תואר שני

הלימודים לתואר שני מתמקדים בהיבטים העיוניים והמחקריים בתחומי החינוך השונים. מספר מגמות מכשירות בעלי מקצוע לתפקידי הדרכה, טיפול, ניהול וייעוץ במערכת החינוך.

הלימודים למוסמך בחינוך מתקיימים במסלולים הבאים: מסלול מחקרי ומסלול לא מחקרי.

יעוץ לימודים

ראשת החוג לחינוך- פרופ' נילי מור

ראש תחום הוראה ותלמידים- גב' אושרה פנחסי

רכזת לימודי מוסמך- גב' עדנה אלפרון

שעות קבלה במזכירות תלמידים:

שעות קבלה: ב', ג', ד' 10:00 - 13:00 , 14:00 - 15:00

שעות קבלה: יום ה' 10:00 - 12:30

טלפון: 02-5882028

ברושור על הלימודים לתואר מוסמך בחינוך

סדרי הרשמה ותנאי קבלה

סדרי הרשמה

* יש להקפיד להירשם במערכת בית הספר לחינוך ובנוסף להירשם באתר האוניברסיטה העברית/מדור רישום וקבלת תלמידים מחו"ל.

ברמה אוניברסיטאית

תלמידים שלמדו בארץ נרשמים במדור לרישום ולקבלת תלמידים של האוניברסיטה העברית באמצעות הרישום המקוון באתר האוניברסיטה העברית - יש לצרף מסמכים על פי הדרישות המופיעות באתר.

ברמת בית הספר לחינוך

באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים חתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה נלמד התואר הראשון ,הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר.

מועמדים שלמדו את התואר בחו"ל

מועמדים שלמדו את התואר בחו"ל מתבקשים להירשם במדור רישום וקבלת תלמידים מחו"ל. ניתן לפנות ליועצים של מדור רישום וקבלה תלמידים מחו"ל למידע נוסף.

לתשומת לבכם - לא יטופלו בקשותיהם של מועמדים שלא השלימו את שני הליכי ההרשמה ולא צירפו את כל המסמכים הנדרשים.

תנאי קבלה

לכל מגמה בחוג לחינוך תנאי קבלה שונים. מומלץ מאוד לבדוק את תנאי הקבלה הייחודיים לכל מגמה לפני הרישום.

תנאים כלליים

רשאים להגיש את מועמדותם ללימודי תואר שני בחוג לחינוך תלמידים שסיימו את לימודי התואר הראשון בציון 80 לפחות. תלמידים שטרם סיימו חובותיהם לתואר הראשון, בקשתם תדון לפי ממוצע ביניים של 80 לפחות. בכל מגמה ישנם ציוני סף שונים (לרוב גבוהים יותר מ- 80) הנדרשים להגשת מועמדות - פרטים מלאים בדף של כל מגמה.

היות ומספר הנרשמים גדול ממספר התלמידים אותם ניתן לקבל, אין ציון הקבלה המינימאלי הנדרש מבטיח קבלה - הדבר תלוי במספר המועמדים ביחס למספר המקומות בכל מגמה. לכל מגמה תהליכי מיון שונים המפורטים בדפים של כל מגמה.

פטור מאנגלית

תלמידים אשר אינם בוגרי אחת מהאוניברסיטאות המוכרות בישראל חייבים להציג "פטור" באנגלית כשפה זרה כבר בעת ההרשמה מהמוסד בו נלמד התואר הראשון.

בלימודי תואר שני מספר מגמות התמחות

תאריכי הרשמה

 

סדרי הרשמה לשנה"ל תש"פ

מגמה

מספר חוג

תאריכי הרשמה

 

פסיכולוגיה חינוכית ולפסיכולוגיה קלינית של הילד (*)

239

20.2.2019-20.1.2019

ייעוץ חינוכי

240

 

1.4.2019-20.1.2019 הרשמה מוקדמת

31.7.2019-1.4.2019 ההרשמה נסגרה!

לקויות למידה

243

 

31.7.2019-20.1.2019

(רישום במועד מאוחר יותר יתאפשר באישור מיוחד)

לימודים משולבים בחינוך

230

 

31.7.2019-3.3.2019

(רישום במועד מאוחר יותר יתאפשר באישור מיוחד)

מנהל מדיניות ומנהיגות בחינוך

237

 

31.7.2019-3.3.2019

(רישום במועד מאוחר יותר יתאפשר באישור מיוחד)

חינוך יהודי

238

 

31.7.2019-3.3.2019

(רישום במועד מאוחר יותר יתאפשר באישור מיוחד)

חינוך מיוחד

241

 

31.7.2019-3.3.2019

(רישום במועד מאוחר יותר יתאפשר באישור מיוחד)

למידה והוראה

242

 

31.7.2019-3.3.2019

(רישום במועד מאוחר יותר יתאפשר באישור מיוחד)

 

 

למעט:

פסיכולוגיה חינוכית ופסיכולוגיה קלינית של הילד סיום הרשמה בתאריך 20.2.2019.

