פיתוח מקצועי - תפריט

השתלמויות אופק חדש לדרגות 7-9 (וגם לדרגות 3-6 ע"ב מקום פנוי)

מטרת הפיתוח המקצועי ב"דרגות הגבוהות" היא לפתח בקרב עובדי הוראה התמחות בלמידה רפלקטיבית וחשיבה מחקרית וביקורתית ברמה גבוהה ובהקשרים לתהליכי הלמידה, ההוראה והיישום בבית הספר. 

התפיסה שעומדת מאחורי הרציונל של דרגות 7-9 , המתמקדת בקשר שבין האקדמיה לשדה ומלווה בליווי אישי, הופכת להיות חלק מרציונל גל של דרגים נוספים.

לפיכך, החל משנת הלימודים תשע"ח, נוכל לשלב בתכניות הללו, גם עובדי הוראה בדרגות 3 ומעלה על בסיס מקום פנוי.

החל משנת תשע"ח  תכניות שנה א' לדרגות 7-9 , וכן לדרגות 3-6 ע"ב מקום פנוי,  יהיו בנויות על מסלולים בני 60 שעות אקדמיות  ( 40 שעות למידה + 10 שעות ליווי והנחיה + 10 שעות פרקטיקום).

משתלמים הממשיכים לשנה ב' , יישארו במבנים של  מסלולים  בני 75 שעות אקדמיות בכל שנה (45 שעות למידה + 15 שעות ליווי והנחיה + 15 שעות פרקטיקום)..

רוב התכניות המוצעות לשנת הלימודים תשע"ח משלבות תחומי תוכן אקדמי ייחודי (ראו להלן), בתהליך של יזמות חינוכית או מחקר פעולה. קרי, ההקשרים התכניים של התכניות השונות מהווים מצע לפיתוח יוזמות חינוכיות או לביצוע מחקרי פעולה.

כל המרצים והמנחים בתכניות השונות הם אנשי חינוך ומחקר מובילים בתחומם

בין התכניות, שגם מוכרות לדרגות 7-9 (וגם לדרגות 3-6 ע"ב מקום פנוי) המוצעות בתשע"ח

*התכניות כפופות לאישור משרד החינוך ותלויות במספר המשתתפים.