המגמה לפסיכולוגיה חינוכית ופסיכולוגיה קלינית של הילד

המגמה לפסיכולוגיה חינוכית ופסיכולוגיה קלינית של הילד משותפת לבית הספר לחינוך ולמחלקה לפסיכולוגיה, וייחודה הוא בשילוב בין התחום הקליני לתחום הפסיכולוגיה החינוכית. המגמה רואה את העבודה עם הילד והמתבגר כעוסקת לא רק באינדיבידואל אלא גם בהקשר המערכתי, בדגש על המשפחה והמערכת החינוכית. לפיכך, ההכשרה מאופיינת לפיכך בגישה אינטגרטיבית הכוללת עבודה עם הורים ומשפחות, הבנה של מערכת החינוך ושילוב מסגרות נוספות שעשויות לסייע בהתערבות. המגמה רואה חשיבות רבה בלימוד גישות טיפוליות שונות ושמה דגש רב על שילובן של שיטות הערכה וטיפול מבוססות מחקר.

תנאי קבלה

תהליך הקבלה והמיון:

מידי שנה מתקבלים ללימודים במגמה בין 15 ל- 20 סטודנטים הנבחרים מתוך כ-200 סטודנטים באמצעות מרכז הערכה. במגמה אווירה חמה ואישית, ולאורך הלימודים מתקיימים מפגשים אישיים וקבוצתיים של הסטודנטים עם הסגל על מנת לתמוך, לעזור ולשפר את חוויות הלימודים וההתנסות המעשית.

1. לתואר שני במגמה יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר בוגר בפסיכולוגיה בציון 87 לפחות בלימודי הפסיכולוגיה ובציון כללי בתואר של 85 לפחות.

-מועמדים שסיימו את התואר במכללה חייבים להציג פטור אוניברסיטאי קביל מאנגלית בעת ההרשמה.

-המועמדים חייבים בהצגת ציונים של 42 נ"ז לפחות בעת הגשת המועמדות, בציוני כל קורסי החובה משנים א' ו-ב', וכן בציוני הקורסים שנלמדו בסמסטר א' בשנה ג' לבוגר.

2. המועמדים נדרשים להשתתף בבחינת המיון לפסיכולוגיה, בחינת המתא"ם, המתקיימת בדרך כלל בחודש אוקטובר – פרטים מלאים ניתן למצוא באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה.
יכולים להגיש מועמדות רק מועמדים אשר ציונם במבחן המתא"ם הוא 120 ומעלה.

מועמדים המתכוונים להירשם לתכנית המיוחדת למגזר הערבי במגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד יציינו זאת בטופס הרישום הפנימי. לפרטים נוספים בנוגע לתנאי הקבלה למגזר הערבי יפנו ישירות לרכזות המגמה יעל פז וטל גנור בדוא"ל.hug_239@savion.huji.ac.il

מועמדים המתכוונים להירשם לתכנית המיוחדת למגזר החרדי במגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד יוכלו למצוא מידע באתר המחלקה לפסיכולוגיה. המעוניינים בפרטים נוספים יפנו ישירות לרכזת התוכנית למגזר החרדי בדוא"לpsy.haredim@mail.huji.ac.il או לרכזות המגמה יעל פז וטל גנור .hug_239@savion.huji.ac.il 

 3. בנוסף, על המועמדים לעבור את תהליך המיון של המגמה, הכולל הגשת המסמכים המפורטים בהמשך ויום ראיונות.

שימו לב!  הטפסים נשלחים באופן מקוון ואין צורך לשלוח שום דבר בדואר. הנחיות מופיעות במערכת הרישום.

מסמכים ייחודיים למגמה (הנחיות במערכת הרישום) 

קורות חיים מקצועיים (הנחיות בלשונית טפסים והנחיות).

הצהרת כוונות - אפשר לנסח את המסמך באופן חופשי בכפוף להנחיות הבאות: המסמך יכלול התפתחות אישית ומקצועית, תיאור והבהרה של כוונות, מטרות ויעדים מקצועיים ואישיים שלשמם בחרת ללמוד לתואר מוסמך במגמה. מבנה: היקף של עד 500 מילים בשני עמודים מודפסים, ברווח כפול עם שוליים של 2.5 ס"מ מכל ארבעת צדי הדף.

מכתבי המלצה - חובה להגיש מכתב המלצה מהשטח (אחד בלבד!) על סמך התנסות קלינית או התנסות בעבודה רלבנטית אחרת. מכתב ההמלצה צריך להיות מאיש מקצוע רלוונטי (פסיכולוג, עו"ס קליני, פסיכיאטר וכו') אשר הדריך וליווה את המועמד בהתנסות. בנוסף, ניתן להגיש מכתב המלצה אקדמי (לא חובה). מכתבי המלצה אקדמיים יש לבקש אך ורק מאיש סגל של אוניברסיטה או מכללה אשר הדריך עבודה סמינריונית או סמינר או עבודה אישית במעבדה, או שהמועמד עבד אצלו בעבודה מעשית או הכרות קרובה אחרת בהיבט אקדמי/מחקרי.

הרשמה למגמה תחל ב-21.1.18 ותסתיים ב-18.2.18. ההמלצות צריכות להתקבל עד לתאריך ה-11.3.18. תשובות תשלחנה במרוכז בתאריך ה-4.7.18 לכל המאוחר.

פרטים נוספים או שאלות בנוגע להליך ההרשמה ניתן לקבל במזכירות החוג לחינוך אצל יעל אברהם חי.

לפרטים נוספים על המגמה או לשאלות בנוגע לתכנית הלימודים ותכנים אקדמיים ניתן לפנות ישירות לרכזי המגמה בדוא"ל.

התכנית המיוחדת למגזר הערבי

 

התכנית המיוחדת למגזר הערבי

בשל מחסור רב בפסיכולוגיים חינוכיים וקליניים של הילד במגזר הערבי, המגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד פותחת מסלול הכשרה לסטודנטים לתואר השני בני המגזר הערבי, אשר ישולבו בתוכנית הלימודים הרגילה לתואר השני, תוך מתן אמצעי סיוע ספציפיים לפי הצורך.

ההרשמה ללימודים במגמה תתקיים ביחד עם ההרשמה הרגילה.

תנאי קבלה:

- תואר בוגר בפסיכולוגיה בציון 87 לפחות

- ציון בוגר כללי של 80 לפחות

- הצגת אישור לפטור קביל באנגלית עפ"י דרישות האוניברסיטה העברית, פרטים בטלפון 02-5882882.

- ציון במבחן המתא"ם מ-80 ומעלה

- הזימונים לראיונות הקבלה נעשים עפ"י מדרג ציוני מבחן המתא"ם ולפי הביקוש הקיים למסלול. למועמדים אשר נבחנו פעמיים יחשב הציון הגבוה מבין השניים. הציון בבחינת מתא"ם תקף לצורך הרשמה לשלוש שנות לימודים בלבד. תהליך הרישום:

- ברמה אוניברסיטאית: תלמידים שלמדו בארץ נרשמים במדור לרישום ולקבלת תלמידים של האוניברסיטה העברית באמצעות הרישום המקוון באתר האוניברסיטה העברית (http://new.huji.ac.il) - יש לצרף מסמכים על פי הדרישות המופיעות באתר.

- ברמת בית הספר לחינוך: באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה (https://grs.ekmd.huji.ac.il), מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים חתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה למד, הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר. בעת הרישום יש לבחור במסלול "239 מגזר ערבי". בנוסף באמצעות מערכת זאת יש לצרף קורות חיים מקצועיים, הצהרת כוונות ומכתב המלצה קלינית (חובה) ואקדמית (רשות). יש לבצע את הרישום על פי ההנחיות המופיעות באתר. הנחיות הרישום זהות לשנים קודמות פרט לכך שההגשה מתבצעת באופן מקוון באינטרנט ולא דרך הדואר.

- פרטים נוספים בנוגע להליך ההרשמה ניתן לקבל אצל רכזות המגמה, יעל וטל באימייל: Hug_239@savion.huji.ac.il, או באתר בית הספר לחינוך במגמה לפסיכולוגיה קלינית וחינוכית של הילד.

הקריטריונים לקבלה:

- מיקום התלמיד במדרג ציוני המתא"ם

- ציוני התואר הראשון

- המלצות

- קורות חיים

- הצהרת כוונות

- ראיון קבלה

* החוג שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי הקבלה למוסמך.

תהליך הקבלה:

שלב א' - הרשמה.

שלב ב' - ראיונות. לאחר שלב ההרשמה ניצור קשר עם המועמדים המתאימים לזמנם לראיונות. הראיונות יתקיימו במהלך החודשים מאי-יוני.

שלב ג' - הודעת קבלה/ דחייה.

 

 

סדרי הרשמה

ברמה אוניברסיטאית:

תלמידים שלמדו בארץ נרשמים במדור לרישום ולקבלת תלמידים של האוניברסיטה העברית באמצעות הרישום המקוון באתר האוניברסיטה העברית יש לצרף מסמכים על פי הדרישות המופיעות באתר. 

ברמת בית הספר לחינוך:

באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים חתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה למד, הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר. בנוסף באמצעות מערכת זאת יש לצרף קורות חיים מקצועיים, הצהרת כוונות ומכתב המלצה קלינית (חובה) ואקדמי (רשות). 

 

מועמדים שלמדו את התואר בחו"ל,  צריכים להירשם במדור רישום וקבלת תלמידים מחו"ל, טל' 02-5882607

http://info.huji.ac.il/en-overseas

* למועמדים אשר טרם קיבלו אישור זכאות לתואר בוגר, יש לצרף רק גיליון ציונים רשמי, מקורי, חתום, הכולל ממוצע לתואר. 
לתשומת לבכם לא יטופלו בקשותיהם של מועמדים שלא השלימו את שני הליכי ההרשמה ולא צירפו את כל המסמכים הנדרשים. 

תאריכי הרשמה : 

21.1.18 – 31.7.18 רישום במועד מאוחר יותר יתאפשר באישור מיוחד)

מבנה הלימודים

תכנית הלימודים בת השנתיים כוללת שילוב בין קורסים עיוניים לבין התנסות מעשית. תכנית הלימודים העיונית כוללת קורסים בנושאים של ראיון ותצפית, אבחון, פסיכופתולוגיה , תאוריה ופרקטיקה בפסיכולוגיה חינוכית, תאוריות טיפולית ופרקטיקה טיפולית. בנוסף לכך הלימודים כוללים כתיבת סמינר מחקר המכין את הסטודנטים לכתיבת עבודת הגמר שלהם. בשנת הלימודים הראשונה לומדים הסטודנטים בין יומיים לשלושה ימים, ונמצאים בפרקטיקום בין יום ליומיים.בשנת הלימודים השניה לומדים הסטודנטים יומיים ונמצאים בפרקטיקום בין יומיים לשלושה ימים. (לפירוט נוסף ראה תכנית הלימודים) 

עבודה מעשית:

הסטודנטים בתכנית מתנסים בפרקטיקום הן במסגרת חינוכית והן במסגרת קלינית (מרפאתית או אשפוזית). 
בשנה הראשונה הסטודנטים משתלבים במערכת החינוכית, ומתנסים בתפקידו של הפסיכולוג החינוכי בבית הספר. בתחילה, כשוליה לפסיכולוג בית הספר, הסטודנטים מתלווים לעבודת השוטפת, לישיבות הצוות וצופים בהתערבויות שונות. בהמשך, בליוויו והדרכתו של הפסיכולוג הסטודנטים עורכים התערבויות ואבחונים בתוך המערכת. בנוסף לכך, יערכו הסטודנטים תצפיות גם במסגרות חינוכיות אחרות ( גנים, חינוך מיוחד ועוד..) 
בשנה השניה ימשיכו הסטודנטים בעבודתם המעשית במסגרת החינוכית לצד השתלבות גם בפרקטיקום קליני, אישפוזי או מרפאתי. בפרקטיקום הקליני הסטודנט לוקח חלק בישיבות צוות, בסמינרים, באינטייקים, בטיפולים, באבחונים ובפעילות שותפת של מקום הפרקטיקום. (לפירוט ראה פרקטיקום). 
מקומות הפרקטיקום החינוכיים הקליניים נבדלים זה מזה בגישות הטיפוליות ובסוג העבודה הטיפולית והם נבחרו בקפידה על שום ההדרכה המצוינת ואפשרויות ההתנסות הטובות והמעניינות שהם נותנים לסטודנטים. 

מחקר במגמה:

בנוסף לקורסים העיוניים והעבודה הקלינית והחינוכית מושם דגש רב על עבודה מחקרית, אשר להשקפתנו מהווה חלק מהותי מהתפתחות מדע הפסיכולוגיה והעבודה המעשית בתחום. הסטודנטים מגישים עבודה סמינריונית מחקרית שמכינה אותם להתנסות המחקרית של כתיבת עבודת גמר מחקרית אמפירית (תיזה). תחומי המחקר במגמה הם רבים ומגוונים והסטודנטים מעודדים לחקור בסטנדרטים גבוהים בתחומים המעניינים אותם. אנו מעודדים סטודנטים להציג את תוצאות מחקריהם בפורומים מדעיים כולל הצגה בכנסים ופרסום בכתבי עת מדעיים וכן להמשיך את לימודיהם לתואר השלישי (לפירוט ראו מחקר במגמה) . 

חובה להשתתף בסמינר מחקר אחד לפחות.
כל תלמיד חייב בהגשת עבודה סמינריונית מחקרית אחת (ללא נ"ז) .
כל תלמיד חייב בעבודת גמר (מ"א).

*יש לוודא מול שנתון האוניברסיטה את תכנית הלימודים העדכנית.

ריכוז נקודות זכות

 

מסלול מחקרי

 

 

קורסי חובה במגמה

22 ש"ש* – 44 נ"ז*

 

סמינרים במגמה

 2 ש"ש – 4 נ"ז

 

פרקטיקום חינוכי

  1.5 ש"ש – 3 נ"ז

 

פרקטיקום קליני

 2 ש"ש – 4 נ"ז

 

סה"כ שעות/נקודות 

 27.5 ש"ש - 55 נ"ז 

 

 

צור קשר

מר פרלמן ברוך/ איורבך נועה - רכזת המגמה 
דואל: 
hug_239@savion.huji.ac.il

חדר: 467 חינוך 
שעת קבלה: יום ד' 12:30 - 10:30
טלפון: 5882041 

ראש המגמה - ד"ר מאיירס יופ

מחקר במגמה

המגמה שמה דגש רב על מחקר, כאבן דרך בהתפתחות המקצועית של הסטודנטים וכתחום המחויב להשתלב גם בעבודה המעשית בשטח. המגמה מעודדת את הסטודנטים שלה למצוינות בתחום המחקרי, חשיבה מדעית, שימוש בכלים אמפיריים, שמירה על אתיקה מחקרית, וטיפול באמצעות שיטות טיפול המבוססות מחקרית. 
תחומי המחקר במגמה הם מגוונים ועוסקים בתחומי הפסיכופתולוגיה ההתפתחותית, חקר הקוגניציה והרגש, זהות, הורות, השפעות טראומה, דיכאון, חרדה, הפרעה אובססיבית קומפולסיבית ועוד. 
במהלך הלימודים נדרשים הסטודנטים להשתתף בסמינר מחקר אחד ולכתוב עבודת גמר מחקרית בהנחיית מרצה מן המגמה. 
תחת עידוד המגמה והסטנדרטים הגבוהים הנלמדים בה, סטודנטים רבים פונים לעבודה מחקרית ולפרסום ממצאיהם. כך, רבים מתלמידי המגמה הם חוקרים מצטיינים ועבודותיהם התפרסמו בכתבי עת נחשבים בתחום. 

דוגמאות לכותרים של עבודות גמר

דוגמאות לכותרים של עבודות גמר (תיזות) שהוגשו בשנים האחרונות (מסודר לפי הא' ב'): 

יעקב אופיר
 כתב תיזה בנושא : "סוף מחשבות במעשה תחילה?! רומינציה, תִּיקָעוֹן ואמונות על רומינציה כמנבאים הערכת טיפולים שונים לדיכאון", בהנחייתה של פרופ' נילי מור

ליסה אסולין-פרץ כתבה תיזה בנושא: "הנשימות לא עוזרות לזה שלא יפלו טילים": התערבויות טיפוליות בילדים בזמן אירועים טראומטיים מתמשכים בשדרות ועוטף-עזה, בהנחייתה של ד"ר אסתר כהן 

תמי בלאו כתבה תיזה בנושא: "הקשר בין רוחניות להתמודדות עם דחק", בהנחייתם של פרופ' גבי הורנצ'יק וד"ר חגית הכהן וולף.

ראומה גדסי כתבה תיזה בנושא: "Depression and empathic accuracy in couples: An interpersonal model of gender differences in depression", בהנחייתה של פרופ' נילי מור

אמירה דיין כתבה תיזה בנושא: " הקשר בין מאפיינים רגשיים ואישיותיים לבין דפוס קבלת החלטה בבחירת מקצוע" בהנחייתו של פרופ' איתמר גתי

רונה משיח כתבה תיזה בנושא: " תיקוף בו זמני של המודל הרב-מימדי לפרופיל קבלת החלטות בבחירת תחום לימודים ומקצוע" בהנחייתו של פרופ' איתמר גתי


קותי סאמט כתב תיזה בנושא: " סביבת התקשרות בילדות, אבדן אם בילדות ודפוסי התקשרות והערכה עצמית בבגרות" בהנחייתו של פרופ' איתן בכר

בועז ענבר כתב תיזה בנושא: " בריונות וקורבנות בבית הספר, לחץ ממושך ודיכאון: מודל אינטגרטיבי", בהנחייתו של ד"ר תום גומפל

אמיר פינטו כתב תיזה בנושא: " הקשר בין הדיפרנציאציה של העצמי וההתקשרות בבגרות של ההורה לבין הסתגלות הורית והסתגלות הילד – מודל של תיווך", בהנחייתו של ד"ר יוסף מאיירס


עדי פרידמן-פוקס כתבה תיזה בנושא: " השפעה של וזופרסין על מיומנויות והבנה חברתית בנבדקים מתבגרים ובוגרים עם אוטיזם", בהנחייתה של פרופ' נורית ירמיה 

ליהיא פרלמן-נחום כתבה תיזה בנושא: " Depression and Suppression of Irrelevant Negative Content: The Effect of Beliefs on Biases", בהנחייתה של פרופ' נילי מור


מורן פרנק כתבה תיזה בנושא: " הקשר בין חרדה של האם לבין איכות הדיאדה באינטראקציות אם-ילד", בהנחייתה של פרופ' נילי מור


אוריה צחור כתב תיזה בנושא: " הקשר בין דתיות להתנהגות אובססיבית קומפולסיבית", בהנחייתו של פרופ' גבי הורנצ'יק.

הללי רולניק כתבה תיזה בנושא: " פרופיל קבלת ההחלטה בבחירת מקצוע : יציבותו והקשר שלו לקשיים אישיותיים ורגשיים ולתפיסת חוללות עצמית בבחירה המקצועית", בהנחייתו של פרופ' איתמר גתי


אורי רום כתב תיזה בנושא:" הערכת מיומנויות קוגניטיביות-חברתיות אצל ילדים על ידי תוכנת מחשב", בהנחייתו של ד"ר יוסף מאיירס 

יפעת שלתיאל כתבה תיזה בנושא: " התפתחות יכולת שיפוט וניבוי של תכונות אישיות מסוג חברתי (נחמד) ומסוג של יכולת (חכם) בקרב 2 קבוצות גיל של ילדי גן" בהנחייתה של פרופ' רות בטלר

שאלות ותשובות

לאיזה סוג של התמחויות ניתן לגשת בתום הלימודים במגמה?

בתום לימודי המוסמך יכולים בוגרי המגמה לפנות להתמחויות קלינית במבוגרים או בילדים ולהתמחות חינוכית. כמו כן, ניתן לעשות התמחויות בכמה תחומים בו זמנית. 