במגמות הבאות : 

לימודים משולבים בחינוך, מנהל מדיניות ומנהיגות בחינוך, חינוך יהודי, חינוך מיוחד ולמידה והוראה.

הרישום יתקיים בין התאריכים  : 03.03.2019 - 31.07.2019 .

 

 

הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית בלימודי המוסמך

הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית בלימודי המוסמך ( מצ"ב קובץ ) .

לימודי השלמה

תלמידים המתקבלים ללימודי תואר שני בחוג לחינוך יהיו חייבים בלימודי השלמה כלליים ובלימודי השלמה ייחודים למגמה אליה התקבלו. 

לימודי השלמה הכלליים לכל המגמות

השלמה בסטטיסטיקה (37212) – 2 נ"ז
השלמה במחקר בחינוך (37225) – 2 נ"ז

התלמידים יהיו חייבים לסיים את קורסי ההשלמה בהם חויבו עד תום שנת הלימודים הראשונה לתואר.

תלמידים הלומדים במסלול לא מחקרי יהיו חייבים לסיים את לימודי ההשלמה בציון ממוצע של 80 לפחות.
תלמידים הלומדים במסלול מחקרי יהיו חייבים לסיים את לימודי ההשלמה בציון של 85 לפחות.

לימודי השלמה ייחודיים לפי מגמות

מנהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

תיאוריות ותהליכים ארגוניים ויישומיהם בחינוך (34213) - 4 נ"ז

חינוך יהודי

קורס השלמה בחינוך יהודי ולימודי יהדות ( 63117 ) - 2 נ"ז

פסיכולוגיה קלינית ולקויות למידה

פסיכולוגיה התפתחותית (34507) - 4 נ"ז

מבנה לימודים

הלימודים לקראת תואר שני בחוג לחינוך מתקיימים במהלך שתי שנות לימוד, למעט המגמה ללקויות למידה במסגרתה הלימודים נמשכים שנתיים וחצי.

בכל מגמות ההתמחות הלימודים מתקיימים בשני מסלולים: מסלול מחקרי (מסלול א') ומסלול לא מחקרי (מסלול ב') מלבד המגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד שבה מתקיימים הלימודים במסלול מחקרי בלבד. 

הקבלה לשנה א' היא למסלול לא מחקרי בלבד מציון 80 לפחות בלימודי תואר ראשון. תלמיד המעוניין לעבור למסלול מחקרי, חייב לסיים שנה א' בלימודי המוסמך בציון 85 ב- 20 נ"ז לפחות. המעבר למסלול המחקרי יתבצע רק לאחר מציאת מנחה בתחום המבוקש.

מבנה הלימודים במסלול מחקרי (מסלול א')

א. במגמות הלא הכשרתיות קורסים בהיקף של 16 ש"ש = 32 נ"ז (בהתאם לדרישות המגמה)

  • קורסי חובה במגמת ההתמחות
  • קורסי מחקר
  • קורסי בחירה במגמת ההתמחות
  • קורסי בחירה בחוג לחינוך

  ב. עבודה סמינריונית אחת. את העבודה יש לכתוב במסגרת מגמת ההתמחות. כתיבת העבודה אינה מזכה בנקודות זכות.

  מבנה הלימודים במסלול לא מחקרי (מסלול ב')

  א. קורסים בהיקף של 20 ש"ש = 40 נ"ז

   • קורסי חובה במגמת ההתמחות
   • קורסי מחקר
   • קורסי בחירה במגמת ההתמחות
   • קורסי בחירה בחוג לחינוך

   ב. שתי עבודות סמינריוניות. עבודה אחת לפחות תיכתב במסגרת מגמת ההתמחות. כתיבת העבודה אינה מזכה בנקודות זכות. כל עבודה תיכתב במסגרת קורס אחר ואצל מרצה אחר.

   חישוב הציון הסופי

   הציון הסופי בלימודי תואר המוסמך, למעט המגמה של "פסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד", הוא ממוצע משוקלל של מספר מרכיבים, על פי מסלול הלימודים:

   מסלול א'

   50% ממוצע משוקלל של ציוני הקורסים
   15% עבודה סמינריונית
   35% עבודת הגמר
   סה"כ 100%

   מסלול ב'

   60% ממוצע משוקלל של ציוני הקורסים
   40% שתי עבודות סמינריוניות
   סה"כ 100%

   פסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד

   65% ממוצע משוקלל של ציוני הקורסים
   10% עבודה סמינריונית
   25% עבודת הגמר
   סה"כ 100%

   מגמות לימוד

   המגמה ללימודים משולבים במדעי החינוך ומסלול אישי למצטיינים (230)

   מטרת המגמה ללימודים משולבים היא להעניק לתלמידים השכלה כללית מתקדמת בחינוך מתוך ראייה אינטר-דיסציפלינארית. המגמה מתאימה במיוחד לתלמידים, המעוניינים במחקר ובהתעמקות בסוגיות חינוכיות מפרספקטיבה רחבה ומגוונת.
   המסלול האישי למצטיינים מיועד לסטודנטים מצטיינים בוגרי תואר ראשון בחינוך או בתחומים משיקים המתעניינים במחקר חינוכי ולהכשיר עצמם כמומחי חינוך בעלי ראייה אינטרדיסציפלינרית. מסלול המצטיינים משלב רכישה של השקפה בינתחומית על החינוך לצד הנחייה אישית המאפשרת העמקה בתחום ספציפי על פי העדפות ותחום העניין של הסטודנט.

