פיתוח מקצועי לעובדי הוראה

במסגרת היחידה העוסקת ב"פיתוח מקצועי של עובדי הוראה", אנו מטפלים באוכלוסיות שונות של עובדי הוראה ותיקים ובכירים במערכת החינוך, אשר נדרשים ללמידה מתמשכת לאורך חייהם המקצועיים:

 • עובדי הוראה הנדרשים ללמידה ולפיתוח מקצועי רציף, לצורך קידום מקצועי לדרגות הגבוהות (7-9) במסגרת רפורמת "אופק חדש"
 • הכשרת בעלי תפקידים בתיכון, במסגרת "עוז לתמורה" (מחנכים/רכזי שכבה/רכזי מקצוע/ ועוד)
 • פתוח מקצועי לסגני מנהלים
 • פיתוח מקצועי ל"דרגות הגבוהות" ולבעלי תפקידים בתיכון- בשפה הערבית
 • הרחבת הסמכה להוראת מתמטיקה ל-5 יחידות לימוד (בשת"פ עם המכון למתמטיקה של האוניברסיטה העברית)
 • פיתוח מקצועי של יועצים חינוכיים
 • הסמכה להוראת מחוננים ומצטיינים ועוד

השתלמויות אופק חדש לדרגות 7-9 (וגם לדרגות 3-6 ע"ב מקום פנוי)

מטרת הפיתוח המקצועי ב"דרגות הגבוהות" היא לפתח בקרב עובדי הוראה התמחות בלמידה רפלקטיבית וחשיבה מחקרית וביקורתית ברמה גבוהה ובהקשרים לתהליכי הלמידה, ההוראה והיישום בבית הספר. 

התפיסה שעומדת מאחורי הרציונל של דרגות 7-9 , המתמקדת בקשר שבין האקדמיה לשדה ומלווה בליווי אישי, הופכת להיות חלק מרציונל גל של דרגים נוספים.

לפיכך, החל משנת הלימודים תשע"ח, נוכל לשלב בתכניות הללו, גם עובדי הוראה בדרגות 3 ומעלה על בסיס מקום פנוי.

החל משנת תשע"ח  תכניות שנה א' לדרגות 7-9 , וכן לדרגות 3-6 ע"ב מקום פנוי,  יהיו בנויות על מסלולים בני 60 שעות אקדמיות  ( 40 שעות למידה + 10 שעות ליווי והנחיה + 10 שעות פרקטיקום).

משתלמים הממשיכים לשנה ב' , יישארו במבנים של  מסלולים  בני 75 שעות אקדמיות בכל שנה (45 שעות למידה + 15 שעות ליווי והנחיה + 15 שעות פרקטיקום)..

רוב התכניות המוצעות לשנת הלימודים תשע"ח משלבות תחומי תוכן אקדמי ייחודי (ראו להלן), בתהליך של יזמות חינוכית או מחקר פעולה. קרי, ההקשרים התכניים של התכניות השונות מהווים מצע לפיתוח יוזמות חינוכיות או לביצוע מחקרי פעולה.

כל המרצים והמנחים בתכניות השונות הם אנשי חינוך ומחקר מובילים בתחומם

בין התכניות, שגם מוכרות לדרגות 7-9 (וגם לדרגות 3-6 ע"ב מקום פנוי) המוצעות בתשע"ח

*התכניות כפופות לאישור משרד החינוך ותלויות במספר המשתתפים.

 

הפרעת קשב, לקות למידה וליקויים נלווים

תפקיד הצוות החינוכי כסוכני שינוי בנתיב ההתמודדות עם הלקות
תכנית דו-שנתית לפיתוח והטמעת יוזמות ותכניות לדרגות 7-9
תשע"ז 2016/17

 

מטרות התכנית

יצירת "קהילת למידה מקצועית" (P.L.C) שתאפשר לפתח בקרב עובדי הוראה התמחות בלמידה רפלקטיבית וחשיבה יצירתית וביקורתית בנושא "הפרעת קשב, לקות למידה וליקויים נלווים", כמצע להטמעתן של תכניות חינוכיות המותאמות לצרכי התלמידים והקהילה.

הציר המרכזי בתכנית הינו הבנת ADHD כלקות נוירו-ביולוגית עם השלכות פסיכו-סוציאליות וחשיפה לערוצי השינוי המרכזיים להתמודדות מיטבית לאורך החיים. סביב ציר זה, ייבנה הידע האקדמי הדרוש לפיתוח תובנות אודות הבנת לקות הקשב והליקויים הנלווים לה, בדגש על תפקודים ניהוליים וההשלכה של ליקויים אלה על תפקוד התלמיד בחיי היום יום. התכנית תתמקד בתפקיד המורה בתפיסת הילד כאדם "שלם", המתמודד גם עם הפרעות וליקויים דרך זיהוי משתנים נוספים בילד ובסביבה, המאפשרים ומגבילים את ההצלחה שלו: מסוגלות - גורמים מניעים (מה מניע אותו, מה הוא אוהב, במה הוא טוב/עוצמות, סגנון למידה מועדף ועוד), הקשרים: באילו תנאים הוא מצליח במיוחד (במה, עם מי, מתי, איפה וכדומה).

התכנית תקנה כלים מעשיים להערכה כוללנית של הילד, לזיהוי ערוצי שינוי אצל הילד ולשיטות התערבות המקדמות השתתפות בעיסוקים, ופיתוח מודעות מסתגלת של הילדים וקבוצת השווים. התכנית תעבור דרך הכרת הנוירו-ביולוגיה של ADHD, הגדרות של תפקודים ניהוליים, ליקויים בתפקודים אלה ומרכזיותם בתפקוד הילד מבחינה לימודית, חברתית וניהול עצמאי ביום-יום. התכנית תעסוק בתפקיד הקריטי שיש לאנשי חינוך - יועץ ומורה, כסוכן שינוי בדרך לפיתוח מודעות מסתגלת של התלמיד: מתיווך להבנת ADHD ומצבי בריאות שונים איתם מתמודדים תלמידים, דרך פיתוח מודעות להיכן הלקות "פוגשת" אותם, פיתוח מודעות לעוצמות ומתן כלים ושיטות להתמודדות בכיתה ובסביבות נוספות. התכנית תעסוק במגוון מתודות לפיתוח ולהטמעה של תכניות חינוכיות בהלימה לתכנים שנלמדו, תוך תהליכי תיעוד, ניתוח ורפלקציה אישית. התכנית תטפח את מומחיות עובד ההוראה ותביא להעצמתו הפרופסיונאלית, כך שישלוט במכלול תפקודיו ברמה גבוהה, תוך יכולת הסתגלות והתאמה מרבית לשינויים התכופים והשפעה ותרומה מיטבית לסביבת תפקודו.

קהל היעד של התכנית

התכנית מיועדת לעובדי הוראה בדרגים הגבוהים (יועצים חינוכיים, עו"ה בחינוך המיוחד ומורים המתעניינים בתחום) במסגרת "אופק חדש", אשר על מנת להתקדם מדרגה 6 ועד לדרגה 9, נדרשים לעבור תכניות ייחודיות דו-שנתיות במוסדות אקדמיים.

תכני התכנית

תהליך דו- שנתי, אקדמי ומעשי, הכולל  התעמקות בנושא הפרעת קשב, לקות למידה וליקויים נלווים ופיתוח תכניות חינוכיות בהלימה לתכנים הנלמדים. בין הנושאים שבהם עוסקת התכנית: ADHD, נויו-ביולוגיה וטיפולים פרמקולוגיים; תפקודים ניהוליים, הקשר שלהם ל- ADHD ומדוע הם כל כך חשובים לתפקוד הילד כתלמיד, כחבר וכאדם עצמאי בחיי היום יום; הערכת קשיים בתפקודים ניהוליים; טיפול קוגניטיבי-תפקודי  COG-FUN לילדים ומתבגרים עם ADHD במסגרת ביה"ס; ערוצי השינוי להתמודדות עם ADHD ולקויות נלוות; מודעות, מודעות מסתגלת ומדוע היא מהווה ציר מרכזי בהתמודדות יעילה עם מצבי בריאות; גישות ושיטות קוגניטיביות שונות לטיפול ב-ADHD: למידה מטה-קוגניטיבית, למידה תפקודית והתאמת סביבה/מטלה; האם וכיצד ניתן לשנות למידה במוח  (גישה רמדיאלית); הסביבה ותפקידה כערוץ שינוי מרכזי בהתמודדות עם ;ADHD זיהוי, חיזוק וחיבור עשייה לגורמי ההנעה של הילד: כיצד מזהים עוצמות, מוטיבציות ותחושת מסוגלות? נצא מתוך תכנים אלו ונקבל כלים לפיתוח רעיונות ותכניות חינוכיות והתערבותיות בסביבת עבודתם של אנשי החינוך.

דרישות התכנית

 • נוכחות חובה בשיעורים (מעל 20% היעדרות ההשתתפות בקורס לא תוכר).
 • עמידה במטלות התכנית - השתתפות פעילה באתר מלווה קורס במסגרת סדנאות התנסות רפלקטיביות, קריאה ביקורתית של מאמר - מתן/קבלת משוב עמיתים בפורום דיגיטלי, עבודת רפרט: תכנון וביצוע של תכנית חינוכית, במסגרת סדנאות ליווי וכתיבה אישית. 

* מעבר לשנה ב' מותנה בהערכת ביניים בתום שנה א'.

דמי הרשמה/שכר לימוד/עלויות נוספות

ההשתלמות מתוקצבת על ידי משרד החינוך, למעט דמי שריון מקום בסך 150 ₪ אשר לא ייגבו בפועל, אלא רק כדמי ביטול למבטלים פחות מחודש לפני פתיחת ההשתלמות. למעוניינים בכניסה לחניון האוניברסיטה - עלות של 80 ₪ לכל שנה.

