ועדת אתיקה

תקנון

ועדת האתיקה של האוניברסיטה ביקשה מכל היחידות האקדמיות אשר עורכות מחקרים שכוללים נבדקים שהינם בני-אדם, לקבוע הליכים לבחינה אתית של המחקר הנערך ביחידה.

מספר רב של מחקרים שכאלו מתקיימים במסגרת בית-הספר לחינוך, אך אלו בדרך כלל אינם מהווים סכנה משמעותית עבור הנבדקים. וועדת האתיקה של בית-הספר לחינוך ממלאת את תפקידי הפצת אינפורמציה וסקירת עמיתים (כפי שיפורט בהמשך), אך האחריות החוקית להגנת זכויותיהם של משתתפי הניסוי ("נבדקים בני-אדם") הינה בידיו של כל חוקר אינדיבידואלי. ) כל חבר סגל נוטל על עצמו את האחריות להיות מיודע בנוגע למחויבות האתית של חוקרים אשר עובדים עם נבדקים בני - אדם.

להלן הפרוצדורות למחקרים המתבצעים במסגרת בית הספר לחינוך:

א. מחקר של חברי סגל:

  • כל הצעות המחקר עבור מחקרים בעלי מימון חיצוני, כמו גם מחקרים ללא מימון, יוגשו לאישור על-ידי וועדת האתיקה (ראו קישור להורדת הטופס למטה).

ב. מחקרי סטודנטים:

  • כל הצעות המחקר של סטודנטים שהם חלק מדרישות התואר (M.A, PhD, , עבודת גמר) יוגשו לאישור וועדת האתיקה לפני תחילת המחקר (ראו קישור להורדת הטופס למטה). טופס חתום המאשר את השלמת הסקירה ואישור המחקר הינו הכרחי לפני שלב איסוף הנתונים, ועותק של טופס זה ייכלל בגרסה הסופית של עבודת המחקר.
  • כל מחקרי הסטודנטים אשר הינם חלק מקורסים או סמינרים ייבדקו תחילה על-ידי המרצה של הקורס; לאחר מכן יבקש המרצה אישור חתום מראש המגמה או ממי שמונה על-ידו, לביצוע מחקר מסוג זה. עותק של הטופס החתום, המאשר את קיום המחקר, ישמר על-ידי חבר הסגל המרצה בקורס.
  • במקרים של בעיות ספציפיות או סיכון בלבד, יוגשו הצעות הסטודנטים לוועדת האתיקה לסקירה מלאה. במידה והמחקר מתבצע במסגרת פרויקט שכבר נסקר על-ידי חברי הוועדה, ועושה שימוש בדיוק באותן פרוצדורות, יציג הסטודנט עותק מן הטופס המאושר של חבר הסגל שקיבל את האישור.

ג. פניות עבור הצעות מחקר שהוגשו למקור חיצוני הדורש אישור ע"י IRB יופנו לוועדת האתיקה הכללית של האוניברסיטה.

חברי הועדה

פרופ' אילנה ריטוב

ד"ר ג'וליה רסניק

לפניות ושאלות

פרופ' אילנה ריטוב

טופס בקשה לאישור של ועדת האתיקה המחקרית

טופס בקשה לאישור של ועדת האתיקה המחקרית - גרסה אנגלית

חומר נוסף - עשיר ועדכני - ניתן למצוא באתר האוניברסיטאי של אתיקה במחקר