מסלול לא מחקרי (ללא תזה)

מסלול לא מחקרי (ללא תזה), מטרתו להרחיב ולהעמיק את ההשכלה האקדמית על היבטיה המקצועיים והעיוניים כאחד.

היקף הלימודים במסלול זה הוא 18 שעות שנתיות (ש"ש), 36 נקודות זכות (נ"ז) החל לנרשמים חדשים משנה"ל תש"ף 2020.

4 נ"ז  (2 ש"ש) קורסי חובה  במגמה.
4 נ"ז (2 ש"ש) לימודי מחקר (מתודולוגיה)  
28 נ"ז (14 ש"ש) קורסי  בחירה מתוך המגמה, מתוכם 4 נ"ז מחוץ למגמה (רשות)
כתיבת 2 עבודות סמינריונית: חובה אחת במגמה והשניה רשות מחוץ לחוג.

סגירת התואר

עם קבלת הציון האחרון לתואר, על התלמיד/ה לפנות לרכזת מגמה כדי להתחיל את הליך סגירת התואר.

הציון הסופי בלימודי תואר מ.א, הוא ממוצע משוקלל של מספר מרכיבים על-פי מסלול הלימודים:
60% ממוצע משוקלל של ציוני הקורסים
40% שתי עבודות סמינריוניות
100% סה"כ