עבודה סמינריונית תואר בוגר בחינוך- הנחיות

 

‏ יולי, 2018

עבודה סמינריונית בתואר בוגר בחינוך

שנת הלימודים תשע"ט

כל תלמיד בחוג לחינוך חייב בהגשת עבודה סמינריונית אחת במהלך לימודיו (בשנה ג'). במטרה להסדיר את התהליך ולספק לסטודנטים תמיכה בכתיבת העבודה, ביצענו השנה רפורמה בנושא העבודות הסמינריוניות.

על-פי נהלי האוניברסיטה, לא ניתן לחזור על קורס זה ולכתוב עבודה סמינריונית חדשה על מנת לתקן את הציון.

אנא קראו את המסמך עד סופו כדי להבין את התהליך במלואו.

בכל שאלה ניתן לפנות לבת חן שופמן, יועצת בוגר במייל: batchenshuf@gmail.com.

תלמידים יכתבו עבודה סמינריונית במסגרת אחת מהאפשרויות הבאות בלבד:

  1. השתתפות בקורס "התנסות מחקרית" (4 נ"ז, קורס 34461).
  2. השתתפות בקורס "התנסות מחקרית" לתלמידי חינוך ופסיכולוגיה ( 5 נ"ז, קורס 34460)
  3. השתתפות בקורס סמינר (4 נ"ז) שילווה את תהליך כתיבת העבודה הסמינריונית
  4. מנחים ספורים ינחו תלמידים במסגרת פגישות אישיות וללא קורס מלווה (אפשרות זאת תאושר בכפוף להגשת בקשה מיוחדת ובצירוף הצעת מחקר ראשונית שמעידה על שיתוף הפעולה המחקרי עם המנחה).

תיאור אפשרויות ההנחיה השונות

I.קורסי התנסות מחקרית (34460, 34461)

קורס ההתנסות המחקרית מעניק לתלמידי תואר ראשון הזדמנות להתנסות באופן בלתי אמצעי במחקר המתבצע בבית הספר לחינוך. התלמידים יעבדו באחת המעבדות או במסגרת אחד המחקרים המתבצעים בבית הספר לחינוך במסגרת של כ 4 שעות בשבוע. סטודנטים ישתלבו בעבודה השוטפת במעבדה (למשל הרצת ניסויים, השתתפות בתכנון מחקר, ניתוח התוצאות) ויקבלו הדרכה אישית או בקבוצות קטנות מהמרצים העוסקים בכך. התנסות זו פתוחה לתלמידי שנה ג' ובמקרים מיוחדים לתלמידי שנה ב'. לתלמידי חינוך/פסיכולוגיה תתאפשר הרשמה לקורס זה במסגרת של 5 שעות שבועיות. תלמידים אלו, ירשמו בתיאום עם המנחה לקורס שמספרו  34460 (5 נ"ז).

קורס זה מקנה אשנב להיכרות מעשית עם עולם המחקר החינוכי ומאפשר עבודה אישית צמודה עם מרצים מביה"ס. קורס זה מתאים במיוחד לסטודנטים הנהנים מאוירת לימודים אינטימית, כאלו השוקלים להמשיך לתואר שני או לסטודנטים המעוניינים לקבל היכרות ראשונית עם מחקר.

בשל אופיו המעשי של הקורס נדרשת נוכחות סדירה. התלמידים אמורים להיות זמינים במרוצת כל שנת הלימודים לעבודה מחקרית. בחלק מהמעבדות מתקיימות פגישות שבועיות ובחלקן המפגשים הם בתיאום אישי עם המרצה. קורס זה אינו מתאים לתלמידים הצפויים להיעדר תקופות ממושכות מכל סיבה שהיא ולפיכך אינם יכולים להשתתף בקורס זה.

במהלך הקיץ ובשבוע הלימודים הראשון, מנחי ההתנסות המחקרית יקיימו מפגשים אישיים או קבוצתיים ראשוניים ובהם יינתנו פרטים נוספים לגבי העבודה המעשית מחקרית עם החוקרים השונים לצורך תהליך  מיון הדדי. כל הסטודנטים שמעוניינים בקורס זה מחויבים להגיע לפגישות היכרות עם החוקר/ת עימו/ה הם מעוניינים להשתבץ. פרטי ההתקשרות לכל אחד מהמרצים, ותחומי המחקר שלהם מצויינים למטה. יצירת קשר עם המרצים היא באחריות הסטודנטים.

