ד"ר מיכאל גיליס

מיכאל גיליס
מנהל המחלקה ללימודי הוראה
המגמה לחינוך יהודי
בית הספר לחינוך, חדר 479/332.

דוא"ל: michael.gillis@mail.huji.ac.il 

טל: 02-5882074

Michael Gillis is the Academic Director of the Department of Teacher Education of the School of Education of the Hebrew University of Jerusalem. He is also a senior member of the faculty of the Melton Centre for Jewish Education. His areas of teaching and research include approaches to the teaching of Rabbinic Literature, the teaching of religions and the philosophy of Jewish education.

מיכאל גיליס מכהן כמנהל האקדמי של המחלקה ללימודי הוראה בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא חבר סגל בכיר במרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון. בין תחומי ההוראה והמחקר שלו גישות להוראת ספרות חז"ל; הוראת דתות אחרות בחינוך יהודי; הפילוסופיה של החינוך היהודי.

;