שאלות ותשובות

לאיזה סוג של התמחויות ניתן לגשת בתום הלימודים במגמה?

בתום לימודי המוסמך יכולים בוגרי המגמה לפנות להתמחות בפסיכולוגיה קלינית במבוגרים או בילדים ו/או להתמחות בפסיכולוגיה חינוכית. ניתן לעשות את שתי התמחויות במקביל.

האם קיים במגמה מסלול לימודים ישיר לדוקטורט וכיצד ניתן להירשם אליו?

קיים במגמה מסלול לימודים ישיר לדוקטורט, המיועד לסטודנטים המצטיינים בתחום המחקרי ורואים את עתידם באקדמיה. קבלה למסלול זה מתקיימת בתום שנה א' ללימודים, על סמך תפקודו הלימודי והמחקרי של הסטודנט, הצהרת כוונותיו, נסיונו האישי והמלצות הסגל האקדמי. לסטודנטים הלומדים במגמה ומעוניינים במסלול זה יש לפנות לפרופ' נילי מור.

האם חייבים לסיים את התיזה במהלך הלימודים?

חשוב ורצוי מאוד לסיים את התיזה במהלך לימודי התואר.

סטודנט אשר לא סיים את חובות התזה עד תום לימודי התואר יצטרך להרשם מחדש לתזה. כלומר, עבור כל שנה בה הסטודנט ממשיך לקבל הנחייה עבור עבודת המחקר שלו הוא ישלם תקורה בהיקף של 10% משכר הלימוד השנתי.

האם יש דגש תיאורטי מסויים בלימודי המגמה?

המגמה דוגלת בפלורליזם תיאורטי. לפיכך, היא אינה שמה דגש על גישה תיאורטית מסויימת ומנסה להקנות לסטודנטים כלים שונים בגישות תיאורטיות שונות. בהתאם לכך, במהלך הלימודים במגמה נחשפים הסטודנטים לתיאוריות וגישות טיפוליות מתחומים שונים: תיאוריות דינאמיות קלאסיות ועדכניות, תיאוריות קוגניטיביות התנהגותיות, התערבות משפחתית והתערבות חינוכית.

האם ניתן לעבוד במהלך הלימודים?

ניתן לעבוד במהלך הלימודים אולם יש לקחת בחשבון שהלימודים הם עמוסים, הן מבחינת ימי הלימודים והפרקטיקום והן מבחינת החובות הלימודיות. עם זאת, ישנם סטודנטים במגמה אשר מצליחים לשלב את הלימודים יחד עם עבודה.

מקומות הפרקטיקום השונים מיודעים בימי הלימוד של הסטודנטים ולכן אינם מחייבים את הסטודנטים להשתתף פרקטיקום בימי הלימודים. באופן כללי, קיימת גמישות בקביעת ימי הפרקטיקום, אולם ישנן גם נסיבות אשר מאלצות בחירה של ימים מסוימים. למשל, לעיתים מחוייב הסטודנט להיות נוכח בימים שבהם הפסיכולוג המדריך עובד כדי לעבוד בשיתוף איתו או תחת הדרכתו.

האם במהלך הלימודים ניתן לעשות פרקטיקום מחוץ לירושלים?

המגמה מאפשרת לסטודנטים לעשות פרקטיקום גם בסביבות ירושלים, כגון: בבית שמש, מודיעין, גוש עציון, מבשרת ומעלה אדומים. כמו כן ניתן להגיש בקשה לפרקטיקום מחוץ לאיזור ירושלים וככל שניתן אנו נענים לפניות אלו. המגמה עובדת בשיתוף פעולה עם מקומות פרקטיקום באיזור המרכז והצפון.