המגמה לפסיכולוגיה חינוכית ופסיכולוגיה קלינית של הילד

 

 

המגמה הקלינית-חינוכית באוניברסיטה העברית הינה המגמה היחידה בארץ המכשירה את בוגריה הן להתמחות קלינית והן להתמחות חינוכית. שילוב ייחודי זה משקף את תפיסת העולם במגמה, לפיה טיפול מיטבי דורש היכרות עמוקה עם מנגנוניו הנפשיים של הפרט יחד עם התייחסות להקשר המערכתי ומשפחתי. בהתאם לכך, ההכשרה מאופיינת בגישה אינטגרטיבית הכוללת עבודה עם הילד, הורים ומשפחה, הבנה של מערכת החינוך ומסגרות נוספות שעשויות לסייע בהתערבות. אנו מאמינים כי אינטגרציה זו מספקת הכשרה מקיפה יותר המובילה לפיתוח אישי ולבניית אנשי מקצוע מן המעלה הראשונה.  

בשל מחסור רב בפסיכולוגיים חינוכיים וקליניים של הילד במגזר הערבי והחרדי, המגמה מקצה מקומות מיוחדים לסטודנטים לבני המגזר הערבי והמגזר החרדי, אשר ישולבו בתוכנית הלימודים הרגילה לתואר השני, תוך מתן אמצעי סיוע לימודיים וכלכליים לפי הצורך.

 

 

תנאי קבלה וסדרי הרשמה

תנאי קבלה וסדרי הרשמה

הקבלה למגמה מבוססת על ציוני התואר הראשון והציון בבחינת המתא"ם. קיימים מסלולי קבלה מיוחדים לבני המגזר הערבי והחרדי, ראו פירוט בהמשך.

ציונים

לתואר שני במגמה יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר בוגר בפסיכולוגיה בציון 87 לפחות בלימודי הפסיכולוגיה ובציון כללי בתואר של 85 לפחות. המועמדים חייבים בהצגת ציונים של 42 נ"ז לפחות בעת הגשת המועמדות, בציוני כל קורסי החובה משנים א' ו-ב', וכן בציוני הקורסים שנלמדו בסמסטר א' בשנה ג' לבוגר.

בחינת מתא"ם

המועמדים נדרשים להשתתף בבחינת המיון לפסיכולוגיה, בחינת המתא"ם, המתקיימת בדרך כלל בחודש אוקטובר – פרטים מלאים ניתן למצוא באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה.

יכולים להגיש מועמדות רק מועמדים אשר ציונם במבחן המתא"ם הוא 115 ומעלה. הציון בבחינת מתא"ם תקף לצורך הרשמה לשלוש שנות לימודים בלבד.

יום ראיונות

הזימונים לראיונות הקבלה נעשים עפ"י מדרג ציוני מבחן המתא"ם ולפי הביקוש הקיים למסלול. כל המועמדים (כולל מועמדים מהמגזר הערבי והחרדי) נדרשים לעבור ראיון לשם הקבלה למגמה.

תנאי קבלה למגזר הערבי

  • תואר בוגר בפסיכולוגיה בציון 80 לפחות

  • ציון בוגר כללי של 80 לפחות

  • ציון במבחן המתא"ם מ-80 ומעלה

מועמדים המתכוונים להירשם לתכנית המיוחדת למגזר הערבי במגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד יציינו זאת בטופס הרישום הפנימי. לפרטים נוספים בנוגע לתנאי הקבלה למגזר הערבי יפנו ישירות לרכזות המגמה אוריה לנקרי ונור כרדוש בדוא"ל.hug_239@savion.huji.ac.il

תנאי קבלה למגזר החרדי

  • בוגרי מערכת החינוך החרדית בארץ (כלומר, מוסד המוכר ע"י משרד החינוך כמוסד חרדי), ושלמדו אך ורק במסגרת חרדית.
  • בעלי תואר ראשון (בוגר) בפסיכולוגיה ממוסד המוכר ע"י המל"ג. יש לסיים את לימודי הפסיכולוגיה בציון 87 לפחות ובציון כללי בתואר של 85 לפחות.
  • בעלי ציון מתא"ם של 85 ומעלה.