על המרצים לאשר סופית קבלה להתנסות מחקרית עימם עד ליום חמישי ה 18.10.18

להלן פירוט מנחי התנסות מעשית מחקרית:

ד"ר אורי  איל , המגמה למנהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך  

ori.eyal1@mail.huji.ac.il

נושא מחקר 1: בעלות מורים על רפורמת התקשוב- שימוש בתיאורית הרשתות החברתיות:

המשתתפים בהתנסות מחקרית ייקחו חלק בביצוע סקר, ראיונות וניתוח נתונים במחקר הבוחן באיזה תנאים מורים יכולים להחזיר לעצמם בעלות על רפורמה מלמעלה.  

המשתתפים בהתנסות המחקרית צפויים לקחת חלק בגיוס בתי ספר ומורים למחקר, העברת שאלונים, ראיונות עם חברי הצוות בבתי הספר, ובקידוד וניתוח נתונים. בנוסף הם ישתתפו במספר פגישות צוות המעבדה.

יתקבלו סטודנטים רק משנה ג' . עדיפות לסטודנטים השולטים בשיטות מחקר כמותיות או בחקר רשתות חברתיות. המעוניינים ישלחו מייל עם פרטים אישיים וקורות חיים מקוצר לד"ר אורי איל ב- ori.eyal1@mail.huji.ac.il

*****************************************************************

ד"ר קריסטה אסטרחן , המגמה ללמידה והוראה, המעבדה ללמידה ואינטראקציה  

asterhan@huji.ac.il

נושא מחקר 1: למידת מושגים ותיקון של תפישות שגויות:

המשתתפים בהתנסות מחקרית ייקחו חלק בסדרת ניסויים מבוקרים אשר בוחנים את יעילותן של טכניקות למידה שונות לתיקון תפישות שגויות (misconceptions) רווחות בנושאים מדעיים. הניסויים מועברים במעבדת ניסוי בבית הספר לחינוך והמשתתפים בו הם סטודנטים מהקמפוס.

המשתתפים בהתנסות מחקרית צפויים לקחת חלק בהעברת הניסויים, בהכנסת הנתונים, ובקידוד. בנוסף הם ישתתפו במספר פגישות צוות המעבדה.

יתקבלו סטודנטים רק משנה ג' אשר השלימו את קורסי החובה של שיטות מחקר ושל סטטיסטיקה.

נושא מחקר 2: זיהוי מצוקה נפשית ברשתות חברתיות:

המשתתפים בהתנסות מחקרית ייקחו חלק בסדרת מחקרים שמטרתם לזהות דפוסי פעילות בשונים ברשתות חברתיות ל המבחינים בין אנשים הסובלים ממצוקה נפשית לבין אלה שלא סובלים. במחקר בשיתוף פעולה עם חוקרים בתחום data mining. מטרת העל של סדרת מחקרים זו היא לפתח אלגוריתמה לזיהוי מצוקה נפשית על סמך פעילות ברשתות חברתיות. 

השתתפות התנסותית במחקר מתאים במיוחד לסטודנטים עם רקע כלשהו במדעי המחשב או תכנות (במיוחד בתחום הdata mining ובלשנות חישובית). 

המעוניינים ישלחו מייל עם פרטים אישיים וקורות חיים מקוצר לד"ר קריסטה אסטרחן ב- asterhan@huji.ac.il

*****************************************************************

ד"ר שרית אשכנזי, המעבדה הקוגניטיבית הנוירו-התפתחותית למחקר לקויות למידה,

המגמה ללקויות למידה

sarit.ashkenazi@mail.huji.ac.il

המחקרים במעבדה עוסקים בקוגניציה נומרית וקשיים בהבנה חשבונית. באופן ספציפי, אני חוקרת התפתחות של יכולות נומריות בסיסיות, כגון יכולות מנייה, בקרב נבדקים בעלי התפתחות אופנית ובקרב נבדקים עם לקויות למידה בחשבון. בנוסף, אני חוקרת אספקטים קוגניטיביים והתפתחותיים בקשר בין יכולות חשבון ויכולות זיכרון עבודה ויזואלי מרחבי וכן יכולות הערכה חשבונית וקוגניטיבית. סטודנטים ישולבו במחקרים השונים המתקיימים במעבדה או יבצעו מחקר בעצמם במקרי קצה. במסגרת ההתנסות, בהיקף של 4 שעות שבועיות, סטודנטים יהיו שותפים לתכנון, בדיקה והרצה של ניסויים.