   המגמה למחשבת החינוך (231)

   המגמה מתמקדת בחזון ובהשקפת העולם שאמורה ללוות את המעשה החינוכי על כל שלוחותיו. בלימודיו במגמה יפגוש הסטודנט מגוון רחב של חזונות, השקפות עולם, פילוסופיות ואידאולוגיות של החינוך - תוך ניתוח ופירוש כתביהם של הוגים חינוכיים מקוריים מן העבר ומן ההווה. מגוון הנושאים הנחקרים במגמה על ידי תלמידי תואר מוסמךודוקטור עצום - למן העמקה בהוגים קלאסיים ועד לחקר מגמות חינוכיות בנות זמננו. השאלות שבהן עוסקת הפילוסופיה של החינוך בין היתר הן: מהן מטרות החינוך? מה בין חינוך לאינדוקטרינציה? למי הזכות לחנך? מה בין הוראה לחינוך? מיהו האדם המחונך? האם חינוך לערכים הוא במסגרת האפשר? וכן הלאה. כמו כן המגמה עוסקת גם בהתפתחויות היסטוריות במחשבת החינוך.

   * משנת תשע"ט לא תפתח המגמה.

   המגמה לסוציולוגיה של החינוך (232)

   בשנים האחרונות עולה הקריאה לצדק חברתי בכלל ובחינוך בפרט. במציאות זו, קובעי מדיניות, יזמים חינוכיים-חברתיים, ועובדי חינוך הפועלים במסגרות חינוך פורמליות ובלתי פורמליות, נדרשים להפעיל שיקולים חברתיים רחבים. ולצאת מתוך גישה ביקורתית, בניסיונם להוביל שינויים בחינוך. לאור שינויים אלו המגמה מציעה לימודים בסוגיות של שי"ח (שינוי, יזמות וחברה אזרחית) בחינוך. מטרת הלימודים בשי"ח היא להקנות למשתתפיה את בסיסי הידע הנדרשים לעבוד בחברה מרובת תרבויות ופערים חברתיים; ולחשוף אותם לידע מחקרי העוסק ביחסי הגומלין שבין חינוך ושינוי חברתי.

   * משנת תשע"ט לא תפתח המגמה.

   המגמה למנהל מדיניות ומנהיגות בחינוך (237)

   המגמה למנהל מדיניות ומנהיגות בחינוך מציעה תכנית לימודים עשירה ומגוונת המיועדת למתעתדים לשמש בתפקידי מנהיגות, ניהול ועיצוב מדיניות במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית ולמעוניינים לעסוק במחקר בתחום המתמקד במדיניות, מנהיגות והתנהגות ארגונית. תפקידי מנהיגות אלו מתייחסים למנהלי בתי ספר, למנהלים ברשויות המקומיות, למנהלים בעמותות ובמוסדות העוסקים בחינוך ולמנהלים במחוזות ובמשרד החינוך. 
   הלימודים במגמה מכוונים לאפשר ללומדים התפתחות אישית וצמיחה פרופסיונאלית ונעשים בסביבה לימודית המביאה לידי ביטוי פרספקטיביות תיאורטיות, מחקריות ומעשיות שונות הרלוונטיות למנהיגים חינוכיים הפועלים בבתי ספר ומחוץ להם. 

   המגמה לחינוך יהודי (238)

   הלימודים במגמה לחינוך יהודי מכוונים לבירור המטרות, הדרכים והבעיות בהנחלת התרבות היהודית ובהוראת מקצועות היהדות בארץ ובתפוצות.
   לימודי המגמה פותחים בפני התלמידים אפשרויות תעסוקה בתחומים שונים של החינוך היהודי. בוגרי המגמה משולבים בתפקידים מרכזיים במערכות החינוך הפורמלי והלא פורמלי השונות בארץ ובתפוצות כמפתחי תכניות לימודים, מנהלי לימודי יהדות, שליחים וראשי פרויקטים ניסויים בבתי-ספר.

   המגמה לפסיכולוגיה חינוכית ופסיכולוגיה קלינית של הילד (239)

   המגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד מכשירה לקראת השתלבות בעבודה פסיכולוגית עם ילדים ובני נוער במסגרות חינוכיות וטיפוליות שונות. 

