תכנית הדגש התנהגותי לתואר ולמקצוע ב-4 שנים!

מסלול משולב חדש וייחודי ב- 4 שנים :
BA בהדגש התנהגותי+תעודת הוראה בחינוך מיוחד+תעודת מנתח התנהגות יישומי-ABA Applied Behavior Analysis

רקע כללי

בית הספר לחינוך, באוניברסיטה העברית בירושלים, שמח להציע מסלול חדש, ייחודי ומעשי, שיחל החל משנת הלימודים תשפ"ג.

מסלול זה יאפשר ללומדים בו, לשלב לימודים לתואר ראשון, עם "הדגש" התנהגותי, אפשרות ללימודים לקבלת תעודת הוראה בחינוך מיוחד וכן, לימודים בתכנית ללימודי ניתוח התנהגות יישומי- ABA (לקבלת תעודה)וכל זאת בתוך 4 שנים!

התכנית תאפשר ללומדים לתואר ראשון, לבחור במסלול "הדגש ההתנהגותי", החל מהשנה השנייה ללימודים. במסגרת לימודיהם במסלול זה ידרשו הסטודנטים ללמוד 4 קורסים ספציפיים (כחובה במסלול "הדגש" זה ), לבחור קורס נוסף מתוך רשימת אופציות בחירה וכן, יומלצו גם לבחור בעוד קורסים כבחירה מומלצת, כל זאת על פי רשימה שתפורט בהמשך.

הלומדים יוכלו להירשם וללמוד, במקביל, גם לימודי הוראה במסלול חינוך מיוחד (תוך קבלת פטורים ממספר קורסים, במידה ולומדים אותם לתואר במסגרת החוג לחינוך). ראו טבלת פירוט בהמשך.
עם סיום לימודיהם את הקורסים הנדרשים במסגרת התואר הראשון ואפשרי גם תוך כדי לימודיהם לתעודת הוראה, ילמדו הסטודנטים במהלך שנה אחת את הקורסים הנוספים הנדרשים לתכנית התעודה ללימודי ניתוח התנהגות יישומי-ABA וכן, ימלאו את חובת ההתנסות המעשית (פרקטיקום מונחה), כך שבסיום התהליך יקבלו תעודת הסמכה לתחום.

עוד במהלך לימודיהם לתואר, כאמור, אנשי המחלקה להשתלמויות ולפתוח מקצועי והצוות המקצועי של תכנית ה ABA יהיו בקשר עם הסטודנטים הרשומים לתכנית ה"הדגש ההתנהגותי", תוך שיוזמנו להצטרף למפגשים מסוימים , ימי עיון וכו' ויחלו להיות חלק מקהילת הלומדים שלנו.

עם סיום מסלול משולב כזה, יחד עם תעודת הוראה בחינוך מיוחד, יצאו המסיימים בהצלחה עם "מקצוע" מרתק ונדרש ויוכלו להשתלב בעבודה בתחום במסגרות בסקטור הציבורי ובניהן משרד החינוך ( בתי ספר לחינוך רגיל ומיוחד, מתי"אות, גנים, הנחיית תכניות שילוב ועוד) או בעריות וברשויות המקומיות השונות . כמו כן, יוכלו להשתלב במסגרות בסקטור הפרטי : בעמותות, גני תקשורת, הוסטלים, הנחיית תכניות ביתיות, הדרכת הורים ועוד.

הלימודים במסלול זה, יהיו כרוכים ברישום מראש למסלול זה , דרך מזכירות המחלקה להשתלמויות ולפתוח מקצועי של בית הספר לחינוך, בתשלום דמי רישום וטיפול וכן, תשלום מקדמת שכל לימוד בסך של 1,000 ₪ . את יתרת שכר הלימוד של התכנית, ישלמו הלומדים בקיץ שלקראת הלימודים בשנה שבה מצטרף הלומד.

הלומדים ישלמו את עלות הלימודים בהתאם לשכר הלימוד שיהיה באותה עת לכל הלומדים שמגיעים מחוץ לאוניברסיטה לתכנית, תוך קבלת הנחה בשיעור של 30% משכר הלימוד המלא בתכנית, ( העומד כיום ע"ס של 23,000 ₪ ללומדים מבחוץ לשנתיים),דהיינו, ישלמו בסך הכל 16,100 ₪ ( בקיזוז של 1,000 ₪ שישולמו בתחילת התהליך).

למצטרפים לתכנית המלאה ללימודי ניתוח התנהגות יישומי- ABA שלנו, בשנה שלאחר סיום התואר בחינוך לתכנית מלאה הדו-שנתית, תינתן הנחה בשיעור של 15% משכר הלימוד הכולל באותה העת.

