המגמה ללקויות למידה

על המגמה לקויות למידה

הלימודים במגמה מתרכזים בשלושה נושאים העשויים להוות מוקד קושי מרכזי בקרב תלמידים עם לקויות למידה: שפה (כתובה ומדוברת), קוגניציה מספרית וקשב/ניהול. ההוראה של כל אחד מהנושאים הלאה כוללת קורסים העוסקים בהתהליכים התקינים של יכולות אלה ובלקות הספציפית (דיסלקציה, דיסקלקוליה, הפרעת קשב וריכוז). מעבר לכך תוכנית הלימודים כוללת גם קורסים כלליים בנושאים שונים כגון הערכה ומדידה. בנוסף לכך, התכנית כוללת הכשרה מעשית באבחון וטיפול בילדים ומבוגרים עם לקויות למידה.

מטרת ההוראה היא להכשיר את בוגרי התוכנית להמשך לימודים אקדמיים (לימודים לתואר שלישי) ו/או לעבודה קלינית בתחום אבחון וטיפול בלקויות למידה. הלימודים במגמה מקנים תואר שני בחינוך במגמת לקויות למידה. אלה שבחרו לכתוב תיזה במהלך לימודיהם, והשיגו את הציונים הנדרשים ללימודי תואר שלישי יכולים להמשיך  לתואר שלישי ללא כל השלמות. אלה שסיימו את התואר אך לא כתבו תיזה יצטרכו להשלים את התיזה אם יבחרו להמשיך ללימודי דוקטורט. פירוט ההכשרה הקלינית בגיליון הציונים מאפשר עבודה קלינית. רבים מבוגרי המגמה מועסקים כמתלי"ם (מורה-מאבחנת ומטפלת בלקויות למידה) בבתי ספר (שימו לב, כדי לשמש כמת"לית נדרשת תעודת הוראה בנוסף לתואר השני), וכמאבחנים ומטפלים בלקויות למידה בילדים ומבוגרים במכוני אבחון שונים (במוסדות להשכלה גבוהה, במסגרות פרטיות ועוד).

 

 

תנאי קבלה וסדרי הרשמה

 

 תנאי קבלה

תנאי קבלה

ציונים

ציון ממוצע של 83 לפחות בלימודי תואר הבוגר או מוסמך. עדיפות תינתן לבעלי הציונים הגבוהים ביותר.

תחום לימודים תואר ראשון

עדיפות לבעלי תואר בוגר בתחומים רלוונטיים. כגון: חינוך, מדעי ההתנהגות, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, מקצועות פרא-רפואיים.

קורסי השלמה

תלמידים שאינם בוגרי החוג לחינוך ידרשו בקורס השלמה במחקר חינוכי. כמו כן, יתכן ותידרשנה השלמות של קורס בסטטיסטיקה, קוגניציה ו/או קורס בפסיכולוגיה התפתחותית. הדרישה להשלמות תיקבע על סמך גיליון הציונים של התואר הראשון לאחר הקבלה ללימודים במגמה. יש לציין שגם בוגרי החוג לחינוך ידרשו בקורס השלמה בפסיכולוגיה התפתחותית, אם לא למדו קורס זה במסגרת לימודי התואר הראשון. קורסי ההשלמה מפורטים בשנתון בתוכנית הלימודים של המגמה ללקויות למידה. את קורסי ההשלמה יצטרך הסטודנט ללמוד במהלך השנה הראשונה של הלימודים, במקביל להתחלת הלימודים במגמה.

התחייבות וימי לימודים

התחייבות לתכנית לימודים מלאה, דהיינו שני ימי לימודים מלאים (שלישי ורביעי) בשנה א' ושלושה ימי לימודים מלאים (שלישי ורביעי ויום נוסף) בשנה ב' (לא כולל לימודי השלמה. המידע על ימי הלימודים נתון לשינויים). פירוט לגבי תכנית הלימודים בשנתון האוניברסיטה (יש לבחור "פקולטה: פקולטה למדעי הרוח" > "חוג: חינוך-לקויות למידה" > "מסלולים" יש לבחור: "מסלול מחקרי" או "מסלול לא מחקרי" > "תואר: תואר מוסמך").

ראיון אישי

מועמדים שעומדים בתנאי הקבלה שצוינו למעלה ושימצאו מתאימים מבחינת תיקם, יזומנו לראיון אישי.

