סדרי הרשמה ותנאי קבלה

סדרי הרשמה

* יש להקפיד להירשם במערכת בית הספר לחינוך ובנוסף להירשם באתר האוניברסיטה העברית/מדור רישום וקבלת תלמידים מחו"ל.

ברמה אוניברסיטאית

תלמידים שלמדו בארץ נרשמים במדור לרישום ולקבלת תלמידים של האוניברסיטה העברית באמצעות הרישום המקוון באתר האוניברסיטה העברית - יש לצרף מסמכים על פי הדרישות המופיעות באתר.

ברמת בית הספר לחינוך

באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים חתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה נלמד התואר הראשון ,הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר.

מועמדים שלמדו את התואר בחו"ל

מועמדים שלמדו את התואר בחו"ל מתבקשים להירשם במדור רישום וקבלת תלמידים מחו"ל. ניתן לפנות ליועצים של מדור רישום וקבלה תלמידים מחו"ל למידע נוסף.

לתשומת לבכם - לא יטופלו בקשותיהם של מועמדים שלא השלימו את שני הליכי ההרשמה ולא צירפו את כל המסמכים הנדרשים.

תנאי קבלה

לכל מגמה בחוג לחינוך תנאי קבלה שונים. מומלץ מאוד לבדוק את תנאי הקבלה הייחודיים לכל מגמה לפני הרישום.

תנאים כלליים

רשאים להגיש את מועמדותם ללימודי תואר שני בחוג לחינוך תלמידים שסיימו את לימודי התואר הראשון בציון 80 לפחות. תלמידים שטרם סיימו חובותיהם לתואר הראשון, בקשתם תדון לפי ממוצע ביניים של 80 לפחות. בכל מגמה ישנם ציוני סף שונים (לרוב גבוהים יותר מ- 80) הנדרשים להגשת מועמדות - פרטים מלאים בדף של כל מגמה.

היות ומספר הנרשמים גדול ממספר התלמידים אותם ניתן לקבל, אין ציון הקבלה המינימאלי הנדרש מבטיח קבלה - הדבר תלוי במספר המועמדים ביחס למספר המקומות בכל מגמה. לכל מגמה תהליכי מיון שונים המפורטים בדפים של כל מגמה.

פטור מאנגלית

תלמידים אשר אינם בוגרי אחת מהאוניברסיטאות המוכרות בישראל חייבים להציג "פטור" באנגלית כשפה זרה כבר בעת ההרשמה מהמוסד בו נלמד התואר הראשון.

בלימודי תואר שני מספר מגמות התמחות

תאריכי הרשמה

סדרי הרשמה לשנה"ל תשפ"א

מגמה

מספר חוג

תאריכי הרשמה

פסיכולוגיה חינוכית ולפסיכולוגיה קלינית של הילד

239

20.2.20-19.1.2020

ייעוץ חינוכי

240

1.4.2020-19.1.2020 הרשמה מוקדמת
31.7.2020-1.4.2020 הרשמה מאוחרת
תתאפשר רק במידה ויוותרו מקומות פנויים במגמה

לימודים משולבים בחינוך

230

31.7.2020-19.1.2020
רישום במועד מאוחר יותר יתאפשר באישור מיוחד

מנהל מדיניות ומנהיגות בחינוך

237

31.7.2020-19.1.2020
רישום במועד מאוחר יותר יתאפשר באישור מיוחד

חינוך יהודי

238

31.7.2020-19.1.2020
רישום במועד מאוחר יותר יתאפשר באישור מיוחד

חינוך מיוחד

241

31.7.2020-19.1.2020
רישום במועד מאוחר יותר יתאפשר באישור מיוחד

למידה והוראה 242 31.7.2020-19.1.2020
רישום במועד מאוחר יותר יתאפשר באישור מיוחד

לקויות למידה

243

31.7.2020-19.1.2020
רישום במועד מאוחר יותר יתאפשר באישור מיוחד

חינוך יהודי (תכנית מקוונת)

245

31.7.2020-19.1.2020
רישום במועד מאוחר יותר יתאפשר באישור מיוחד