תוכניות מיוחדות

בוגר דו-חוגי בחינוך ובמדע המדינה בהדגש מנהיגות חברתית חינוכית

מטרת הלימודים היא להציע לתלמידי התואר הראשון מסגרת מיוחדת ויוקרתית המיועדת לסטודנטים הרואים עצמם פעילים חברתית בחברה האזרחית ובשדה החינוך. נקודת המוצא של המסלול היא כי מנהיגים חברתיים הם בעלי ידע, חזון ופרספקטיבה רחבה בתחום פעילותם, קשובים לשינויים בתוך ומחוץ לארגון, בעלי יכולת להניע תהליכים ולהוביל מהלכים יצירתיים ואחראיים. כדי לענות להגדרה זו של מנהיגות, המסלול מאגד בתוכו עולמות תוכן מגוונים המעוגנים בשתי דיסציפלינות: מדע המדינה וחינוך.

בסיום הלימודים התלמידים יהיו זכאים לתואר ראשון במדע המדינה ובחינוך וכן לאישור בגיליון הציונים על סיום לימודי הדגש בתכנית למנהיגות חברתית חינוכית.

אשכולות ידע ייחודיים למסלול

 • מנהיגות בקהילה ובחברה
 • היבטים כלכליים ופוליטיים במנהיגות
 • היבטים ארגוניים ופדגוגיים
 • היבטים חברתיים ותרבותיים

תנאי קבלה ייחודיים

 • קבלה לשני החוגים – מדע המדינה וחינוך
 • יש לשלוח במייל את המסמכים הבאים עד לתאריך 30.6.2019 לרכז התכנית:
  * קורות חיים
  *הצהרת כוונות
 • עמידה בראיון קבלה
 • מעבר לשנה ב' מותנה בקבלת ציון ממוצע כללי של 85 לפחות בקורסי שנה א'

אנשי קשר

נטלי דהרי,  טל : 052-3829795 רכזת  התכנית: nataly.dahary@mail.huji.ac.il

החוג למדע המדינה: רינה צליק, טל: 02-5883058, מייל: rinatz@savion.huji.ac.il

החוג לחינוך: אושרה פנחסי, טל: 02-5881192, מייל: oshrap@savion.huji.ac.il

ברושור

*תלמידים שיתקבלו לחוגים לאחר 30.6.2019 יוכלו להגיש בקשה חריגה תוך שבוע ימים ממועד קבלת ההודעה בצירוף המסמכים הנדרשים.

לימודי חטיבה בחינוך לתלמידי הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע

לימודי החטיבה בחינוך נועדו להקנות ללומדים בסיס ידע מתחומי דעת מרכזיים בהם החינוך עוסק ולהוות נקודת מוצא לאלה השואפים להמשיך את לימודיהם לתואר מוסמך בחינוך ולאלה, הרוצים ללמוד לקראת תעודת הוראה.

תכנית לימודי החטיבה גמישה ומאפשרת נגישות לציבור רחב של סטודנטים. היקף החטיבה הינו 32 נ"ז.

קורסי חובת בחירה

הלומדים בחטיבה יתבקשו לבחור לפחות אחד מתוך שלושת קורסי המבוא הניתנים בחוג לחינוך או במחלקה ללימודי תעודת הוראה:

 1. פילוסופיה של החינוך (34204) או מחשבת החינוך (34312);
 2. מבוא לפסיכולוגיה של החינוך (34201) או תאוריות למידה (34203)  או התפתחות והתבגרות (34371);
 3. מבוא לסוציולוגיה של החינוך (34202) או חינוך וחברה (34283). 

קורסי חובת בחירה מתוך אשכולות

קיימים 5 אשכולות, המציעים קורסים העוסקים בהיבטים שונים של החשיבה התיאורטית, העשייה והמחקר החינוכי, תלמידי החטיבה יתבקשו לקחת קורס אחד לפחות משלושה אשכולות שונים.

קורסי בחירה

מגוון רחב של קורסי בחירה להשלמת היקף הנ"ז לחטיבה.

בוגר דו חוגי בחינוך ובמדע המדינה בהדגש מנהיגות חברתית חינוכית

מטרת הלימודים היא להציע לתלמידי התואר הראשון מסגרת מיוחדת ויוקרתית המיועדת לסטודנטים הרואים עצמם פעילים חברתית בחברה האזרחית ובשדה החינוך. נקודת המוצא של המסלול היא שמנהיגים חברתיים הם בעלי ידע, חזון ופרספקטיבה רחבה בתחום פעילותם, קשובים לשינויים, בעלי יכולת להניע תהליכים ולהוביל מהלכים יצירתיים ואחראיים. כדי לענות להגדרה זו של מנהיגות, המסלול מאגד בתוכו עולמות תוכן מגוונים המעוגנים בשתי דיסציפלינות: מדע המדינה וחינוך.

בסיום הלימודים הסטודנטים יהיו זכאים לתואר ראשון במדע המדינה ובחינוך וכן לאישור בגיליון הציונים על לימודי הדגש בתכנית למנהיגות חברתית חינוכית.

עקרונות מנחים

הסטודנטים ילמדו בתואר דו חוגי מדע מדינה וחינוך – שני החוגים במתכונת דו חוגית.

