ריכוז נקודות זכות

מסלול מחקרי

 מסלול לא מחקרי

קורסי מחקר

3 ש"ש* – 6 נ"ז*

2 ש"ש – 4 נ"ז

סדנא אמפירית

1 ש"ש – 2 נ"ז

1 ש"ש – 2 נ"ז

קורסי חובה 

7  ש"ש – 14 נ"ז

7 ש"ש – 14 נ"ז

קורסי בחירה מתוך מוקדים 

5 ש"ש – 10 נ"ז

8 ש"ש – 16 נ"ז

קורסים מחוץ לחוג

-

2 ש"ש – 4 נ"ז

סה"כ שעות/נקודות

16 ש"ש – 32 נ"ז 

 20 ש"ש – 40 נ"ז 

*ש"ש- שעות שבועיות
*נ"ז- נקודות זכות