הקבלה למעבדה מותנת בראיון קצר. סטודנטים המעוניינים להשתלב בעבודת המעבדה מתבקשים לשלוח קורות חיים, גיליון ציונים (אין צורך בגיליון רשמי), ותיאור קצר המסביר מדוע הם מעוניינים בהתנסות לכתובת: sarit.ashkenazi@mail.huji.ac.il

*****************************************************************

פרופ' יפעת בן-דוד קוליקנט, המגמה ללמידה והוראה

yifat.kolikant@mail.huji.ac.il

 במסגרת הקורס "התנסות אישית" השנה, תלמידים יצטרפו לצוות המחקר האינטר-דיסציפלירי המפתח כלי ממוחשב למטרת  Real time modeling of group dynamics.   הצוות מורכב ממדעני מחשב ומדעני למידה (וסטודנטים בשני התחומים) , שחוקרים יחד דינמיקה של דיונים מתוקשבים תוך שימוש בשיטות של ניתוח שיח ו machine learning במטרה ליצר כלי מתוקשב שיציג "מפה" של הדיון למשתתפים (למשל רעיונות מרכזיים, דינאמיקת היווצרות הידע, תפקידים חברתיים, שחקנים משפיעים)  ובחינת השפעת החשיפה של המשתתפים לכלי על איכות הדיון.

*****************************************************************

ד"ר נעמה גרשי, המעבדה למחקר קליני והתפתחותי, המגמה לפסיכולוגיה קלינית וחינוכית של הילד

naama.gershy@mail.huji.ac.il

המחקרים במעבדה למחקר קליני והתפתחותי עוסקים בהיבטים רגשיים וקוגניטיביים של הורות לילדים נורמטיביים ולילדים עם קשיי קשב וריכוז ובעיות התנהגות. אנו מבקשים לבחון מהם הגורמים המאפשרים להורים להגיב לילדיהם באופן רגיש ותומך ביומיום (לדוגמא בזמן הכנת שיעורי בית), ובמצבי קונפליקט ומשבר. המחקר מתמקד בגורמים כגון מנטליזציה הורית, ויסות רגשי הורי, תמיכה חברתית, וכן בהשפעה ההדדית בין מאפייני הילד למאפייני ההורות. חלק מהמחקר (בשיתוף עם מרפאת הקשב והריכוז בבית החולים שניידר), מתמקד בפיתוח התערבויות שמטרתן לסייע להורים להוות גורמי וויסות אפקטיביים יותר עבור ילדיהם.

סטודנטים/יות שיצטרפו למעבדה במסגרת ההתנסות המחקרית ישולבו באחד מהמחקרים המתקיימים במעבדה. הסטודנטים ייקחו חלק בהרצת המחקרים, בקידוד וניתוח הנתונים (בכלל זה ילמדו לנתח ראיונות עם הורים ותצפיות על אינטראקציה בין הורה לילד), ילמדו לערוך סקירת ספרות מחקרית, לבנות שאלת מחקר ויכתבו עבודה מחקרית המבוססת על שאלת מחקר אותה יפתחו במסגרת עבודתם במעבדה. סטודנטים/יות שישתלבו במעבדה מצופים להקדיש ארבע שעות שבועיות לעבודה במעבדה במהלך שנת הלימודים. בנוסף, אחת לשבועיים יערכו ישיבות מעבדה (ימי רביעי בשעה תשע בבוקר) בהן נדון במחקרים הרצים במעבדה, בניתוח תוצאות, במתודולוגיה ובמאמרים תיאורטיים ומחקריים חדשים.

סטודנטים המעוניינים להשתלב בעבודת המעבדה מתבקשים לשלוח למייל  קורות חיים, גיליון ציונים (אין צורך בגיליון רשמי), ותיאור קצר המסביר מדוע הם מעוניינים בהתנסות לדר' נעמה גרשי לכתובת: naama.gershy@mail.huji.ac.il. ראיונות למעבדה יערכו במהלך חודש אוגוסט. לשאלות נוספות ניתן לפנות לדר' נעמה גרשי.

*****************************************************************

פרופ' תומס גומפל, המגמה לחינוך מיוחד

tom.gumpel@mail.huji.ac.il

במסגרת הקורס "התנסות אישית" השנה, תלמידים יצטרפו שאחד (או יותר) מן המוקדים הבאים.