האם במהלך הלימודים ניתן לעשות פרקטיקום מחוץ לירושלים? 

המגמה מאפשרת לסטודנטים לעשות פרקטיקום גם בסביבות ירושלים, כגון: בבית שמש, מודיעין, גוש עציון, מבשרת ומעלה אדומים. 

האם קיים במגמה מסלול לימודים ישיר לדוקטורט וכיצד ניתן להירשם אליו? 

קיים במגמה מסלול לימודים ישיר לדוקטורט, המיועד לסטודנטים המצטיינים בתחום המחקרי ורואים את עתידם באקדמיה. קבלה למסלול זה מתקיימת בתום שנה א' ללימודים, על סמך תפקודו הלימודי והמחקרי של הסטודנט, הצהרת כוונותיו, נסיונו האישי והמלצות הסגל האקדמי. לסטודנטים הלומדים במגמה ומעוניינים במסלול זה יש לפנות לד"ר נילי מור

האם חייבים לסיים את התיזה במהלך הלימודים? 

חשוב ורצוי מאוד לסיים את התיזה במהלך לימודי התואר. 
סטודנטים שמסיימים את חובות התזה בזמן (עד דצמבר, שנתיים לאחר תחילת לימודיהם), יקבלו החזר שכר לימוד מהאוניברסיטה בסך של כ %10 משכר הלימוד השנתי. 
סטודנט אשר לא סיים את חובות התזה עד תום לימודי התואר יצטרך להירשם מחדש לנקודות הזכות שמקנה התזה. כלומר, עבור כל שנה בה הסטודנט ממשיך לקבל הנחייה עבור עבודת המחקר שלו הוא ישלם כ 20% משכר הלימוד השנתי. 

האם יש דגש תיאורטי מסויים בלימודי המגמה?

המגמה דוגלת בפלורליזם תיאורטי. לפיכך, היא אינה שמה דגש על גישה תיאורטית מסויימת ומנסה להקנות לסטודנטים כלים שונים בגישות תיאורטיות שונות. 

האם ניתן לעבוד במהלך הלימודים? 

מובן שניתן לעבוד במהלך הלימודים אולם יש לקחת בחשבון שהלימודים הם עמוסים ולא כל מקום עבודה יתחשב בצרכי הסטודנטים. 
במהלך הסימסטר, ימי הלימודים וימי הפרקטיקום הם כחמישה ימים בשבוע, לרוב בבקרים. בנוסף, במהלך השבוע יש להשלים חובות לימודיות ומעשיות כקריאת מאמרים, רשימת דוחות קריאה ודוחות טיפוליים. סטודנטים רבים מדווחים שאינם יכולים לעבוד במהלך התואר וישנם רבים אחרים שעשו זאת. 

האם אני יכול לקבוע לעצמי את ימי הפרקטיקום? 

מקומות הפרקטיקום השונים מיודעים בימי הלימוד של הסטודנטים ולכן אינם מחייבים את הסטודנטים להשתתף פרקטיקום בימי לימודים. 
לעיתים, מחוייב הסטודנט להיות נוכח בימים שבהם הפסיכולוג המדריך עובד כדי לעבוד בשיתוף איתו או תחת הדרכתו. פעמים אחרות הסטודנט יצטרך לעבוד בימים בהם יוקצה לו חדרו במקום הפרקטיקום. אולם, ברוב המקרים ישנה גמישות מסויימת עבור הסטודנט. 

טפסים והנחיות

צור קשר

הסגל כולל מרצים בכירים בעלי תחומי מומחיות שונים, כגון פסיכופתולוגיה התפתחותית, טיפול הורי ומשפחתי, הטיות קוגניטיביות בדיכאון וחרדה, הפרעות אכילה, הפרעה פוסט טראומטית, פתרון בעיות ועוד. (לפירוט ראה סגל המגמה) בנוסף לסגל הקבוע ישנם גם מרצים מקצועיים המומחים בתחומים נוספים. 

ראש המגמה : פרופ' יואל אליצור

רכזות המגמה: טל גנור ויעל פז

  hug_239@savion.huji.ac.il