פיתוח מקצועי ליועצים חינוכיים

קבוצה משולבת - המוח ה"רגיש"

קורס הדרכה מתקדם - קורס הדרכה ליועצים חינוכיים

קורס הדרכה מתקדם - החל מסמסטר ב'

קורס ההדרכה מכוון לפיתוח קבוצת מנהיגות של הייעוץ החינוכי ומהווה נדבך מקצועי משמעותי בתהליכי הגדילה וההתפתחות המקצועית של יועצים חינוכיים.

בוגרי הקורס מצטרפים לשדרת המנהיגות של שפ"י ושותפים לעצוב זהותו של הייעוץ החינוכי בארץ.

מנהיגות זו מכוונת ללווי יועצים חינוכיים בתהליכי גדילה והתפתחות ומבוססת על תפיסות של פסיכולוגיה חיובית המתמקדות בהעצמת הכוחות והיכולות של הפרט והארגון .

ההדרכה בשפ"י מבטאת גישות, תפיסות ומדיניות של אגף שפ"י בנוסף לידע מקצועי ועדכני בתהליכי ההדרכה.

במהלך השנתיים האחרונות התקיים כאן קורס הכשרת מדריכות בשפ"י.

פתיחת מחזור נוסף, תלויה בהחלטת משרד החינוך.