הרשמה

הכרה לגמול השתלמות פיתוח מקצועי ב"אופק חדש" וכן מימון קרנות השתלמות- בהתאם להנחיות משרד החינוך.

מידע נוסף על מדיניות משרד החינוך בנושא אופק חדש נמצא באתר משרד החינוך.

 היקף ההשתלמות: הכשרה אוניברסיטאית בת 150 שעות במשך שנתיים (בכל שנה: 45 שעות למידה+ 15 שעות ליווי והנחיה+ 15 שעות כתיבת עבודה). 
 מועד פתיחת שנת ההשתלמויות: נובמבר 2015
 ימים ושעות: ימי ד', 19:45-16:30, 4 שעות אקדמיות בכל מפגש
 מקום ההשתלמות: בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים.

כלים להתערבות ותמיכה בהתנהגויות חיוביות בסביבת בית הספר

קשיי התנהגות? התמודדות עם אלימות?
כלים להתערבות ותמיכה בהתנהגויות חיוביות בסביבת בית הספר
תכנית דו-שנתית לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה בדרגות גבוהות (7-9)
תשע"ז 2016/17


מטרות התכנית

 • ליצור "קהילת למידה מקצועית" (P.L.C) שתאפשר לפתח בקרב עו"ה התמחות בלמידה רפלקטיבית, במסגרת פיתוח מקצועי בידע אקדמי בתחום ניתוח התנהגות יישומי (ABA) במסגרת בית ספרית ובפרקטיקה של "תכנית התערבות ותמיכה בהתנהגויות חיוביות".
 • ליצור צוותים מובילים מקצועיים בבתי הספר, שמטרתם לתכנן, ליישם ולהטמיע תכנית בית ספרית להתמודדות עם בריונות וקשיי התנהגות של תלמידים ולפיתוח תרבות חברתית, תוך ליווי והדרכה מקצועית בחקר מקרים ובפתרון בעיות וקונפליקטים לאורך כל שלבי התכנון, היישום וההטמעה.
 • להקנות לצוותים המובילים את הכלים ואת המיומנויות הנדרשים לחקר הפרקטיקה, לאיסוף נתונים אובייקטיבים בבית-הספר וניתוחם, לתכנון, ליישום ולהטמעה של תכנית חברתית-תרבותית באופן מיטבי.

קהל היעד של התכנית

התכנית מיועדת לעובדי הוראה בדרגים הגבוהים במסגרת "אופק חדש", אשר על מנת להתקדם מדרגה 6 ועד לדרגה 9, נדרשים לעבור תכניות ייחודיות דו-שנתיות במוסדות אקדמיים.

תנאי השתתפות

נוכחות פעילה של שלושה אנשי צוות לפחות מאותו בית ספר (רצוי, כולל יועצת חינוכית מצוות בית הספר), ואישור מנהל/ת בית הספר ליישום ולהטמעה של תכנית התערבות בית ספרית.

תכני התכנית

 1. לימודים עיוניים בתחום ניתוח התנהגות יישומי (ABA) במסגרת בית ספרית ופרקטיקה של "תכנית התערבות ותמיכה בהתנהגויות חיוביות": מבוא לתכנית חברתית תרבותית והבנה של התנהגות.
 2. מתודות לתכנון, לפיתוח ולהטמעה של תכנית אופרטיבית בהלימה לתכנים העיוניים שנלמדו, תוך תהליכי תיעוד, ניתוח נתונים ורפלקציה אישית וקבוצתית. 

דרישות התכנית

 • נוכחות סדירה בשיעורים (מעל 20% היעדרות ההשתתפות בקורס לא תוכר).
 • ניהול תלקיט תיעוד רפלקטיבי של יישום הלמידה בבית הספר ושל תוצריה, באמצעות אתר מלווה קורס (במערכת (Moodle-Huji.
 • הצגה במליאה של תהליך הטמעת התכנית בבית הספר והשפעתה.
 • הגשת מטלה מסכמת בכתב בכל שנה:
  רפרט שנה א - תיאור מפורט ומובנה של: תיעוד רפלקטיבי; איסוף וניתוח נתונים בית ספריים; הסקת מסקנות וקבלת החלטות לתכנון תכנית חברתית-תרבותית אופרטיבית, המותאמת לסביבה הייחודית של כל בית ספר.
  רפרט שנה ב - תיאור מפורט ומובנה של: תכנית התערבות ותמיכה בהתנהגויות חיוביות, מבוססת מחקר של שנה א, כולל: הגדרות אובייקטיביות של הציפיות ההתנהגותיות מכלל תלמידי בית הספר, הוראה ישירה של התנהגויות אלו, חיזוק עקבי של התנהגויות נאותות ותיקון של התנהגויות שאינן נאותות, תזכורות יומיות ופיקוח על יישום התכנית ועל הטמעתה, תוך הרחבת מעגל השיתופיות, כמודל לעבודה מיטבית במערכת החינוך.

דמי הרשמה/שכר לימוד/ עלויות נוספות

ההשתלמות מתוקצבת על ידי משרד החינוך, למעט דמי שריון מקום בסך 150 ₪ אשר לא ייגבו בפועל, אלא רק כדמי ביטול למבטלים פחות מחודש לפני פתיחת ההשתלמות. למעוניינים בכניסה לחניון האוניברסיטה - עלות של 80 ₪ לכל שנה.

הרשמה

הכרה לגמול השתלמות פיתוח מקצועי ב"אופק חדש" וכן מימון קרנות השתלמות - בהתאם להנחיות משרד החינוך.

מידע נוסף על מדיניות משרד החינוך בנושא אופק חדש נמצא באתר משרד החינוך.

 היקף ההשתלמות: הכשרה אוניברסיטאית בת 150 שעות במשך שנתיים (בכל שנה: 45 שעות למידה+ 15 שעות ליווי והנחיה+ 15 שעות כתיבת עבודה).
 מועד פתיחת שנת ההשתלמויות: נובמבר 2016
 ימים ושעות בירושלים: ימי א', 19:45-16:30, 4 שעות אקדמיות בכל מפגש
 מקום ההשתלמות: בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים

המוח ה"רגיש"

"המוח הרגיש"- פעילות הרגשות במוח ועולמנו הרגשי
פיתוח יוזמות ותכניות חינוכיות - לדרגות 7-9 (וגם לדרגות 3-6 ע"ב מקום פנוי)
תשע"ח 2017/18

 

מטרות התכנית

יצירת "קהילת למידה מקצועית" (P.L.C) שתאפשר לפתח בקרב עובדי הוראה התמחות בלמידה רפלקטיבית וחשיבה יצירתית וביקורתית בנושא "פעילות הרגשות במוח ועולמנו הרגשי". סביב ציר זה, ייבנה הידע האקדמי הדרוש לפיתוח תובנות אודות הקשר שבין יכולת הכלה וביטוי רגשי, לבין פעילות מוחית תקינה, בריאות פיזית ונפשית ותחושת Well-being בחיינו, כמצע להטמעתן של תכניות חינוכיות המותאמות לצרכי התלמידים והקהילה. התכנית תעסוק במגוון מתודות לפיתוח ולהטמעה של תכניות חינוכיות, תוך תהליכי תיעוד, ניתוח ורפלקציה אישית. התכנית תטפח את מומחיות עובד ההוראה ותביא להעצמתו הפרופסיונאלית, כך שישלוט במכלול תפקודיו ברמה גבוהה, תוך יכולת הסתגלות והתאמה מרבית לשינויים התכופים והשפעה ותרומה מיטבית לסביבת תפקודו.

קהל היעד של התכנית

התכנית מיועדת לעובדי הוראה בדרגים הגבוהים (יועצים חינוכיים, עו"ה בחינוך המיוחד ומורים המתעניינים בתחום) במסגרת "אופק חדש", אשר על מנת להתקדם מדרגה 6 ועד לדרגה 9, נדרשים לעבור תכניות ייחודיות דו-שנתיות במוסדות אקדמיים.

תכני התכנית

תהליך דו- שנתי, אקדמי ומעשי, הכולל  התעמקות בנושא פעילות הרגשות במוח ועולמנו הרגשי ופיתוח תכניות חינוכיות בהלימה לתכנים הנלמדים. בין הנושאים שבהם עוסקת התכנית: שפת המוח - מהו רגש? מהי תקשורת? לידתו של המוח האנושי, אנטומיה – מבנים ותפקידים, הצגת המערכת הלימבית והאונות הפרונטאליות. מוח ולמידה: כיצד מתרחשת למידה במוח? האם היכולת ללמוד כרוכה בקיום של תודעה? מהי למידה רגשית? האם וכיצד ניתן לשנות למידה במוח? ניתוק והדחקת רגשות, הקשר בין בריאות פיזית, פעילות מוחית תקינה ובריאות פיזית ונפשית, כלים לפיתוח רעיונות ותכניות בשדה החינוך.

דרישות התכנית

 • נוכחות חובה בשיעורים (מעל 20% היעדרות ההשתתפות בקורס לא תוכר)
 • עמידה במטלות התכנית - השתתפות פעילה באתר מלווה קורס במסגרת סדנאות התנסות רפלקטיביות, קריאה ביקורתית של מאמר - מתן/קבלת משוב עמיתים בפורום דיגיטלי, עבודת רפרט: תכנון וביצוע של תכנית חינוכית, במסגרת סדנאות ליווי וכתיבה אישית. 

* מעבר לשנה ב' מותנה בהערכת ביניים בתום שנה א'.

דמי הרשמה/שכר לימוד/עלויות נוספות

ההשתלמות מתוקצבת על ידי משרד החינוך, למעט דמי שריון מקום בסך 150 ₪ אשר לא ייגבו בפועל, אלא רק כדמי ביטול למבטלים פחות מחודש לפני פתיחת ההשתלמות. למעוניינים בכניסה לחניון האוניברסיטה - עלות של 80 ₪ לכל שנה.