  1. זו השנה השלישית שאני מבצע מחקר רחב היקף בכל בתי הספר היסודיים בכל המגזרים בארץ בנושא של שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים. משתתפים ישתתפו בישיבות בימי רביעי בצהריים, ישתתפו בבניית כלים ואיסוף ועיבוד נתונים. בנוסף, תלמידים יוזמנו להשתתף כמשקיף בדיוני וועדת החינוך של הכנסת בענייני חקיקה בחינוך המיוחד.
  2. השנה יתבצעו מספר מחקרים על חקר אלימות, בריונות, וקורבנות עם דגש על האפיונים הפסיכולוגיים והחינוכיים של תוקפנים, קורבנותיהם, והצופים מן הצד. השנה ננסה לפתח את היכולת למדוד בבריונות באינטרנט ותלמידים יצטרפו לאחד משלושה צוותי מחקר בנושא. ברצוננו להבין כיצד ומדוע ילדים מסוגלים לבצע או לצפות במעשים אלימים, וכיצד ההשתתפות מושפעת (או משפיע) על התפיסה המוסרית ומכוונות לדומיננטיות. תלמידים שישתתפו במוקד זה ילמדו גם קורס " אלימות ותוקפנות בביה"ס - הערכה, מניעה וטיפול (37987).
  3. ניתן יהיה להשתתף במחקר מקיף על ההבדלים בין שירותי ונוהלי חינוך המיוחד במזרח ומערב ירושלים. פרויקט זה מתאים במיוחד לתלמידים דוברי ערבית כשפת אם, אך כל משתתף יוסיף!

****************************************************************

פרופ' אביטל דויטש, המגמה ללקויות למידה

avital.deutsch1@mail.huji.ac.il

המעוניינים להתנסות במחקר פסיכו-בלשני יכולים לעשות זאת במעבדה לעיבוד לשוני של אביטל דויטש. סטודנטים שיצטרפו בשנת הלימודים הקרובה יוכלו להשתלב באחד משני מחקרים הנמצאים כעת בשלבי הכנה לקראת שנת הלימודים הבאה, ומבוססים על מעקב אחר תנועות עיניים בתהליך קריאה. האחד עוסק בהשפעות מעכבות של שגיאות נפוצות באיות על זיהוי אותן המילים כאשר הן רשומות בכתב תקין. השני עוסק בייחס שבין רמזים בכתב (כמו מקו) לבין רמזים בתצורת המילה (כגון צורת סמיכות) על ניתוח תחבירי של המשפט במהלך של קריאת משפט.

****************************************************************

ד"ר אביב כהן, פרויקט מחקר "חינוך אזרחי בהקשר רב תרבותי", המגמה למחשבת החינוך

aviv.cohen@mail.huji.ac.il

פרויקט מחקרי זה בא לבחון את התחום של חינוך אזרחי דמוקרטי כפי שהוא מתקיים בהקשרים רב תרבותיים. הפרויקט כולל שני מוקדים: (1) מחקר אודות כיתת תיכון על אזורית באזרחות המתקיים בבית הספר הדו לשוני בירושלים (במשותף עם ד"ר צבי בקרמן); ו-(2) מחקר אודות סטודנטים הלומדים קורס אוניברסיטאי בנושא רב תרבותיות. בשני המוקדים מדובר במחקר איכותני בעל אופי אתנוגרפי הכולל תצפיות, ראיונות וניתוח טקסטואלי. סטודנטים/ות ישולבו בשלבים שונים של המחקרים (הכנת סקירות ספרות תיאורטיות, איסוף מידע בשדה, ניתוח תמטי של מידע שכבר נאסף). במהלך השנה יתקיימו מספר מפגשי חובה (כ 5 במהלך כל סמסטר) בהם נעסוק במאמרים תיאורטיים, רעיונות למחקר, ניתוח ראשוני של ממצאים ועוד. מועדי מפגשים אלו יקבעו בתיאום עם הסטודנטים/ות. הקבלה לפרויקט מותנת במפגש הכרות, נא לייצור קשר עם אביב במייל: aviv.cohen@mail.huji.ac.il

