מועמד עם תואר בתחום רחוק מחינוך

special_status

 

סטודנטים שאין להם תואר ראשון או תואר שני בחינוך אך סיימו תואר שני הכולל תיזה בתחום אחר עם ממוצע ציונים שעונה לסף הדרישות מתבקשים לפנות לוועדה הדוקטורנטים של ביה"ס לחינוך לפני הגשת הבקשה לרשות לתלמידי מחקר להרשמה כסטודנט לדוקטורט. על סמך תוכניות הלימודים הקודמות של הסטודנט, ובהתחשב בנושא אותו הסטודנט רוצה לחקור, תחליט ועדת הדוקטורנטים של ביה"ס לחינוך יחד עם המנחה/מנחים האם נדרשים קורסי השלמה מעבר למכסת הנ"זים, אשר יושלמו תוך כדי הלימודים לדוקטורט. יש לצרף את רשימת הקורסים האלה עם הגשת הבקשה לרשות לתלמידי מחקר להירשם ללימודי דוקטורט.

המדריך/המדריכים או ועדת הדוקטורנטים של ביה"ס לחינוך רשאים להמליץ על לימודי השלמה הנדרשים לפני רישום לשלב א', אם נראה כי לא יתכן שהסטודנט יוכל לכתוב את הצעת המחקר לפני שהשלים את תוכנית ההשלמה. במקרים אלה ועדת הדוקטורנטים של ביה"ס לחינוך תמליץ לרשות לתלמידי מחקר לקבל את המועמד כמתמחה למחקר. לאחר השלמת הקורסים הנדרשים יוכל המועמד להגיש מועמדות לרישום לשלב א של הדוקטורט.

מומלץ מאוד להתייעץ עם ועדת הדוקטורנטים של ביה"ס לחינוך עד כמה שניתן מוקדם כדי להתוות את המבנה המתאים ביותר כבר בתחילת התהליך.