תואר שני

הלימודים לתואר שני מתמקדים בהיבטים העיוניים והמחקריים בתחומי החינוך השונים. מספר מגמות מכשירות בעלי מקצוע לתפקידי הדרכה, טיפול, ניהול וייעוץ במערכת החינוך.

הלימודים למוסמך בחינוך מתקיימים במסלולים הבאים: מסלול מחקרי ומסלול לא מחקרי.

יעוץ לימודים

ראשת החוג לחינוך- פרופ' נילי מור

ראש תחום הוראה ותלמידים- גב' אושרה פנחסי

רכזת לימודי מוסמך- גב' עדנה אלפרון

שעות קבלה במזכירות תלמידים:

שעות קבלה: ב', ג', ד' 10:00 - 13:00 , 14:00 - 15:00

שעות קבלה: יום ה' 10:00 - 12:30

טלפון: 02-5882028

ברושור על הלימודים לתואר מוסמך בחינוך