   תכנית הלימודים כוללת פרקטיקומים בפסיכולוגיה חינוכית וקלינית, קורסים שונים בפסיכופאתולוגיה, אבחון והערכה, שיטות טיפול, סמינריונים מחקריים, עבודת מחקר והדרכה על התערבויות חינוכיות וקליניות. היא עונה על כל התנאים כדי להתחיל התמחות קלינית וחינוכית.

   המגמה לייעוץ חינוכי (240)

   המגמה לייעוץ חינוכי מכשירה תלמידים לתפקיד יועץ חינוכי ומקנה ידע עיוני ומעשי בתחום הייעוץ. ההתמחות העיקרית במסגרת המגמה היא בייעוץ במסגרת בתי הספר, אולם נטייתנו היא להתרחב מעבר לתחום זה ולהכשיר גם בתחום הייעוץ בבחירת מקצוע, ייעוץ למבוגרים וכיו"ב. ההכשרה - העיונית והמעשית - מכוונת הן לייעוץ פרטני וקבוצתי והן לאבחון המערכת ולדרכי התערבות בה.

   המגמה לחינוך מיוחד (241)

   המגמה לחינוך מיוחד מכשירה את תלמידיה לקראת השתלבות בתחומים השונים של עבודה עם אוכלוסיות בעלות צרכים חינוכיים מיוחדים. מתוך ראייה כוללת של כל הצרכים החינוכיים המיוחדים הקיימים, מתמקדת המגמה הן באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים בשכיחות גבוהה (ליקויי למידה, הפרעות התנהגות קשות, מש"ה) והן באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים בשכיחות נמוכה (נכויות התפתחותיות, בעיות רב תחומיות) לאורך כל מעגל החיים.

   המגמה ללמידה והוראה (242)

   הלימודים במגמה מתמקדים בתהליכי למידה, חשיבה והוראה וביחסי הגומלין שביניהם. בפתחה של המאה ה-21 מתמודדים בתי הספר עם עידן התפוצצות המידע ושינויים טכנולוגיים מהירים. המגמה חושפת בפני הסטודנט עולם מחקר חדשני העוסק בתהליכי החשיבה של תלמידים ומורים, בתהליכים של שיח ותרבות, בתהליכים קוגניטיביים ולשוניים, ובתהליכי הוראה.

   המגמה ללקויות למידה (243)

   מטרת הלימודים במגמה ללקויות למידה היא להקנות ידע בתחומים המרכזיים של לקויות הלמידה על היבטיהם השונים: חקירה והבנה של הבסיס הקוגנטיבי / נוירוקוגנטיבי ללקות, אפיוניה של הלקות, אבחון של הלקות ודרכי התערבות רלוונטיות. התכנית מציעה מערך לימודים מקיף אשר יאפשר רכישה של ידע בתחום של ליקויי למידה שיכול להכשיר את הלומדים למחקר בתחום זה מחד גיסא, ולעבודה קלינית מעשית בשדה בתחום זה מאידך גיסא. לתכנית הלימודים מרכיב תיאורטי ומרכיב הכשרתי.

    

   שאלות ותשובות

   אתר בית הספר

   עומד לרשותכם ובו פרטים על פעילות ביה"ס, דרכי התקשרות עם ראשי מגמות, רכזות המגמות, סגל המורים וסגל מנהלי education.huji.ac.il

   דואר אלקטרוני

   על הסטודנטים לבדוק את כתובת הדוא"ל האוניברסיטאי בעקביות, מאחר וזו הדרך היחידה בה מתנהלת התקשורת בין המזכירות לתלמידים.

   רישום לקורסים

   ובניית מערכת הלימודים נעשית דרך מערכת רישום-נט. שינויים במערכת ניתן לעשות בשבועיים הראשונים של כל סמסטר. לאחר תקופת השינויים לא ניתן לבטל את הרישום לקורסים. במקרה שקורס אינו מופיע במערכת המודל יש לפנות לאחראי המחשוב arkadi@mail.huji.ac.il

   סיוע בבניית מערכת וייעוץ

   ניתן לפנות לרכזת מוסמך, עדנה אלפרון, בכתובת המייל ednaa@huji.ac.il

   מועד מיוחד

   טופס בקשה למועד מיוחד הזכאות היא למשרתי מילואים, במקרי אשפוז ולידה ובצירוף אישורים.

   ערעור על בחינות- נוהל הגשת ערעור על ציון בבחינה

   ניתן לערער על ציון בבחינה, במטלה אקדמית או בקורס

   הערעור יוגש בכתב בתוך 72 שעות ממועד פרסום מחברת הבחינה, תוך פירוט הנימוקים להגשת הערעור.

