תכניות מיוחדות

special_programs_small

 

בוגר דו-חוגי בחינוך ובמדע המדינה בהדגש מנהיגות חברתית חינוכית

מטרת הלימודים היא להציע לתלמידי התואר הראשון מסגרת מיוחדת ויוקרתית המיועדת לסטודנטים הרואים עצמם פעילים חברתית בחברה האזרחית ובשדה החינוך. נקודת המוצא של המסלול היא כי מנהיגים חברתיים הם בעלי ידע, חזון ופרספקטיבה רחבה בתחום פעילותם, קשובים לשינויים בתוך ומחוץ לארגון, בעלי יכולת להניע תהליכים ולהוביל מהלכים יצירתיים ואחראיים. כדי לענות להגדרה זו של מנהיגות, המסלול מאגד בתוכו עולמות תוכן מגוונים המעוגנים בשתי דיסציפלינות: מדע המדינה וחינוך.

בסיום הלימודים התלמידים יהיו זכאים לתואר ראשון במדע המדינה ובחינוך וכן לאישור בגיליון הציונים על סיום לימודי הדגש בתכנית למנהיגות חברתית חינוכית.

תנאי קבלה ייחודיים

 • קבלה לשני החוגים – מדע המדינה וחינוך
 • יש לשלוח במייל את המסמכים הבאים לרכזת התכנית:
  *קורות חיים
  *הצהרת כוונות
 • עמידה בראיון קבלה
 • מעבר לשנה ב' מותנה בקבלת ציון ממוצע כללי של 85 לפחות בקורסי שנה א'

אנשי קשר

רכזת  התכניתהגר זינו, טל': 052-8349761, מייל: hagar.zano@mail.huji.ac.il

החוג למדע המדינה: מורן מזרחי, טל': 02-5883060, מייל: moranav@savion.huji.ac.il

החוג לחינוך: טללית גנץ, טל': 02-5881190, מייל: tlalitg@savion.huji.ac.il

ברושור

לימודי חטיבה בחינוך לתלמידי הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע

לימודי החטיבה בחינוך נועדו להקנות ללומדים בסיס ידע מתחומי דעת מרכזיים בהם החינוך עוסק ולהוות נקודת מוצא לאלה השואפים להמשיך את לימודיהם לתואר מוסמך בחינוך ולאלה, הרוצים ללמוד לקראת תעודת הוראה.

תכנית לימודי החטיבה גמישה ומאפשרת נגישות לציבור רחב של סטודנטים. היקף החטיבה הינו 32 נ"ז.

קורסי חובת בחירה

הלומדים בחטיבה יתבקשו לבחור לפחות אחד מתוך שלושת קורסי המבוא הניתנים בחוג לחינוך או במחלקה ללימודי תעודת הוראה:

 1. פילוסופיה של החינוך (34204) או מחשבת החינוך (34312);
 2. מבוא לפסיכולוגיה של החינוך (34201) או תאוריות למידה (34203)  או התפתחות והתבגרות (34371);
 3. מבוא לסוציולוגיה של החינוך (34202) או חינוך וחברה (34283). 

קורסי חובת בחירה מתוך אשכולות

קיימים 5 אשכולות, המציעים קורסים העוסקים בהיבטים שונים של החשיבה התיאורטית, העשייה והמחקר החינוכי, תלמידי החטיבה יתבקשו לקחת קורס אחד לפחות משלושה אשכולות שונים.

קורסי בחירה

מגוון רחב של קורסי בחירה להשלמת היקף הנ"ז לחטיבה.