סדרי הרשמה

ברמה אוניברסיטאית

תלמידים שלמדו בארץ נרשמים במדור לרישום ולקבלת תלמידים של האוניברסיטה העברית באמצעות הרישום המקוון באתר האוניברסיטה העברית - יש לצרף מסמכים על פי הדרישות המופיעות באתר.

ברמת בית הספר לחינוך

באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים חתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה למד, הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר.

לתשומת לבכם - לא יטופלו בקשותיהם של מועמדים שלא השלימו את שני הליכי ההרשמה ולא צירפו את כל המסמכים הנדרשים

מועמדים שלמדו את התואר בחו"ל

מועמדים שלמדו את התואר בחו"ל מתבקשים להירשם במדור רישום וקבלת תלמידים מחו"ל. ניתן לפנות ליועצים של מדור רישום וקבלה תלמידים מחו"ל למידע נוסף.

תאריכי הרשמה

19.1.2020 - 31.7.2020

רישום במועד מאוחר יותר יתאפשר באישור מיוחד.

מבנה הלימודים

סטודנטים בכיתה

 

הלימודים כוללים קורסים תיאורטיים לצד הכשרה מעשית.

קורסים תיאורטיים

שנת הלימודים הראשונה מוקדשת ללמידה תיאורטית של תהליכי שפה, קוגניציה מספרית, קשב וניהול, של מאפייני לקויות הלמידה והפרעת הקשב וריכוז, וכן של עקרונות מדידה והערכה.

הכשרה מעשית

להכשרה המעשית שני מרכיבים:

לימוד של תהליך האבחון של לקויות למידה

לימוד זה כולל את הכרת המבחנים השונים, ובנוסף לכך, התנסות קלינית באבחון של ילדים ושל מבוגרים. אבחון הילדים מתקיים בקליניקה מיוחדת שנבנתה לצורכי לימודים בקמפוס הר הצופים של האוניברסיטה. אבחון המבוגרים מתקיים במרכז אבחון לקויות הלמידה של האוניברסיטה. כמו כן מתקיימות סדנאות מלוות שבהן נבדק תהליך האבחון מפרספקטיבות שונות. שלב זה של הפרקטיקום מתקיים בשנה השנייה ללימודים. תלמידים שיהיו מעוניינים יוכלו להעמיק את התנסותם באבחון של מבוגרים במסגרת עבודה כבוחנים במרכז אבחון לקויות למידה של האוניברסיטה תמורת שכר סטודנט. העבודה כבוחנים תהייה בהדרכה צמודה מטעם המרכז. מספר המקומות מוגבל.

התהליך הטיפולי

לימוד זה כולל היחשפות לתהליך הטיפולי במסגרת של הקליניקה, ומלווה בסדנאות, שבהן ילמדו הסטודנטים דרכי טיפול בכל אחד מהליקויים שבהם מתרכזים הלימודים במגמה. הסטודנטים יתנסו בדרכי טיפול בהדרכת מדריכת הקליניקה וכן על ידי צפייה בתהליך טיפולי הניתן על ידי מדריכות הקליניקה. שלב זה של הפרקטיקום מתקיים במהלך השנה השנייה ללימודים.

ריכוז נקודות זכות לסטודנטים המתחילים בשנה"ל תש"ף

* ש"ש שעות שבועיות
נ"ז נקודות זכות
מסלול מחקרי (עם תיזה) מסלול לא מחקרי (ללא תיזה)
קורסי מחקר 3 ש"ש* – 6 נ"ז* 2 ש"ש – 4 נ"ז
קורסי מלווה תזה 1 ש"ש – 2 נ"ז -
קורסי חובה במגמה 12.5 ש"ש - 25 נ"ז 12.5 ש"ש - 25 נ"ז
סמינר במגמה 1 ש"ש – 2 נ"ז 1 ש"ש – 2 נ"ז
פרקטיקום והדרכה 13.5 ש"ש – 27 נ"ז 13.5 ש"ש – 27 נ"ז
קורסי בחירה מחוץ לחוג או בחוג לחינוך - 1 ש"ש – 2 נ"ז
עבודות סמינריוניות אחת במגמה שתי עבודות: לפחות אחת במגמה
סה"כ שעות/נקודות 31 ש"ש – 62 נ"ז 30 ש"ש – 60 נ"ז

 

פירוט תכנית לימודים

פירוט לגבי תכנית הלימודים בשנתון האוניברסיטה.
יש לבחור "פקולטה: פקולטה למדעי הרוח" > "חוג: חינוך-לקויות למידה" > "מסלולים" יש לבחור: "מסלול מחקרי" או "מסלול לא מחקרי" > "תואר: תואר מוסמך".