   • את הערעור יש להגיש על טופס ערעור על ציון בבחינה , הטופס מגיע ישירות לרכז הבחינות מר שי חסון   אשר מעביר אותו למרצה הקורס.
   • בבירור הערעור, רשאי המרצה לבדוק מחדש את כל הבחינה. הציון שייקבע לאחר הבדיקה החוזרת, בין אם הוא נמוך או גבוה מהקודם, יהיה ציון הבחינה.
   • הציון המתוקן, או החלטתו המנומקת של המרצה לדחות את הערעור, יימסרו בתוך 3 ימי עבודה החל מהיום שלאחר המועד האחרון להגשת הערעורים. תשובתו של המרצה היא סופית. למעט במקרים של חריגה מנהלי האוניברסיטה, וטענות על אפליה, התנכלות או שיקולים פסולים או זרים במתן הציון
   • ביה"ס לחינוך רשאי להאריך את התקופות האמורות להגשת ערעור ולמתן תשובה על ערעור, ובלבד שהתשובה לערעור תינתן לכל המאוחר 48 שעות לפני המועד הבא של המבחן ובתנאי שלא ייפגעו זכויות התלמידים.

   נוהל הגשת עבודות סמינריוניות

   תלמיד לתואר שני במסלול מחקרי מחויב לכתוב עבודה סמינריונית אחת בקורס של המגמה בה הוא לומד. במסלול לא מחקרי, הסטודנטים מחויבים להגיש שתי עבודות סמינריוניות אחת במגמה והשניה בחוג לחינוך למרצים שונים ובתכנים שונים. אין אפשרות להגיש עבודה סמינריונית בקורס הנלמד מחוץ לחוג לחינוך.

   נוהל הגשת עבודות באיחור

   התאריך האחרון להגשת כלל המטלות הינו ה-30/9. לקבלת אישור על דחייה מעבר למועד זה, יש למלא טופס מקוון "הגשת עבודה באיחור" ולצרף לבקשה את אישור המרצה. עבודה שתוגש לאחר ה- 31.12 תחוייב בתשלום שכר לימוד. במקרה של הגשת עבודה לאחר ה- 30/9, תיתכן מניעת היכללותך בטקס המסיימים לשנה"ל הנוכחית ו/או היכללותך ברשימת מצטייני דיקן.

   מבחן הגמר

   מיועד לתלמידים בכל המגמות שהתחילו ללמוד לפני שנה"ל תשע"ד (כולל) ומתקיים במתכונת של בחינה בכתב. סטודנט רשאי להבחן רק בסיום כל חובות הלימודים. תלמידי מדיניות ומנהל, סוציולוגיה של החינוך ומחשבת החינוך צריכים לתאם מול ראש המגמה את נושא הבחינה ומועדה. על התלמידים הניגשים למבחן לוודא שנרשמו למבחן הגמר שמספרו 74444. ניתן לגשת למבחן הגמר במועד אחד בלבד והוא מתקיים ביולי ודצמבר, ובמגמה ללקויות למידה במרץ ודצמבר.

   מעבר למסלול מחקרי

   תלמידי שנה א' בכל המגמות, למעט פסיכולוגיה, מתחילים את לימודיהם במסלול לא מחקרי. על מנת לעבור למסלול מחקרי נדרש מהסטודנט להיות בעל ממוצע 85 לפחות בקורסי ההשלמה אם למד, ממוצע 85 ב- 20 נקודות זכות בקורסים ומציאת מנחה המאשר את ההנחיה במייל לרכזת המוסמך. בנוסף, על התלמיד לשלוח לרכזת מוסמך בקשה במייל לשינוי מסלול הכולל: שם מלא, ת.ז., מגמה, כתובת מדויקת ומספר טלפון. לאחר בדיקה מועברת הבקשה לפקולטה.

   סיום חובות שמיעה

   ניתן לקבל אישור על סיום חובות שמיעה בגמר כלל החובות בקורסים כולל ציונים, למעט הגשת התזה ומבחן הגמר.

   הנחיית תזה

   כל מרצה קבוע ובדרגת ד"ר יכול להנחות לתזה. מרצה אשר מסומנת לצידו כוכבית ברשימת הסגל באתר בית הספר לחינוך אינו יכול להנחות.

   ציון סופי בתזה

   מורכב מממוצע הציונים של המנחה/ מנחים והקורא הנוסף כאשר ציון עובר הוא 80. במקרה של פער של 20 נק' ומעלה בין המנחה לקורא הנוסף, התזה תעבור לקורא בורר. במקרה של מתן ציון נמוך מ-80 ע"י המנחה, הסטודנט יעבור ישירות למסלול לא מחקרי ויהיה עליו להשלים את החובות בהתאם.

   סגירת התואר

   ניתן לסגור את התואר לאחר קבלת כל הציונים, לרבות ציונים על עבודות סמינריוניות, פרקטיקום, הכשרה מעשית ותזה.

   תאריך הזכאות לתואר

   תאריך הזכאות של סטודנטים אשר החלו ללמוד עד שנת תשע"ד ייקבע לפי מועד מבחן הגמר. לסטודנטים שהחלו ללמוד משנת תשע"ה תאריך הזכאות ייקבע לפי תאריך קבלת הציון האחרון.

