אודות המגמה

בשנים האחרונות עולה הקריאה לצדק חברתי בכלל ובחינוך בפרט. במציאות זו, קובעי מדיניות, יזמים חינוכיים-חברתיים, ועובדי חינוך הפועלים במסגרות חינוך פורמליות ובלתי פורמליות, נדרשים להפעיל שיקולים חברתיים רחבים. ולצאת מתוך גישה ביקורתית, בניסיונם להוביל שינויים בחינוך. לאור שינויים אלו המגמה מציעה לימודים בסוגיות של שי"ח (שינוי, יזמות וחברה אזרחית) בחינוך. מטרת הלימודים בשי"ח היא להקנות למשתתפיה את בסיסי הידע הנדרשים לעבוד בחברה מרובת תרבויות ופערים חברתיים; ולחשוף אותם לידע מחקרי העוסק ביחסי הגומלין שבין חינוך ושינוי חברתי. לשם כך תכנית הלימודים בשי"ח בחינוך מורכבת משלשה מוקדים עיוניים:

- היבטים תרבותיים וחברתיים

- היבטים ארגוניים

- היבטים פדגוגיים

מוקדי חינוך אלה מאפשרים העמקת המבט המשווה והראייה המערכתית-ארגונית של הזירה החינוכית, עיון בנושאים מרכזיים בשיח החברתי מנקודת מבט סוציולוגית ופילוסופית בנושאים כמו: אי שוויון, לאומיות, גלובליזציה, רב-תרבותיות, הגירה, ודיון בפרקטיקות פדגוגיות פורמליות ובלתי פורמליות.