הניהולי-מנהיגותי ורכישה של כלים ותפיסות יצירתיות-חדשות באשר לאופן התמודדות פרואקטיבי ואפקטיבי עם סביבה ארגונית זו. אתגרים אלה משותפים גם למנהלים במגזר החינוכי, ובוודאי בבתי-הספר בהם ההתמודדות היא אולי אף מורכבת יותר. תפקיד הסגן, מעבר להיותו עזר כנגד תפקיד המנהל, הוא הזדמנות חשובה לפיתוח חשיבה כזו, גם בהיבט של ניהול מצבים קיימים וגם בראייה עתידית של מילוי תפקידי ניהול.

קהל היעד של התכנית*

התכנית מיועדת לסגני מנהלים מכהנים, במסגרת "אופק חדש", הנדרשים לפיתוח מקצועי במוסדות אקדמיים.

* התכנית פתוחה לקליטה של סגני מנהלים נוספים, זאת בנוסף לסגנים "ממשיכים" משנת הלימודים תשע"ו.

תכני התכנית

  • "למידה מאחרים": ניהול שינוי הלכה ומעשה – סיורים לימודיים בבתי-הספר של המשתלמים.
  • פיתוח תפיסה של "ניהול שינוי" במסגרת הזהות המקצועית של סגן המנהל וגיבוש תפקידיו, כשותף מרכזי במנהיגות הפדגוגית הבית-ספרית, בהלימה לעקרונות הכלי להערכת סגני מנהלים . העמקת המודעות והתובנות של יחסי הגומלין המתקיימים בין מנהל בית-הספר לבין סגנו וטיוב תפקודו של הסגן בהיבטים מקצועיים ופדגוגיים.
  • העלאת המסוגלות האישית והמקצועית של סגן המנהל כיד ימינו של מנהל בית-הספר בהצמחת מנהיגות פדגוגית בית-ספרית, בפיתוח חדר מורים לומד במטרה להבטיח הוראה ולמידה משמעותיים, באקלים המאפשר קידום והצלחה של התלמידים ובניהול שינוי בקהילה.
  • העמקת הידע ופיתוח הכישורים הנדרשים לתהליכי תיעוד, ניתוח וחקירה עצמית, והשבחת היכולות ללמידה פרופסיונאלית, כמסע רפלקטיבי אישי וכתהליך של למידת עמיתים, בקבוצות קטנות ובמליאה.

דרישות התכנית

  • נוכחות חובה בשיעורים (מעל 20% היעדרות ההשתתפות בקורס לא תוכר).
  • עמידה במטלות התכנית - השתתפות פעילה באתר מלווה קורס במסגרת סדנאות התנסות רפלקטיביות, קריאה ביקורתית של מאמרים - מתן/קבלת משוב עמיתים בפורום דיגיטלי, השתתפות פעילה בסיורים לימודיים בבתי-הספר, עבודת רפרט: חקר תהליך של שינוי ארגוני בבית-הספר.

דמי הרשמה/שכר לימוד/ עלויות נוספות

דמי הרשמה: דמי הרשמה וטיפול בסך 150 ₪.
שכר לימוד: ההשתלמות מתוקצבת על ידי משרד החינוך.
עלויות נוספות: שימוש בחניון האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים - 80 ₪ לכל השנה. המעוניינים לחנות בקמפוס נדרשים להסדיר זאת טרם פתיחת הקורס

הרשמה

טופס הרשמה – פיתוח מקצועי של סגני מנהלים ב"אופק חדש"

הכרה לגמול השתלמות פיתוח מקצועי ב"אופק חדש" וכן מימון קרנות השתלמות- בהתאם להנחיות משרד החינוך.

מידע נוסף על מדיניות משרד החינוך בנושא אופק חדש נמצא באתר משרד החינוך.

 היקף ההשתלמות: הכשרה אוניברסיטאית בת 40 שעות (30 שעות למידה וסיורים לימודיים בבתי-הספר + 10 שעות פרקטיקום וכתיבת רפרט)  
 מועד פתיחת שנת ההשתלמויות: אוקטובר - נובמבר 2018
 ימים ושעות: ימי א', 19:45-16:30 (או: בתאום של שעות הסיורים עם בתי-הספר), 4 שעות אקדמיות בכל מפגש 
 מקום ההשתלמות: בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, וכן, סיורים לימודיים בבתי-הספר של המשתלמים.