ריכוז נקודות זכות

 

מסלול מחקרי

 

 

קורסי חובה במגמה

22 ש"ש* – 44 נ"ז*

 

סמינרים במגמה

 2 ש"ש – 4 נ"ז

 

פרקטיקום חינוכי

  1.5 ש"ש – 3 נ"ז

 

פרקטיקום קליני

 2 ש"ש – 4 נ"ז

 

סה"כ שעות/נקודות 

 27.5 ש"ש - 55 נ"ז