****************************************************************

ד"ר יוליה ליפשיץ-ברזילר, המגמה לייעוץ חינוכי

yuliya.lipshits@mail.huji.ac.il

בחירת תחום לימודים ומקצוע היא בין הנושאים החשובים איתם מתמודדים צעירים רבים. בחירה מושכלת בנושא זה תורמת להשתלבות מוצלחת של אותם הצעירים בחברה ובתעסוקה, ובעלת השלכות כלכליות, פסיכולוגיות וחברתיות עליהם. תחום המחקר שלי הוא התפתחות ותכנון קריירה בקרב צעירים, ובו אני מתמקדת בתהליכים הכרוכים בגיבוש הזהות המקצועית ובחירת מקצוע, הקשיים הכרוכים בקבלת החלטות קריירה והתמודדות עם הקשיים האלה ועם מחסומי הקריירה השונים. כמו כן, יש לי עניין מחקרי רב במשמעותה וחשיבותה של העבודה עבור אנשים מקבוצות חברתיות שונות לאור שינויים בעולם העבודה במאה ה-21, ובאופן בו משמעויות אלה קשורות לשביעות רצונם מהחיים בכלל ובהיבט התעסוקתי בפרט. תשומת לב מיוחדת ניתנת לאוכלוסיות מוחלשות: נשים, מיעוטים ואנשים עם צרכים מיוחדים ולגורמים הפועלים בתהליך התפתחות הקריירה בקרב אוכלוסיות אלו.

סטודנטים המעוניינים להשתלב במחקר בתחום זה, מתבקשים לשלוח קורות חיים, גיליון ציונים (אין צורך בגיליון רשמי), ותיאור קצר המסביר מדוע הם מעוניינים בהתנסות בתחום זה למייל של המרצה.

****************************************************************

פרופ' נילי מור, המעבדה לקוגניציה ורגש, המגמה לפסיכולוגיה קלינית וחינוכית של הילד

nilly.mor@mail.huji.ac.il

המחקרים במעבדה עוסקים בקשר בין תהליכים קוגניטיביים ותהליכים רגשיים. במיוחד אנו מנסים להבין את התפקיד שממלאים תהליכים כגון קשב, זיכרון ופרשנות במנגנונים של ויסות רגשי כגון הדחקה, הערכה מחדש ורומינציה (חשיבה חזרתית ושלילית). בשנים האחרונות חלק ניכר מהמחקר במעבדה התמקד בפיתוח התערבויות קוגניטיביות שמטרתן לסייע לאנשים לצאת ממצוקה ולחוות רמות נמוכות יותר של דכאון וחרדה. סטודנטים ישולבו במחקרים השונים המתקיימים במעבדה. במסגרת ההתנסות, בהיקף של 4 שעות שבועיות, סטודנטים יהיו שותפים לתכנון, בדיקה והרצה של ניסויים. פעם בשבועיים יתקיימו ישיבות מעבדה, בהן נעסוק במאמרים תיאורטיים, רעיונות למחקר ותוכניות לניסויים, תוצאות ראשוניות ועוד. מועדי ישיבות המעבדה יקבעו בתיאום עם הסטודנטים שיתקבלו למעבדה. לסטודנטים מצטיינים תיתכן גם אפשרות של שילוב עבודה בתשלום במעבדה.

הקבלה למעבדה מותנת בראיון קצר. סטודנטים המעוניינים להשתלב בעבודת המעבדה מתבקשים לשלוח קורות חיים, גיליון ציונים (אין צורך בגיליון רשמי), ותיאור קצר המסביר מדוע הם מעוניינים בהתנסות לכתובת: nilly.mor.lab@gmail.com. אנחנו נהיה בקשר בכדי לתאם מועד לראיון.

לשאלות נוספות ניתן לפנות לפרופ' נילי מור בדוא"ל nilly.mor@mail.huji.ac.il או לרכז ההתנסות המחקרית במעבדה בדוא"ל nilly.mor.lab@gmail.com

****************************************************************

ד"ר אבי מרזל   Avraham.Merzel@mail.huji.ac.il

המחקר יעסוק בהתפתחות מורים במהלך הכשרתם ותוך כדי עבודתם, בהוראת הפיסיקה, ובגיוון דרכי הוראה בכתה. כמו כן, ניתן להשתלב במחקר על תרומתן של קהילות מורים מקצועיות להבנה והצלחה של תלמידים, ועל קהילות מורים מקצועיות במודל סינרגטי.

