מבנה הלימודים

תכנית הלימודים בת השנתיים כוללת שילוב בין קורסים עיוניים לבין התנסות מעשית. תכנית הלימודים העיונית כוללת קורסים בנושאים של ראיון ותצפית, אבחון, פסיכופתולוגיה , תאוריה ופרקטיקה בפסיכולוגיה חינוכית, תאוריות טיפולית ופרקטיקה טיפולית. בנוסף לכך הלימודים כוללים כתיבת סמינר מחקר המכין את הסטודנטים לכתיבת עבודת הגמר שלהם. בשנת הלימודים הראשונה לומדים הסטודנטים בין יומיים לשלושה ימים, ונמצאים בפרקטיקום בין יום ליומיים.בשנת הלימודים השניה לומדים הסטודנטים יומיים ונמצאים בפרקטיקום בין יומיים לשלושה ימים. (לפירוט נוסף ראה תכנית הלימודים) 

עבודה מעשית:

הסטודנטים בתכנית מתנסים בפרקטיקום הן במסגרת חינוכית והן במסגרת קלינית (מרפאתית או אשפוזית). 
בשנה הראשונה הסטודנטים משתלבים במערכת החינוכית, ומתנסים בתפקידו של הפסיכולוג החינוכי בבית הספר. בתחילה, כשוליה לפסיכולוג בית הספר, הסטודנטים מתלווים לעבודת השוטפת, לישיבות הצוות וצופים בהתערבויות שונות. בהמשך, בליוויו והדרכתו של הפסיכולוג הסטודנטים עורכים התערבויות ואבחונים בתוך המערכת. בנוסף לכך, יערכו הסטודנטים תצפיות גם במסגרות חינוכיות אחרות ( גנים, חינוך מיוחד ועוד..) 
בשנה השניה ימשיכו הסטודנטים בעבודתם המעשית במסגרת החינוכית לצד השתלבות גם בפרקטיקום קליני, אישפוזי או מרפאתי. בפרקטיקום הקליני הסטודנט לוקח חלק בישיבות צוות, בסמינרים, באינטייקים, בטיפולים, באבחונים ובפעילות שותפת של מקום הפרקטיקום. (לפירוט ראה פרקטיקום). 
מקומות הפרקטיקום החינוכיים הקליניים נבדלים זה מזה בגישות הטיפוליות ובסוג העבודה הטיפולית והם נבחרו בקפידה על שום ההדרכה המצוינת ואפשרויות ההתנסות הטובות והמעניינות שהם נותנים לסטודנטים. 

מחקר במגמה:

בנוסף לקורסים העיוניים והעבודה הקלינית והחינוכית מושם דגש רב על עבודה מחקרית, אשר להשקפתנו מהווה חלק מהותי מהתפתחות מדע הפסיכולוגיה והעבודה המעשית בתחום. הסטודנטים מגישים עבודה סמינריונית מחקרית שמכינה אותם להתנסות המחקרית של כתיבת עבודת גמר מחקרית אמפירית (תיזה). תחומי המחקר במגמה הם רבים ומגוונים והסטודנטים מעודדים לחקור בסטנדרטים גבוהים בתחומים המעניינים אותם. אנו מעודדים סטודנטים להציג את תוצאות מחקריהם בפורומים מדעיים כולל הצגה בכנסים ופרסום בכתבי עת מדעיים וכן להמשיך את לימודיהם לתואר השלישי (לפירוט ראו מחקר במגמה) . 

חובה להשתתף בסמינר מחקר אחד לפחות.
כל תלמיד חייב בהגשת עבודה סמינריונית מחקרית אחת (ללא נ"ז) .
כל תלמיד חייב בעבודת גמר (מ"א).

*יש לוודא מול שנתון האוניברסיטה את תכנית הלימודים העדכנית.