הרשמה

הכרה לגמול השתלמות פיתוח מקצועי ב"אופק חדש" וכן מימון קרנות השתלמות- בהתאם להנחיות משרד החינוך.

מידע נוסף על מדיניות משרד החינוך בנושא אופק חדש נמצא באתר משרד החינוך.

 היקף ההשתלמות: הכשרה אוניברסיטאית בת 120 שעות במשך שנתיים. בכל שנה: 40 שעות למידה+ 10 שעות ליווי והנחיה+ 10 שעות תכנון, פיתוח והטמעה.
 מועד פתיחת שנת ההשתלמויות: נובמבר 2017
 ימים ושעות: ימי ג', 19:45-16:30, 4 שעות אקדמיות בכל מפגש
 מקום ההשתלמות: בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 

חינוך לסובלנות מתחיל בהקשבה

טיפוח מיומנויות הקשבה בחדר המורים ובכיתה
תכנית דו-שנתית לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה בדרגות הגבוהות 7-9
תשע"ז-תשע"ח 2016/18

 

מטרות התכנית

 • ליצור "קהילת למידה מקצועית" (P.L.C), שתאפשר לפתח בקרב עובדי הוראה התמחות בלמידה רפלקטיבית וחשיבה יצירתית וביקורתית בנושא "מיומנויות הקשבה וחינוך לסובלנות".
 • להקנות לעובדי הוראה עוגן תיאורטי בנושא ההקשבה בכל מעגלי החיים, כולל הבנה תיאורטית מעמיקה של החסמים להקשבה.
 • להעניק לעובדי הוראה חוויה של הקשבה עילאית מצד עמיתים לתוכנית הן במטרה להעלות את הסובלנות שלהם לזולת והן במטרה לפתח בקרבם מחויבות להפוך ל"מנהיגי הקשבה".
 • לאמן את עובדי ההוראה לתרגל הקשבה עם תלמידיהם ועם עמיתיהם ולהוביל להעלאת הסובלנות בסביבתם החינוכית.
 • לגרום לעובדי הוראה לפתח משחקים ופעילויות מותאמות גיל והקשר המעודדים הקשבה וחינוך לסובלנות.
 • ליצור "מנהיגות חינוכית" שתקדם את הטמעת ההקשבה לזולת והחינוך לסובלנות במערכת החינוך הישראלית.

קהל היעד של התכנית

התכנית מיועדת לעובדי הוראה בדרגים הגבוהים במסגרת "אופק חדש", אשר על מנת להתקדם מדרגה 6 ועד לדרגה 9, נדרשים לעבור תכניות ייחודיות דו-שנתיות במוסדות אקדמיים.

מרצה בכיר

פרופ' אבי קלוגר, בית-הספר למנהל עסקים, האוניברסיטה העברית.

תכני התכנית

שנה א: תיאוריות הקשבה: (א) השפעות על התנהגות המדבר (ב) השפעות על זהות המדבר (ג) השפעות על מודעות המדבר, מורכבות וסובלנות; תיאוריות לגבי חסמי הקשבה: (א) סטטוס, דומיננטיות, ויוקרה (ב) סגנון היקשרות נמנע, ותיאוריית ההיקשרות (ג) סוגי שיח (סיפורים, דעות) (ד) חשיפה לסבל ועמדות כלפי הקשבה (ה) עייפות אמפטית (ו) מגבלות היכולת להשתנות. סקירה הידע האמפירי בתחום.
כלים לפיתוח הקשבה: מעגלי הקשבה, החלפת זמן, משחקי הקשבה ותיקוף, הקשבה פעילה, ראיון מקדם, גישות טיפוליות מבוססות הקשבה.
שנה ב: קשיבות והקשבה: עקרונות הקשיבות, מודעות להקשבה והקשבה לא שיפוטית.
שאלת שאלות בונות: עקרונות של (א) הבניה חברתית (ב) חקר מוקיר (ג) גישה נרטיבית (ד) משא ומתן.
תרגול ויישום: (א) בניית שאלות לאתגרי התלמידים (ב) שיום רגשות (ג) תיקוף הזולת (ד) תקשורת לא-אלימה.
במהלך התוכנית הדו-שנתית, יצוותו המשתתפים לקבוצות למידה קטנות. כל משתתף יציג לקבוצה את היוזמה השאפתנית ביותר שלו לקידום מיומנויות הקשבה וחינוך לסובלנות. הקבוצה תאתגר את המשתתף להפוך את יוזמתו לישימה. כל משתתף, יטמיע את יוזמתו החינוכית במהלך התוכנית הדו-שנתית. בתום התוכנית, כל משתתף יציג לקבוצה את הישגיו, הרפלקציות שלו ויוזמותיו לעתיד לבוא. הקבוצה תדון בכל היוזמות ותגיש עבודה מסכמת בה יוצגו: "תקציר מנהלים", ההישגים של כל המשתתפים, רפלקציה קבוצתית על תהליך הלמידה, וכן, המלצות מעשיות ברות יישום לעובדי הוראה שלא השתתפו בתוכנית ויבקשו לאמץ הדרכה של מיומנויות הקשבה וחינוך לסובלנות בסביבת עבודתם החינוכית. ההמלצות יוצגו באתר התוכנית ויהיו זמינות לציבור הרחב, בניסיון להשפיע על מעגלים חינוכיים רחבים יותר.

דרישות התכנית

 • נוכחות חובה בשיעורים (מעל 20% היעדרות ההשתתפות בקורס לא תוכר).
 • עמידה במטלות התכנית - השתתפות פעילה באתר מלווה קורס במסגרת סדנאות רפלקטיביות על חומרים תיאורטיים ועל התנסויות בבית-הספר, פרויקט אישי וקבוצתי של תכנית הקשבה אופרטיבית (תכנון והטמעה של יוזמה חינוכית) בהלימה לתכנים הנלמדים. פרזנטציה והגשה של עבודת רפרט מסכמת בכל שנת לימודים. 

* המעבר לשנה ב' מותנה בהערכת ביניים בתום שנה א'.

דמי הרשמה/שכר לימוד/ עלויות נוספות

ההשתלמות מתוקצבת על ידי משרד החינוך, למעט דמי שריון מקום בסך 150 ₪ אשר לא ייגבו בפועל, אלא רק כדמי ביטול למבטלים פחות מחודש לפני פתיחת ההשתלמות. למעוניינים בכניסה לחניון האוניברסיטה - עלות של 80 ₪ לכל שנה.

 

הרשמה


הכרה לגמול השתלמות פיתוח מקצועי ב"אופק חדש" וכן מימון קרנות השתלמות- בהתאם להנחיות משרד החינוך.

מידע נוסף על מדיניות משרד החינוך בנושא אופק חדש נמצא באתר משרד החינוך.

 היקף ההשתלמות: הכשרה אוניברסיטאית בת 150 שעות במשך שנתיים (בכל שנה: 45 שעות למידה+ 15 שעות ליווי והנחיה+ 15 שעות כתיבת עבודה)
 מועד פתיחת שנת ההשתלמויות: שנה א' - נובמבר 2016 , שנה ב' – נובמבר 2017
 ימים ושעות: ימי א', 19:45-16:30, 4 שעות אקדמיות בכל מפגש
 מקום ההשתלמות: בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים.

תכנית התקשרו"ת גן ללמידה רגשית-חברתית

תכנית דו שנתית ייחודית לעובדי הוראה בחינוך הקדם יסודי:
פיתוח מקצועי בדרגות 7-9 (אפשרי גם לדרגות 3-6 ע"ב מקום פנוי)
התקשרו"ת-גן ללמידה רגשית-חברתית והתערבות מוקדמת בבעיות התנהגות
תשע"ח 2017/18


מטרות התכנית

 

 • ליצור "קהילת למידה מקצועית" (P.L.C) שתאפשר לפתח בקרב גננות התמחות בלמידה רפלקטיבית, במסגרת הפיתוח המקצועי בידע אקדמי ובפרקטיקה של תכנית "התקשרו"ת-גן ללמידה רגשית-חברתית והתערבות מוקדמת בבעיות התנהגות".
 • לעורר מוטיבציה והעצמה פרופסיונאלית של גננות עד לכדי פרואקטיביות יזמית ומחוללת שינויים.
 • לתכנן, לפתח, ליזום וליישם תכנית אופרטיבית להטמעת התפיסה בגני הילדים, בשיתוף פעולה עם הצוות, תוך ליווי והדרכה בניתוח מקרים ובפתרון בעיות שעולות במהלך הטמעת התכנית.
 • להעמיק את הידע התיאורטי והפרקטי בעבודה משותפת עם הורים, תוך התנסות מעשית וחקר הפרקטיקה.

 

קהל היעד של התכנית

התכנית מיועדת לגננות בדרגים הגבוהים במסגרת "אופק חדש", אשר על מנת להתקדם מדרגה 6 ועד לדרגה 9, נדרשות לעבור תכניות ייחודיות דו-שנתיות במוסדות אקדמיים.

תכני התכנית

 1. לימודים עיוניים של תכנית התקשרו"ת-גן ללמידה רגשית-חברתית והתערבות מוקדמת בבעיות התנהגות.
 2. מתודות לתכנון, לפיתוח ולהטמעה של תכנית אופרטיבית בהלימה לתכנים העיוניים של תכנית ההתקשרו"ת-גן, תוך תהליכי תיעוד, ניתוח נתונים ורפלקציה אישית.

