התכנית המיוחדת למגזר הערבי

בשל מחסור רב בפסיכולוגיים חינוכיים וקליניים של הילד במגזר הערבי, המגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד פותחת מסלול הכשרה לסטודנטים לתואר השני בני המגזר הערבי, אשר ישולבו בתוכנית הלימודים הרגילה לתואר השני, תוך מתן אמצעי סיוע ספציפיים לפי הצורך.

ההרשמה ללימודים במגמה תתקיים ביחד עם ההרשמה הרגילה.

תנאי קבלה:

- תואר בוגר בפסיכולוגיה בציון 80 לפחות

- ציון בוגר כללי של 80 לפחות

- הצגת אישור לפטור קביל באנגלית עפ"י דרישות האוניברסיטה העברית, פרטים בטלפון 02-5882882.

- ציון במבחן המתא"ם מ-80 ומעלה

- הזימונים לראיונות הקבלה נעשים עפ"י מדרג ציוני מבחן המתא"ם ולפי הביקוש הקיים למסלול. למועמדים אשר נבחנו פעמיים יחשב הציון הגבוה מבין השניים. הציון בבחינת מתא"ם תקף לצורך הרשמה לשלוש שנות לימודים בלבד. תהליך הרישום:

- ברמה אוניברסיטאית: תלמידים שלמדו בארץ נרשמים במדור לרישום ולקבלת תלמידים של האוניברסיטה העברית באמצעות הרישום המקוון באתר האוניברסיטה העברית (http://new.huji.ac.il) - יש לצרף מסמכים על פי הדרישות המופיעות באתר.

- ברמת בית הספר לחינוך: באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה (https://grs.ekmd.huji.ac.il), מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים חתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה למד, הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר. בעת הרישום יש לבחור במסלול "239 מגזר ערבי". בנוסף באמצעות מערכת זאת יש לצרף קורות חיים מקצועיים, הצהרת כוונות ומכתב המלצה קלינית (חובה) ואקדמית (חובה). יש לבצע את הרישום על פי ההנחיות המופיעות באתר. הנחיות הרישום זהות לשנים קודמות פרט לכך שההגשה מתבצעת באופן מקוון באינטרנט ולא דרך הדואר.

- פרטים נוספים בנוגע להליך ההרשמה ניתן לקבל אצל רכזות המגמה, יעל וטל באימייל: Hug_239@savion.huji.ac.il, או באתר בית הספר לחינוך במגמה לפסיכולוגיה קלינית וחינוכית של הילד.

הקריטריונים לקבלה:

- מיקום התלמיד במדרג ציוני המתא"ם

- ציוני התואר הראשון

- המלצות

- קורות חיים

- הצהרת כוונות

- ראיון קבלה

* החוג שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי הקבלה למוסמך.

תהליך הקבלה:

שלב א' - הרשמה.

שלב ב' - ראיונות. לאחר שלב ההרשמה ניצור קשר עם המועמדים המתאימים לזמנם לראיונות. הראיונות יתקיימו במהלך החודשים מאי-יוני.

שלב ג' - הודעת קבלה/ דחייה.