   אישור לימודים וגיליון ציונים

   יש לפנות ישירות למזכירות תלמידים בפקולטה למדעי הרוח.

   הזכויות הקיימות להורים

   אתר האוניברסיטה > סטודנטים > משרד דיקן הסטודנטים > רווחת הסטודנט > מגדר והורות

   זכויות סטודנטים המשרתים במילואים

   אתר האוניברסיטה > סטודנטים > משרד דיקן הסטודנטים > מילואים

   הכרה בלקות למידה

   אתר האוניברסיטה > סטודנטים > משרד דיקן הסטודנטים > לקויות למידה

   أسئلة وأجوبة – اللقب الثّاني

   موقع المدرسة

   يتوفّر لخدمتكم، وتجدون به تفاصيل الفعاليّات والأنشطة لمدرسة التّربية، وسبل التّواصل مع مسؤولي التّخصّصات، والمركزات، والهيئة التّدريسيّة والإدارية.  education.huji.ac.il

    

   البريد الإلكترونيّ

   على الطّلبة تفقد بريدهم الالكترونيّ الجامعيّ باستمرار، لأنّها هذه الطّريقة الوحيدة للتواصل بين السكرتاريا والطّلبة.
    

   التّسجيل للمساقات

   التّسجيل وبناء البرنامج الدّراسي عبر المنظومة المحوسبة (ريشوم-نِت) بإمكانكم إحداث التّغييرات في الأسبوعين الأولَينِ من الفصل. بعد فترة التّغييرات لا يمكن إلغاء أيّ مساق. في حالة لم يظهر اسم المساق في المودِل عليكم التّوجه لمسؤول نظام الحوسبة.     arkadi@mail.huji.ac.il

    

   المساعدة في بناء البرنامج الدّراسي والإستشارة

    يمكنكم التّوجه لعدنا الﭗيرون مركّزة اللّقب الثّاني، عبر البريد الإلكترونيّ: ednaa@huji.ac.il

    

   موعد خاص

   טופס בקשה למועד מיוחד  استمارة الطّلب لموعد خاصّ، المستحقّون هم المتجندون لجيش الإحتياط، في حالات الولادة؛ عليكم إرفاق التّراخيص والمصادقات الملائمة.

    

   إستئناف على الامتحانات- طريقة تقديم استئناف على علامة امتحان

   • يمكنكم الإستئناف على علامة امتحان معيّن، أو وظيفة أو علامة المساق.
   • على الاستئناف أن يقدّم خطيًّا بغضون 72 من إصدار دفتر الامتحان، مع ذكر التّفاصيل لسبب الإستئناف.
   • على الإستئناف أن يكون في استمارة الاستئناف لعلامة امتحان معيّن טופס ערעור על ציון בבחינה، سيتم إرسال الإستئناف مباشرة لمركّز الامتحانات شاي حسّون ،מר שי חסון   والّذي سيقوم بإرساله لمحاضر المساق.
   • عند فحص الإستئناف، يحقّ للمحاضر فحص كل الامتحان مجدّدًا. العلامة النّهائّة هي العلامة الّتي يعطيها المحاضر بعد الفحص الحديث لدفتر الإمتحان، بغض النّظر إذا كانت العلامة أعلى أو منخفضة أكثر من العلامة الأولى، تلك هي العلامة النهائيّة.
   • تُرس العلامة المصحّحة أو قرار المحاضر المفصّل برفض الاستئناف بغضون 3 أيام عمليّة بدءًا من اليوم الّذي يلي الموعد الأخير لإرسال الإستئناف. وردّ المحاضر هو الرّد والجواب الأخير. باستثناء حالات لادعاءات بالشّذوذ عن التّعليمات الجامعيّة أو ادعاء على وجود تمييز عنصريّ، أو تعرّض غير مبرّر أو اعتبارات مرفوضة أو غريبة في إعطاء العلامة.
   • يمكن لمدرسة التّربية تمديد فترات تقديم الإستئناف أو الإستجابة للإستئناف، وذلك فقط بحالة كانت الرّد على الاستئناف خلال 48 ساعة على الأكثر قبل الموعد التّالي للامتحان وشريطة أنّ لا يتم المساس بحقوق الطّلبة.  

    

   إجراءات تقديم الوظيفة الإنهائيّة (السمينار)

   على طالب اللّقب الثّاني في المسار البحثي كتابة وظيفة سمينار واحدة في أحد المساقات بتخصّصه. في المسار غير البحثي؛ على الطّلبة تقديم وظيفتي سمينار، أحدهما من تخصّصه والأخرى في دائرة التّربيّة لدى محاضرين مختلفين وبمضامين مختلفة. لا توجد إمكانيّة لكتابة وظيفة سمينار بمساق خارج دائرة التّربية.