להלן פירוט הקורסים הנדרשים ללמידה במסגרת התואר הראשון, בהדגש ההתנהגותי:

מס' הקורס

שם הקורס

נ"ז

מרצה

יום בשבוע

סמסטר

34507

פסיכולוגיה התפתחותית

4

ד"ר חגית סבטו

ב'

סמסטר ב'

37900

מבוא לחינוך מיוחד

2

פרופ' תום גומפל

ד'

סמסטר א'

34935

ABA

2

פרופ' תום גומפל

ד'

סמסטר ב'

53107

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה של מוגבלויות

2

ד"ר גילי המר

( מדעי החברה)

ב'

סמסטר א'

 
להלן הקורסים של חובת בחירה במסגרת התואר הראשון - יש ללמוד לפחות קורס אחד מתוך השלושה הבאים:
 

מס' הקורס

שם הקורס

נ"ז

מרצה

יום בשבוע

סמסטר

37898

אלימות ותוקפנות בתוך בית הספר- הערכה, מניעה וטיפול

2

פרופ' תום גומפל

ד'

סמסטר א'

37866

אוטיזם: משפחות ומערכות

2

ד"ר ג'ודה קולר

ד'

סמסטר א'

34594

סמינר מחקר באלימות ותוקפנות בביה"ס: התמקדות על הפרעות התנהגות (דרישה- קורס מקדים 37898 !)

2

פרופ' תום גומפל

ד'

סמסטר ב'


להלן קורסי בחירה מומלצים בלבד במסגרת התואר הראשון ( אינם חובה למסלול):
 

מס' הקורס

שם הקורס

נ"ז

מרצה

יום בשבוע

סמסטר

34010

המורה בכיתה ההטרוגנית-עיצוב אוניברסלי ללמידה

2

ד"ר מיכל לוי

ה'

סמסטר א'

34435

פסיכולוגיה חברתית של הכיתה

2

פרופ' אלישע באבד

ג'

סמסטר ב'

34481

ייעוץ למתבגרים

2

פרפ' משה טטר

ב'

סמסטר א'

34498

גיל ההתבגרות בחברה בת זמננו

2

ד"ר ענת כורם

ג'

סמסטר א'

34503

פיתוח היכולת החברתית של התלמיד במסגרת בית הספר

4

ד"ר ענת כורם

ג'

שנתי-מקומות מוגבלים


להלן, פירוט הדרישות, לנרשמים ללימודי הוראה:
 

שם קורס

מס' קורס

כמות נקודות זכות

(שעות שנתיות)

התנסות מעשית

 

קורסי חובה

 

התנסות מעשית בהוראת חינוך מיוחד, שנה א'*

34086

6 נ"ז (3 ש"ש)

התנסות מעשית בהוראת חינוך מיוחד, שנה ב'*

34113

6 נ"ז (3 ש"ש)

פדגוגיה ומתודיקה

 

קורסי חובה

 

סדנה מתודית בהוראת חינוך מיוחד, שנה א'*

34243

4 נ"ז (2 ש"ש)

סדנה מתודית בהוראת חינוך מיוחד, שנה ב'*

34297

4 נ"ז (2 ש"ש)

חינוך מיוחד - סמינריון דידקטי

34074

2 נ"ז (1 ש"ש)

לימודי חינוך מיוחד

 

קורסי חובה

 

עבודה עם ילדים משולבים בכיתה

37802

4 נ"ז (2 ש"ש)

משפחות של ילדים עם מוגבלויות

37926

2 נ"ז (1 ש"ש)

מוגבלויות מורכבות והתפתחות מוקדמת

37808

2 נ"ז (1 ש"ש)

קורסי השלמה

 

מבוא לחינוך מיוחד

37900

2 נ"ז (1 ש"ש)

שילוב

34919

2 נ"ז (1 ש"ש)

עבודה חינוכית בכיתה הטרוגנית משלבת או עיצוב אוניברסלי ללמידה

34998 או 37998

2 נ"ז (1 ש"ש)

לימודי חינוך

 

קורסי חובה

 

למידה והוראה - סדנא יישומית

34370

2 נ"ז (1 ש"ש)

פיתוח הוראה עתירת חשיבה**

34367

2 נ"ז (1 ש"ש)

פיתוח הוראה עתירת חשיבה - סדנא יישומית**

34368

2 נ"ז (1 ש"ש)

קורסי בחירה

 

לבחירה קורסים בהיקף של 12 נ"ז מתוך רשימת קורסי הבחירה המופיעה בשנתון

לבחירה

12 נ"ז (6 ש"ש)

 

 

54 נ"ז (27 ש"ש)

 


לתשומת לבכם: רצוי ומומלץ לפרוס את הלימודים האלו על פני שנתיים. כפי שניתן לראות, קורסי ההכשרה המעשית כבר מחלוקים בין שנה א לשנה ב (של לימודי ההוראה). את שאר הקורסים ניתן לבחור האם לעשות בשנה הראשונה או השנה השנייה. 

