מסלול לימודי השלמה לפסיכולוגיה חינוכית- בשיתוף שפ"י

מדינת ישראל - משרד החינוך
השירות הפסיכולוגי ייעוצי - אגף פסיכולוגיה
המדרשה לפסיכולוגיה חינוכית

לימודי השלמה לפסיכולוגיה חינוכית - תשע"ט, 2018/19 
ללומדי/מסיימי תואר שני בפסיכולוגיה במגמות לא יישומיות


החל מ-1.1.2015 יכולים להגיש מועמדות לעבודה בשירות פסיכולוגי חינוכי (שפ"ח) אך ורק מסיימי/לומדי תואר שני בפסיכולוגיה ממגמות יישומיות מהארץ ומחו"ל, המוכרות על ידי המל"ג ומאפשרות רישום בפנקס הפסיכולוגים, זאת על פי תקנת משרד הפנים.

בבית הספר לחינוך, באוניברסיטה העברית בירושלים (ויתכן שבשלוחה נוספת) נפתחת מדי שנה תכנית השלמה עבור מסיימי/לומדי תואר שני ממגמות לא יישומיות (המאפשר לבוגריהם רישום בפנקס הפסיכולוגים), המעוניינים לעבוד בשדה הפסיכולוגיה החינוכית.

הלימודים בתכנית הנם תנאי סף להגשת מועמדות לעבודה בשירות פסיכולוגי חינוכי.
בוגרי התכנית יהיו רשאים לגשת למכרזים בשירותים הפסיכולוגיים החינוכיים ברשויות, לאחר שיעמדו בדרישות התכנית ויסיימו אותה בהצלחה.

התכנית כוללת

יסודות בפסיכותרפיה ופסיכודיאגנוסטיקה, מבוא לפסיכולוגיה חינוכית מערכתית וכן התנסות מעשית. הלימודים בתכנית מתקיימים בשפה העברית ועל כן נדרשת ידיעת השפה העברית ברמה המאפשרת למידה, כאמור.

משך התוכנית

יומיים בשבוע במהלך שנת לימודים - יום לימודים תיאורטיים ויום התנסות מעשית בליווי הדרכה בשירותים פסיכולוגיים חינוכיים נבחרים.

תנאי קבלה

המועמדים יעברו ראיון קבלה לתוכנית ויתבקשו להציג המלצות ומסמכים נוספים. מספר המקומות מוגבל.

מקום הלימודים

בית הספר לחינוך, באוניברסיטה העברית בירושלים העברית ויתכן שתפתח קבוצה נוספת.

תחילת הלימודים: אוקטובר 2018
מועד פתיחת הגשת מועמדות: 1/2/2018
מועד סיום הגשת מועמדות: 30/5/2018
עלות התכנית: 12,000 ₪.    דמי טיפול והרשמה: 300 .₪

לקבלת פרטים יש לפנות למחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי של בית הספר לחינוך
לשאלות הבהרה מקצועיות יש לפנות לדוא"ל: hashlama.psy@gmail.com

טופסי הגשת מועמדות