דרישות התכנית

 • נוכחות סדירה בשיעורים (מעל 20% היעדרות ההשתתפות בקורס לא תוכר)
 • ניהול תלקיט תיעוד רפלקטיבי של יישום הלמידה בגן, באמצעות אתר מלווה קורס (במערכת (Moodle-Huji
 • הצגה במליאה של תהליך הטמעת התכנית בגן והשפעתה
 • הגשת מטלה מסכמת בכתב בכל שנה:
  שנה א' - תיאור מפורט ומובנה של: תכנית עבודה אופרטיבית; תיעוד רפלקטיבי; ניתוח ממצאים; הסקת מסקנות וקבלת החלטות לתכנון מחדש כתהליך המקדם את ילדי הגן והוריהם.
  שנה ב' - תיאור מפורט ומובנה של: בניית תכנית התערבות מבוססת מחקר של שנה א', כולל גיבוש כלים ע"י הגננות, בהתאם לכלים שנחשפו אליהם ובהלימה לידע הפרקטי שצברו; הטמעת תכנית מחודשת בגן, תוך הרחבת מעגל השיתופיות, כמודל לעבודה מיטבית במערכת החינוך בכלל, ובגיל הרך בפרט.


דמי הרשמה/שכר לימוד/עלויות נוספות

ההשתלמות מתוקצבת על ידי משרד החינוך, למעט דמי שריון מקום בסך 150 ₪ אשר לא ייגבו בפועל, אלא רק כדמי ביטול למבטלים פחות מחודש לפני פתיחת ההשתלמות.

הרשמה

הכרה לגמול השתלמות פיתוח מקצועי ב"אופק חדש" וכן מימון קרנות השתלמות- בהתאם להנחיות משרד החינוך.

 היקף ההשתלמות: הכשרה אוניברסיטאית בת 120 שעות במשך שנתיים (בכל שנה: 40 שעות למידה+ 10 שעות ליווי והנחיה+ 10 שעות כתיבת עבודה)
 מועד פתיחת שנת ההשתלמויות: נובמבר 2017
 ימים ושעות בירושלים: ימי ג', 19:45-16:30, 4 שעות אקדמיות בכל מפגש
 מקום ההשתלמות: מרכ"ז פסג"ה, מה"ד ירושלים, רח' נרקיס. מפגש אחד יתקיים בבית הספר לחינוך בהר הצופים בירושלים
 שימו לב: התכנית תתקיים גם בשלוחות נוספות בארץ, בימים שיקבעו בהמשך. בין השאר בחדרה, בבאר שבע ויתכן שבתל אביב

התכנית פותחה על-ידי פרופ' יואל אליצור מבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית יחד עם פסיכולוגים חינוכיים ממטה אגף פסיכולוגיה שהוכשרו להיות מנחי התקשרו"ת בכירים ובשותפות עם אגף פסיכולוגיה והאגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך.

מורים יוזמים ומטמיעים תכניות חינוכיות- בשפה הערבית

המורה היוזם ומטמיע תוכניות חינוכיות בחברה הערבית
תכנית דו-שנתית לעובדי הוראה בדרגות הגבוהות (דרגות 7-9)
תשע"ז 2016/17

מטרות התכנית

יצירת "קהילת למידה מקצועית" (P.L.C)  שתאפשר לפתח בקרב עובדי ההוראה התמחות בלמידה רפלקטיבית וחשיבה יצירתית וביקורתית על תהליכים פדגוגיים-חינוכיים. התכנית תטפח כישורים ויכולות לפתח ולהטמיע יוזמות חינוכיות של פדגוגיה משמעותית המותאמת לצרכי התלמידים והקהילה בחברה הערבית. התכנית תעסוק במגוון מתודות לפיתוח ולהטמעה של יוזמות חינוכיות, תוך תהליכי תיעוד, ניתוח ורפלקציה אישית. התכנית תאפשר להתנסות במתודולוגיות מתקדמות של תהליכי הוראה-למידה-הערכה (ה.ל.ה) משמעותיים ובתהליכי רפלקציה לשיפור תהליכי ה.ל.ה ויזמות חינוכית. התכנית תטפח את מומחיות המורה ותביא להעצמתו הפרופסיונאלית, כך שישלוט במכלול תפקודיו ברמה גבוהה, תוך יכולת הסתגלות והתאמה מרבית לשינויים התכופים והשפעה ותרומה מיטבית לסביבת תפקודו.

קהל היעד של התכנית*

התכנית מיועדת לעובדי הוראה בדרגים הגבוהים במסגרת "אופק חדש", אשר על מנת להתקדם מדרגה 6 ועד לדרגה 9, נדרשים לעבור תכניות ייחודיות דו-שנתיות במוסדות אקדמיים.

* התכנית תתקיים בשפה הערבית.

תכני התכנית

תהליך דו-שנתי, אקדמי ומעשי, הכולל פיתוח וניהול יוזמות חינוכיות - הלכה למעשה, תוך לימוד היבטים תיאורטיים של תהליכי הוראה-למידה-הערכה (ה.ל.ה) משמעותיים. הובלת שינוי חינוכי, תקשורת אפקטיבית, ניהול קונפליקטים וניתוח אירועים משדה החינוך. קבלת כלים ליזמות חינוכית – תכנון, ביצוע והערכה.

דרישות התכנית

 • נוכחות חובה בשיעורים (מעל 20% היעדרות ההשתתפות בקורס לא תוכר).
 • עמידה במטלות התכנית - תכנון וביצוע של יוזמה חינוכית, במסגרת סדנאות ליווי וכתיבה אישית.
 • מעבר לשנה ב' מותנה בהערכת ביניים בתום שנה א'.

דמי הרשמה/שכר לימוד/ עלויות נוספות

ההשתלמות מתוקצבת על ידי משרד החינוך, למעט דמי שריון מקום בסך 150 ₪ אשר לא ייגבו בפועל, אלא רק כדמי ביטול למבטלים פחות מחודש לפני פתיחת ההשתלמות. למעוניינים בכניסה לחניון האוניברסיטה - עלות של 80 ₪ לכל שנה.

הרשמה

הכרה לגמול השתלמות פיתוח מקצועי ב"אופק חדש" וכן מימון קרנות השתלמות- בהתאם להנחיות משרד החינוך.

מידע נוסף על מדיניות משרד החינוך בנושא אופק חדש נמצא באתר משרד החינוך.

 היקף ההשתלמות: הכשרה אוניברסיטאית בת 150 שעות במשך שנתיים (בכל שנה: 45 שעות למידה+ 15 שעות ליווי והנחיה+ 15 שעות כתיבת עבודה)
 מועד פתיחת שנת ההשתלמויות: נובמבר 2015
 ימים ושעות: ימי ב', 19:45-16:30, 4 שעות אקדמיות בכל מפגש
 מקום ההשתלמות: בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים.  

מורים חוקרים את עשייתם - בשפה הערבית

מורים חוקרים את עשייתם החינוכית בחברה הערבית
תכנית דו-שנתית לעובדי הוראה בדרגות הגבוהות (דרגות 7-9)
תשע"ח-תשע"ט 2017/18

מטרות התכנית

 • ליצור "קהילת למידה מקצועית" (P.L.C) המקיימת רב-שיח רפלקטיבי ופרקטיקה של "מורים חוקרים".
 • להבנות ידע אקדמי ויכולת מחקרית, שיאפשרו את מעורבותם של "מורים חוקרים" בפיתוח שדה החינוך.
 • לפתח התמחות בהוראה רפלקטיבית וחשיבה יצירתית וביקורתית, ולטפח יכולות לביצוע מחקרי פעולה.
 • לפתח תפיסות פדגוגיות פרוגרסיביות בהלימה לדרישות החינוך במאה ה-21, ולהביא לידי ביטוי את יכולותיו המקצועיות של ה"מורה החוקר" כמומחה וכמנהיג בתחומו.
 • להקנות כלים ליצירת דיאלוג פדגוגי-חינוכי פורה, להתנסות בתהליכי תיעוד, ניתוח, רפלקציה והערכה ובמתן/קבלת משוב עמיתים, במטרה להשביח את הידע הפדגוגי ואת הפרקטיקה של ה"מורה החוקר".

קהל היעד של התכנית*

התכנית מיועדת לעובדי הוראה בדרגים הגבוהים במסגרת "אופק חדש", אשר על מנת להתקדם מדרגה 6 ועד לדרגה 9, נדרשים לעבור תכניות ייחודיות דו-שנתיות במוסדות אקדמיים.

* התכנית תתקיים בשפה הערבית.

תכני התכנית

תהליך דו-שנתי, אקדמי ומעשי, הכולל תכנון וביצוע מחקרי פעולה - הלכה למעשה, תוך לימוד היבטים תיאורטיים של תהליכי הוראה-למידה-הערכה (ה.ל.ה) משמעותיים. הובלת שינוי חינוכי, תקשורת אפקטיבית, ניהול קונפליקטים וחקר הפרקטיקה בשדה החינוך. קבלת כלים למחקר פעולה – תכנון, ביצוע והערכה.

דרישות התכנית

 • נוכחות חובה בשיעורים (מעל 20% היעדרות ההשתתפות בקורס לא תוכר).
 • עמידה במטלות התכנית - תכנון וביצוע של מחקר פעולה, במסגרת סדנאות ליווי וכתיבה אישית.
 • מעבר לשנה ב' מותנה בהערכת ביניים בתום שנה א'.

דמי הרשמה/שכר לימוד/ עלויות נוספות

ההשתלמות מתוקצבת על ידי משרד החינוך, למעט דמי שריון מקום בסך 150 ₪ אשר לא ייגבו בפועל, אלא רק כדמי ביטול למבטלים פחות מחודש לפני פתיחת ההשתלמות. למעוניינים בכניסה לחניון האוניברסיטה - עלות של 80 ₪ לכל שנה.

הרשמה

הכרה לגמול השתלמות פיתוח מקצועי ב"אופק חדש" וכן מימון קרנות השתלמות- בהתאם להנחיות משרד החינוך.

מידע נוסף על מדיניות משרד החינוך בנושא אופק חדש נמצא באתר משרד החינוך.