מועמדים המתכוונים להירשם לתכנית המיוחדת למגזר החרדי במגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד יוכלו למצוא מידע באתר המחלקה לפסיכולוגיה. המעוניינים בפרטים נוספים יפנו ישירות לרכזת התוכנית למגזר החרדי בדוא"לpsy.haredim@mail.huji.ac.il או לרכזות המגמה אוריה לנקרי ונור כרדוש .hug_239@savion.huji.ac.il 

תחום לימודים תואר ראשון

יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה או במדעי ההתנהגות בדגש על לימודי פסיכולוגיה.

מועמדים שסיימו את התואר במכללה חייבים להציג פטור אוניברסיטאי קביל מאנגלית בעת ההרשמה.

קורסי השלמה

לימודי ההכנה כוללים את כל קורסי החובה והיסוד של המחלקה לפסיכולוגיה והם נמשכים לפחות שנתיים כמפורט בשנתון. על מנת להתקבל ללימודי הכנה, יש להירשם במשרד לקבלת תלמידים.

שימו לב: כל המועמדים למסלול זה נדרשים לממוצע של 85 לפחות בלימודי בוגר במדעים העיוניים או לממוצע של 80 לפחות במדעים הניסויים.

בנוסף עליהם לעמוד באחד משני התנאים הבאים:

1) ציון פסיכומטרי רב תחומי של 650 לפחות.

2) עמידה בסף הקבלה לשנה א' ע"פ הציון המשוקלל (פסיכומטרי ובגרות).

3) קבלה ישירה בעמידה בציון בגרות של 11.75.

בנוסף, הגעה לרמת פטור מאנגלית עד תום שנה א' ללימודים ובהתאם לנוהלי האוניברסיטה.

לפירוט נוסף לחץ כאן

התחייבות וימי לימודים

תכנית הלימודים בת השנתיים כוללת שילוב בין קורסים עיוניים לבין התנסות מעשית. בשנת הלימודים הראשונה לומדים שני ימי לימודים מלאים (שלישי ורביעי), ונמצאים בפרקטיקום יום בסמסטר א' ויומיים בסמסטר ב'. בשנת הלימודים השניה לומדים הסטודנטים שני ימי לימודים (שלישי ורביעי) ונמצאים בפרקטיקום שלושה ימים בסמסטר א' ויומיים בסמסטר ב'.

סדרי הרשמה

ברמה אוניברסיטאית

תלמידים שלמדו בארץ נרשמים במדור לרישום ולקבלת תלמידים של האוניברסיטה העברית באמצעותהרישום המקוון באתר האוניברסיטה העברית יש לצרף מסמכים על פי הדרישות המופיעות באתר.

ברמת בית הספר לחינוך

באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים חתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה למד, הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר. בנוסף באמצעות מערכת זאת יש לצרף קורות חיים מקצועיים, הצהרת כוונות ומכתב המלצה קלינית ואקדמי:

פירוט מסמכים נדרשים להרשמה:

קורות חיים מקצועיים

הנחיות כלליות לכתיבת קורות חיים מקצועיים

הצהרת כוונות

אפשר לנסח את המסמך באופן חופשי בכפוף להנחיות הבאות: המסמך יכלול התפתחות אישית ומקצועית, תיאור והבהרה של כוונות, מטרות ויעדים מקצועיים ואישיים שלשמם בחרת ללמוד לתואר מוסמך במגמה. מבנה: היקף של עד 500 מילים בשני עמודים מודפסים, ברווח כפול עם שוליים של 2.5 ס"מ מכל ארבעת צדי הדף.

מכתבי המלצה

טופס המלצה על מועמדים ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה

חובה להגיש שני מכתבי המלצה. מכתב אחד מהשטח על סמך התנסות קלינית או התנסות בעבודה רלבנטית אחרת. מכתב ההמלצה צריך להיות מאיש מקצוע רלוונטי (פסיכולוג, עו"ס קליני, פסיכיאטר וכו') אשר הדריך וליווה את המועמד בהתנסות. בנוסף, יש להגיש מכתב המלצה אקדמי. מכתבי המלצה אקדמיים יש לבקש אך ורק מאיש סגל של אוניברסיטה או מכללה אשר הדריך עבודה סמינריונית או סמינר או עבודה אישית במעבדה, או שהמועמד עבד אצלו בעבודה מעשית או הכרות קרובה אחרת בהיבט אקדמי/מחקרי.