    

   إجراءات تقديم الوظائف بموعد متأخّر

   الموعد الأخير لتسليم المهام الأكاديميّة هو 30.9، لأجل الحصول على تمديد بعد هذا الموعد، يجب تعبئة استمارة محوسبة ("הגשת עבודה באיחור" ) وارفاق مصادقة المحاضر على ذلك.  تسليم وظيفة بعد 31.12 منوط بدفع رسوم قسطيّة للجامعة. في حال تم تسليم وظيفة بعد 30.9 قد يؤدّي إلى عدم تسلّم الشّهادة في حفل توزيع الشهادات للسنة الدّراسيّة الحاليّة، أو/و عدم الدّخول لقائمة متفوقي العمادة.

    

   الإمتحان النهائيّ

   مُعدّ لطلبة جميع التّخصّصات والّذين بدأوا دراستهم قبل العام الدّراسيّ 2013-2014 (يشمل)، ويكون امتحانًا كتابيًّا خطّيًّا. يحقّ للطالب التّقديم للامتحان عند فروغه من كل الواجبات التعليميّة. على طلبة السّياسة والإدارة، وعلم الاجتماع التّربويّ، والفكر التّربويّ التّنسيق أمام مسؤول التّخصص موضوعَ الامتحان وموعده. على الطّلبة المتقدمين للإمتحان التّأكّد من تسجيلهم للامتحان النّهائي ورقمه 74444. يمكن التّقدم للامتحان مرّة واحدة فقط، أحد الموعدين من شهر تموز أو كانون الأول. وفي تخصّص العسر التعليميّ فالامتحان سيكون في شهر آذار أو كانون الأول.

    

   الانتقال للمسار البحثيّ

   طلبة السّنة الأولى في جميع التّخصّصات، ما عدا علم النّفس، والّذين يبدأون دراستهم للقب الثّاني في المسار غير البحثيّ. من أجل الانتقال للمسار البحثيّ يجب الحصول على معدّل 85 فما فوق في المساقات الاستكماليّة، أو معدّل 85 في 20 نقطة استحقاق بمساقات مختلفة، وإيجاد مرشد للأطروحة والّذي يصادق على ذلك من خلال رسالة عبر البريد الالكترونيّ لمركّزة اللّقب الثّاني. بالإضافة لذلك على الطّالب إرسال طلب لمركّزة اللّقب الثّاني عبر البريد الالكترونيّ للانتقال للمسار البحثيّ وينطوي على: ألاسم الكامل، ورقم الهويّة، والتّخصّص والعنوان بصورة دقيقة ورقم الهاتف النّقّال. سيتمّ نقل الطّلب للكليّة بعد المعاينة.

    

   إنهاء واجبات الاستماع

   يمكنكم تلقّي المصادقة على إنهاء واجبات الإستماع عند الفروغ من كل واجبات المساقات بما ينطوي على علامات المساقات، ما عدا تقديم الأطروحة والإمتحان النهائي.

    

   توجيه الأطروحة

   بإمكان كل محاضر دائم في الجامعة، ويحمل درجة الدكتوراة توجيه الأطروحة. المحاضرون المُشار إليهم "بنجمة" في قائمة الهيئة التّدريسيّة؛ لا يمكنهم توجيه الأطروحة.

    

   علامة الأطروحة النهائيّة

   يتم تركيب علامة الأطروحة التقيميّة من معدل علامات الموجّه/ الموجّهين والقارئ الإضافيّ؛ في حين علامة النّجاح هي 80. إذا كان هنالك فرق 20 علامة بين الموجّه والقارئ الإضافيّ سيتم نقل الأطروحة لقارئ ثالث. في حين تمّ إعطاء علامة منخفضة من 80، سيتم نقل الطّالب إلى المسار غير البحثيّ ويترتّب عليه حينها إتمام الواجبات لذلك.

    

   إنهاء اللّقب 

   بالإمكان إنهاء اللّقب بعد تلقّي جميع العلامات التّقيميّة، بما في ذلك علامات وظائف السمينار، والتّطبيع العمليّ، والتّأهيل المهنيّ والأطروحة.

    

   موعد استحقاق اللّقب (זכאות לתואר)

   يتم تحديد موعد الاستحقاق للّقب للطلبة الّذين بدأوا دراستهم حتّى العام 2013-2014 قبل موعد الإمتحان الإنهائي. للطلبة الّذين بدأوا تعليمهم في العام 2014-2015 يتم تحديد موعد الاستحقاق للقب وفق تلقي آخر علامة في اللّقب.

    

   التّصريح الدّراسيّ (אישור לימודים) وقائمة العلامات

   يجب التّوجه مباشرة لسكرتارية الشّؤون الطّلابيّة في كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة.

    

   حقوق الأهل

   אתר האוניברסיטה > סטודנטים > משרד דיקן הסטודנטים > רווחת הסטודנט > מגדר והורות

    

   حقوق الطّلبة الجنود في الاحتياط.

