השתלמויות אופק חדש לדרגות 7-9

בקרוב תועלה תכנית ההשתלמויות לשנת תשע"ח...

 

מטרת הפיתוח המקצועי ב"דרגות הגבוהות" היא לפתח בקרב עובדי הוראה התמחות בלמידה רפלקטיבית וחשיבה מחקרית וביקורתית ברמה גבוהה ובהקשרים לתהליכי הלמידה, ההוראה והיישום בבית הספר.

תכניות 7-9 בנויות על מסלולים דו שנתיים בני 75 שעות אקדמיות בכל שנה (45 שעות למידה + 15 שעות ליווי והנחיה + 15 שעות פרקטיקום).

רוב התכניות המוצעות לשנת הלימודים תשע"ז משלבות תחומי תוכן אקדמי ייחודי (ראו להלן), בתהליך של יזמות חינוכית או מחקר פעולה. קרי, ההקשרים התכניים של התכניות השונות מהווים מצע לפיתוח יוזמות חינוכיות או לביצוע מחקרי פעולה.

כל המרצים והמנחים בתכניות השונות הם אנשי חינוך ומחקר מובילים בתחומם.

בין התכניות, שגם מוכרות לדרגות 7-9 שהוצעו בתשע"ז

*התכניות כפופות לאישור משרד החינוך ותלויות במספר המשתתפים.