לתכנית הלימודים ארבעה רכיבים:

 • קורסי חובה כלליים בכל אחד מן החוגים
 • קורסי חובה ייעודיים של התכנית
 • שעורי בחירה, ליבה וסמינר
 • שעורי חובה פקולטטיים ואוניברסיטאיים (אבני פינה)

ריכוז התכנית

פירוט

מדע המדינה

חינוך

קורסי חובה ייעודיים משותפים

14 נ"ז (8 בחינוך ו- 6 במדע המדינה)

קורסי חובה

24 נ"ז

26 נ"ז

שיעורי ליבה

6-10 נ"ז

 

שיעורי בחירה/הרחבה

10-14 נ"ז

26 נ"ז

סמינר

6-8 נ"ז

עבודת הסמינר תיכתב במסגרת אחד מקורסי הסמינר בחינוך

שיעורי אבני פינה

4 נ"ז

 

סה"כ

60 נ"ז

60 נ"ז

 

פרוט המסלול

פעילות משותפת וקורסים ייעודיים

 • במסגרת התכנית ילמדו שיעורים ייעודיים בהיקף של 10 נ"ז שיעסקו בהיבטים שונים של מנהיגות ויזמות בשדה החינוך ובחברה האזרחית.
 • בנוסף ישתתפו הסטודנטים בפורום למנהיגים חברתיים-חינוכיים שמטרותיו להפגישם עם פעילים מהשדה וחוקרים מהתחום וכן ליצור שיח משותף וקהילה לומדת.

ביה"ס לחינוך

קורסי חובה כלליים – סה"כ 26 נ"ז

במהלך התואר חייבים הסטודנטים ללמוד קורס בשפה האנגלית בהיקף של 2 נ"ז לפחות מתוך לימודי הבחירה בחוג לחינוך

שנה א'

מבוא לפסיכולוגיה של החינוך (2.5 נ"ז); תאוריות למידה (2.5) ; מבוא לסוציולוגיה של החינוך (3 נ"ז); קורס חובת בחירה בסוציולוגיה (2 נ"ז) מבוא לפילוסופיה של החינוך (3 נ"ז); קריאת טקסטים במחשבת החינוך (2 נ"ז); (השיעור במיומנויות אקדמיות יינתן במדע המדינה).

שנה ב'

סטטיסטיקה לחינוך (3 נ"ז); הכרת המעשה החינוכי (3 נ"ז); הכרת מערכת החינוך (2 נ"ז); סוגיות במחקר חינוכי (3 נ"ז)

קורסים יעודיים

מכורסת השר ועד הכסא בכיתה: פוליטיקה, יוזמה ומעשה בשדה החינוך (2 נ"ז), חינוך רב תרבותי (2 נ"ז); תאוריות ותהליכים ארגוניים וישומיהם בחינוך (4 נ"ז).

לימודי תעודת הוראה באזרחות

מילוי תפקידים משמעותיים בשדה החינוך בישראל מחייב גם הכרות 'מלמטה' עם מערכת החינוך. לפיכך, המשתתפים בתכנית יוכלו להרשם לתכנית מקוצרת וייעודית לקבלת תעודת הוראה באזרחות, במחלקה ללימודי הוראה בביה"ס לחינוך. היקף התכנית 36 נ"ז וניתן להירשם אליה החל מסמסטר ב' בשנה השניה ללימודים, ולסיים אותה תוך ארבעה סמסטרים.  

מדע המדינה

קורסי חובה – סה"כ 24 נ"ז

במהלך התואר חייבים הסטודנטים ללמוד קורס/ים בשפה האנגלית בהיקף של 2 נ"ז לפחות מתוך לימודי הבחירה/ליבה במחלקה למדע המדינה.

שנה א'

מבוא למדע המדינה (4 נ"ז); מבוא למדע המדינה – תרגיל וכתיבה מדעית (2 נ"ז); פוליטיקה השוואתית: מוסדות ותהליכים (2 נ"ז); משטר מדינת ישראל (2 נ"ז); יסודות המחשבה המדינית א' (2 נ"ז).

שנה ב'

מבוא היסטורי לפוליטיקה בת זמננו (4 נ"ז); מחשבה מדינית מודרנית (2 נ"ז); יסודות המנהל הציבורי (2 נ"ז); (סטטיסטיקה ושיטות מחקר ילמדו בחינוך).

שנה ג'

ארגונים ציבוריים: תיאוריה ומעשה (4 נ"ז).

קורסים ייעודיים

מבוא למנהיגות (2 נ"ז), מנהיגות מחוללת שינוי (2 נ"ז), סדנה במנהיגות חינוכית חברתית – משותפת לכל המחזורים (1 נ"ז בשנה ב' + 1 נ"ז בשנה ג'). שנה א' השתתפות חובה ללא נ"ז.

מרצים אחראים

פרופ' עדנה לומסקי-פדר פרופ' שאול שנהב

אנשי קשר

נטלי דהרי,  טל : 052-3829795 רכזת  התכנית: nataly.dahary@mail.huji.ac.il

החוג למדע המדינה: רינה צליק, טל: 02-5883058, מייל: rinatz@savion.huji.ac.il

החוג לחינוך: אושרה פנחסי, טל: 02-5881192, מייל: oshrap@savion.huji.ac.il