 היקף ההשתלמות: הכשרה אוניברסיטאית בת 120 שעות במשך שנתיים. 
בכל שנה: 40 שעות למידה+ 10 שעות ליווי והנחיה+ 10 שעות תכנון, פיתוח והטמעה
 מועד פתיחת שנת ההשתלמויות: נובמבר 2017
 ימים ושעות: ימי ג', 19:45-16:30, 4 שעות אקדמיות בכל מפגש
 מקום ההשתלמות: בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים

הכשרת מחנכי כיתה

מידע על התכנית יועלה בקרוב לאתר
לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו בטלפון: 02-5882036 / 02-5880128

הכשרת רכזי שכבה

מידע על התכנית יועלה בקרוב לאתר
לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו בטלפון: 02-5882036 / 02-5880128

בואו נשחק! המשחק ככלי חינוכי

בואו נשחק! המשחק ככלי חינוכי
פיתוח יזמות ומנהיגות חינוכית תוך שימוש במשחקים
תכנית דו-שנתית לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה בדרגות 7-9 
(וגם לדרגות 3-6 ע"ב מקום פנוי)
תשע"ח  2017/18

רציונל התכנית

מִשְׂחָק - פְּעִילוּת מְהַנָּה אוֹ מְשַׁעֲשַׁעַת בַּעֲלַת חֻקִּים אוֹ מִסְגֶּרֶת בְּרוּרָה.
מעצם הגדרתו, נחשב המשחק פעילות המיועדת לזמן ההפסקה. התלמידים יוצאים מהשיעור ומיד עוברים לפעילות שעיקרה הוא שעשוע והנאה. אין צורך לדחוק בהם, לנסות לשכנע אותם, לחפש תחבולות לגרום להם לשחק. באופן טבעי הם פשוט משחקים.
חווית המשחק מגלמת בתוכה את עיקרון הזרימה. מצב הזרימה מוגדר כחוויה מיטבית של הנעה פנימית, בה האדם שקוע במעשיו, תוך ניצול מלא של כישוריו בכל התחומים. ילדים נמצאים במצב הזרימה הרבה יותר מאשר מבוגרים בגלל שהם משחקים יותר, המצב הוא מאוד טבעי עבורם. 
אז כיצד נגיע למצב שבו התלמידים מגלים עניין והנאה בחומר הנלמד, הסקרנות שלהם נמצאת בעלייה מתמדת ויש להם מוטיבציה לחקור ולחפש פתרונות? הם משתפים פעולה תוך שימוש בדמיון ויצירתיות, ודואגים שתהיה מעורבות שווה בין כולם? כיצד נגיע לאווירה מיטבית בכיתה? 
במילה אחת – משחק.

קהל היעד של התכנית

התכנית מיועדת לעובדי הוראה בדרגים הגבוהים (יועצים חינוכיים, עו"ה בחינוך המיוחד ומורים המתעניינים בתחום) במסגרת "אופק חדש", אשר על מנת להתקדם מדרגה 6ועד לדרגה 9, נדרשים לעבור תכניות ייחודיות דו-שנתיות במוסדות אקדמיים. 

תכני התכנית ומטרותיה

ההשתלמות מעניקה למורה כלים לגיוון דרכי ההוראה הרגילות ודרכים לרענן את הלמידה ולהפכה לפעילות משחקית לימודית. בנוסף, הפעילות המשחקית מהווה הזדמנות לפיתוח החשיבה המוסרית, באמצעותה יוכל הילד לרכוש כלים ויכולות שיאפשרו לו להתמודד, בחייו הבוגרים, עם הצלחה אישית תוך שיתוף פעולה הוגן עם סביבתו החברתית.
ההשתלמות הינה ייחודית מסוגה ומלמדת כיצד עלינו לקחת את המשחק ולהשתמש בו על מנת להחדיר בלומדים ידע והשכלה, להקנות להם הרגלים של עבודה בקבוצה, ולעשות כל זאת בהנאה. ההשתלמות עצמה חווייתית מאוד ומועברת דרך משחקים, מתוך ההבנה הבסיסית שלמידה משמעותית מתקיימת מתוך החוויה,
ולא מתוך דיבור עליה.
לאורך ההשתלמות נחקור את השפעת השימוש במשחקים לקידום תהליכי למידה משמעותית, נחקור כיצד ניתן להשתמש במשחקים על מנת לפתח הדדיות, שותפות ואקלים מיטבי בו כל תלמיד לומד ומגלה את ייחודיותו, ומגבש זהות עצמית חיובית, אך בלתי נפרדת מקבוצת הילדים.

דרישות התכנית

 • נוכחות חובה בשיעורים (מעל 20% היעדרות ההשתתפות בקורס לא תוכר).    
 • עמידה במטלות התכנית–הגשת תלקיט הכולל תכנון, יישום, משוב ורפלקציה של שני סוגים של משחקים חינוכיים, האחד חברתי השני לימודי, כולל ניהול דיון לאחר המשחקים, בנוסף, תכנון, משוב ורפלקציה (קבוצתי) של פעילות שיא בית ספרית ממושחקת. ולסיום, תכנון יזמה חינוכית לשנה"ל הבאה.

דמי הרשמה/שכר לימוד/ עלויות נוספות

ההשתלמות מתוקצבת על ידי משרד החינוך, למעט דמי שריון מקום בסך 150 ₪אשר לא ייגבו בפועל, אלא רק כדמי ביטול למבטלים פחות מחודש לפני פתיחת ההשתלמות. למעוניינים בכניסה לחניון האוניברסיטה- עלות של 80 ₪ לכל שנה. 

הרשמה

הכרה לגמול השתלמות פיתוח מקצועי ב"אופק חדש" וכן מימון קרנות השתלמות- בהתאם להנחיות משרד החינוך.

מידע נוסף על מדיניות משרד החינוך בנושא אופק חדש נמצא באתר משרד החינוך.

 היקף ההשתלמות: הכשרה אוניברסיטאית בת 120 שעות במשך שנתיים. בכל שנה: 40 שעות למידה+ 10 שעות ליווי והנחיה+ 10 שעות תכנון, פיתוח והטמעה.
מועד פתיחת שנת ההשתלמויות: נובמבר 2017
ימים ושעות: ימי ד', 19:45-16:30, 4 שעות אקדמיות בכל מפגש.
מקום ההשתלמות: בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים.

 

הכשרת מורים חונכים

 

תכנית דו שנתית –הכשרה לקבלת תעודת חונך/מלווה מומחה-לדרגות 7-9 ולתיכונים
תשע"ח-תשע"ט 2017/18


מבוא

עם כניסתו של המורה החדש למערכת החינוך ובמהלך שלוש השנים הראשונות שלו הוא מלווה על ידי מורה חונך/מלווה.  תפקיד החונכות התגבש בשנים האחרונות והחונך והמלווה תומכים בקליטתם של המתמחים והמורים החדשים ושותפים בהערכתם.
התפתחותו המקצועית של עובד הוראה, במסגרת מתווה הפיתוח המקצועי ברפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" מאפשרת לעובדי הוראה מתאימים להתמקצע בחניכה ובליווי, במסגרת מסלולי הקידום. תפיסת תפקיד החונכות הוא חלק ממערך התפקידים במערכת החינוך, המחייב הכשרה מקצועית מתאימה.
 

מטרות התכנית

 • פיתוח תפיסת תפקיד של "מורה חונך" /"מורה מלווה" כעמית – מסייע לסטודנט, למתמחה ולמורה החדש בתוך מערכת חינוכית נתונה.
 • טיפוח כישורי הנחיה והדרכה, לשם זיהוי צרכיו של המתמחה ועובד ההוראה החדש ותמיכה בהיקלטותו ובהסתגלותו המקצועית במערכת החינוך.
 • הקניית כלים ליצירת דיאלוג דידקטי חינוכי רפלקטיבי לשם תמיכה בהתפתחותו המקצועית האוטונומית של המתמחה ועובד ההוראה החדש בשנים הראשונות של כניסתם למקצוע ההוראה.
 • פיתוח כלים ובחינת דרכי הערכה לשם הערכת המתמחה ועובד ההוראה החדש, לקראת קבלת רישיון עיסוק בהוראה וקבלת קביעות אחר כך במערכת החינוך.
 • פיתוח כלים להבניית תרבות קליטה ראויה במערכת החינוך.


קריטריונים וכישורים הנדרשים להשתתפות בקורס

 1. תואר ראשון (B.A+תעודת הוראה / B.ED ממוסד מוכר)
 2. ותק של חמש שנים לפחות בהוראה
 3. המלצה של מנהל בית הספר, או הפיקוח 
 4. ראיון קבלה לבחינת התאמתו של עובד ההוראה לתפקיד חונכות 
 5. התנסות בחונכות במקביל לשנת הלימודים.

 

הקורסים להכשרת חונכים יעסקו בנושאים הבאים

 • פיתוח כישורי הנחיה והדרכה, דרכים ליצירת תקשורת בין אישית, שלבי התפתחות בתהליך ההדרכתי, תהליכים דינמיים- גלויים וסמויים, מודלים שונים של הדרכה והנחייה (הקוגניטיבי, האנליטי, הרגשי ועוד), זיהוי סגנון אישי של הדרכה
 • גיבוש תפיסת תפקיד החונכות, פיתוח זהות מקצועית
 • הכרת הקשיים של עובדי הוראה חדשים
 • דרכים לצפייה בשעורים
 • פיתוח שיח רפלקטיבי – מתן משוב, פיתוח יכולת קשב ויצירת דיאלוג עם המתמחה 
 • דרכי הערכה- היכרות עם כלי ההערכה: הערכה מעצבת, הערכה מסכמת, תהליך ההערכה מנקודת מבטו של המוערך, קונפליקטים פנימיים בהערכה
 • פיתוח מנהיגות, העצמה של הפרט בתפקידו
 • המערכת הבית ספרית – מבט ארגוני 
 • שיתוף פעולה, תחרות, מוטיבציה בעבודת הצוות הבית ספרי
 • יחסי גומלין עם מוסד ההכשרה
 • סוגיות אתיות בתהליכי הדרכה והנחייה 

מטלת סיכום

 • בניית תיק חונכות /ליווי בהתאם לכלים שהוקנו בקורס
 • תיעוד השיח המתקיים בפגישות החונכות והליווי
 • ניהול יומן עבודה, ניתוח מצבי הוראה והדרכה אישית.
 • תיעוד התפתחותו המקצועית של המתמחה / המורה החדש. 

