מחקר במגמה

במגמה מתקיימת עשייה מחקרית ענפה במגוון הנושאים הבאים

  • יזמות חינוכית 
  • מנהיגות 
  • ביזור וניהול עצמי 
  • מדיניות חינוך 
  • תכנון חינוך 
  • בחירה בחינוך 
  • שינוי בארגוני חינוך 
  • אתיקה בניהול בית הספר
  • רשתות ארגוניות 
  • הדרכה ופיתוח כוח אדם 

לפירוט נושאי המחקר ומנחים אפשריים במגמה: פרופ' אדם ניר וד"ר אורי איל.