מבנה הלימודים

תכנית הלימודים העיונית כוללת קורסים בנושאים של ראיון ותצפית, אבחון, פסיכופתולוגיה, תיאוריה ופרקטיקה בפסיכולוגיה חינוכית, תיאוריות טיפולית ופרקטיקה טיפולית. בנוסף לכך הלימודים כוללים כתיבת סמינר מחקר המכין את הסטודנטים לכתיבת עבודת הגמר שלהם.

עבודה מעשית

הסטודנטים בתכנית מתנסים בעבודה מעשית עשירה ואינטגרטיבית, הן במסגרת חינוכית והן במסגרת קלינית (מרפאתית או אשפוזית). ההתנסות המעשית צמודה לתכני הקורסים הנלמדים, כך שהחומר התיאורטי והפרקטיקה הטיפולית משלימים זה את זה בתהליך ההכשרה המעשי.

בשנה הראשונה הסטודנטים משתלבים במערכת החינוכית, ומתנסים בתפקידו של הפסיכולוג החינוכי בבית הספר. בתחילה, הסטודנטים מתלווים לעבודת השוטפת, לישיבות הצוות וצופים בהתערבויות שונות. בהמשך, בליוויו והדרכתו של הפסיכולוג הסטודנטים עורכים התערבויות ואבחונים בתוך המערכת. בנוסף לכך, יערכו הסטודנטים תצפיות גם במסגרות חינוכיות אחרות (כמו גנים, חינוך מיוחד וכדו')

בשנה השניה ימשיכו הסטודנטים בעבודתם המעשית במסגרת החינוכית לצד השתלבות גם בפרקטיקום קליני, אישפוזי או מרפאתי. בפרקטיקום הקליני הסטודנט לוקח חלק בישיבות צוות, בסמינרים, באינטייקים, בטיפולים, באבחונים ובפעילות שותפת של מקום הפרקטיקום.

מקומות הפרקטיקום החינוכיים והקליניים נבדלים זה מזה בגישות הטיפוליות ובסוג העבודה הטיפולית. מקומות פרקטיקום אלו נבחרו בקפידה לאור ההדרכה המקצועית במקומות אלו, וההתנסות העשירה והרחבה שהם מספקים לסטודנטים.

מחקר במגמה

בנוסף לקורסים העיוניים והעבודה המעשית ניתן דגש להכשרה מחקרית, אשר להשקפתנו מהווה חלק מהותי מענף הפסיכולוגיה והעבודה המעשית בתחום. הסטודנטים מגישים עבודה סמינריונית מחקרית שמכינה אותם להתנסות המחקרית של כתיבת עבודת גמר מחקרית אמפירית (תזה). תחומי המחקר במגמה הם רבים ומגוונים ואנו מכשירים את הסטודנטים לעשייה מחקרית בסטנדרטים גבוהים בתחומים המעניינים אותם. אנו מעודדים סטודנטים להציג את תוצאות מחקריהם בפורומים מדעיים כולל הצגה בכנסים ופרסום בכתבי עת מדעיים וכן להמשיך את לימודיהם לתואר השלישי .

חובה להשתתף בסמינר מחקר אחד לפחות. 

כל תלמיד חייב בהגשת עבודה סמינריונית מחקרית אחת (ללא נ"ז) . 

כל תלמיד חייב בעבודת גמר (מ"א). 

*יש לוודא מול שנתון האוניברסיטה את תכנית הלימודים העדכנית.

ריכוז נקודות זכות לסטודנטים המתחילים בשנה"ל תש"ף

ש"ש שעות שבועיות
נ"ז נקודות זכות
מסלול מחקרי (עם תיזה)
קורסי חובה במגמה 24 ש"ש - 48 נ"ז
סמינרים במגמה 2 ש"ש - 4 נ"ז
פרקטיקום 3.5 ש"ש - 7 נ"ז
עבודות סמינריוניות עבודה אחת במגמה
סה"כ שעות/נקודות 29.5 ש"ש – 59 נ"ז