ED IMPACT - מסלול יזמות חברתית בחינוך היהודי

ראש המסלול

ד"ר יונתן מירוויס

על התכנית

המסלול ליזמות חברתית מיועד למצטייני תואר ראשון השואפים להיות פורצי דרך כיזמים חברתיים בתחום של חינוך יהודי והמבקשים לרכוש כלים של יזמות וניהול. המסלול הוא מסלול מיוחד ללימודי מוסמך בחינוך במגמה של חינוך יהודי. התכנית קיימת בזיקה למרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון.

 • הלימודים יכללו קורסים המקיפים את התחום של חינוך יהודי ובנוסף, ששה קורסים עם דגש על יזמות חברתית. מבנה הלימודים ורשימת הקורסים בתחום היזמות מופיעים בהמשך
 • מסיימי התכנית יזכו בתואר MA בחינוך במגמה לחינוך יהודי ובתעודה ביזמות בחינוך יהודי
 • הלימודים יתקיימו ביום אחד מרוכז בשבוע (רביעי) במשך שנתיים
 • סטודנטים בעלי ממוצע של 85 יזכו במלגה בגובה 40% של שכר הלימוד

התכנית פתוחה לסטודנטים וסטודנטיות בעלי תואר ראשון עם ממוצע של 80 ומעלה.

כל מועמד יצטרך לעבור ועדת קבלה.

מבנה והיקף תכנית הלימודים

החל לנרשמים חדשים משנה"ל תשפ"א 2021

* ק"ס קורסים סמסטריאליים

* נ"ז נקודות זכות

מסלול לא מחקרי (ללא תזה)

מסלול מחקרי (עם תזה)

קורסי מחקר

2 ק"ס – 4 נ"ז

3  ק"ס – 6 נ"ז

קורסי מלווה תיזה

--------

1  ק"ס – 2 נ"ז

קורסי חובה במגמה

2 ק"ס – 4 נ"ז

2 ק"ס – 4 נ"ז

קורסי ליבה מסלול חובה

6 ק"ס – 12 נ"ז

6 ק"ס – 12 נ"ז

קורסי בחירה במגמה

8 ק"ס – 16 נ"ז

4 ק"ס – 8 נ"ז

מתוכם קורס מחוץ לחוג (רשות)

3 ק"ס – 6 נ"ז

3 ק"ס – 6 נ"ז

עבודות סמינריוניות

שתי עבודות: לפחות אחת במגמה

עבודה אחת במגמה

סה"כ שעות/נקודות

18 ק"ס – 36 נ"ז

16 ק"ס – 32 נ"ז

 

רשימת קורסים במסלול של יזמות חברתית

 • יזמות וחדשנות בחינוך היהודי / ד"ר י. מירוויס – שנה א'
 • חשיבה יצירתית וחדשנות בארגונים חינוכיים / ד"ר ש. אריאלי – שנה א' / ב'
 • חדשנות טכנולוגית ויזמות חברתית / מר י. פרנקל – שנה א' / ב'
 • מתיאוריה למעשה: יזמות וחדשנות בחינוך היהודי / ד"ר י. מירוויס – שנה ב'
 • פרקטיקום: האצת מיזמים בחינוך היהודי (מאיץ) / ד"ר א. דקל – שנה ב'

הנחיות וקריטריונים למעבר מסלול מחקרי

 • בסוף שנה א' ולאחר כתיבת ע"ס במגמה בציון 85 ומעלה
 • ממוצע ציונים בציון 85 ומעלה מתוך 18 נ"ז
 • מציאת מנחה
 • מילוי טופס מעבר מסלול והחתמת מנחה

סטודנטים שיתקבלו לשנה ב' למסלול המחקרי יוכלו לבחור קורס נוסף מחוץ לחוג, בתיאום ובאישור ד"ר יונתן מירוויס.

 לפרטים נוספים