מורים חוקרים את עשייתם - בשפה הערבית

מורים חוקרים את עשייתם החינוכית בחברה הערבית
תכנית דו-שנתית לעובדי הוראה
תשע"ט-תש"פ 2018/19

מטרות התכנית

  • ליצור "קהילת למידה מקצועית" (P.L.C) המקיימת רב-שיח רפלקטיבי ופרקטיקה של "מורים חוקרים".
  • להבנות ידע אקדמי ויכולת מחקרית, שיאפשרו את מעורבותם של "מורים חוקרים" בפיתוח שדה החינוך.
  • לפתח התמחות בהוראה רפלקטיבית וחשיבה יצירתית וביקורתית, ולטפח יכולות לביצוע מחקרי פעולה.
  • לפתח תפיסות פדגוגיות פרוגרסיביות בהלימה לדרישות החינוך במאה ה-21, ולהביא לידי ביטוי את יכולותיו המקצועיות של ה"מורה החוקר" כמומחה וכמנהיג בתחומו.
  • להקנות כלים ליצירת דיאלוג פדגוגי-חינוכי פורה, להתנסות בתהליכי תיעוד, ניתוח, רפלקציה והערכה ובמתן/קבלת משוב עמיתים, במטרה להשביח את הידע הפדגוגי ואת הפרקטיקה של ה"מורה החוקר".

קהל היעד של התכנית*

התכנית מיועדת לעובדי הוראה שנדרשים לעבור תכניות ייחודיות דו-שנתיות במוסדות אקדמיים.

* התכנית תתקיים בשפה הערבית.

תכני התכנית

תהליך דו-שנתי, אקדמי ומעשי, הכולל תכנון וביצוע מחקרי פעולה - הלכה למעשה, תוך לימוד היבטים תיאורטיים של תהליכי הוראה-למידה-הערכה (ה.ל.ה) משמעותיים. הובלת שינוי חינוכי, תקשורת אפקטיבית, ניהול קונפליקטים וחקר הפרקטיקה בשדה החינוך. קבלת כלים למחקר פעולה – תכנון, ביצוע והערכה.

דרישות התכנית

  • נוכחות חובה בשיעורים (מעל 20% היעדרות ההשתתפות בקורס לא תוכר).
  • עמידה במטלות התכנית - תכנון וביצוע של מחקר פעולה, במסגרת סדנאות ליווי וכתיבה אישית.
  • מעבר לשנה ב' מותנה בהערכת ביניים בתום שנה א'.

דמי הרשמה/שכר לימוד/ עלויות נוספות

דמי הרשמה: דמי הרשמה וטיפול בסך 150 ₪.
שכר לימוד: ההשתלמות מתוקצבת על ידי משרד החינוך.
עלויות נוספות: שימוש בחניון האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים - 80 ₪ לכל השנה. המעוניינים לחנות בקמפוס נדרשים להסדיר זאת טרם פתיחת הקורס

הרשמה

טופס הרשמה – מורים חוקרים את עשייתם החינוכית בחברה הערבית

הכרה לגמול השתלמות פיתוח מקצועי ב"אופק חדש" וכן מימון קרנות השתלמות- בהתאם להנחיות משרד החינוך.

מידע נוסף על מדיניות משרד החינוך בנושא אופק חדש נמצא באתר משרד החינוך.

 היקף ההשתלמות: הכשרה אוניברסיטאית בת 120 שעות במשך שנתיים. 
בכל שנה: 40 שעות למידה+ 10 שעות ליווי והנחיה+ 10 שעות תכנון, פיתוח והטמעה
 מועד פתיחת שנת ההשתלמויות: אוקטובר - נובמבר 2018
 ימים ושעות: ימי ג', 19:45-16:30, 4 שעות אקדמיות בכל מפגש
 מקום ההשתלמות: בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים