לימודי השלמה


תלמידים המתקבלים ללימודי המוסמך בחוג לחינוך יהיו חייבים בלימודי השלמה כלליים ובלימודי השלמה ייחודים למגמה אליה התקבלו. תלמידים שלמדו קורסים מקבילים לקורסי ההשלמה יקבלו פטור מקורסים אלו בהתאם לכללים שנקבעו בחוג

לימודי ההשלמה הכלליים לכל המגמות

השלמה בסטטיסטיקה – 2 נ"ז
השלמה במחקר בחינוך – 2 נ"ז

התלמידים יהיו חייבים לסיים את קורסי ההשלמה בהם חויבו עד תום שנת הלימודים הראשונה לתואר

תלמידים הלומדים במסלול הלא מחקרי יהיו חייבים לסיים את לימודי ההשלמה בציון ממוצע של 80 לפחות. תלמידים הלומדים במסלול המחקרי יהיו חייבים לסיים את לימודי ההשלמה בציון של 85 לפחות

לימודי השלמה ייחודיים לפי מגמות

לכל המגמות

השלמה בסטטיסטיקה 37212 2 נ"ז

השלמה במחקר בחינוך 37225 2 נ"ז

מחשבת החינוך

קורסי מבוא בפילוסופיה 4 נ"ז

קורס בחירה מתוך הקורסים במחשבת חינוך בבוגר 2 נ"ז

סוציולוגיה של החינוך

מבוא לסוציולוגיה של החינוך  34202 5 נ"ז

מנהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

תיאוריות ותהליכים ארגוניים ויישומיהם בחינוך 34213 4 נ"ז

חינוך יהודי

לימודי רקע ביהדות  4-8 נ"ז

פסיכולוגיה קלינית, תכנית אישית בפסיכולוגיה, ייעוץ חינוכי, חינוך מיוחד

פסיכולוגיה התפתחותית 34507 4 נ"ז

לקויות למידה

פסיכולוגיה התפתחותית 34507 4 נ"ז

סוגיות יסוד בקוגניציה 37969 2 נ"ז