מורים יוזמים ומטמיעים תכניות חינוכיות - בשפה הערבית

מורים יוזמים ומטמיעים תכנית חינוכיות בחברה העברית
תכנית לעובדי הוראה - נלמדת בשפה העברית 

תשע"ט 2018/19

מטרות התכנית

יצירת "קהילת למידה מקצועית" (P.L.C)  שתאפשר לפתח בקרב עובדי ההוראה התמחות בלמידה רפלקטיבית וחשיבה יצירתית וביקורתית על תהליכים פדגוגיים-חינוכיים. התכנית תטפח כישורים ויכולות לפתח ולהטמיע יוזמות חינוכיות של פדגוגיה משמעותית המותאמת לצרכי התלמידים והקהילה בחברה הערבית. התכנית תעסוק במגוון מתודות לפיתוח ולהטמעה של יוזמות חינוכיות, תוך תהליכי תיעוד, ניתוח ורפלקציה אישית. התכנית תאפשר להתנסות במתודולוגיות מתקדמות של תהליכי הוראה-למידה-הערכה (ה.ל.ה) משמעותיים ובתהליכי רפלקציה לשיפור תהליכי ה.ל.ה ויזמות חינוכית. התכנית תטפח את מומחיות המורה ותביא להעצמתו הפרופסיונאלית, כך שישלוט במכלול תפקודיו ברמה גבוהה, תוך יכולת הסתגלות והתאמה מרבית לשינויים התכופים והשפעה ותרומה מיטבית לסביבת תפקודו.

קהל היעד של התכנית*

התכנית מיועדת לעובדי הוראה במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה", הנדרשים לעבור תכניות ייחודיות דו-שנתיות במוסדות אקדמיים.

תכני התכנית

תהליך דו-שנתי, אקדמי ומעשי, הכולל פיתוח וניהול יוזמות חינוכיות - הלכה למעשה, תוך לימוד היבטים תיאורטיים של תהליכי הוראה-למידה-הערכה (ה.ל.ה) משמעותיים. הובלת שינוי חינוכי, תקשורת אפקטיבית, ניהול קונפליקטים וניתוח אירועים משדה החינוך. קבלת כלים ליזמות חינוכית – תכנון, ביצוע והערכה.

דרישות התכנית

 • נוכחות חובה בשיעורים (מעל 20% היעדרות ההשתתפות בקורס לא תוכר).

 • עמידה במטלות התכנית - תכנון וביצוע של יוזמה חינוכית, במסגרת סדנאות ליווי וכתיבה אישית.

 • מעבר לשנה ב' מותנה בהערכת ביניים בתום שנה א'.

דמי הרשמה/שכר לימוד/ עלויות נוספות

דמי הרשמה: דמי הרשמה וטיפול בסך 150 ₪.
שכר לימוד: ההשתלמות מתוקצבת על ידי משרד החינוך.
עלויות נוספות: שימוש בחניון האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים - 80 ₪ לכל השנה. המעוניינים לחנות בקמפוס נדרשים להסדיר זאת טרם פתיחת הקורסרס. 

הרשמה

יש למלא את טופס ההרשמה ולהחזירו במייל או בפקס

  הכרה לגמול השתלמות פיתוח מקצועי ב"אופק חדש" וכן מימון קרנות השתלמות- בהתאם להנחיות משרד החינוך.

  מידע נוסף על מדיניות משרד החינוך בנושא אופק חדש נמצא באתר משרד החינוך.

   היקף ההשתלמות: הכשרה אוניברסיטאית בת 150 שעות במשך שנתיים (בכל שנה: 45 שעות למידה+ 15 שעות ליווי והנחיה+ 15 שעות כתיבת עבודה)
   מועד פתיחת שנת ההשתלמויות: אוקטובר-נובמבר 2018
   ימים ושעות: ימי ב', 19:45-16:30, 4 שעות אקדמיות בכל מפגש
   מקום ההשתלמות: בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים.