מלגות

החתירה למצוינות בבית הספר לחינוך באה לידי ביטוי גם בעידוד ובתמיכה שאנו מעניקים לסטודנטים ולסטודנטיות בעלי הישגים גבוהים בלימודיהם.

בשנים האחרונות הרחבנו את היקף המלגות בתואר הבוגר, המוסמך, הדוקטורט ועבור תלמידים של לימודי הוראה.
הגשת מועמדות למלגות אליהן סטודנטים יכולים להגיש מועמדות דרך ביה"ס לחינוך היא באמצעות מערכת מקוונת למלגות ופרסים. לאחר פתיחת חשבון והזדהות יש לבחור פקולטה (Education) ומלגה ולפתוח תיק.
הקול קורא של מלגות אליהן סטודנטים יכולים להגיש מועמדות דרך ביה"ס לחינוך יישלח לסטודנטים במייל לכתובת המייל האוניברסיטאית.

שאלות?
ניתן לפנות לגב' ססקייה דה-האן, רכזת ועדת המלגות של בית הספר לחינוך.

מידע נוסף
תלמידי בית הספר לחינוך יכולים לפנות למידע נוסף בענייני מלגות ופרסים גם למנהל תלמידים (תלמידים חדשים), למזכירות האקדמית ולמדור סיוע בקישורים הבאים:

מלגות ופרסים לתלמידי תואר ראשון

 • מלגות סיוע
  באחריות מדור סיוע של האוניברסיטה העברית. לפרטים יש לפנות ישירות ליחידת הסיוע.
   
 • מלגות הצטיינות לתלמידים חדשים (שנה א') על סמך ציוני קבלה לבוגר בחינוך
   
 • רשימות דיקן וקבלת פרסי דיקן ורקטור לבוגר
  יש לפנות ישירות למזכירות לענייני תלמידים בפקולטה למדעי הרוח
   
 • פרס על עבודה סמינריונית מצטיינת
  הפרס יוענק לעבודות סמינריוניות מצטיינות שנכתבו בקורסים של החוג לחינוך וקיבלו ציון 95 ומעלה. רשאים להגיש מועמדות לפרס רק תלמידי בית הספר לחינוך. יוגשו עבודות סמינריוניות שנכתבו בשנה האקדמית שקדמה להגשה לפרס וציונן התקבל במזכירות עד סוף דצמבר.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • פרס הוקרה על פעילות התנדבותית
  הפרס מיועד לתלמידי בית הספר לחינוך המעורבים בפעילות התנדבותית שלא שמחויבת במסגרת קורס או תכנית לימודים.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

מידע נוסף

תלמידי בית הספר לחינוך יכולים לפנות למידע נוסף בענייני מלגות ופרסים גם למנהל תלמידים (תלמידים חדשים), למזכירות האקדמית ולמדור סיוע בקישורים הבאים:

מלגות ופרסים לתלמידי תואר שני

 • מלגות סיוע
  מלגות באחריות מדור סיוע של האוניברסיטה העברית. לפרטים יש לפנות ישירות ליחידת הסיוע.
   
 • מלגת הצטיינות תואר מוסמך שנה א'
  המלגה מיועדת לתלמידי מוסמך חדשים על סמך ציון סופי בלימודי הבוגר. ועדת המלגות של בית הספר לחינוך בוחרת את הזכאים למלגה על סמך ציון סופי בלימודי הבוגר, בהתאם למדרג הציונים המופק ע"י מנהל תלמידים, תוכנית לימודים מליאה, והרשמה למסלול המחקרי. בית הספר יפנה למועמדים המתאימים בתחילת כל שנת לימודים.
   
 • מלגת לוקסמבורג
  המלגה מיועדת לתלמידי מוסמך מבין זוכי מלגת הצטיינות תואר מוסמך שנה א'. בית הספר לחינוך יפנה למועמדים המתאימים בתחילת כל שנת לימודים.
   
