לימודי השלמה

תלמידים המתקבלים ללימודי תואר שני בחוג לחינוך יהיו חייבים בלימודי השלמה כלליים ובלימודי השלמה ייחודים למגמה אליה התקבלו. 

לימודי השלמה הכלליים לכל המגמות

השלמה בסטטיסטיקה (37212) – 2 נ"ז
השלמה במחקר בחינוך (37225) – 2 נ"ז

התלמידים יהיו חייבים לסיים את קורסי ההשלמה בהם חויבו עד תום שנת הלימודים הראשונה לתואר.

תלמידים הלומדים במסלול לא מחקרי יהיו חייבים לסיים את לימודי ההשלמה בציון ממוצע של 80 לפחות.
תלמידים הלומדים במסלול מחקרי יהיו חייבים לסיים את לימודי ההשלמה בציון של 85 לפחות.

לימודי השלמה ייחודיים לפי מגמות

מחשבת החינוך

קורסי מבוא בפילוסופיה - 4 נ"ז

קורס בחירה מתוך הקורסים במחשבת חינוך בבוגר - 2 נ"ז

מנהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

תיאוריות ותהליכים ארגוניים ויישומיהם בחינוך (34213) - 4 נ"ז

חינוך יהודי

לימודי רקע ביהדות - 4-8 נ"ז

פסיכולוגיה קלינית,  ייעוץ חינוכי ולקויות למידה

פסיכולוגיה התפתחותית (34507) - 4 נ"ז