- ההתנסות המעשית והסדנה המתודית נמשכות על פני כל השנה ברצף, ללא חופשת סמסטר.

- יש ללמוד את קורס 34367 + 34368 באותה השנה.

- לתשומת לבך: קבלת תעודת הוראה מותנית בסיום התואר הראשון

- בתום הלימודים על הסטודנט/ית להגיש בקשה מקוונת לסגירת הלימודים לצורך קבלת אישור זכאות לתעודת הוראה

קצת רקע על התחום והתכנית ללימודי ניתוח התנהגות יישומי- ABA:
ניתוח התנהגות יישומי מהווה גישה מדעית מובילה כיום בעולם לטיפול במגוון של קשיים בתחומים של קשב וריכוז, אוטיזם והפרעות התפתחותיות נוספות. כיום, עובדים מנתחי התנהגות בכל ישוב בארץ והדרישה לבעלי מקצוע גבוהה במיוחד ובמיוחד בשנים אלה עם חקיקת חוק ההכלה וההשתלבות (2018), כאשר כל בית ספר מחפש מנתח התנהגות כחלק מצוות ההוראה.
מקצוע זה תופס תאוצה בארץ ובעולם, וניתן למצוא מנתחי התנהגות רבים אשר פועלים בארץ במגוון מסגרות, כמפורט למעלה . במסגרת תוכנית הלימודים של בית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים, אנו שמים דגש על התנהלות מקצועית ואתית ברמה הגבוהה ביותר, על מנת לאפשר למשתתפים לסיים את הלימודים כמנתחי התנהגות מובילים בארץ. תכנית זאת ייחודית לבית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית בירושלים ואינה קיימת באף אוניברסיטה או מכללה בארץ.
ניתוח התנהגות יישומי מהווה גישה אשר צמחה מתוך תחום המחקר המדעי של התנהגות ועקרונות הלמידה. הנחת היסוד של ניתוח התנהגות יישומי הינה, שהתנהגות האדם מושפעת על ידי אירועים שהתרחשו בעבר ובהווה, בשילוב השפעתם של גורמים אורגניים ופיזיולוגיים של האדם.

ניתוח התנהגות יישומי מורכב מהערכה, תכנון, ויישום של שינויים והתאמות בסביבה על מנת לייצר שינויים בעלי משמעות חברתית. הגישה כוללת תהליכים של תצפית ישירה, מדידה והערכה תפקודית על מנת להבין את ההקשרים בין התנהגות לסביבה.ולאחריהם, תכנון ויישום בפועל של תכניות יישומיות. מנתחי התנהגות פועלים במגוון של מסגרות כגון בתי ספר וגנים, מעונות יום, מרכזי דיור ותעסוקה וכן אצל משפחות באופן פרטי.
מכיוון, שמדובר בתחום אשר מתייחס להתנהגות ולתהליכי למידה, ניתוח התנהגות יישומי הינה גישה יעילה להתמודדות וטיפול במגוון רחב של אוכלוסיות, אשר כוללות בין היתר ילדים ובוגרים עם לקויות התפתחותיות, אוטיזם, קשיי התנהגות ועוד.

מטרות:
הכשרה של אנשי מקצוע לעבוד כמנתחי התנהגות מוסמכים בסביבות חינוכיות וטיפוליות מגוונות.
- הכנת בוגרי התכנית למבחני ההסמכה הבינלאומיים- הלימודים מבוססים על רשימת המטלות והדרישות המעודכנת של ארגון ההסמכה הבינלאומי (Behavior Analysis Certification Board- BACB).
- הקניית ידע עיוני ומעשי והתמקדות בתיאוריות ותהליכים של ניתוח התנהגות יישומי.
- יצירת עתודת מנתחי התנהגות יישומיים, שהנם חלק מהקהילה המקצועית הבינלאומית הענפה של התחום.

קהל יעד:
- אנשי חינוך וטיפול, אשר מעוניינים לעבוד כמנתחי התנהגות במגוון סביבות ואוכלוסיות חינוכיות, ציבוריות ופרטיות.