מחקר במגמה

Reserch

מעבדה לעיבוד לשוני: קריאה והפקה

מעבדה זאת שייכת לפרופ' אביטל דויטש, ונעשים בה מחקרים בתחום השפה בכלל, ובתחום הקריאה בפרט. היא מצוידת בכלים למעקב אחר תנועות עיניים, אשר משרתים מחקר בקריאה. תחומי המחקר בשנים האחרונות כללו:

  • עיבוד מורפולוגי במהלך קריאה בקרב קוראים רגילים וגם בקרב דיסלקטים.
  • עיבוד של חוקי התאמה תחביריים במהלך קריאה והפקת שפה.
  • הקשר בין תהליכים פונולוגיים ומורפולוגיים בזיהוי מילה כתובה

המעבדה הקוגניטיבית הנירו-התפתחותית למחקר לקויות למידה

מעבדה זו שייכת לד"ר שרית אשכנזי ועוסקת במחקר חינוכי ונירו קוגניטיבי. מטרת המחקר העיקרית היא להבין התפתחות אופיינית ושאינה אופיינית. העבודה במעבדה כוללת מגוון פרספקטיבות מחקר כגון מחקר קוגניטיבי, התפתחותי, מדעי העצב ומחקר חולים עם פגיעות מוחיות על מנת לחקור תהילים קוגניטיביים. למידע נוסף.

המעבדה לחקר הפרעת קשב ותורת ההחלטה

מעבדה זו שייכת לד"ר יהודה פולק. אנשים עם הפרעת קשב מרבים לקבל החלטות המתבררות כשגויות ובעלות פוטנציאל לפגיעה בעצמם ובאחרים. המחקר במעבדה עוסק במאפייני קבלת ההחלטות של אנשים עם הפרעת קשב מתוך פרספקטיבה של תורת ההחלטה. במחקר נעשה שימוש בראיונות ושאלונים לדיווח עצמי וכן במטלות ממוחשבות בהן הנבדק מתבקש לקבל החלטות בזמן אמת.

תשובות לשאלות נפוצות

מהי תוכנית הלימודים במגמה?

הלימודים מתפרסים על פני שניים-שלושה ימי לימודים. 

ליתר פירוט, בשנה א' קורסי החובה מתפרסים על פני יומיים ובנוסף יש קורסי בחירה שחלקם ניתנים כמובן בימים אחרים של השבוע. 
בשנה ב' הלימודים מתפרסים על פני שלושה ימים (כולל הפרקטיקום האבחוני והטיפולי). 
הפרקטיקום האבחוני והטיפולי נעשים בשנה ב'. הם מתבצעים בקליניקה לאבחון לקויות למידה באוניברסיטה העברית (קמפוס הר הצופים). 
בשל אופיה ההכשרתי של המגמה, כל הסטודנטים מחוייבים לתכנית לימודים מלאה, ללא אפשרות לפרוס את הלימודים.

מה התואר מקנה?

התואר מקנה תעודת MA בחינוך במגמת לקויות למידה שמשמעותה שבוגרי התכנית הם מומחים בלקויות למידה. רבים מבוגרי המגמה מועסקים כמתלי"ם (מורה-מאבחנת ומטפלת בלקויות למידה) בבתי ספר (שימו לב, כדי לשמש כמת"לית נדרשת תעודת הוראה בנוסף לתואר השני), וכמאבחנים ומטפלים בלקויות למידה בילדים ומבוגרים במכוני אבחון שונים (במוסדות להשכלה גבוהה, במסגרות פרטיות ועוד).

במה הלימודים מתמקדים?