****************************************************************

ד"ר יהודה פולק, המעבדה לחקר הפרעת קשב ומדעי ההחלטה, המגמה לליקויי למידה

yehuda.pollak@mail.huji.ac.il

המחקר במעבדה מתמקד בקשר שבין הפרעת קשב וריכוז לבין קבלת החלטות לא אופטימלית, כזו המתבטאת בהתנהגות סיכונית, אימפולסיביות, דחיינות ועוד. בעבודה במעבדה נעשה שימוש בדיווח שאלונים, מטלות ממוחשבות ומחקרי שדה. הסטודנטים בקורס יהיו שותפים לגיבוש הרעיונות המחקריים, בניית מערכי המחקר, ההרצה ועיבוד הנתונים, וכמו כן ישתתפו בפגישות מעבדה. היקף ההשתתפות הוא 4 שעות שבועיות. מועמדים מתבקשים לשלוח קורות חיים וגיליון ציונים לכתובת yehuda.pollak@mail.huji.ac.il ויתואם איתם מועד לריאיון.

****************************************************************

ד"ר ג'ודה קולר, Autism, Child and Family Lab, המגמה לחינוך מיוחד

judah.koller@mail.huji.ac.il

במעבדה שלנו אנו עוסקים בשאלות שתשובותיהן משפיעים באופן ישיר על חייהם של ילדים ומשפחות עם אוטיזם והפרעות התפתחותיות אחרות. לשם כך, העבודה שלנו מתחלקת לשני מישורים:

  1. אנו מבקשים להעמיק את ההבנה שלנו בקשר להצגה המוקדמת של אוטיזם על מנת לסייע בסינון ואבחון בשלבים המוקדמים ביותר כקרש קפיצה להתערבות.
  2. אנו בוחנים הורים ומשפחות כמתווכי סימפטומטולוגיה והתערבות בהקשר של ילדים צעירים עם אוטיזם. במסגרת זו, אנו בוחנים ובודקים מנגנוני התערבות משפחתיים אפשריים של הורים, על מנת לקבל תמונה מקיפה וטובה יותר על דרכי תמיכה בילדים ובמשפחות.

ישנה הזדמנות להצטרף לקבוצה של סטודנטים בפרויקט נתון, בהיקף של 4-5 שעות שבועיות. במקרים המתאימים, קיימת אפשרות לקבל הכשרה קלינית ספציפית והדרכה בהערכה או התערבות. ישיבות המעבדה מתקיימות בערך פעם כל 3 שבועות ומהוות הזדמנות להיחשף לפרויקטים השונים המתרחשים במעבדה, דיון במאמרים ועוד.

הקבלה למעבדה מותנת בראיון קצר. סטודנטים המעוניינים להשתלב בעבודת המעבדה מתבקשים לשלוח קורות חיים, גיליון ציונים (אין צורך בגיליון רשמי), ותיאור קצר המסביר מדוע הם מעוניינים בהתנסות, לכתובת: judah.koller@mail.huji.ac.il.

אתר המעבדה: http://kollerlab.wixsite.com/huji

 

******************************************

ד"ר אורלי קמפף- שרף, המגמה לפסיכולוגיה קלינית וחינוכית של הילד

Orli.Kampf@mail.huji.ac.il

המחקר מתמקד בתיקוף מבחנים פסיכולוגים, בפרט, מבחנים שמתיימרים להעריך תכונות, רגשות או נטיות התנהגותיות שונות שלעיתים הנבדק עצמו לא יודע להגדיר או לא מסוגל לשתף בהן. נשאל למשל האם ניתן ללמוד על תכונות אופי או מצב רגשי מהאופן שבו אדם מעתיק צורות פשוטות? האם האופן שבו אדם בוחר להשלים משפט יכול לנבא אם מצבי חיים מורכבים יתפסו בעיניו כאתגר או כאיום? הסטודנטים ישולבו במחקר ויקבלו הזדמנות להתנסות או להיות שותפים בכל שלבי המחקר - קריאת חומר רקע, היכרות עם הכלים, העברת שאלונים ומבחנים לנבדקים, ניתוח הנתונים וחשיבה משותפת על הממצאים . מועדי המפגשים, חלוקת המשימות וקצב העבודה יקבעו בהתאם למספר המשתתפים. במידת העניין ניתן יהיה להוסיף למערך המחקרי שאלות שמעניינות את התלמיד, שיקבל הכוונה כיצד לבדוק שאלות אלו באופן מחקרי.