* למועמדים אשר טרם קיבלו אישור זכאות לתואר בוגר, יש לצרף רק גיליון ציונים רשמי, מקורי, חתום, הכולל ממוצע לתואר

מועמדים שלמדו את התואר בחו"ל

מועמדים שלמדו את התואר בחו"ל,  מתבקשים להירשם במדור רישום וקבלת תלמידים מחו"ל, ניתן לפנות ליועצים של מדור רישום וקבלה תלמידים מחו"ל למידע נוסף לחצו כאן.

לתשומת לבכם לא יטופלו בקשותיהם של מועמדים שלא השלימו את שני הליכי ההרשמה ולא צירפו את כל המסמכים הנדרשים.

תאריכי הרשמה:

19.1.2020 - 20.2.2020
ההמלצות צריכות להתקבל עד לתאריך ה-9.3.2020. 

להסבר מפורט להרשמה לחץ כאן

הפרטים נוספים או שאלות בנוגע להליך ההרשמה ניתן לקבל במזכירות החוג לחינוך אצל גב' טללית גנץ.
לפרטים נוספים על המגמה או לשאלות בנוגע לתכנית הלימודים ותכנים אקדמיים ניתן לפנות ישירות לרכזי המגמה בדוא"ל.

התכנית המיוחדת למגזר הערבי

בשל מחסור רב בפסיכולוגיים חינוכיים וקליניים של הילד במגזר הערבי, המגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד פותחת מסלול הכשרה לסטודנטים לתואר השני בני המגזר הערבי, אשר ישולבו בתוכנית הלימודים הרגילה לתואר השני, תוך מתן אמצעי סיוע ספציפיים לפי הצורך.

ההרשמה ללימודים במגמה תתקיים ביחד עם ההרשמה הרגילה.

תנאי קבלה:

- תואר בוגר בפסיכולוגיה בציון 80 לפחות

- ציון בוגר כללי של 80 לפחות

- הצגת אישור לפטור קביל באנגלית עפ"י דרישות האוניברסיטה העברית, פרטים בטלפון 02-5882882.

- ציון במבחן המתא"ם מ-80 ומעלה

- הזימונים לראיונות הקבלה נעשים עפ"י מדרג ציוני מבחן המתא"ם ולפי הביקוש הקיים למסלול. למועמדים אשר נבחנו פעמיים יחשב הציון הגבוה מבין השניים. הציון בבחינת מתא"ם תקף לצורך הרשמה לשלוש שנות לימודים בלבד. תהליך הרישום:

- ברמה אוניברסיטאית: תלמידים שלמדו בארץ נרשמים במדור לרישום ולקבלת תלמידים של האוניברסיטה העברית באמצעות הרישום המקוון באתר האוניברסיטה העברית (http://new.huji.ac.il) - יש לצרף מסמכים על פי הדרישות המופיעות באתר.

- ברמת בית הספר לחינוך: באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה (https://grs.ekmd.huji.ac.il), מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים חתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה למד, הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר. בעת הרישום יש לבחור במסלול "239 מגזר ערבי". בנוסף באמצעות מערכת זאת יש לצרף קורות חיים מקצועיים, הצהרת כוונות ומכתב המלצה קלינית (חובה) ואקדמית (חובה). יש לבצע את הרישום על פי ההנחיות המופיעות באתר. הנחיות הרישום זהות לשנים קודמות פרט לכך שההגשה מתבצעת באופן מקוון באינטרנט ולא דרך הדואר.

- פרטים נוספים בנוגע להליך ההרשמה ניתן לקבל אצל רכזות המגמה, יעל וטל באימייל: Hug_239@savion.huji.ac.il, או באתר בית הספר לחינוך במגמה לפסיכולוגיה קלינית וחינוכית של הילד.

הקריטריונים לקבלה:

- מיקום התלמיד במדרג ציוני המתא"ם

- ציוני התואר הראשון

- המלצות

- קורות חיים

- הצהרת כוונות

- ראיון קבלה

* החוג שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי הקבלה למוסמך.

תהליך הקבלה:

שלב א' - הרשמה.

שלב ב' - ראיונות. לאחר שלב ההרשמה ניצור קשר עם המועמדים המתאימים לזמנם לראיונות. הראיונות יתקיימו במהלך החודשים מאי-יוני.

שלב ג' - הודעת קבלה/ דחייה.

 

 

מבנה הלימודים

תכנית הלימודים העיונית כוללת קורסים בנושאים של ראיון ותצפית, אבחון, פסיכופתולוגיה, תיאוריה ופרקטיקה בפסיכולוגיה חינוכית, תיאוריות טיפולית ופרקטיקה טיפולית. בנוסף לכך הלימודים כוללים כתיבת סמינר מחקר המכין את הסטודנטים לכתיבת עבודת הגמר שלהם.

עבודה מעשית

הסטודנטים בתכנית מתנסים בעבודה מעשית עשירה ואינטגרטיבית, הן במסגרת חינוכית והן במסגרת קלינית (מרפאתית או אשפוזית). ההתנסות המעשית צמודה לתכני הקורסים הנלמדים, כך שהחומר התיאורטי והפרקטיקה הטיפולית משלימים זה את זה בתהליך ההכשרה המעשי.

בשנה הראשונה הסטודנטים משתלבים במערכת החינוכית, ומתנסים בתפקידו של הפסיכולוג החינוכי בבית הספר. בתחילה, הסטודנטים מתלווים לעבודת השוטפת, לישיבות הצוות וצופים בהתערבויות שונות. בהמשך, בליוויו והדרכתו של הפסיכולוג הסטודנטים עורכים התערבויות ואבחונים בתוך המערכת. בנוסף לכך, יערכו הסטודנטים תצפיות גם במסגרות חינוכיות אחרות (כמו גנים, חינוך מיוחד וכדו')

בשנה השניה ימשיכו הסטודנטים בעבודתם המעשית במסגרת החינוכית לצד השתלבות גם בפרקטיקום קליני, אישפוזי או מרפאתי. בפרקטיקום הקליני הסטודנט לוקח חלק בישיבות צוות, בסמינרים, באינטייקים, בטיפולים, באבחונים ובפעילות שותפת של מקום הפרקטיקום.

מקומות הפרקטיקום החינוכיים והקליניים נבדלים זה מזה בגישות הטיפוליות ובסוג העבודה הטיפולית. מקומות פרקטיקום אלו נבחרו בקפידה לאור ההדרכה המקצועית במקומות אלו, וההתנסות העשירה והרחבה שהם מספקים לסטודנטים.

מחקר במגמה

בנוסף לקורסים העיוניים והעבודה המעשית ניתן דגש להכשרה מחקרית, אשר להשקפתנו מהווה חלק מהותי מענף הפסיכולוגיה והעבודה המעשית בתחום. הסטודנטים מגישים עבודה סמינריונית מחקרית שמכינה אותם להתנסות המחקרית של כתיבת עבודת גמר מחקרית אמפירית (תזה). תחומי המחקר במגמה הם רבים ומגוונים ואנו מכשירים את הסטודנטים לעשייה מחקרית בסטנדרטים גבוהים בתחומים המעניינים אותם. אנו מעודדים סטודנטים להציג את תוצאות מחקריהם בפורומים מדעיים כולל הצגה בכנסים ופרסום בכתבי עת מדעיים וכן להמשיך את לימודיהם לתואר השלישי .

חובה להשתתף בסמינר מחקר אחד לפחות. 

כל תלמיד חייב בהגשת עבודה סמינריונית מחקרית אחת (ללא נ"ז) . 

כל תלמיד חייב בעבודת גמר (מ"א). 

*יש לוודא מול שנתון האוניברסיטה את תכנית הלימודים העדכנית.

ריכוז נקודות זכות לסטודנטים המתחילים בשנה"ל תש"ף

ש"ש שעות שבועיות
נ"ז נקודות זכות
מסלול מחקרי (עם תיזה)
קורסי חובה במגמה 24 ש"ש - 48 נ"ז
סמינרים במגמה 2 ש"ש - 4 נ"ז
פרקטיקום 3.5 ש"ש - 7 נ"ז
עבודות סמינריוניות עבודה אחת במגמה
סה"כ שעות/נקודות 29.5 ש"ש – 59 נ"ז

מחקר במגמה

 

המגמה שמה דגש רב על מחקר, כאבן דרך בהתפתחות המקצועית של הסטודנטים וכתחום המחויב להשתלב גם בעבודה המעשית בשטח. המגמה מעודדת את הסטודנטים שלה למצוינות בתחום המחקרי, חשיבה מדעית, שימוש בכלים אמפיריים, שמירה על אתיקה מחקרית, וטיפול באמצעות שיטות טיפול המבוססות מחקרית.

תחומי המחקר במגמה הם מגוונים ועוסקים בתחומי הפסיכופתולוגיה ההתפתחותית, חקר הקוגניציה והרגש, זהות, הורות, השפעות טראומה, דיכאון, חרדה, הפרעה אובססיבית קומפולסיבית ועוד.

במהלך הלימודים נדרשים הסטודנטים להשתתף בסמינר מחקר אחד ולכתוב עבודת גמר מחקרית בהנחיית מרצה מן המגמה. ראו דוגמאות לתזות שעשו סטודנטים במגמה.

 

דוגמאות לעבודות גמר מצטיינות

 

דוגמאות לעבודות גמר (תזות) מצטיינות שהוגשו בשנים האחרונות (מסודר לפי הא' ב')

ברוך פרלמן כתב תזה בנושא: "אימון קוגנטיבי ממוחשב לשינוי סגנון ייחוס: בחינת תיאוריית חוסר התקווה ויחסי הגומלים בינה לבין דימוי עצמי כגורמי פגיעות לדיכאון", בהנחייתה של פרופ' נילי מור

בתיה מאירפלד כתבה תזה בנושא: "תפיסות סיכון ותועלת כגורמים מתווכים בקשר בין תסמיני ADHD לבין נטייה לעישון", בהנחייתו של ד"ר יהודה פולק

דנה פנירי כתבה תזה בנושא: "הבדלים בין המינים בחוויה של מצוקה רגשית: מבט על חשיפה, עצמאות ושיתופיות לא ממותנת", בהנחייתו של פרופ' יואל אליצור

שחר טל כתבה תזה בנושא: "תהליכים טרום-קשביים בעיבוד הבעות פנים רגשיות ובחינת השפעת סימפטומים של חרדה חברתית ודיכאון", בהנחייתה של פרופ' נילי מור

יפתח צפריר כתב תזה בנושא: "מבחן השלמת משפטים של שנן: תיקוף מול בריאות נפשית בקרב מתבגרים בגילאים 14-18", בהנחייתה של ד"ר אורלי קמפף-שרף

ישראלה פנטה סְלְעַיִנוּאָה כתבה תזה בנושא: "הטיה תרבותית במבחן וכסלר בקרב תלמידים בני הורים יוצאי אתיופיה", בהנחייתה של ד"ר אורלי קמפף-שרף

לי נעמה פורת כתבה תזה בנושא: "מאפייני טמפרמנט וקשר ילד-גננת המנבאים מוכנות אקדמית ובעיות התנהגות בקרב ילדי גן חובה המאותרים כנמצאים בסיכון לחוסר מוכנות לבית הספר", בהנחייתו של פרופ' יואל אליצור

עידן שולמן כתב תזה בנושא: "תיקוף מבחן השלמת משפטים של שנן לאיתור התמודדות פעילה", בהנחייתה של ד"ר אורלי קמפף-שרף

צבי שורק כתב תזה בנושא: "האם תפיסת זמן והעמדה כלפי זמן הם הגורמים המתווכים בין הפרעת קשב וריכוז ללקיחת סיכון?", בהנחייתו של ד"ר יהודה פולק

רוני שלו כתבה תזה בנושא: "היבטים קליניים של אבחנת ASD: הקשר בין מאפיינים סוציו-דמוגרפיים וגיל האבחון של ASD", בהנחייתו של ד"ר ג'ודה קולר

שמרית רדק כתבה תזה בנושא: "התפקיד הסיבתי של הטיית פרשנות ברומנציה", בהנחייתה של פרופ' נילי מור

 

שאלות ותשובות

לאיזה סוג של התמחויות ניתן לגשת בתום הלימודים במגמה?

