תנאי קבלה וסדרי הרשמה

תנאי קבלה וסדרי הרשמה

הקבלה למגמה מבוססת על ציוני התואר הראשון והציון בבחינת המתא"ם. קיימים מסלולי קבלה מיוחדים לבני המגזר הערבי והחרדי, ראו פירוט בהמשך.

ציונים

לתואר שני במגמה יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר בוגר בפסיכולוגיה בציון 87 לפחות בלימודי הפסיכולוגיה ובציון כללי בתואר של 85 לפחות. המועמדים חייבים בהצגת ציונים של 42 נ"ז לפחות בעת הגשת המועמדות, בציוני כל קורסי החובה משנים א' ו-ב', וכן בציוני הקורסים שנלמדו בסמסטר א' בשנה ג' לבוגר.

בחינת מתא"ם

המועמדים נדרשים להשתתף בבחינת המיון לפסיכולוגיה, בחינת המתא"ם, המתקיימת בדרך כלל בחודש אוקטובר – פרטים מלאים ניתן למצוא באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה.

יכולים להגיש מועמדות רק מועמדים אשר ציונם במבחן המתא"ם הוא 115 ומעלה. הציון בבחינת מתא"ם תקף לצורך הרשמה לשלוש שנות לימודים בלבד.

יום ראיונות

הזימונים לראיונות הקבלה נעשים עפ"י מדרג ציוני מבחן המתא"ם ולפי הביקוש הקיים למסלול. כל המועמדים (כולל מועמדים מהמגזר הערבי והחרדי) נדרשים לעבור ראיון לשם הקבלה למגמה.

תנאי קבלה למגזר הערבי

  • תואר בוגר בפסיכולוגיה בציון 80 לפחות

  • ציון בוגר כללי של 80 לפחות

  • ציון במבחן המתא"ם מ-80 ומעלה

מועמדים המתכוונים להירשם לתכנית המיוחדת למגזר הערבי במגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד יציינו זאת בטופס הרישום הפנימי. לפרטים נוספים בנוגע לתנאי הקבלה למגזר הערבי יפנו ישירות לרכזות המגמה אוריה לנקרי ונור כרדוש בדוא"ל.hug_239@savion.huji.ac.il

תנאי קבלה למגזר החרדי

  • בוגרי מערכת החינוך החרדית בארץ (כלומר, מוסד המוכר ע"י משרד החינוך כמוסד חרדי), ושלמדו אך ורק במסגרת חרדית.
  • בעלי תואר ראשון (בוגר) בפסיכולוגיה ממוסד המוכר ע"י המל"ג. יש לסיים את לימודי הפסיכולוגיה בציון 87 לפחות ובציון כללי בתואר של 85 לפחות.
  • בעלי ציון מתא"ם של 85 ומעלה.

מועמדים המתכוונים להירשם לתכנית המיוחדת למגזר החרדי במגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד יוכלו למצוא מידע באתר המחלקה לפסיכולוגיה. המעוניינים בפרטים נוספים יפנו ישירות לרכזת התוכנית למגזר החרדי בדוא"לpsy.haredim@mail.huji.ac.il או לרכזות המגמה אוריה לנקרי ונור כרדוש .hug_239@savion.huji.ac.il 

תחום לימודים תואר ראשון

יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה או במדעי ההתנהגות בדגש על לימודי פסיכולוגיה.

מועמדים שסיימו את התואר במכללה חייבים להציג פטור אוניברסיטאי קביל מאנגלית בעת ההרשמה.

קורסי השלמה

לימודי ההכנה כוללים את כל קורסי החובה והיסוד של המחלקה לפסיכולוגיה והם נמשכים לפחות שנתיים כמפורט בשנתון. על מנת להתקבל ללימודי הכנה, יש להירשם במשרד לקבלת תלמידים.

שימו לב: כל המועמדים למסלול זה נדרשים לממוצע של 85 לפחות בלימודי בוגר במדעים העיוניים או לממוצע של 80 לפחות במדעים הניסויים.

בנוסף עליהם לעמוד באחד משני התנאים הבאים:

1) ציון פסיכומטרי רב תחומי של 650 לפחות.

2) עמידה בסף הקבלה לשנה א' ע"פ הציון המשוקלל (פסיכומטרי ובגרות).

3) קבלה ישירה בעמידה בציון בגרות של 11.75.

בנוסף, הגעה לרמת פטור מאנגלית עד תום שנה א' ללימודים ובהתאם לנוהלי האוניברסיטה.

לפירוט נוסף לחץ כאן

התחייבות וימי לימודים

תכנית הלימודים בת השנתיים כוללת שילוב בין קורסים עיוניים לבין התנסות מעשית. בשנת הלימודים הראשונה לומדים שני ימי לימודים מלאים (שלישי ורביעי), ונמצאים בפרקטיקום יום בסמסטר א' ויומיים בסמסטר ב'. בשנת הלימודים השניה לומדים הסטודנטים שני ימי לימודים (שלישי ורביעי) ונמצאים בפרקטיקום שלושה ימים בסמסטר א' ויומיים בסמסטר ב'.

סדרי הרשמה

ברמה אוניברסיטאית

תלמידים שלמדו בארץ נרשמים במדור לרישום ולקבלת תלמידים של האוניברסיטה העברית באמצעותהרישום המקוון באתר האוניברסיטה העברית יש לצרף מסמכים על פי הדרישות המופיעות באתר.