 הקורס יתקיים עם משתתף יחיד ועד ארבעה. ההשתתפות מותנית בראיון קצר. סטודנטים המעוניינים להשתתף במחקרי תיקוף מבחנים פסיכולוגיים מתבקשים לשלוח קורות חיים למייל של המרצה.

******************************************

פרופ'  אילנה ריטוב, המגמה למינהל, מדיניות ומנהיגות  בחינוך

ilana.ritov@huji.ac.il

המחקר במעבדה מתמקד בתהליכי קבלת החלטות בהקשרים שונים. בין הנושאים שנחקרים בזמן זה: השפעת תחושת פגיעות על נכונות לעזור לאחר, הגורמים המשפיעים על נטיה להדדיות, סלידה מאי שיוויון והשפעתה על הקצאת משאבים, קבלת החלטות במשא ומתן. בעבודה במעבדה נעשה שימוש בדיווח שאלונים ממוחשבים וכן במטלות הנערכות במעבדה. הסטודנטים בקורס יהיו שותפים לגיבוש הרעיונות המחקריים, בניית מערכי המחקר, ההרצה ועיבוד הנתונים, וכמו כן ישתתפו בפגישות מעבדה. היקף ההשתתפות הוא 4 שעות שבועיות. מועמדים מתבקשים לשלוח קורות חיים וגיליון ציונים לכתובת ilana.ritov@huji.ac.il ויתואם איתם מועד לריאיון.

**************************************************************** 

 

 

II.קורסי סמינר

הקורסים המלווים לעבודה סמינריונית הינם קורסי תוכן אותם מלמדים מרצי בית הספר לחינוך. הקורסים משקפים את תחומי המחקר של אותם חוקרים. השתתפות בקורס תאפשר לסטודנטים היכרות והעמקה בנושאי המחקר בהם עוסק המנחה שלהם, וכך תסייע להם בתהליך בחירת נושא ושאלת המחקר בעבודה הסמינריונית. בנוסף, ההשתתפות בקורס תהווה בסיס לקשר קרוב ורציף עם המנחה. בחלק מהקורסים, כתיבת עבודה סמינריונית תלווה בהצגה מול הכיתה (רפרט) שקשורה קשר הדוק ככל האפשר לנושא העבודה סמינריונית.  קורסי סמינר הם בהיקף של 4 נז"ים, ויורכבו מקורס שנתי של 4 נ"ז או משני קורסים קשורים, כל אחד בהיקף של 2 נז"ים. חלק מהקורסים הם קורסי ב.א. וחלקם הם קורסי מ.א. הפתוחים באישור מרצה, לתלמידי בוגר שנה ג'.

 

הקורסים שיכולים להיחשב כקורס מלווה הינם הקורסים המופיעים ברשימה הבאה בלבד. סטודנטים הרשומים בקורס יכתבו את העבודה הסמינריונית במסגרת הקורס, אלא אם קיבלו אישור מיוחד מהמרצה שלא לכתוב את העבודה במסגרת הקורס.

סמינרי ב.א.

 

מורה

סוג

שם הקורס

נזי"ם

מס'

דן פורת

סמינר

זכרון במרחב הציבורי

 

4

34402

 

טל גלעד

סמינר

מטרות החינוך - עבר הווה

 

4

34419

 

שפיק מסאלחה

 

סמינר

היבטים בין תרבותיים בייעוץ

 

4

34032

 

יפעת בן-דוד קוליקנט

 

סמינר

בית ספר של המאה ה- 21:

סוגיות     בסיסיות

4

34448

 

יוליה ליפשיץ

סמינר

הפסיכולוגיה של האינטרנט

4

34464

יהודה פולק

סמינר

על הדחיינות וחולשת הרצון

4

34449

 

סמינרי מ.א. פתוחים לב.א. שנה ג

מורה

סוג

שם הקורס

נזי"ם

מס'

תום גומפל

שיעור

אלימות ותוקפנות בביה"ס –

הערכה, מניעה וטיפול

2

37987

 

תום גומפל

סמינר

אלימות ותוקפנות בביה"ס –

סמינר מחקר

2

34594

 

ג'וליה רסניק

שיעור

צדק חברתי בחברה רב תרבותית - א

 

2

37810

 

