מבנה הלימודים

מבנה התכנית

הלימודים במגמה נמשכים שנתיים. הלימודים מרוכזים ביום בשבוע (ביום ד'). ככלל, כל קורסי החובה ניתנים ביום ד', ורב קורסי הבחירה במגמה גם. תוכנית הלימודים מכוונת להכשרת מומחים וחוקרים בתחום הלמידה והוראה. כבר בתחילת שנה א' הסטודנט יבחר בעדיפות למסלול מחקרי או לא מחקרי. בשנה ב' יעבור הסטודנט רשמית לאחד משני המסלולים: 

מסלול מחקרי (עם תזה)

הלימודים מיועדים לתלמידים המעוניינים ללמוד על ולהשתתף במחקר בתחום הלמידה וההוראה. תלמידי המסלול יקבלו הנחייה אישית במהלך עבודת המחקר לתזה, וישולבו במחקרים הנעשים ע"י מרצי המגמה. האישור הסופי למעבר למסלול א' תינתן בתחילת משנה ב'.

תנאי מעבר למסלול המחקרי

ממוצע ציונים של שנה א' בציון 85 לפחות, השלמת קורס ליווי כתיבת תיזה והגשת הצעת תזה טרם התחלת שנה ב'.

מסלול לא מחקרי (ללא תזה)

הלימודים במסלול זה מיועדים לסטודנטים המעוניינים להכשיר את עצמם ולהרחיב את הידע שלהם בגישות פדגוגיות חדשניות, ממצאים עדכניים מעולם המחקר ולהעשיר את עצמם כאנשי חינוך. גם האישור הסופי למעבר למסלול לא מחקרי יינתן בתחילת שנה ב'. 

ריכוז נקודות זכות לסטודנטים המתחילים בשנה"ל תש"ף

ש"ש שעות שבועיות
נ"ז נקודות זכות
מסלול מחקרי (עם תיזה) מסלול לא מחקרי (ללא תיזה)
קורסי מחקר 3 ש"ש* – 6 נ"ז* 2 ש"ש – 4 נ"ז
קורסי מלווה תזה 1 ש"ש - 2 נ"ש -
קורסי חובה במגמה 7 ש"ש – 14 נ"ז 7 ש"ש – 14 נ"ז
קורסי בחירה במגמה 4 ש"ש – 8 נ"ז 6 ש"ש – 12 נ"ז
קורסי בחירה בחוג לחינוך - 1 ש"ש – 2 נ"ז
קורסי בחירה מחוץ לחוג או בחוג לחינוך - 2 ש"ש – 4 נ"ז
עבודות סמינריוניות אחת במגמה שתי עבודות: לפחות אחת במגמה
סה"כ שעות/נקודות 15 ש"ש – 30 נ"ז 18 ש"ש – 36 נ"ז