סדרי הרשמה ותנאי קבלה

סדרי הרשמה

ברמה אוניברסיטאית: תלמידים שלמדו בארץ נרשמים במדור לרישום ולקבלת תלמידים של האוניברסיטה העברית באמצעות הרישום המקוון באתר האוניברסיטה העברית - יש לצרף מסמכים על פי הדרישות המופיעות באתר.
ברמת בית הספר לחינוך: באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים חתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה למד, הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר.

לתשומת לבכם - לא יטופלו בקשותיהם של מועמדים שלא השלימו את שני הליכי ההרשמה ולא צירפו את כל המסמכים הנדרשים.

תנאי קבלה

לכל מגמה בחוג לחינוך תנאי קבלה שונים. מומלץ מאוד לבדוק את תנאי הקבלה הייחודיים לכל מגמה לפני הרישום.

תנאים כלליים

רשאים להגיש את מועמדותם ללימודי תואר שני בחוג לחינוך תלמידים שסיימו את לימודי התואר הראשון בציון 80 לפחות. תלמידים שטרם סיימו חובותיהם לתואר הראשון, בקשתם תדון לפי ממוצע ביניים של 80 לפחות. בכל מגמה ישנם ציוני סף שונים (לרוב גבוהים יותר מ- 80) הנדרשים להגשת מועמדות - פרטים מלאים בדף של כל מגמה.

היות ומספר הנרשמים גדול ממספר התלמידים אותם ניתן לקבל, אין ציון הקבלה המינימאלי הנדרש מבטיח קבלה - הדבר תלוי במספר המועמדים ביחס למספר המקומות בכל מגמה. לכל מגמה תהליכי מיון שונים המפורטים בדפים של כל מגמה.

פטור מאנגלית

תלמידים אשר אינם בוגרי אחת מהאוניברסיטאות המוכרות בישראל חייבים להציג "פטור" באנגלית כשפה זרה כבר בעת ההרשמה כתנאי להגשת המועמדות.

* תלמידי מכללות מצטיינים, שאין להם פטור קביל באנגלית, יוכלו להגיש מועמדות לועדת חריגים של החוג לחינוך.

הפטור יכול להיות מושג באמצעות הבחינה הפסיכומטרית, בחינת אמי"ר, אמיר"מ או במסגרת אוניברסיטאית ויש להציגו עד סוף מועד ההרשמה.

לבירור מועדי מבחני המיון יש לפנות ליחידה לאנגלית כשפה זרה (טל: 02-5883390) או למרכז הארצי לבחינות והערכה (טל: 02-6759555).

בלימודי תואר שני מספר מגמות התמחות

תאריכי הרשמה

ההרשמה תיפתח בתאריך 22.1.2017 ותסתיים בתאריך 31.7.2017 (או יותר בכפוף למספר המקומות הפנויים)

למעט:

פסיכולוגיה חינוכית ופסיכולוגיה קלינית של הילד סיום הרשמה בתאריך 20.2.2017

ייעוץ חינוכי - סיום הרשמה בתאריך 31.07.2017

ייעוץ חינוכי לגיל הרך - סיום הרשמה בתאריך 31.07.2017 

לקויות למידה סיום הרשמה בתאריך 01.06.2017