בתום לימודי המוסמך יכולים בוגרי המגמה לפנות להתמחות בפסיכולוגיה קלינית במבוגרים או בילדים ו/או להתמחות בפסיכולוגיה חינוכית. ניתן לעשות את שתי התמחויות במקביל.

האם קיים במגמה מסלול לימודים ישיר לדוקטורט וכיצד ניתן להירשם אליו?

קיים במגמה מסלול לימודים ישיר לדוקטורט, המיועד לסטודנטים המצטיינים בתחום המחקרי ורואים את עתידם באקדמיה. קבלה למסלול זה מתקיימת בתום שנה א' ללימודים, על סמך תפקודו הלימודי והמחקרי של הסטודנט, הצהרת כוונותיו, נסיונו האישי והמלצות הסגל האקדמי. לסטודנטים הלומדים במגמה ומעוניינים במסלול זה יש לפנות לפרופ' נילי מור.

האם חייבים לסיים את התיזה במהלך הלימודים?

חשוב ורצוי מאוד לסיים את התיזה במהלך לימודי התואר.

סטודנט אשר לא סיים את חובות התזה עד תום לימודי התואר יצטרך להרשם מחדש לתזה. כלומר, עבור כל שנה בה הסטודנט ממשיך לקבל הנחייה עבור עבודת המחקר שלו הוא ישלם תקורה בהיקף של 10% משכר הלימוד השנתי.

האם יש דגש תיאורטי מסויים בלימודי המגמה?

המגמה דוגלת בפלורליזם תיאורטי. לפיכך, היא אינה שמה דגש על גישה תיאורטית מסויימת ומנסה להקנות לסטודנטים כלים שונים בגישות תיאורטיות שונות. בהתאם לכך, במהלך הלימודים במגמה נחשפים הסטודנטים לתיאוריות וגישות טיפוליות מתחומים שונים: תיאוריות דינאמיות קלאסיות ועדכניות, תיאוריות קוגניטיביות התנהגותיות, התערבות משפחתית והתערבות חינוכית.

האם ניתן לעבוד במהלך הלימודים?

ניתן לעבוד במהלך הלימודים אולם יש לקחת בחשבון שהלימודים הם עמוסים, הן מבחינת ימי הלימודים והפרקטיקום והן מבחינת החובות הלימודיות. עם זאת, ישנם סטודנטים במגמה אשר מצליחים לשלב את הלימודים יחד עם עבודה.

מקומות הפרקטיקום השונים מיודעים בימי הלימוד של הסטודנטים ולכן אינם מחייבים את הסטודנטים להשתתף פרקטיקום בימי הלימודים. באופן כללי, קיימת גמישות בקביעת ימי הפרקטיקום, אולם ישנן גם נסיבות אשר מאלצות בחירה של ימים מסוימים. למשל, לעיתים מחוייב הסטודנט להיות נוכח בימים שבהם הפסיכולוג המדריך עובד כדי לעבוד בשיתוף איתו או תחת הדרכתו.

האם במהלך הלימודים ניתן לעשות פרקטיקום מחוץ לירושלים?

המגמה מאפשרת לסטודנטים לעשות פרקטיקום גם בסביבות ירושלים, כגון: בבית שמש, מודיעין, גוש עציון, מבשרת ומעלה אדומים. כמו כן ניתן להגיש בקשה לפרקטיקום מחוץ לאיזור ירושלים וככל שניתן אנו נענים לפניות אלו. המגמה עובדת בשיתוף פעולה עם מקומות פרקטיקום באיזור המרכז והצפון.

טפסים והנחיות

סגל אקדמי

צור קשר

הסגל כולל מרצים בכירים בעלי תחומי מומחיות שונים, כגון פסיכופתולוגיה התפתחותית, טיפול הורי ומשפחתי, הטיות קוגניטיביות בדיכאון וחרדה, הפרעות אכילה, הפרעה פוסט טראומטית, פתרון בעיות ועוד. (לפירוט ראה סגל המגמה) בנוסף לסגל הקבוע ישנם גם מרצים מקצועיים המומחים בתחומים נוספים. 

ראש המגמה : ד"ר נעמה גרשי

רכזות המגמה: נור כרדוש ואוריה לנקרי-דיין
 hug_239@savion.huji.ac.il

במידה ותרצו שנחזור אליכם ניתן להשאיר פרטים כאן