דרישות התכנית- מחויבות הסטודנט ומטלות
- המשתתפים בתוכנית מחויבים לדרישות של הקורסים השונים ומצופים להתנהלות מקצועית ברמה הגבוהה ביותר. חובות הסטודנט כוללות נוכחות בשיעורים, הגשת מטלות וביצוע משימות על פי הנדרש מצד המרצים השונים של התכנית.
- הסטודנטים מתבקשים לבצע עבודה מעשית. במסגרת התנסות זו (פרקטיקום) הסטודנטים מחויבים לבצע בין 10-30 שעות שבועיות אשר קשורות לתוכנית. שעות אלו כוללות הגעה לסביבות עבודה שונות, שיאושרו לביצוע הפרקטיקום, שבהן הם מתנסים בניתוח התנהגות ובנוסף, קריאת חומרים, עבודה באתר התכנית ועוד. כמוכן, הם מקבלים הנחייה על הפרקטיקום ממנתח התנהגות מוסמך.
- על מנת לסיים את ההתנסות המעשית על הסטודנטים יהיה לצבור 500 שעות לכל הפחות.
- לא ניתן לסיים את תכנית הלימודים ללא ביצוע ועמידה בתנאים של ההתנסות המעשית.

בראש התכנית - עומד פרופ' תום גומפל, BCBA-D, המגמה לחינוך מיוחד של בית הספר לחינוך ומומחה לתחום ההתנהגותי. לפרופ' גומפל יותר מ-40 שנות ניסיון כמנתח התנהגות והוא חבר הסגל היחיד בכל האוניברסיטאות בישראל וכן, בעל תואר פרופסור אוניברסיטאי היחיד בארץ שעוסק בניתוח התנהגות.
רכזת התכנית ומרצה בכירה - החל משנת תשפ"ג ,שאדיה כסאברה- סלאח, MA, BCBA- מנתחת התנהגות מוסמכת.

צוות ההוראה - מנתחי התנהגות מוסמכים מובילים בתחומם ומרצים מובילים מסגל בית הספר לחינוך, באוניברסיטה העברית בירושלים.

תעודה
לעומדים בהצלחה בדרישות התכנית, תינתן תעודה מטעם בית הספר לחינוך, באוניברסיטה העברית בירושלים.

הערות
- פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים.
- מספר המקומות מוגבל. ההרשמה בתוקף, עד להשלמת מכסת המשתתפים בתכנית.
- התכנית נתונה לשינויים
- המשתלמים ידרשו לרכוש חומרי למידה על פי בקשת התכנית

להגשת מועמדות והרשמה למסלול :
אנא מלאו טופס הגשת מועמדות בקישור הבא : טופס הגשת מועמדות
- יש לצרף גם קורות חיים, אישור לימודים (שלב בתואר/ לימודי הוראה ), ומכתב המלצה רלוונטי.
- יש לשלם דמי הרשמה בסך של 300 ₪. ולאחר אישור המסלול לשלם עוד 1,000 ₪ ראשונים, באמצעות הקישור הבא לתשלום:
טופס תשלום  מסלול הדגש התנהגותי
- הנרשמים יזומנו לראיון קבלה אישי
- נדרשת שליטה בשפה האנגלית
- דמי הרישום אינם מוחזרים במקרה של אי קבלה לתכנית.

למידע נוסף אודות התכנית המלאה שלנו, כנסו לאתר שלנו , בקישור :

התכנית ללימודי ניתוח התנהגות יישומי- ABA- מידע באתר בית הספר לחינוך

לפרטים נוספים ורישום לתכנית ללימודי ניתוח התנהגות יישומי, אנא פנו לטלי הראל, במזכירות המחלקה להשתלמויות ולפתוח מקצועי, טל' 02-5880128 , דוא"ל : talh@savion.huji.ac.il 
לפרטים נוספים אודות התואר והמחויבויות וכן בנוגע למסלול לימודי הוראה בחינוך מיוחד, אנא פנו למזכירויות לענייני תלמידים של בית הספר לחינוך .
לקבלת ייעוץ בנוגע ללימודים לתואר ראשון בחוג לחינוך, אנא פנו לטללית גנץ, בטל'

tlalitg@savion.huji.ac.il  דוא"ל 02-5881190

לקבלת ייעוץ בנוגע ללימודי הוראה, ניתן לפנות לססקיה או למרים בטל' 02-5882021/2 או בדוא"ל:

miriamsha@savion.huji.ac.il או saskiad@savion.huji.ac.il 

נשמח לראותכם אתנו ובהצלחה !