תנאי קבלה וסדרי הרשמה

תנאי קבלה

מסלול רגיל

ציונים

תואר ראשון בציון 80 לפחות. עדיפות תינתן למסיימי תואר בוגר בתחום החינוך, מדעי החברה, עבודה סוציאלית, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת ולעוסקים בתחומי החינוך השונים.

קורסי השלמה

תלמידים שלא למדו קורסים מתודולוגיים במסגרת התואר הראשון, יידרשו בקורסי השלמה תוך כדי הלימודים מעבר למכסת הנ"זים הקבועה בתוכנית.

התחייבות וימי לימודים

מסלול זה מאפשר גמישות רבה בבחירת ימי הלימוד. פירוט לגבי תכנית הלימודים בשנתון האוניברסיטה (יש לבחור "פקולטה: פקולטה למדעי הרוח" > "חוג: חינוך-לימודים משולבים במדעי החינוך" > "מסלולים" יש לבחור: "מסלול מחקרי" או  "מסלול לא מחקרי" > "תואר: תואר מוסמך").

מסלול אישי למצטיינים

ציונים

תואר ראשון בציון 85 לפחות.

קורסי השלמה

תלמידים שלא למדו חינוך במסגרת התואר הראשון, יתכן שיידרשו לקורסי השלמה תוך כדי הלימודים מעבר למכסת הנ"זים הקבועה בתוכנית (בתיאום עם ראש המסלול והמנחה).

התחייבות וימי לימודים

קורסי החובה במסלול מתקיימים ביום רביעי. ייתכן ששסטודנטים יידרשו ללמוד בימים נוספים בהתאם לתכנית האישית. פירוט לגבי תכנית הלימודים בשנתון האוניברסיטה (יש לבחור "פקולטה: פקולטה למדעי הרוח" > "חוג: חינוך-לימודים משולבים במדעי החינוך" > "מסלולים" יש לבחור: "מסלול מחקרי" > "תואר: תואר מוסמך").

ראיון אישי

מועמדים שעומדים בתנאי הקבלה שצוינו למעלה יוזמנו לראיון אישי.

ועדת קבלה של התוכנית תזמן מועמדים מתאימים ליום ראיונות ומפגשים עם חברי הסגל של התוכנית. תיבחן מידת ההתאמה בין תחומי העניין המחקריים של המועמד ותחומי המחקר של החוקרים בתוכנית, לאפשר קליטה של מועמדים על ידי מנחה מתאים. לאחר הראיון, הוועדה תדרג את המועמדים ותודיע על קבלה.

הצהרת כוונות

מידת וסיבת עניין במסלול מצטיינים, תאור קצר של תחומי עניין במחקר ובחירה של מנחה או מנחים אפשריים (עד עמוד).

לתשומת לבכם: הקבלה הסופית למסלול תאושר רק לאחר עמידה בכל תנאי הקבלה, כאמור, ציונים, ראיו אישי, הצהרת כוונות ומציאת מנחה.

סדרי הרשמה

ברמה אוניברסיטאית

תלמידים שלמדו בארץ נרשמים במדור לרישום ולקבלת תלמידים של האוניברסיטה העברית באמצעות הרישום המקוון באתר האוניברסיטה העברית - יש לצרף מסמכים על פי הדרישות המופיעות באתר.

ברמת בית הספר לחינוך

באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים חתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה למד, הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר.

לתשומת לבכם - לא יטופלו בקשותיהם של מועמדים שלא השלימו את שני הליכי ההרשמה ולא צירפו את כל המסמכים הנדרשים

מועמדים שלמדו את התואר בחו"ל

מועמדים שלמדו את התואר בחו"ל מתבקשים להירשם במדור רישום וקבלת תלמידים מחו"ל. ניתן לפנות ליועצים של מדור רישום וקבלה תלמידים מחו"ל למידע נוסף.

תאריכי הרשמה

19.1.2020 - 31.7.2020

רישום במועד מאוחר יותר יתאפשר באישור מיוחד.