יישום כלי חונכות וליווי בהתנסות מעשית ותיעודו באופן מקצועי. 

תעודה

בוגרי הקורס הדו שנתי, אשר יעמדו במטלות יקבלו בסיומו תעודת חונך/ מלווה מומחה

דרישות התכנית

 • נוכחות חובה בשיעורים (מעל 20% היעדרות ההשתתפות בקורס לא תוכר).    
 • עמידה במטלות התכנית כאמור. 

* מעבר לשנה ב' מותנה בהערכת ביניים בתום שנה א'.

דמי הרשמה/שכר לימוד/ עלויות נוספות 

ההשתלמות מתוקצבת על ידי משרד החינוך, למעט דמי שריון מקום בסך 150 ₪ אשר לא יגבו בפועל, אלא רק כדמי ביטול, למבטלים פחות מחודש לפני פתיחת ההשתלמות.
למעוניינים בכניסה לחניון האוניברסיטה - עלות של 80 ₪ לכל שנה. 
 

הרשמה

הכרה לגמול השתלמות פיתוח מקצועי ב"אופק חדש" וכן מימון קרנות השתלמות- בהתאם להנחיות משרד החינוך.

 היקף ההשתלמות: הכשרה אוניברסיטאית בת 120 שעות במשך שנתיים. 
בכל שנה: 40 שעות למידה+ 10 שעות ליווי והנחיה+ 10 שעות תכנון, פיתוח והטמעה
 מועד פתיחת שנת ההשתלמויות: נובמבר 2017
 ימים ושעות בירושלים: ימי ב', 19:45-16:30, 4 שעות אקדמיות בכל מפגש
 מקום ההשתלמות: בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים

 

הכשרת מורים חונכים-מומחים בחברה הערבית

 

תכנית דו שנתית –הכשרה לקבלת תעודת חונך/מלווה מומחה-לדרגות 7-9 ולתיכונים 
תשע"ח-תשע"ט  2017/18

 

מבוא

עם כניסתו של המורה החדש למערכת החינוך ובמהלך שלוש השנים הראשונות שלו הוא מלווה על ידי מורה חונך/מלווה.  תפקיד החונכות התגבש בשנים האחרונות והחונך והמלווה תומכים בקליטתם של המתמחים והמורים החדשים ושותפים בהערכתם.
התפתחותו המקצועית של עובד הוראה, במסגרת מתווה הפיתוח המקצועי ברפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" מאפשרת לעובדי הוראה מתאימים להתמקצע בחניכה ובליווי, במסגרת מסלולי הקידום. תפיסת תפקיד החונכות הוא חלק ממערך התפקידים במערכת החינוך, המחייב הכשרה מקצועית מתאימה.

מטרות התכנית

 1. פיתוח תפיסת תפקיד של "מורה חונך" /"מורה מלווה" כעמית – מסייע לסטודנט, למתמחה ולמורה החדש בתוך מערכת חינוכית נתונה.
 2. טיפוח כישורי הנחיה והדרכה, לשם זיהוי צרכיו של המתמחה ועובד ההוראה החדש ותמיכה בהיקלטותו ובהסתגלותו המקצועית במערכת החינוך.
 3. הקניית כלים ליצירת דיאלוג דידקטי חינוכי רפלקטיבי לשם תמיכה בהתפתחותו המקצועית האוטונומית של המתמחה ועובד ההוראה החדש בשנים הראשונות של כניסתם למקצוע ההוראה.
 4. פיתוח כלים ובחינת דרכי הערכה לשם הערכת המתמחה ועובד ההוראה החדש, לקראת קבלת רישיון עיסוק בהוראה וקבלת קביעות אחר כך במערכת החינוך.
 5. פיתוח כלים להבניית תרבות קליטה ראויה במערכת החינוך.

קריטריונים וכישורים הנדרשים להשתתפות בקורס

 1. תואר ראשון (B.A+תעודת הוראה / B.ED ממוסד מוכר)
 2. ותק של חמש שנים לפחות בהוראה
 3. המלצה של מנהל בית הספר, או הפיקוח 
 4. ראיון קבלה לבחינת התאמתו של עובד ההוראה לתפקיד חונכות 
 5. התנסות בחונכות במקביל לשנת הלימודים.

הקורסים להכשרת חונכים יעסקו בנושאים הבאים

 • פיתוח כישורי הנחיה והדרכה, דרכים ליצירת תקשורת בין אישית, שלבי התפתחות בתהליך ההדרכתי, תהליכים דינמיים- גלויים וסמויים, מודלים שונים של הדרכה והנחייה (הקוגניטיבי, האנליטי, הרגשי ועוד), זיהוי סגנון אישי של הדרכה 
 • גיבוש תפיסת תפקיד החונכות, פיתוח זהות מקצועית
 • הכרת הקשיים של עובדי הוראה חדשים
 • דרכים לצפייה בשעורים
 • פיתוח שיח רפלקטיבי – מתן משוב, פיתוח יכולת קשב ויצירת דיאלוג עם המתמחה 
 • דרכי הערכה- היכרות עם כלי ההערכה: הערכה מעצבת, הערכה מסכמת, תהליך ההערכה מנקודת מבטו של המוערך, קונפליקטים פנימיים בהערכה
 • פיתוח מנהיגות, העצמה של הפרט בתפקידו
 • המערכת הבית ספרית – מבט ארגוני 
 • שיתוף פעולה, תחרות, מוטיבציה בעבודת הצוות הבית ספרי
 • יחסי גומלין עם מוסד ההכשרה
 • סוגיות אתיות בתהליכי הדרכה והנחייה 

מטלת סיכום

 • בניית תיק חונכות /ליווי בהתאם לכלים שהוקנו בקורס
 • תיעוד השיח המתקיים בפגישות החונכות והליווי
 • ניהול יומן עבודה, ניתוח מצבי הוראה והדרכה אישית.
 • תיעוד התפתחותו המקצועית של המתמחה / המורה החדש. 

יישום כלי חונכות וליווי בהתנסות מעשית ותיעודו באופן מקצועי. 

תעודה

בוגרי הקורס הדו שנתי, אשר יעמדו במטלות יקבלו בסיומו תעודת חונך/ מלווה מומחה

דרישות התכנית

נוכחות חובה בשיעורים (מעל 20% היעדרות ההשתתפות בקורס לא תוכר).    
עמידה במטלות התכנית כאמור. 
* מעבר לשנה ב' מותנה בהערכת ביניים בתום שנה א'.

דמי הרשמה/שכר לימוד/ עלויות נוספות 

ההשתלמות מתוקצבת על ידי משרד החינוך, למעט דמי שריון מקום בסך 150 ₪ אשר לא יגבו בפועל, אלא רק כדמי ביטול, למבטלים פחות מחודש לפני פתיחת ההשתלמות.
למעוניינים בכניסה לחניון האוניברסיטה - עלות של 80 ₪ לכל שנה. 
 

הרשמה

הכרה לגמול השתלמות פיתוח מקצועי ב"אופק חדש" וכן מימון קרנות השתלמות- בהתאם להנחיות משרד החינוך.

 היקף ההשתלמות: הכשרה אוניברסיטאית בת 120 שעות במשך שנתיים. 
בכל שנה: 40 שעות למידה+ 10 שעות ליווי והנחיה+ 10 שעות תכנון, פיתוח והטמעה
 מועד פתיחת שנת ההשתלמויות: נובמבר 2017
 ימים ושעות בירושלים: ימי ב', 16:30 - 19:45, 4 שעות אקדמיות בכל מפגש
 מקום ההשתלמות: בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים

 

המורה היוזם ומטמיע תכניות חינוכיות בחברה הערבית

המורה היוזם ומטמיע תוכניות חינוכיות בחברה הערבית 
תכנית דו-שנתית לעובדי הוראה בדרגות הגבוהות (דרגות 7-9)
תשע"ח  2017/18

 

מטרות התכנית

יצירת "קהילת למידה מקצועית" (P.L.C)  שתאפשר לפתח בקרב עובדי ההוראה התמחות בלמידה רפלקטיבית וחשיבה יצירתית וביקורתית על תהליכים פדגוגיים-חינוכיים. התכנית תטפח כישורים ויכולות לפתח ולהטמיע יוזמות חינוכיות של פדגוגיה משמעותית המותאמת לצרכי התלמידים והקהילה בחברה הערבית. התכנית תעסוק במגוון מתודות לפיתוח ולהטמעה של יוזמות חינוכיות, תוך תהליכי תיעוד, ניתוח ורפלקציה אישית. התכנית תאפשר להתנסות במתודולוגיות מתקדמות של תהליכי הוראה-למידה-הערכה (ה.ל.ה) משמעותיים ובתהליכי רפלקציה לשיפור תהליכי ה.ל.ה ויזמות חינוכית. התכנית תטפח את מומחיות המורה ותביא להעצמתו הפרופסיונאלית, כך שישלוט במכלול תפקודיו ברמה גבוהה, תוך יכולת הסתגלות והתאמה מרבית לשינויים התכופים והשפעה ותרומה מיטבית לסביבת תפקודו. 

