ריכוז נקודות זכות

במסגרת השיעורים הנלמדים ישנה אפשרות לשבץ גם שיעורים מתאימים מתכנית הלימודים של החוגים לפילוסופיה, מחשבת ישראל, וחינוך יהודי (מחשבת החינוך היהודי) באישור ראש המגמה.
סטודנטים שהתקבלו ללימודים במגמה יידרשו ללימודי השלמה מתוך החוג לפילוסופיה ומתוך החוג לחינוך, במידה ואין בידם תואר ראשון מחוגים אלה.

 

מסלול מחקרי

 מסלול לא מחקרי

קורסי חובה במגמה

2 ש"ש* – 4 נ"ז*

2 ש"ש – 4 נ"ז

קורסי בחירה במגמה 

6  ש"ש – 12 נ"ז

6 ש"ש – 12 נ"ז

קורסי בחירה בחוג

4 ש"ש – 8 נ"ז

8 ש"ש – 16 נ"ז

קורסי חובה מחוץ לחוג 

4 ש"ש – 8 נ"ז

4 ש"ש – 8 נ"ז

סה"כ שעות/נקודות

16 ש"ש – 32 נ"ז 

 20 ש"ש – 40 נ"ז

* ש"ש- שעות שבועיות
* נ"ז- נקודות זכות