מבנה הלימודים

מסלול רגיל

מבנה התכנית

הלימודים במגמה נמשכים שנתיים.

מסלול מחקרי

הלימודים במסלול זה מיועדים לסטודנטים המעוניינים במחקר. סטודנטים במסלול המחקרי יזכו במסגרת כתיבת עבודת התזה, להנחיה ולהדרכה אישית במהלך כל תקופת לימודיהם. 

מסלול לא מחקרי

הלימודים במסלול זה מיועדים לסטודנטים המעוניינים להכשיר את עצמם ולהרחיב את ידיעותיהם בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי. 

ריכוז נקודות זכות לסטודנטים המתחילים בשנה"ל תש"ף

ש"ש שעות שבועיות
נ"ז נקודות זכות
מסלול מחקרי (עם תיזה) מסלול לא מחקרי (ללא תיזה)
קורסי מחקר 3 ש"ש* – 6 נ"ז* 2 ש"ש – 4 נ"ז
קורסי מלווה תיזה 1 ש"ש – 2 נ"ז -
קורסי בחירה מקבץ 1: מחשבת החינוך ולמידה והוראה 3 ש"ש - 6 נ"ז 3 ש"ש - 6 נ"ז
קורסי בחירה מקבץ 2: סוציולוגיה של החינוך ומנהל ומדיניות 3 ש"ש - 6 נ"ז 3 ש"ש - 6 נ"ז
קורסי בחירה מקבץ 3: חינוך מיוחד וייעוץ חינוכי 3 ש"ש - 6 נ"ז 3 ש"ש - 6 נ"ז
קורסי בחירה בחוג לחינוך 2 ש"ש - 4 נ"ז 5 ש"ש - 10 נ"ז
קורסי בחירה מחוץ לחוג או בחוג לחינוך - 2 ש"ש - 4 נ"ז
עבודות סמינריוניות עבודה אחת בחוג לחינוך שתי עבודות בחוג לחינוך
סה"כ שעות/נקודות 15 ש"ש – 30 נ"ז 18 ש"ש – 36 נ"ז

פירוט תכנית לימודים

פירוט לגבי תכנית הלימודים בשנתון האוניברסיטה. יש לבחור "פקולטה: פקולטה למדעי הרוח" > "חוג: חינוך-לימודים משולבים במדעי החינוך" > "מסלולים" יש לבחור: "מסלול מחקרי" או  "מסלול לא מחקרי" > "תואר: תואר מוסמך".

מסלול אישי למצטיינים

התוכנית בנויה כשילוב של תוכנית אישית של הסטודנט הנבנית על ידי הסטודנט והמנחה האקדמי שלו, וכקבוצת למידה המאפשרת יצירה של קהילה מחקרית רב-תחומית.

  • למידה במסלול א' מחקרי בלבד (כולל תיזה) בהיקף של 30 נ"ז.
  • הנחיה אישית של מנחה אקדמי
  • ליווי קבוצתי

קורסי חובה (12 נ"ז)

שנה א'

החינוך במאה ה-21 במבט בינתחומי (מס' קורס 37912 - 4 נ"ז)
קורס תיאורטי  אינטרדיסציפלינרי. בקורס זה הסטודנטים יחשפו לנושאי חינוך מרכזיים מושגי יסוד ושיטת מחקר המגוונים ולמחקרים עדכניים בתחומי דעת  השונים.

חוקרי החינוך של המחר (מס' קורס 37884 - 0 נ"ז)
קורס שמטרתו היכרות עם יישומי מחקר בשדה החינוכי: מוסדות חינוך, חממות טכנולוגיות, מכון המחקר בכנסת, עמותות העוסקות בחינוך ועוד. בנוסף, הקורס יעודד עבודת צוות בקרב הסטודנטים. הקורס יכלול ימי סיורים, שניים בכל שנת לימודים (חובת השתתפות בשנה ראשונה ושנייה)

סטטיטסטיקה ושיטות מחקר לתלמידי חינוך (מס' קורס 37803 - 2 נ"ז)

המחקר האיכותני - עקרונות ושיטות (מס' קורס 34886 - 2 נ"ז)

קורס מלווה תיזה - שנה א' (1 נ"ז)

שנה ב'

קורס מלווה תיזה - שנה ב' (1 נ"ז)

קורס מתודולוגי מתקדם (2 נ"ז)
בהתאם לתחום המחקר.
מחקר כמותני בחינוך: שיטות סטטיסטיות מתקדמות במחקר בחינוך (מס' קורס 37806)
או
מחקר איכותני בחינוך: להתבונן לשאול ולפרש: מחקר איכותני בחינוך - ב' (מס' קורס 37847)

קורסים בבחירה אישית בתאום עם המנחה (18 נז"ים)

ניתן ללמוד קורסים מחוץ לחוג לחינוך בהיקף של עד 8 נ"ז, מתוכם עד 4 נ"ז קורסי בוגר מתקדמים.

פירוט תכנית לימודים

פירוט לגבי תכנית הלימודים בשנתון האוניברסיטה. יש לבחור "פקולטה: פקולטה למדעי הרוח" > "חוג: חינוך-לימודים משולבים במדעי החינוך" > "מסלולים" יש לבחור: "מסלול מחקרי" > "תואר: תואר מוסמך".