קהל היעד של התכנית*

התכנית מיועדת לעובדי הוראה בדרגים הגבוהים במסגרת "אופק חדש", אשר על מנת להתקדם מדרגה 6 ועד לדרגה 9, נדרשים לעבור תכניות ייחודיות דו-שנתיות במוסדות אקדמיים. 
* התכנית תתקיים בשפה הערבית.

 

תכני התכנית

תהליך דו-שנתי, אקדמי ומעשי, הכולל פיתוח וניהול יוזמות חינוכיות - הלכה למעשה, תוך לימוד היבטים תיאורטיים של תהליכי הוראה-למידה-הערכה (ה.ל.ה) משמעותיים. הובלת שינוי חינוכי, תקשורת אפקטיבית, ניהול קונפליקטים וניתוח אירועים משדה החינוך. קבלת כלים ליזמות חינוכית – תכנון, ביצוע והערכה. 


דרישות התכנית

 • נוכחות חובה בשיעורים (מעל 20% היעדרות ההשתתפות בקורס לא תוכר).
 • עמידה במטלות התכנית - תכנון וביצוע של יוזמה חינוכית, במסגרת סדנאות ליווי וכתיבה אישית.
 • מעבר לשנה ב' מותנה בהערכת ביניים בתום שנה א'.

דמי הרשמה/שכר לימוד/ עלויות נוספות 

ההשתלמות מתוקצבת על ידי משרד החינוך, למעט דמי שריון מקום בסך 150 ₪ אשר לא ייגבו בפועל, אלא רק כדמי ביטול למבטלים פחות מחודש לפני פתיחת ההשתלמות. למעוניינים בכניסה לחניון האוניברסיטה - עלות של 80 ₪ לכל שנה. 

 

הרשמה

הכרה לגמול השתלמות פיתוח מקצועי ב"אופק חדש" וכן מימון קרנות השתלמות- בהתאם להנחיות משרד החינוך.

 היקף ההשתלמות: הכשרה אוניברסיטאית בת 120 שעות במשך שנתיים
 מועד פתיחת שנת ההשתלמויות: נובמבר 2017
 ימים ושעות בירושלים: ימיtב', 10:30 - 13:45, 4 שעות אקדמיות בכל מפגש
 מקום ההשתלמות: בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים

תכניות ייחודיות לפיתוח מקצועי של יועצים חינוכיים

 


 

 

פיתוח מקצועי של סגני מנהלים ב"אופק חדש"

תכנית לפיתוח מקצועי של סגני מנהלים ב"אופק חדש"
תשע"ז 2016/17


מטרות התכנית

יצירת "קהילת למידה מקצועית" (P.L.C) שתאפשר לפתח בקרב סגני מנהלים התמחות בלמידה רפלקטיבית, חשיבה יצירתית וביקורתית ופיתוח תפיסה של "ניהול שינוי". האתגרים של המאה ה-21 מעמידים בפני המנהל אתגרים חשובים של התמודדות עם סביבה מורכבת ושינויים רבים, המחייבים שינוי באופן החשיבה הניהולי-מנהיגותי ורכישה של כלים ותפיסות יצירתיות-חדשות באשר לאופן התמודדות פרואקטיבי ואפקטיבי עם סביבה ארגונית זו. אתגרים אלה משותפים גם למנהלים במגזר החינוכי, ובוודאי בבתי-הספר בהם ההתמודדות היא אולי אף מורכבת יותר. תפקיד הסגן, מעבר להיותו עזר כנגד תפקיד המנהל, הוא הזדמנות חשובה לפיתוח חשיבה כזו, גם בהיבט של ניהול מצבים קיימים וגם בראייה עתידית של מילוי תפקידי ניהול.

קהל היעד של התכנית*

התכנית מיועדת לסגני מנהלים מכהנים, במסגרת "אופק חדש", הנדרשים לפיתוח מקצועי במוסדות אקדמיים.

* התכנית פתוחה לקליטה של סגני מנהלים נוספים, זאת בנוסף לסגנים "ממשיכים" משנת הלימודים תשע"ו.

תכני התכנית

 • "למידה מאחרים": ניהול שינוי הלכה ומעשה – סיורים לימודיים בבתי-הספר של המשתלמים.
 • פיתוח תפיסה של "ניהול שינוי" במסגרת הזהות המקצועית של סגן המנהל וגיבוש תפקידיו, כשותף מרכזי במנהיגות הפדגוגית הבית-ספרית, בהלימה לעקרונות הכלי להערכת סגני מנהלים . העמקת המודעות והתובנות של יחסי הגומלין המתקיימים בין מנהל בית-הספר לבין סגנו וטיוב תפקודו של הסגן בהיבטים מקצועיים ופדגוגיים.
 • העלאת המסוגלות האישית והמקצועית של סגן המנהל כיד ימינו של מנהל בית-הספר בהצמחת מנהיגות פדגוגית בית-ספרית, בפיתוח חדר מורים לומד במטרה להבטיח הוראה ולמידה משמעותיים, באקלים המאפשר קידום והצלחה של התלמידים ובניהול שינוי בקהילה.
 • העמקת הידע ופיתוח הכישורים הנדרשים לתהליכי תיעוד, ניתוח וחקירה עצמית, והשבחת היכולות ללמידה פרופסיונאלית, כמסע רפלקטיבי אישי וכתהליך של למידת עמיתים, בקבוצות קטנות ובמליאה.

דרישות התכנית

 • נוכחות חובה בשיעורים (מעל 20% היעדרות ההשתתפות בקורס לא תוכר).
 • עמידה במטלות התכנית - השתתפות פעילה באתר מלווה קורס במסגרת סדנאות התנסות רפלקטיביות, קריאה ביקורתית של מאמרים - מתן/קבלת משוב עמיתים בפורום דיגיטלי, השתתפות פעילה בסיורים לימודיים בבתי-הספר, עבודת רפרט: חקר תהליך של שינוי ארגוני בבית-הספר.

דמי הרשמה/שכר לימוד/ עלויות נוספות

ההשתלמות מתוקצבת על ידי משרד החינוך, למעט דמי שריון מקום בסך 150 ₪ אשר לא ייגבו בפועל, אלא רק כדמי ביטול למבטלים פחות מחודש לפני פתיחת ההשתלמות. למעוניינים בכניסה לחניון האוניברסיטה - עלות של 80 ₪ לכל שנה.

הרשמה

הכרה לגמול השתלמות פיתוח מקצועי ב"אופק חדש" וכן מימון קרנות השתלמות- בהתאם להנחיות משרד החינוך.

מידע נוסף על מדיניות משרד החינוך בנושא אופק חדש נמצא באתר משרד החינוך.

 היקף ההשתלמות: הכשרה אוניברסיטאית בת 40 שעות (30 שעות למידה וסיורים לימודיים בבתי-הספר + 10 שעות פרקטיקום וכתיבת רפרט) 
 מועד פתיחת שנת ההשתלמויות: נובמבר 2016
 ימים ושעות: ימי א', 19:45-16:30 (או: בתאום של שעות הסיורים עם בתי-הספר), 4 שעות אקדמיות בכל מפגש 
 מקום ההשתלמות: בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, וכן, סיורים לימודיים בבתי-הספר של המשתלמים.

עוז לתמורה-הכשרת בעלי תפקידים

על פי הסכם "עוז לתמורה" נקבע כי על כל עובד הוראה המבקש להתמנות לתפקיד, לעבור קורס הכשרה ולמידה טרם הכניסה לתפקיד. כמו כן, מתחייבת למידה במהלך ביצוע התפקיד בפועל.

הכשרת מחנך כיתה ורכזי שכבה

מחנך הכיתה מנהיג ומנהל את כיתתו מבחינה פדגוגית-חינוכית, ערכית, חברתית ורגשית. תפקיד המחנך כרוך בראייה מערכתית של פרט ושל קבוצה, הצמחת מנהיגות ויצירת שיתופי פעולה רבים: תלמידים, הורים, מורים והנהלת בית-הספר. תפקיד רכז שכבה כרוך באתגרים מורכבים המחייבים תפקוד גבוה בהובלת צוות עמיתים, ראייה מערכתית, הצמחת מנהיגות חינוכית ועבודה בממשקים.

אנו מציעים תכניות להכשרת מחנכי כיתה ורכזי שכבה גם בשפה הערבית.

הכשרת מחנכים

מידע על התכנית יועלה בקרוב לאתר
לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו בטלפון: 02-5882036 / 02-5880128

הכשרת רכזי שכבה

מידע על התכנית יועלה בקרוב לאתר
לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו בטלפון: 02-5882036 / 02-5880128

תכנית הרחבת הסמכה להוראת מתמטיקה ל- 5 יח"ל

תכנית משותפת דו-שנתית של המכון למתמטיקה עם בית הספר לחינוך, להרחבת הסמכה להוראת מתמטיקה ל- 5 יחידות לימוד בתיכונים.

תתכן פתיחת מחזור נוסף בשנת תשע''ז, אשר תלויה בהחלטת משרד החינוך.

מטרת התכנית

פיתוח מקצועי של מורי מתמטיקה והכשרתם להוראת המתמטיקה ברמת 5 יחידות לימוד. התכנית מיועדת למורים מתוך המערכת המלמדים בפועל בחטיבה העליונה, ואשר יש להם אוריינטציה לחינוך והוראה, אך חסרה להם ההעמקה בידע המתמטי. התכנית תעסוק הן בהקניית ידע מתמטי ודרכי חשיבה מתמטיות, והן בחלק הדידקטי הכרוך בהוראת המתמטיקה ברמה של 5 יחידות לימוד.

