תנאי קבלה

תהליך הקבלה והמיון:

מידי שנה מתקבלים ללימודים במגמה בין 15 ל- 20 סטודנטים הנבחרים מתוך כ-200 סטודנטים באמצעות מרכז הערכה. במגמה אווירה חמה ואישית, ולאורך הלימודים מתקיימים מפגשים אישיים וקבוצתיים של הסטודנטים עם הסגל על מנת לתמוך, לעזור ולשפר את חוויות הלימודים וההתנסות המעשית.

1. לתואר שני במגמה יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר בוגר בפסיכולוגיה בציון 87 לפחות בלימודי הפסיכולוגיה ובציון כללי בתואר של 85 לפחות.

-מועמדים שסיימו את התואר במכללה חייבים להציג פטור אוניברסיטאי קביל מאנגלית בעת ההרשמה.

-המועמדים חייבים בהצגת ציונים של 42 נ"ז לפחות בעת הגשת המועמדות, בציוני כל קורסי החובה משנים א' ו-ב', וכן בציוני הקורסים שנלמדו בסמסטר א' בשנה ג' לבוגר.

2. המועמדים נדרשים להשתתף בבחינת המיון לפסיכולוגיה, בחינת המתא"ם, המתקיימת בדרך כלל בחודש אוקטובר – פרטים מלאים ניתן למצוא באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה.
יכולים להגיש מועמדות רק מועמדים אשר ציונם במבחן המתא"ם הוא 120 ומעלה.

מועמדים המתכוונים להירשם לתכנית המיוחדת למגזר הערבי במגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד יציינו זאת בטופס הרישום הפנימי. לפרטים נוספים בנוגע לתנאי הקבלה למגזר הערבי יפנו ישירות לרכזות המגמה יעל פז וטל גנור בדוא"ל.hug_239@savion.huji.ac.il

מועמדים המתכוונים להירשם לתכנית המיוחדת למגזר החרדי במגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד יוכלו למצוא מידע באתר המחלקה לפסיכולוגיה. המעוניינים בפרטים נוספים יפנו ישירות לרכזת התוכנית למגזר החרדי בדוא"לpsy.haredim@mail.huji.ac.il או לרכזות המגמה יעל פז וטל גנור .hug_239@savion.huji.ac.il 

 3. בנוסף, על המועמדים לעבור את תהליך המיון של המגמה, הכולל הגשת המסמכים המפורטים בהמשך ויום ראיונות.

שימו לב!  הטפסים נשלחים באופן מקוון ואין צורך לשלוח שום דבר בדואר. הנחיות מופיעות במערכת הרישום.

מסמכים ייחודיים למגמה (הנחיות במערכת הרישום) 

קורות חיים מקצועיים (הנחיות בלשונית טפסים והנחיות).

הצהרת כוונות - אפשר לנסח את המסמך באופן חופשי בכפוף להנחיות הבאות: המסמך יכלול התפתחות אישית ומקצועית, תיאור והבהרה של כוונות, מטרות ויעדים מקצועיים ואישיים שלשמם בחרת ללמוד לתואר מוסמך במגמה. מבנה: היקף של עד 500 מילים בשני עמודים מודפסים, ברווח כפול עם שוליים של 2.5 ס"מ מכל ארבעת צדי הדף.

מכתבי המלצה - חובה להגיש מכתב המלצה מהשטח (אחד בלבד!) על סמך התנסות קלינית או התנסות בעבודה רלבנטית אחרת. מכתב ההמלצה צריך להיות מאיש מקצוע רלוונטי (פסיכולוג, עו"ס קליני, פסיכיאטר וכו') אשר הדריך וליווה את המועמד בהתנסות. בנוסף, ניתן להגיש מכתב המלצה אקדמי (לא חובה). מכתבי המלצה אקדמיים יש לבקש אך ורק מאיש סגל של אוניברסיטה או מכללה אשר הדריך עבודה סמינריונית או סמינר או עבודה אישית במעבדה, או שהמועמד עבד אצלו בעבודה מעשית או הכרות קרובה אחרת בהיבט אקדמי/מחקרי.

הרשמה למגמה תחל ב-21.1.18 ותסתיים ב-18.2.18. ההמלצות צריכות להתקבל עד לתאריך ה-11.3.18. תשובות תשלחנה במרוכז בתאריך ה-4.7.18 לכל המאוחר.

פרטים נוספים או שאלות בנוגע להליך ההרשמה ניתן לקבל במזכירות החוג לחינוך אצל יעל אברהם חי.

לפרטים נוספים על המגמה או לשאלות בנוגע לתכנית הלימודים ותכנים אקדמיים ניתן לפנות ישירות לרכזי המגמה בדוא"ל.