   אתר האוניברסיטה > סטודנטים > משרד דיקן הסטודנטים > מילואים

    

   المصادقة على عسر تعليميّ معيّن

   אתר האוניברסיטה > סטודנטים > משרד דיקן הסטודנטים > לקויות למידה

   בחינות

   לוח בחינות

   לוח בחינות של החוג לחינוך ולימודי הוראה

   מועדים מיוחדים

   הגשת בקשות למועדים מיוחדים תתבצע דרך מערכת הטפסים המקוונת של וועדת ההוראה של בית הספר לחינוך בלבד.

   להלן קישור לטופס המקוון של המועדים המיוחדים: טופס בקשה למועד מיוחד

    שימו לב: בקשות אשר תגענה לוועדת ההוראה של הפקולטה למדעי הרוח לא תטופלנה.

   מועדים מיוחדים קורסי סמסטר תשע"ט:

   הבקשות יוגשו לוועדת ההוראה אך ורק בין התאריכים ה-1 במרץ עד ה-21 במרץ ( כולל ). 

   המבחנים יתקיימו בארבעת התאריכים הבאים: 4/4/19, 7/4/19, 11/4/19 ו-14/4/19.

   • בקשות הכוללות נימוקים רפואיים מצריכות אישור רפואי עדכני. הוועדה לא תתייחס לאישורי מחלה שאורכם פחות מ- 4 ימים.
   • בקשות הכוללות אישורי מילואים מצריכות הצגת אישור שמ"פ. הוועדה לא תתחשב בצו מילואים.
   • תשובת הוועדה תחזור לכתובת הדואר האלקטרוני של האוניברסיטה (Mail Huji).

    

   מועדים מיוחדים קורסי סמסטר ב'/שנתיים תשע"ט:
   הגשת בקשות להיבחן במועד מיוחד בקורסים שהתקיימו בסמסטר ב' / בקורסים שנתיים תשע"ט תתבצענה דרך מערכת הטפסים המקוונת של ביה"ס לחינוך בלבד.
   שימו לב: בקשות למועדים מיוחדים יידונו רק בתאריכים הנקובים בהודעה זו ורק באמצעות המערכת המקוונת ובדרך זו בלבד.
    
   להלן ההנחיות התקפות למבחנים מיוחדים של קורסי סמסטר ב' תשע"ט:
    
   הבקשות יוגשו  אך ורק בין התאריכים ה-8 באוגוסט עד ה-5 בספטמבר.
   בהתאם לתקנון, ניתן להגיש בקשה עד שבוע מקבלת הציון במועד ב' ולא יאוחר מכן
   גם אם המערכת פתוחה בתאריכים אחרים.

   המבחנים יתקיימו בארבעת התאריכים הבאים: 
   03/10/19, 06/10, 07/10/19, 23/10/19
    
   להלן קישור לטופס המקוון של המועדים המיוחדים:
    
   https://forms.ekmd.huji.ac.il/home/education/Pages/FRM_EDU13.aspx?isdlg=1&e=1
    
   שימו לב: קישור זה יהיה פתוח רק בתקופת הגשת הבקשות למועדים מיוחדים.

    בקשות אשר תגענה לוועדת ההוראה של הפקולטה למדעי הרוח לא תטופלנה.
   לידיעתכם/ן: תלמיד/ה שאושר/ה לו/ה מועד מיוחד והחליט/ה שלא להשתתף בו, עליו/ה להודיע על כך במייל לשי חסון : shayha@savion.huji.ac.il
    עד 48 שעות לפני הבחינה. אי הודעה בזמן תגרור גביית קנס בסך 200 ₪.

    

   נוהל הגשת ערעור על ציון בבחינה

   ניתן לערער על ציון בבחינה, במטלה אקדמית או בקורס

   הערעור יוגש בכתב בתוך 72 שעות ממועד פרסום מחברת הבחינה, תוך פירוט הנימוקים להגשת הערעור.

   • את הערעור יש להגיש על טופס ערעור על ציון בבחינה, הטופס מגיע ישירות לרכז הבחינות מר שי חסון אשר מעביר אותו למרצה הקורס.
   • בבירור הערעור, רשאי המרצה לבדוק מחדש את כל הבחינה. הציון שייקבע לאחר הבדיקה החוזרת, בין אם הוא נמוך או גבוה מהקודם, יהיה ציון הבחינה.
   • הציון המתוקן, או החלטתו המנומקת של המרצה לדחות את הערעור, יימסרו בתוך 3 ימי עבודה החל מהיום שלאחר המועד האחרון להגשת הערעורים. תשובתו של המרצה היא סופית. למעט במקרים של חריגה מנהלי האוניברסיטה, וטענות על אפליה, התנכלות או שיקולים פסולים או זרים במתן הציון
   • ביה"ס לחינוך רשאי להאריך את התקופות האמורות להגשת ערעור ולמתן תשובה על ערעור, ובלבד שהתשובה לערעור תינתן לכל המאוחר 48 שעות לפני המועד הבא של המבחן ובתנאי שלא ייפגעו זכויות התלמידים.

   טפסים שימושיים לסטודנטים