 להלן מספר מאפיינים מרכזיים של התוכנית שלנו:

  • חשיבות מרכזית להבנת הבסיס הנוירוקוגניטיבי של מיומנויות אקדמיות בכלל ושל לקויות למידה בפרט (התמקדות בשפה עם דגש על קריאה, מתמטיקה וקשב). 
  • הכשרה בתחום המדידה וההערכה וחשיבותם בהקשר של אבחון וטיפול לקויות למידה. 
  • גישור בין ההיבטים התיאורטיים לבין ההיבטים הפרקטיים של לקויות למידה (כלומר הקפדה על שימוש בכלי אבחון ושיטות טיפול מבוססי מחקר בקליניקה). 
  • התייחסות לזיכרון עבודה, קשב וליקויי קשב כנדבכים חשובים בלקויות למידה.

ממי אפשר לבקש המלצה?

יש צורך בשתי המלצות, לפחות אחת מהן אקדמית (כלומר ממרצה שלמדתם אצלו או אצלה. הרצוי ביותר – מנחה לעבודה סמינריונית). אם ההמלצה השנייה היא ממקום עבודה, עליה להיות מהאחראי הישיר. אם היא ממסגרת התנדבותית, עליה להיות מאיש מקצוע האחראי על ההתנדבות. 

טופס ההמלצה נמצא במערכת ההרשמה לבית הספר לחינוך.

האם ניתן להגיש מועמדות במהלך השנה השלישית לתואר הראשון?

כן, ניתן להגיש מועמדות במהלך השנה השלישית לתואר הראשון. עם זאת, שימו לב שגם במקרה זה עליכם לעמוד בתנאי הקבלה הבסיסיים להגשת מועמדות (ממוצע מעל 85) כולל שתי המלצות וקורות חיים. כלומר - לא תתאפשר קבלה על תנאי. סטודנטים שיתקבלו במהלך שנתם האחרונה לתואר הראשון מתחייבים לסיים את חובות התואר הראשון עד לתחילת התואר השני.

האם התואר מקנה תעודת הוראה?

התואר לא מקנה תעודת הוראה. ניתן לשלב לימודי תעודת הוראה בחינוך מיוחד. פרטים נוספים

האם יש צורך בלימודי השלמה?

תלמידים שאינם בוגרי החוג לחינוך ידרשו בקורס השלמה במחקר חינוכי. כמו כן, יתכן ותידרשנה השלמות של קורס בסטטיסטיקה, קוגניציה ו/או קורס בפסיכולוגיה התפתחותית. הדרישה להשלמות תיקבע על סמך גיליון הציונים של התואר הראשון לאחר הקבלה ללימודים במגמה. יש לציין שגם בוגרי החוג לחינוך ידרשו בקורס השלמה בפסיכולוגיה התפתחותית, אם לא למדו קורס זה במסגרת לימודי התואר הראשון. קורסי ההשלמה מפורטים בשנתון בתוכנית הלימודים של המגמה ללקויות למידה. את קורסי ההשלמה יצטרך הסטודנט ללמוד במהלך השנה הראשונה של הלימודים, במקביל להתחלת הלימודים במגמה. פירוט קורסי ההשלמה

כיצד לכתוב את קורות החיים הנדרשים להרשמה?

יש לשלוח קורות חיים בנוסח סטנדרטי פורמלי. סעיפים נדרשים הם: השכלה (כולל פרסים ומלגות, אם יש), ניסיון מקצועי (כולל ניסיון בהוראה, אם יש), ניסיון אקדמי (עבודה מחקרית) וכישורים נוספים (שפות, תוכנות מחשב וכולי). ניתן לציין גם את נושאי העבודות הסמינריות, תחומי עניין אקדמיים ופעילויות קהילתיות. 

בתוך כל סעיף יש לציין את הניסיון הרלוונטי בסדר כרונולוגי יורד (מהעכשווי ועד למוקדם). אין לחזור על אותו המידע בסעיפים שונים. יש לכתוב בסגנון מקצועי ותמציתי.

כיצד מתבצע תהליך המיון?

לאחר בדיקה של נתוני המועמדים יקבלו המתאימים זימון לראיון אישי. הראיון יעסוק בהתאמתו של המועמד/ת לתוכנית הלימודים במישור האקדמי ובמישור הקליני.

טפסים שימושיים לסטודנטים

צור קשר

חברי המגמה בדיון

 

שרית אשכנזי

 

ראש המגמה
שרית אשכנזי

     
huji logo  

רכזת המגמה
ענת עשירי פרוסנר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רשימת סגל אקדמי