קישורים שימושיים

מבנה לימודים

הלימודים לקראת תואר שני בחוג לחינוך מתקיימים במהלך שתי שנות לימוד, למעט המגמה ללקויות למידה במסגרתה הלימודים נמשכים שנתיים וחצי.

בכל מגמות ההתמחות הלימודים מתקיימים בשני מסלולים: מסלול מחקרי (מסלול א') ומסלול לא מחקרי (מסלול ב') מלבד המגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד שבה מתקיימים הלימודים במסלול מחקרי בלבד. 

הקבלה לשנה א' היא למסלול לא מחקרי בלבד מציון 80 לפחות בלימודי תואר ראשון. תלמיד המעוניין לעבור למסלול מחקרי, חייב לסיים שנה א' בלימודי המוסמך בציון 85 ב- 20 נ"ז לפחות. המעבר למסלול המחקרי יתבצע רק לאחר מציאת מנחה בתחום המבוקש.

מבנה הלימודים במסלול מחקרי (מסלול א')

א. במגמות הלא הכשרתיות קורסים בהיקף של 16 ש"ש = 32 נ"ז (בהתאם לדרישות המגמה)

  • קורסי חובה במגמת ההתמחות
  • קורסי מחקר
  • קורסי בחירה במגמת ההתמחות
  • קורסי בחירה בחוג לחינוך

  ב. עבודה סמינריונית אחת. את העבודה יש לכתוב במסגרת מגמת ההתמחות. כתיבת העבודה אינה מזכה בנקודות זכות.

  מבנה הלימודים במסלול לא מחקרי (מסלול ב')

  א. קורסים בהיקף של 20 ש"ש = 40 נ"ז

   • קורסי חובה במגמת ההתמחות
   • קורסי מחקר
   • קורסי בחירה במגמת ההתמחות
   • קורסי בחירה בחוג לחינוך

   ב. שתי עבודות סמינריוניות. עבודה אחת לפחות תיכתב במסגרת מגמת ההתמחות. כתיבת העבודה אינה מזכה בנקודות זכות. כל עבודה תיכתב במסגרת קורס אחר ואצל מרצה אחר.

   חישוב הציון הסופי

   הציון הסופי בלימודי תואר המוסמך, למעט המגמה של "פסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד", הוא ממוצע משוקלל של מספר מרכיבים, על פי מסלול הלימודים:

   מסלול א'

   50% ממוצע משוקלל של ציוני הקורסים
   15% עבודה סמינריונית
   35% עבודת הגמר
   סה"כ 100%

   מסלול ב'

   60% ממוצע משוקלל של ציוני הקורסים
   40% שתי עבודות סמינריוניות
   סה"כ 100%

   פסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד

   65% ממוצע משוקלל של ציוני הקורסים
   10% עבודה סמינריונית
   25% עבודת הגמר
   סה"כ 100%