ברמת בית הספר לחינוך

באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים חתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה למד, הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר. בנוסף באמצעות מערכת זאת יש לצרף קורות חיים מקצועיים, הצהרת כוונות ומכתב המלצה קלינית ואקדמי:

פירוט מסמכים נדרשים להרשמה:

קורות חיים מקצועיים

הנחיות כלליות לכתיבת קורות חיים מקצועיים

הצהרת כוונות

אפשר לנסח את המסמך באופן חופשי בכפוף להנחיות הבאות: המסמך יכלול התפתחות אישית ומקצועית, תיאור והבהרה של כוונות, מטרות ויעדים מקצועיים ואישיים שלשמם בחרת ללמוד לתואר מוסמך במגמה. מבנה: היקף של עד 500 מילים בשני עמודים מודפסים, ברווח כפול עם שוליים של 2.5 ס"מ מכל ארבעת צדי הדף.

מכתבי המלצה

טופס המלצה על מועמדים ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה

חובה להגיש שני מכתבי המלצה. מכתב אחד מהשטח על סמך התנסות קלינית או התנסות בעבודה רלבנטית אחרת. מכתב ההמלצה צריך להיות מאיש מקצוע רלוונטי (פסיכולוג, עו"ס קליני, פסיכיאטר וכו') אשר הדריך וליווה את המועמד בהתנסות. בנוסף, יש להגיש מכתב המלצה אקדמי. מכתבי המלצה אקדמיים יש לבקש אך ורק מאיש סגל של אוניברסיטה או מכללה אשר הדריך עבודה סמינריונית או סמינר או עבודה אישית במעבדה, או שהמועמד עבד אצלו בעבודה מעשית או הכרות קרובה אחרת בהיבט אקדמי/מחקרי.

* למועמדים אשר טרם קיבלו אישור זכאות לתואר בוגר, יש לצרף רק גיליון ציונים רשמי, מקורי, חתום, הכולל ממוצע לתואר

מועמדים שלמדו את התואר בחו"ל

מועמדים שלמדו את התואר בחו"ל,  מתבקשים להירשם במדור רישום וקבלת תלמידים מחו"ל, ניתן לפנות ליועצים של מדור רישום וקבלה תלמידים מחו"ל למידע נוסף לחצו כאן.

לתשומת לבכם לא יטופלו בקשותיהם של מועמדים שלא השלימו את שני הליכי ההרשמה ולא צירפו את כל המסמכים הנדרשים.

תאריכי הרשמה:

19.1.2020 - 20.2.2020
ההמלצות צריכות להתקבל עד לתאריך ה-9.3.2020. 

להסבר מפורט להרשמה לחץ כאן

הפרטים נוספים או שאלות בנוגע להליך ההרשמה ניתן לקבל במזכירות החוג לחינוך אצל גב' טללית גנץ.
לפרטים נוספים על המגמה או לשאלות בנוגע לתכנית הלימודים ותכנים אקדמיים ניתן לפנות ישירות לרכזי המגמה בדוא"ל.

התכנית המיוחדת למגזר הערבי

בשל מחסור רב בפסיכולוגיים חינוכיים וקליניים של הילד במגזר הערבי, המגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד פותחת מסלול הכשרה לסטודנטים לתואר השני בני המגזר הערבי, אשר ישולבו בתוכנית הלימודים הרגילה לתואר השני, תוך מתן אמצעי סיוע ספציפיים לפי הצורך.

ההרשמה ללימודים במגמה תתקיים ביחד עם ההרשמה הרגילה.

תנאי קבלה:

- תואר בוגר בפסיכולוגיה בציון 80 לפחות

- ציון בוגר כללי של 80 לפחות

- הצגת אישור לפטור קביל באנגלית עפ"י דרישות האוניברסיטה העברית, פרטים בטלפון 02-5882882.

- ציון במבחן המתא"ם מ-80 ומעלה

- הזימונים לראיונות הקבלה נעשים עפ"י מדרג ציוני מבחן המתא"ם ולפי הביקוש הקיים למסלול. למועמדים אשר נבחנו פעמיים יחשב הציון הגבוה מבין השניים. הציון בבחינת מתא"ם תקף לצורך הרשמה לשלוש שנות לימודים בלבד. תהליך הרישום:

- ברמה אוניברסיטאית: תלמידים שלמדו בארץ נרשמים במדור לרישום ולקבלת תלמידים של האוניברסיטה העברית באמצעות הרישום המקוון באתר האוניברסיטה העברית (http://new.huji.ac.il) - יש לצרף מסמכים על פי הדרישות המופיעות באתר.

- ברמת בית הספר לחינוך: באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה (https://grs.ekmd.huji.ac.il), מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים חתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה למד, הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר. בעת הרישום יש לבחור במסלול "239 מגזר ערבי". בנוסף באמצעות מערכת זאת יש לצרף קורות חיים מקצועיים, הצהרת כוונות ומכתב המלצה קלינית (חובה) ואקדמית (חובה). יש לבצע את הרישום על פי ההנחיות המופיעות באתר. הנחיות הרישום זהות לשנים קודמות פרט לכך שההגשה מתבצעת באופן מקוון באינטרנט ולא דרך הדואר.

- פרטים נוספים בנוגע להליך ההרשמה ניתן לקבל אצל רכזות המגמה, יעל וטל באימייל: Hug_239@savion.huji.ac.il, או באתר בית הספר לחינוך במגמה לפסיכולוגיה קלינית וחינוכית של הילד.

הקריטריונים לקבלה:

- מיקום התלמיד במדרג ציוני המתא"ם

- ציוני התואר הראשון

- המלצות

- קורות חיים

- הצהרת כוונות

- ראיון קבלה

* החוג שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי הקבלה למוסמך.

תהליך הקבלה:

שלב א' - הרשמה.

שלב ב' - ראיונות. לאחר שלב ההרשמה ניצור קשר עם המועמדים המתאימים לזמנם לראיונות. הראיונות יתקיימו במהלך החודשים מאי-יוני.

שלב ג' - הודעת קבלה/ דחייה.