ג'וליה רסניק

סמינר

צדק חברתי בחברה רב תרבותית - ב

2

37929

אבי מרזל

שיעור

גיוון דרכי ההוראה  - א

2

37978

אבי מרזל

סמינר

גיוון דרכי ההוראה – ב

2

37993

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הנחיות להגשת העבודה

עבודה סמינריונית נועדה לענות על שאלה מחקרית בתחום הידע (חינוך). ניתן לענות על השאלה בשלוש דרכים: עריכת מחקר כמותי קטן – עבודה סמינריונית כמותנית, עריכת מחקר איכותני קטןעבודה סמינריוניות איכותנית, עבודה מבוססת תיאוריה ומחקר ספרותי – עבודה סמירניונית עיונית.  עבודה עיונית תהיה מבוססת טעון או ניתוח של מקורות ראשוניים. עבודה עיונית אינה מהווה סקירת ספרות בלבד אלא מחייבת תרומה עצמאית של הכותב.

ככלל, על העבודה הסמינריונית להכתב באופן עצמאי. במקרים חריגים תאושר עבודה בזוגות, במידה שניתן לתת ציון על פי תרומתו של כל אחד לעבודה. עבודה בזוגות או בקבוצות תאושר רק במיקרים חריגים כשהדבר נדרש מאופיו של תחום המחקר.

מבנה העבודה

בעבודה ניסויית או איכותנית מבנה העבודה יהיה כשל מאמר מחקרי (מבנה נפוץ: מבוא, שיטה, תוצאות, דיון). בעבודה עיונית המבנה יקבע בהתאם לנהוג בדסיפלינה בה היא מוגשת (מבוססת טעון, ניתוח מסמכים וכד').

גודל המדגם

בעבודה ניסויית או איכותנית, היקף הנבדקים תלוי בתחום המחקר. ככלל, גודל המדגם אמור להתאים למחקר חלוץ (pilot) בתחום הרלוונטי. בעבודה ניסויית מדובר בד"כ על טווח שבין 10-50 נבדקים. בעבודה איכותנית מדובר בד"כ על עריכת 1-4 ראיונות.

היקף העבודה והביבליוגרפיה

קיימת שונות רבה בהיקף העבודות התלויה באופי העבודה ושאלת המחקר הספציפית. ההחלטות נתונות לשיקול דעת המרצה. בפועל ההיקפים נעים בדרך כלל בין 15 ל-20 עמודים (לא כולל עמוד שער, תוכן עניינים, ביבליוגרפיה ונספחים).

קיימת שונות רבה בהיקף הביבליוגרפיה, אך בד"כ נכללים בה לפחות 10 פריטים.

אתיקה

יש לצטט את כל המקורות בהם נעשה שימוש בעבודה. שימוש במקורות מבלי להפנות אליהם, או העתקה מעבודה או מאמר קיים, הם  עבירה אתית וגוררים סנקציות משמעתיות מצד האוניברסיטה.

עריכה

שמרו על שוליים של 2 ס"מ לפחות משני הצדדים. בחרו פונט בגודל נוח לקריאה (כגון David 12) והקפידו על ריווח של 1.5-2 שורות. הכתיבה כולה, כולל הצגת תוצאות, הפניות בגוף העבודה ורשימה ביבליוגרפית, צריכות להיכתב בסגנון מקובל (כגון APA).

לוח זמנים

כתיבת העבודה הסמינריונית הינה תהליך העשוי להתפרש על פני זמן רב. לכן, חשוב לקבוע עם המרצה מראש לוח זמנים.

תהליך הנחיה מומלץ

מומלץ שהסטודנט ייפגש עם המנחה באופן אישי לפחות 3 פעמים במהלך העבודה. 1) פגישת תיאום בה המנחה עוזר לתלמיד/ה לבחור נושא ולגבש שאלת מחקר. 2. פגישה שבה מאשרים את ראשי הפרקים והרשימה הביבליוגרפית. 3. פגישה בשלב הכתיבה כדי להתמודד עם שאלות וקשיים שעולים בשלב זה. בנוסף, בעבודה ניסויית או איכותנית ייערכו פגישות נוספות לפי הצורך בהן יידונו שאלות המתודולוגיה ועיבוד הנתונים. האחריות על יצירת הקשר וקביעת הפגישות עם המנחים היא של הסטודנטים.

מועד הגשת העבודה הסמינריונית

עד חודש מסיום שנת הלימודים. באישור המרצה ניתן להאריך את מועד ההגשה עד לסוף חודש ספטמבר של אותה שנה. במקרים חריגים תאשר ועדת ההוראה של בית הספר דחייה מעבר עד סוף דצמבר של אותה שנה.