מבנה הלימודים

הלימודים במגמה למנהל מדיניות ומנהיגות בחינוך לתואר מוסמך יתקיימו בשני מסלולים:

 • מוסמך במנהיגות בית ספרית
  מיועד לסטודנטים המעוניינים לעסוק בניהול פורמלי של בתי ספר
 • מוסמך במנהל ומדיניות של מערכות חינוך
  מיועד לאנשים המעוניינים לעסוק בניהול עמותות, בתחומי מנהל במשרד החינוך, בקביעת מדיניות ועוד

בכל אחד מהם יתקיימו הלימודים בשני מסלולים:

 • מסלול מחקרי
  מיועדים לתלמידים מצטיינים המעוניינים בכיוון העיוני והמחקרי. תלמידי המסלול המחקרי יזכו להנחיה ולהדרכה אישית במהלך כל תקופת לימודיהם, ישולבו במידת האפשר במחקרים הנעשים על ידי מורי המגמה, ויעשה מאמץ לשלבם בתפקידים של עוזרי הוראה ומחקר. 
 • מסלול לא מחקרי
  מיועדים לתלמידים הרוצים להרחיב את ידיעותיהם וכישוריהם לקראת השתלבותם בעשייה בשדה החינוכי.

פירוט תכנית לימודים

פירוט לגבי תכנית הלימודים בשנתון האוניברסיטה.
יש לבחור "פקולטה: פקולטה למדעי הרוח" > "חוג: חינוך-מנהל מדיניות ומנהיגות בחינוך" > "מסלולים" יש לבחור: "מסלול מחקרי" או "מסלול לא מחקרי" > "תואר: תואר מוסמך".

ריכוז נקודות זכות לסטודנטים המתחילים בשנה"ל תש"ף

מוסמך במנהיגות בית ספרית

ש"ש שעות שבועיות
נ"ז נקודות זכות
מסלול מחקרי (עם תיזה) מסלול לא מחקרי (ללא תיזה)
קורסי מחקר 3 ש"ש* – 6 נ"ז* 2 ש"ש – 4 נ"ז
קורסי מלווה תיזה 1 ש"ש – 2 נ"ז -
קורסי חובה במגמה 7 ש"ש - 14 נ"ז  7 ש"ש - 14 נ"ז
קורסי בחירה במגמה 5 ש"ש - 10 נ"ז 11 ש"ש - 22 נ"ז
עבודות סמינריוניות עבודה אחת במגמה שתי עבודות: לפחות אחת במגמה
סה"כ שעות/נקודות 16 ש"ש – 32 נ"ז 20 ש"ש – 40 נ"ז

מוסמך במנהל ומדיניות של מערכות חינוך

ש"ש שעות שבועיות
נ"ז נקודות זכות
מסלול מחקרי (עם תיזה) מסלול לא מחקרי (ללא תיזה)
קורסי מחקר 3 ש"ש* – 6 נ"ז* 2 ש"ש – 4 נ"ז
קורסי מלווה תיזה 1 ש"ש – 2 נ"ז -
קורסי חובה במגמה 7 ש"ש - 14 נ"ז  7 ש"ש - 14 נ"ז
קורסי בחירה במגמה 5 ש"ש - 10 נ"ז 9 ש"ש - 18 נ"ז
קורסי בחירה מחוץ לחוג או בחוג לחינוך - 2 ש"ש – 4 נ"ז
עבודות סמינריוניות עבודה אחת במגמה שתי עבודות: לפחות אחת במגמה
סה"כ שעות/נקודות 16 ש"ש – 32 נ"ז 20 ש"ש – 40 נ"ז