עקרונות פדגוגיים של התכנית

 • פיתוח חשיבה מתמטית ויכולות הנמקה, הכללה הפשטה, הוכחה מתמטית
 • אוריינות מתמטית: פיתוח מיומנויות בקריאת טקסטים מתמטיים ובהתנסחות מתמטית
 • פיתוח גישות דידקטיות בהקשר של הנושאים הנלמדים ב-5 יח"ל
 • פיתוח מיומנויות בחיבור בעיות מתמטיות וניתוח דרכי פתרונן
 • קישור ושילוב בין נושאים שונים במתמטיקה
 • שילוב עם תחומי דעת נוספים (פיסיקה, ביולוגיה, כלכלה...) ושימושי המתמטיקה
 • שלוב טכנולוגיות בהוראת המתמטיקה
 • הצגת המתמטיקה בהקשר תרבותי והיסטורי רחב

פיתוח מקצועי ליועצים חינוכיים

קבוצה משולבת - המוח ה"רגיש"

קורס הדרכה מתקדם - קורס הדרכה ליועצים חינוכיים

קורס הדרכה מתקדם - החל מסמסטר ב'

קורס ההדרכה מכוון לפיתוח קבוצת מנהיגות של הייעוץ החינוכי ומהווה נדבך מקצועי משמעותי בתהליכי הגדילה וההתפתחות המקצועית של יועצים חינוכיים.

בוגרי הקורס מצטרפים לשדרת המנהיגות של שפ"י ושותפים לעצוב זהותו של הייעוץ החינוכי בארץ.

מנהיגות זו מכוונת ללווי יועצים חינוכיים בתהליכי גדילה והתפתחות ומבוססת על תפיסות של פסיכולוגיה חיובית המתמקדות בהעצמת הכוחות והיכולות של הפרט והארגון .

ההדרכה בשפ"י מבטאת גישות, תפיסות ומדיניות של אגף שפ"י בנוסף לידע מקצועי ועדכני בתהליכי ההדרכה.

במהלך השנתיים האחרונות התקיים כאן קורס הכשרת מדריכות בשפ"י.

פתיחת מחזור נוסף, תלויה בהחלטת משרד החינוך.

קורס מומחיות - "רוקמים שותפות" - בנייה, הובלה והנחיית השותפות החינוכית עם ההורים

קורס מומחיות - תכנית דו שנתית לפיתוח מקצועי של יועצים חינוכיים, מוכר לכל הדרגות - תשע"ח 2017/18


מטרות התכנית

גיבוש עמדות ותפיסות מקצועיות בנושא קשר ודיאלוג בין צוותי חינוך והורים ופיתוח מיומנויות בקרב המשתתפים להובלת תהליכי שותפות במרחב החינוכי, ברמת הפרט והמערכת.
בתכנית נעסוק בהרחבת המסוגלות המקצועית של היועצת במתן מענה וניהול שיח רגשי עם הורים, נדון ונכיר כלים להתמודדות מיטבית עם קונפליקטים ביחסי הורים ואנשי חינוך, תוך חשיבה על מתן מענה דיפרנציאלי ורגישות לשונות תרבותית בקהילת ההורים.
בשנת הלימודים הבאה ( שנה ב'- תשע''ח), נערוך הכרות עם עקרונות וכלים להדרכת הורים, תוך הקניית מיומנויות להנחיית קבוצות ייעוציות לעבודה עם הורים.

קהל היעד של התכנית

התכנית מיועדת ליועצים חינוכיים, משנה רביעית ומעלה, ומוכרת כ- 60 שעות לגמולי השתלמות לחטיבה העליונה וכן, מוכרת במסגרת "אופק חדש". התכנית מוכרת לכל הדרגות.

תכני התכנית

תהליך דו שנתי. במהלך שנה א' נתמקד בנושא השותפות החינוכית בין צוותי החינוך וההורים, נחשף ונכיר את המדיניות, המודלים השונים, נעלה דילמות וסוגיות ונכיר כלים שיסייעו בהובלת התהליך.
בשנה זו ידרשו המשתתפים, בנוסף ל- 60 שעות למידה, לפרקטיקום של 15 שעות בעבודה עם המערכת החינוכית. בשנה ב' נכיר מודלים שונים להדרכת והנחיית הורים ברמה הפרטנית, הקבוצתית והמערכתית. בשנה זו ידרשו המשתתפים לפרקטיקום של 15 שעות בעבודה פרטנית או קבוצתית עם הורים. הפרקטיקום יערך במערכות בהן עובדים היועצים.

דרישות התכנית

 • נוכחות חובה בשיעורים (מעל 20% היעדרות ההשתתפות בקורס לא תוכר).
 • עמידה במטלות התכנית: השתתפות פעילה באתר מלווה קורס , עבודת רפרט: תכנון וביצוע של קבוצת התערבות בבתי-הספר, במסגרת הפרקטיקום. הגשת עבודה רפלקטיבית – תיאורטית בתום כל שנת לימודים.
 • מעבר לשנה ב' מותנה בהערכת ביניים בתום שנה א'

דמי הרשמה/שכר לימוד/ עלויות נוספות

ההשתלמות מתוקצבת על ידי משרד החינוך, למעט דמי שריון מקום בסך 150 ₪ אשר לא ייגבו בפועל, אלא רק כדמי ביטול למבטלים פחות מחודש לפני פתיחת ההשתלמות. למעוניינים בכניסה לחניון האוניברסיטה - עלות של 80 ₪ לכל שנה.

הרשמה

היקף ההשתלמות: הכשרה אוניברסיטאית דו שנתית בת 120 שעות למידה + 30 שעות פרקטיקום (בכל שנה: 60 שעות למידה+ 15 פרקטיקום).
מועד פתיחת שנת ההשתלמויות: נובמבר 2017
ימים ושעות: ימי א', 19:45-16:30, 4 שעות אקדמיות בכל מפגש
מקום ההשתלמות: בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים

 

תכנית לדרגות 7-9 - עבודה קבוצתית רגשית בכלים יצירתיים

עבודה יצירתית בקבוצות רגשיות (בתנועה/ באמנות/בדרמה-תרפיה)
תכנית דו-שנתית לפיתוח מקצועי של יועצים חינוכיים - דרגות 7-9 וגם לדרגות 3-6 ע"ב מקום פנוי

אפשרות להצטרף לשנה ב' בקורס – 75 שעות אקדמיות

תשע"ז - תשע"ח 2017/18


מטרות התכנית

יצירת "קהילת למידה מקצועית" (P.L.C) שתאפשר לפתח בקרב יועצים חינוכיים התמחות בלמידה רפלקטיבית וחשיבה יצירתית וביקורתית. התכנית תחשוף את משתתפיה לדרכי הנחיה יצירתיות חדשות ותאפשר להעשיר ולגוון את אופני העבודה הייעוצית בקבוצה. התכנית תעסוק בתאוריה ובפרקטיקה של שלושה סוגים של עבודה יצירתית עם קבוצות, הרלוונטית לעבודה ייעוצית בבית הספר: עבודה קבוצתית בתנועה, עבודה קבוצתית באומנות ועבודה קבוצתית בדרמה-תרפיה. התכנית תטפח את מומחיות היועץ החינוכי ותביא להעצמתו הפרופסיונאלית, כך שישלוט במכלול תפקודיו ברמה גבוהה, תוך יכולת הסתגלות והתאמה מרבית לשינויים התכופים והשפעה ותרומה מיטבית לסביבת תפקודו.

קהל היעד של התכנית

התכנית מיועדת ליועצים חינוכיים בדרגים הגבוהים במסגרת "אופק חדש", אשר על מנת להתקדם מדרגה 6 ועד לדרגה 9, נדרשים לעבור תכניות ייחודיות דו-שנתיות במוסדות אקדמיים.

תכני התכנית

תהליך דו-שנתי, אקדמי ומעשי. במהלך שנה א' ירכשו משתתפי התכנית את הידע והמיומנויות הנלוות לדרכי ההנחיה היצירתיות. ידע זה יהווה בסיס בשנה זו לתכנון קבוצת התערבות יצירתית בבתי הספר של היועצות. במהלך שנה ב' ינחו משתתפי התכנית בפועל את הקבוצה שתכננו בשנה הקודמת ויעריכו את משמעותה בכלים אקדמיים-מקצועיים.

דרישות התכנית

נוכחות חובה בשיעורים (מעל 20% היעדרות ההשתתפות בקורס לא תוכר). 
עמידה במטלות התכנית: השתתפות פעילה באתר מלווה קורס במסגרת סדנאות התנסות רפלקטיביות, קריאה ביקורתית של מאמר - מתן/קבלת משוב עמיתים בפורום דיגיטלי, עבודת רפרט: תכנון וביצוע של קבוצת התערבות יצירתית בבתי-הספר, במסגרת סדנאות ליווי וכתיבה אישית. 

* מעבר לשנה ב' מותנה בהערכת ביניים בתום שנה א'.

דמי הרשמה/שכר לימוד/ עלויות נוספות

ההשתלמות מתוקצבת על ידי משרד החינוך, למעט דמי שריון מקום בסך 150 ₪ אשר לא ייגבו בפועל, אלא רק כדמי ביטול למבטלים פחות מחודש לפני פתיחת ההשתלמות. למעוניינים בכניסה לחניון האוניברסיטה - עלות של 80 ₪ לכל שנה.


הרשמה


הכרה לגמול השתלמות פיתוח מקצועי ב"אופק חדש" וכן מימון קרנות השתלמות- בהתאם להנחיות משרד החינוך.

מידע נוסף על מדיניות משרד החינוך בנושא אופק חדש נמצא באתר משרד החינוך.

 היקף ההשתלמות: הכשרה אוניברסיטאית בת 150 שעות במשך שנתיים (בכל שנה: 45 שעות למידה+ 15 שעות ליווי והנחיה+ 15 שעות כתיבת עבודה).
 מועד פתיחת שנת ההשתלמויות: שנה א' - נובמבר 2016, שנה ב' - נובמבר 2017
 ימים ושעות: ימי ג', 19:45-16:30, 4 שעות אקדמיות בכל מפגש
 מקום ההשתלמות: בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים