המגמה לייעוץ חינוכי (240)

 

התוכנית מכשירה לתפקיד יועץ/ת חינוכי/ת, באמצעות הקניית תשתית עיונית, מחקרית ומעשית בתחום הייעוץ החינוכי. הסטודנטים לומדים לפתח אסטרטגיות עבודה ושיטות התערבות כגון: איתור צרכים של ילדים, הורים וצוות, היוועצות פרטנית וקבוצתית עם צוותים חינוכיים, ייעוץ לפרט, התערבות מול הורים, תכנון והעברת תכניות התערבות, התערבות במצבי לחץ ומשבר ואבחון המערכת ודרכי ההתערבות בה.

הלימודים במגמה שמים דגש על צמיחה אישית, פיתוח ושכלול מיומנויות אישיות ומקצועיות בתוך הסביבה בה פועל היועץ ותוך שימוש בידע מחקרי כבסיס לדרכי ההתערבות.
 

למי מיועדים הלימודים במגמה?

לכל מי שמעוניין לסייע לתלמידים (צעירים ומבוגרים) בתהליכי התפתחות נורמטיבית, לסייע לתלמידים בעלי בעיות שונות בתהליכי ההתפתחות ולאלו החווים קשיים שונים כגון קשיי הסתגלות או משבר.

המגמה לייעוץ חינוכי באוניברסיטה העברית מזמינה אותך:

 • להיות כוח מסייע ומניע בשלב רגיש בחייהם של תלמידים
 • לעבור הכשרה בייעוץ חינוכי במסגרות בית ספריות (יסודי, חטיבה ותיכון)
 • לרכוש ידע ומיומנות בתחום הייעוץ בבחירת מקצוע, ייעוץ למבוגרים וייעוץ במוסדות להשכלה גבוהה

מסלול הייעוץ החינוכי למזרח ירושלים

במקביל לתכנית הרגילה, מתקיימת קבוצה ייחודית עבור תלמידים ממזרח העיר ירושלים, עם התאמות ייחודיות לקבוצה זו. להנחיות והגשת מועמדות לתכנית מזרח ירושלים ניתן לפנות לדורין בטלפון: 026298161 או במייל: AjDoreen@jerusalem.muni.il.

לפרטים נוספים אודות התכנית יש לפנות לרכזת המגמה גב' תמר דוד.

תנאי קבלה וסדרי הרשמה

תנאי קבלה

ציונים

ציון ממוצע של 83 לפחות בלימודי תואר הבוגר (יתרון לבעלי ציון 87 ומעלה).

תחום לימודים תואר ראשון

עדיפות לבעלי תואר בוגר בתחומים רלוונטיים (כגון: חינוך, מדעי ההתנהגות, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת).

רקע מקצועי

 וותק של שנתיים לפחות בעבודה חינוכית, ייעוצית, חברתית, קהילתית או טיפולית.

ראיון אישי

ראיון אישי וקבוצתי עם חברי סגל המגמה (יתכן זימון ליותר מראיון אחד).

התחייבות וימי לימודים

התחייבות ללימודים מלאים: יומיים באוניברסיטה ויום בשדה (ראו תכנית הלימודים בשנתון האוניברסיטה). בשנה א' הלימודים מתקיימים בימי ג' ו-ד'. בשנה ב' הלימודים מתקיימים ביום ג'. יום ההתנסות בשדה גמיש בתיאום בין הסטודנט/ית למסגרת הלימודית אליה הוא/היא משובצ/ת. לא תתאפשר עבודה מעשית בימי ו'.

פירוט לגבי תכנית הלימודים בשנתון האוניברסיטה (יש לבחור "פקולטה: פקולטה למדעי הרוח" > "חוג: חינוך-ייעוץ חינוכי" > "מסלולים" יש לבחור: "מסלול מחקרי" או "מסלול לא מחקרי" או "מסלול מזרח ירושלים" > "תואר: תואר מוסמך").

קורסי השלמה

סטודנטים שלא למדו בתואר הראשון קורסים בסטטיסטיקה, מחקר בחינוך ופסיכולוגיה התפתחותית ידרשו לקורסי השלמה. הדרישה להשלמות תיקבע על סמך גיליון הציונים של התואר הראשון לאחר הקבלה ללימודים במגמה. את קורסי ההשלמה יצטרך הסטודנט ללמוד במהלך השנה הראשונה של הלימודים, במקביל להתחלת הלימודים במגמה.

