קישורים שימושיים

Cluster of Courses in English on: Addressing the Challenges of Diversity in Israeli Society

    English_Courses

התמודדות עם אתגרי השונות בחינוך הישראלי

ביה"ס לחינוך ע"ש שלמה (סימור) פוקס מציע מקבץ קורסים לתואר ראשון בשפה האנגלית החל משנה"ל תשע"ח, שידונו באתגרי המגוון (diversity) בחברה הישראלית בכלל, ובחינוך בישראל בפרט. השיח על מגוון ועל רב-תרבותיות תופס מקום מרכזי במרחב הציבורי בישראל ובעולם, ובמיוחד במסגרות האקדמיות. החברה הישראלית מהווה זירה אופטימלית ללימוד על מגוון בחינוך, והיא ניתנת לתיאור במונחים של “super-diversity” – זאת לאור ריבוי התרבויות ותתי-התרבויות המאפיינות אותה. 
 
הקורסים שמוצעים במסגרת המקבץ מיועדים הן לסטודנטים מחו"ל והן לסטודנטים ישראליים המעוניינים להתעמק בסוגיות של מגוון תרבותי הרלוונטיות לחינוך בכלל, ולחינוך בישראל בפרט, על היבטיו השונים. השילוב של סטודנטים מקבוצות שונות ומרקע שונה יאפשר אינטראקציה, שיתוף פעולה, והפריה הדדית שיתרמו להבנה רחבה ומעמיקה של נושאים הקשורים למגוון ולרב-תרבותיות.  
 

The Seymour Fox School of Education is proud to offer a cluster of couses taught in English for students enrolled in a BA/BSc program, starting the academic year 2017-2018. These courses address the challenges of diversity in Israeli society and education. The discourse on diversity and multi-culturalism have become central in society and academia in Israel and throughout the world. Israel, which can be described as a "super-diverse" society, due to the wide range of cultures and sub-cultures of which it is composed, provides an optimal laboratory for the study of diversity in education.

The courses offered are designed for overseas and Israeli students interested in deepening their understanding of the conflicts that may arise from social diversity in education. Bringing together students from different groups, identities and backgrounds will allow for fruitful interaction and collaboration that are likely to contribute to a broader and more profound understanding of issues related to diversity and multi-culturalism.


Course List


History of Israeli Education: Between Segregation and Desegregation

Instructor: Prof. Dan Porat
Course number: 34597
Time: 2nd semester, Wednesdays 10:30 - 12:15
Link to syllabus

Multicultural Civic Education: The Case of Israel

Instructor: Dr. Aviv Cohen
Course number: 34598
Time: 2nd semester, Mondays 13:00 - 14:45
Link to syllabus

  The Pedagogy of Teaching Religions

  Instructor: Dr. Michael Gillis
  Course number: 34600
  Time: 2nd semester, Mondays 15:00 - 16:45
  Link to syllabus

  Cultural Pluralism or Multiculturalism: A Socio-Psychological Perspective

  Instructor: Prof. Gabriel Horenczyk
  Course number: 34601
  Time: 1st semester, Mondays 17:00 - 18:45
  Link to syllabus

  The Arab Society and Arab Education in Israel

  Instructor: Prof. Salim J. Munayer
  Course number: 34602
  Time: 2nd semester, Mondays 14:30 - 16:15
  Link to syllabus

  History Education and the Formation of a National Jewish Identity

  Instructor: Prof. Dan Porat
  Course number: 34326
  Time: 2nd semester, Wednesdays 12:30 - 14:15
  Link to syllabus

  Strategic Approaches to Social Entrepreneurship and Innovation

  Instructor: Dr. Jonathan Mirvis
  Course number: 34597
  Time: 2nd semester, Mondays 10:30 - 12:15
  Link to syllabus

  Learning Differences and Cultures

  Instructor: Prof. Sheyla Blumen Cohen
  Course number: 37816
  Time: 2nd semester, May 3 through 11
  Link to syllabus

  Multiculturalism in Organizations: Focusing on Education

  Instructor: Prof. Bernardo Ferdman
  Course number: 37817
  Time: 2nd semester, March 25 through April 2
  Link to syllabus