 • השלמה בסטטיסטיקה (37212) – 2 נ"ז 
 • השלמה במחקר בחינוך (37225)  – 2 נ"ז 
 • פסיכולוגיה התפתחותית (34507) – 4 נ"ז

לתשומת לבכם

 • המגמה קולטת מדי שנה כ-20-24 תלמידים חדשים. יתקבלו סטודנטים בעלי הנתונים הגבוהים ביותר ביחס לציוני התואר הראשון, ציוני הראיונות והניסיון המקצועי.
 • אין דרישה לתעודת הוראה כתנאי לקבלה למגמה. עם זאת, על מנת לממש עבודה בפועל בייעוץ חינוכי במסגרות של משרד החינוך, נדרשת תעודת הוראה. לפיכך, אנו ממליצים לשלב את לימודי תעודת ההוראה במהלך הלימודים במגמה.

סדרי הרשמה

ברמה אוניברסיטאית

תלמידים שלמדו בארץ נרשמים במדור לרישום ולקבלת תלמידים של האוניברסיטה העברית באמצעות הרישום המקוון באתר האוניברסיטה העברית - יש לצרף מסמכים על פי הדרישות המופיעות באתר.

ברמת בית הספר לחינוך

באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים חתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה נלמד התואר הראשון ,הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר.

כיצד נרשמים? חוברת הסבר לרישום למגמה לייעוץ חינוכי.

  מסלול הייעוץ החינוכי למזרח ירושלים

  במקביל לתכנית הרגילה, מתקיימת קבוצה ייחודית עבור תלמידים ממזרח העיר ירושלים, עם התאמות ייחודיות לקבוצה זו. להנחיות והגשת מועמדות לתכנית מזרח ירושלים ניתן לפנות לדורין בטלפון: 026298161 או במייל: AjDoreen@jerusalem.muni.il.

  לפרטים נוספים אודות התכנית יש לפנות לרכזת המגמה גב' בת חן שופמן.

  מועמדים שלמדו את התואר בחו"ל

  מועמדים שלמדו את התואר בחו"ל מתבקשים להירשם במדור רישום וקבלת תלמידים מחו"ל. ניתן לפנות ליועצים של מדור רישום וקבלה תלמידים מחו"ל למידע נוסף.

  תאריכי הרשמה

  19.1.2020 - 31.7.2020

  לתשומת לבכם

  • לא יטופלו בקשותיהם של מועמדים שלא השלימו את שני הליכי ההרשמה ולא צירפו את כל המסמכים הנדרשים.
  • המגמה לא דנה בפניות של מועמדים אשר רשמו את המגמה לייעוץ בטופס ההרשמה בעדיפות שנייה.

  מבנה הלימודים

  כל הסטודנטים במגמה חייבים ללמוד תכנית מלאה במשך שתי שנות לימוד. ניתן לדחות קורסי בחירה והשלמת כתיבת עבודת תיזה לשנה נוספת בתיאום עם ראש המגמה.

  הלימודים מתחילים בסמסטר א' ונפרסים על-פני ארבעה סמסטרים. בשנה א' הלימודים מתקיימים בימים ג' ו-ד'. בשנה ב' הלימודים מתקיימים ביום ג'. בכל שנה, הסטודנטים נדרשים לפנות יום נוסף לעבודה מעשית, מעבר לימים בהם מרוכזים השיעורים וההדרכה הקבוצתית. 

  הלימודים במגמה כוללים קורסים תיאורטיים לצד הכשרה מעשית.

  קורסים תיאורטיים

  שנה א'

  מתמקדת בלמידה של קורסי בסיס סביב עבודת היועצ/ת החינוכי/ת, האתגרים והמיומנויות הנדרשות בעבודתו/ה, כאשר הדגש הוא במיוחד על עבודה פרטנית של היועצ/ת. בין קורסים אלו נלמדים: יסודות הגישה הייעוצית, תקשורת בינאישית בעבודת היועץ, היבטים תרבותיים בייעוץ, יעוץ בעידן הדיגיטלי, פיתוח כישורים חברתיים, וגישות וכלים בבחירת תחום לימודים ומקצוע. כמו כן נלמדים קורסים המעשירים את הידע של היועץ בממשק בין העבודה היעוצית והעבודה הטיפולית-פסיכולוגית. כדוגמת, פסיכופתולוגיה של הילדות וההתבגרות, תהליכים טיפוליים בהתערבות אינדיווידאולית והתערבות במצבי משבר ביחיד ובמשפחה.

  שנה ב'

  מוקדשת להעמקה של היסודות שנלמדו ובהרחבת רפרטואר הידע והמיומנות של היועצ/ת לתחום העבודה המערכתית- היוועצות עם גורמי חינוך, עבודה עם הורים ועבודה קבוצתית עם תלמידים. בין הקורסים הנלמדים נמנים: תהליכים קבוצתיים בעבודת היועץ, היבטים תיאורטיים של הנחיית קבוצות, מיומנויות, תכניות מניעה והתערבות בייעוץ החינוכי, יישומי הייעוץ הארגוני, הורות התפתחות ושינוי, היוועצות: תיאוריה והלכה למעשה וליקויי למידה ותפקיד היועץ.

  הכשרה מעשית

  במסגרת של עבודה מעשית מתנסים התלמידים בעבודה פרטנית (שנה א') וקבוצתית (שנה ב') ובמגוון תפקידי הייעוץ במערכת החינוכית

  מטרות ההכשרה המעשית

  1. גיבוש תפיסה אינטגרטיבית של מקצוע הייעוץ החינוכי.
  2. הכרות עם המערכת החינוכית על כל מרכיביה ועם עבודת היועץ על מכלול תפקידיו.
  3. התנסות בתפקידי היועץ/ת החינוכי/ת ובהם: התנסות באבחון ומיפוי מערכתי, יעוץ לפרט, עבודה קבוצתית, תהליכי  היוועצות ותאום, בניית תוכנית עבודה ותוכניות התערבות.
  4. אימון בתהליכי משוב ורפלקציה על ההתנסויות.
  5. שימוש בידע מחקרי עדכני כבסיס לדרכי ההתערבות.
  6. השתתפות פעילה בפורום היוועצות עמיתים (בסדנה המלווה), כחלק מהבניית תפיסות ייעוציות ודרכי פעולה.
  7. פיתוח יוזמה ייעוצית ויישומה.
  8. פיתוח תפיסה ייעוצית רב תרבותית.

  על עבודתם המעשית מקבלים התלמידים הדרכה קבועה באוניברסיטה: הדרכה קבוצתית - אחת לשבוע (סביב צרכים, דילמות ותהליכים שעוברים הסטודנטים בעבודה הפרטנית והקבוצתית) והדרכה אינדיבידואלית - בהתאם לצורך. בנוסף מקבלים ליווי מהיועצת המאמנת במסגרת בית הספר שאליו שובצו. מעבר משנה א' לשנה ב' מותנה במילוי כל חובות הקורסים והפרקטיקום וקבלת הערכה חיובית מהיועצת המאמנת וממדריכות קורסי הפרקטיקום

  יום ההתנסות בשדה גמיש בתיאום בין הסטודנט/ית למסגרת הלימודית אליה הוא/היא משובצ/ת. לא תתאפשר עבודה מעשית בימי ו'.

  חוברת הסבר בנושא ההכשרה המעשית.

  ריכוז נקודות זכות לסטודנטים המתחילים בשנה"ל תש"ף

  * ש"ש שעות שבועיות
  נ"ז נקודות זכות
  מסלול מחקרי (עם תיזה) מסלול לא מחקרי (ללא תיזה)
  קורסי מחקר 3 ש"ש* – 6 נ"ז* 2 ש"ש – 4 נ"ז
  קורסי מלווה תזה 1 ש"ש - 2 נ"ז -
  קורסי חובה במגמה 14 ש"ש – 28 נ"ז 14 ש"ש – 28 נ"ז
  קורסי בחירה בחוג לחינוך - 2 ש"ש – 4 נ"ז
  הכשרה מקצועית 2 ש"ש – 4 נ"ז 2 ש"ש – 4 נ"ז
  סדנאות מלוות הכשרה מעשית 6 ש"ש – 12 נ"ז 6 ש"ש – 12 נ"ז
  עבודות סמינריוניות אחת במגמה שתי עבודות: לפחות אחת במגמה
  סה"כ שעות/נקודות 26 ש"ש – 52 נ"ז 26 ש"ש – 52 נ"ז

   

  עבודה סמינריונית

  מסלול מחקרי

  הגשת עבודה סמינריונית אחת בלבד עד סוף שנה א'. העבודה צריכה להיכתב בתוך המגמה לייעוץ, כלומר במסגרת קורס חובה או קורס בחירה של המגמה. כתיבת העבודה אינה מזכה בנקודות זכות.

  מסלול לא מחקרי

  הגשת שתי עבודות סמינריוניות (לפחות אחת מהן צריכה להיכתב בתוך המגמה לייעוץ, כלומר במסגרת קורס חובה או קורס בחירה של המגמה). קיימת חובת הגשת עבודה סמינריונית אחת עד סוף שנה א'. שתי העבודות צריכות להיות מונחות על ידי שני מנחים שונים. כתיבת העבודה אינה מזכה בנקודות זכות.

  פירוט תכנית לימודים

  פירוט לגבי תכנית הלימודים בשנתון האוניברסיטה:
  יש לבחור "פקולטה: פקולטה למדעי הרוח" > "חוג: חינוך-ייעוץ חינוכי" > "מסלולים" יש לבחור: "מסלול מחקרי" או "מסלול לא מחקרי" או "מסלול מזרח ירושלים" > "תואר: תואר מוסמך".

  טפסים והנחיות

  שאלות ותשובות

  מהי תכנית הלימודים במגמה?

  הלימודים מתקיימים יומיים באוניברסיטה ויום בשדה. בשנה א' הלימודים מתקיימים בימים ג' ו-ד'. בשנה ב' ביום ג' . הלימודים מתחילים בסמסטר א' ונפרסים על-פני ארבעה סמסטרים. בשל אופיה ההכשרתי של המגמה, כל הסטודנטים מחויבים לתכנית לימודים מלאה. ניתן לדחות קורסי בחירה והשלמת כתיבת עבודת תיזה לשנה נוספת בתיאום עם ראש המגמה.

  במה הלימודים מתמקדים?

  תכנית הלימודים מתייחסת לזהות הלקוח שאיתו היועץ עובד: מהרמה של הפרט (פסיכופתולוגיה של הילדות וההתבגרות, גישות וכלים בבחירת תחום לימודים ומקצוע, לקויי למידה ותפקיד היועץ, תקשורת בין-אישית בעבודת היועץ, תהליכים טיפוליים בהתערבות אינדיבידואלית, יסודות הגישה הייעוצית), דרך רמת הקבוצה (תהליכים קבוצתיים בעבודת היועץ, איתור והערכת צרכים בבניית מערכי התערבות ייעוצית), מסגרת המשפחה (הורות: התפתחות ושינוי) ועד הרמה המערכתית (יישומי הייעוץ הארגוני, יסודות הגישה הייעוצית). תכנית הלימודים נפרסת על פני שנתיים של לימודים ושל עבודה מעשית בבתי ספר. בשנה א' העבודה המעשית וההדרכה מתמקדות בפיתוח מיומנויות וטכניקות ייעוציות לקידום התערבויות פרטניות, בעוד שבשנה ב' העבודה המעשית וההדרכה מתמקדות בהתערבויות קבוצתיות במסגרות חינוכיות. כמו כן, התלמידים במגמה רוכשים כלים אמפיריים לביצוע מחקרים בתחום הייעוץ ומתנסים במחקר (כמותני או איכותני). 

  מה התואר מקנה?

  התעודה שאנו מעניקים היא MA בחינוך במגמת ייעוץ חינוכי. 
  הבוגרים שלנו מועסקים כיועצים בבתי ספר, במסגרות פרטיות שונות, במוסדות להשכלה גבוהה ועוד. 

  האם התואר מקנה תעודת הוראה?

  התואר אינו כולל תעודת הוראה. תעודת הוראה אינה נדרשת על מנת ללמוד במגמה לייעוץ חינוכי. יחד עם זאת, משרד החינוך דורש תעודת הוראה מבעלי תואר שני בייעוץ המעוניינים לעסוק בייעוץ בבתי ספר. 
  מידע לגבי לימודי תעודת הוראה 

  האם ניתן להגיש מועמדות במהלך השנה השלישית לתואר הראשון?

  כן, ניתן להגיש מועמדות במהלך השנה השלישית לתואר הראשון. עם זאת, שימו לב שגם במקרה זה עליכם לעמוד בתנאי הקבלה הבסיסיים להגשת מועמדות. בהרשמה יש לצרף תדפיס לימודים רשמי ובו רשימת הקורסים שנלמדו עד כה עם ציוני ביניים בכל תחום ואישור על יתרת החובות לתואר. סטודנטים שיתקבלו במהלך שנתם האחרונה לתואר הראשון מתחייבים לסיים את חובות התואר הראשון עד לתחילת התואר השני. 

  האם יש צורך בלימודי השלמה?

  סטודנטים שלא למדו בתואר הראשון קורסים בסטטיסטיקה, מחקר בחינוך ופסיכולוגיה התפתחותית ידרשו לקורסי השלמה. הדרישה להשלמות תיקבע על סמך גיליון הציונים של התואר הראשון לאחר הקבלה ללימודים במגמה. את קורסי ההשלמה יצטרך הסטודנט ללמוד במהלך השנה הראשונה של הלימודים, במקביל להתחלת הלימודים במגמה.

  השלמה בסטטיסטיקה (37212) – 2 נ"ז 
  השלמה במחקר בחינוך (37225)  – 2 נ"ז 
  פסיכולוגיה התפתחותית (34507) – 4 נ"ז 

  התלמידים יהיו חייבים לסיים את קורסי ההשלמה בהם חויבו עד תום שנת הלימודים הראשונה לתואר. 

  תלמידים הלומדים במסלול הלא מחקרי יהיו חייבים לסיים את לימודי ההשלמה בציון ממוצע של 80 לפחות. תלמידים הלומדים במסלול המחקרי יהיו חייבים לסיים את לימודי ההשלמה בציון של 85 לפחות 
   
  לאחר הקבלה, ייעשה בירור אישי בנוגע להשלמות בהן יש צורך. תלמידים ללא רקע מתאים נדרשים ללימודי השלמה בהיקף עד חמש שעות שבועיות, הכרוך בתשלום שכר לימוד נוסף). 

  מה עושים בעבודה מעשית?

  הסטודנט מתלווה ליועץ באחד מבתי הספר ליום אחד שלם בשבוע במשך שנת הלימודים, מבצע התערבויות ייעוציות פרטניות (בשנה א') וקבוצתיות.(בשנה ב') ומתנסה במגוון תפקידי הייעוץ במערכת החינוכית (התנסות באבחון ומיפוי מערכתי, יעוץ לפרט, עבודה קבוצתית, תהליכי  היוועצות ותאום, בניית תוכנית עבודה ותוכניות התערבות ועוד).

  על עבודתם המעשית מקבלים התלמידים הדרכה קבועה באוניברסיטה: הדרכה קבוצתית - אחת לשבוע (סביב צרכים, דילמות ותהליכים שעוברים הסטודנטים בעבודה הפרטנית והקבוצתית) והדרכה אינדיבידואלית - בהתאם לצורך. בנוסף מקבלים ליווי מהיועצת המאמנת במסגרת בית הספר שאליו שובצו. 

  מהי עלות הלימודים?

  בגלל היקף הלימודים המורחב במגמה (הכולל גם הדרכות וגם הכשרה מעשית) שכר הלימוד עד קבלת התואר הוא מעל 200% ויכול להגיע עד 250%.

  למידע בנושאי שכר הלימוד יש לפנות למדור לחשבונות סטודנטים
  סטודנט שהתקבל לתואר מוסמך וחייב במקביל גם בשעות השלמה ישלם שכר-לימוד עבור שעות אלה בנוסף על שכר הלימוד המתחייב מלימודי המוסמך. התשלום בגין שעות השלמה אינו חלק משכר הלימוד המצטבר לתואר מוסמך 

  קישורים שימושיים

  צור קשר

   

  ראש המגמה
  ד"ר סימה עמרם-וקנין

       
  גב' תמר דוד  

  רכזת המגמה
  תמר דוד

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  רשימת סגל אקדמי