 • רשימת דיקן וקבלת פרסי דיקן ורקטור למוסמך
  נקבעים לתלמידי מוסמך ותיקים בשנה השנייה ללימודי המוסמך על סמך חתך ציונים, ותוכנית לימודים מליאה. הרשמה באחריות מזכירות לענייני תלמידים של בית הספר לחינוך.
   
 • מלגת הצטיינות לתלמידי מוסמך ותיקים
  המלגה מיועדת לתלמידי מוסמך ותיקים בשנה השנייה ללימודי המוסמך, אשר מופיעים ברשימת הדיקן. ועדת המלגות של בית הספר לחינוך בוחרת את הזכאים למלגה על סמך הצטיינות בהתאם למדרג הציונים המופק ע"י מנהל תלמידים לתוכנית לימודים מליאה. בית הספר יפנה למועמדים המתאימים בתחילת כל שנת לימודים.
   
 • פרס רקטור
  הפרס נקבע ומוענק ע"י לשכת הרקטור לתלמידים המצטיינים ביותר ברשימת הדיקן. ראו תקנון אקדמי מפורט בעניין תלמידים מצטיינים.
   
 • מלגת גוטווירט
  המלגה מיועדת לתלמידי מוסמך מבין זוכי מלגת הצטיינות תואר מוסמך שנה א' ו-ב'. בית הספר לחינוך יפנה למועמדים המתאימים בתחילת כל שנת לימודים.
   
 • מלגה מקרן לובין
  המלגה מיועדת לכל תלמידי המוסמך בבית הספר לחינוך אשר עונים על הקריטריונים אותם קבעה הקרן: "תינתן עדיפות בקבלת המלגה לתלמידים אשר משפחתם נפגעה בפעולות איבה, משפחות שכולות או ילדים לנכי צה"ל" וגם לסטודנטים מצטיינים הזקוקים לסיוע (על רקע סוציו-אקונומי).
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגה מקרן סימונסון
  המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר מוסמך בחינוך שהצעת המחקר שלהם אושרה. המחקר עוסק באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בחינוך.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגה מקרן גלנטר
  המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר מוסמך בחינוך שהצעת המחקר שלהם אושרה. המחקר עוסק בחינוך לגיל הרך.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגה מקרן ריטה גולד
  המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר מוסמך בחינוך שהצעת המחקר שלהם אושרה. המחקר עוסק בחינוך לגיל הרך.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגה מקרן אייזנברג
  המלגה מיועדת לסטודנטים מצטיינים הלומדים לתואר מוסמך בחינוך שהצעת המחקר שלהם אושרה. המחקר עוסק בתחומים הקשורים לחינוך לגיל הרך.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגה מקרן בנטוויץ
  המלגה מיועדת לסטודנטים מצטיינים הלומדים לתואר מוסמך בחינוך במסלול המחקרי באחת ממגמות ביה"ס לחינוך. המלגה מיועדת לסטודנטים שהצעת המחקר שלהם אושרה.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגה מקרן קלפר
  המלגה מיועדת לסטודנטים מצטיינים הלומדים לתואר מוסמך בחינוך במסלול המחקרי באחת ממגמות ביה"ס לחינוך. המלגה מיועדת לסטודנטים שהצעת המחקר שלהם אושרה.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
 • Leonard & Pamela Marks SAEF for the School of Education
  מיועדת לתלמידים מצטיינים הלימודים לתואר שני והלומדים או הנרשמים במקביל ללימודי הוראה באוניברסיטה העברית.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגת קרן מנקס
  המלגה מיועדת לתלמידי מוסמך הכותבים עבודת מחקר בתחומים הפרעות בדיבור או הפרעות בקשב.
 • פרס על עבודה סמינריונית מצטיינת
  הפרס יוענק לעבודה סמינריונית מצטיינת שנכתב בקורס של החוג לחינוך וקיבלה ציון 95 ומעלה. רשאים להגיש מועמדות לפרס רק תלמידי בית הספר לחינוך. תוגש עבודה סמינריונית שנכתב בשנה האקדמית שקדמה להגשה לפרס וציונה התקבל במזכירות עד סוף דצמבר.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • פרס הוקרה על פעילות התנדבותית
  הפרס מיועד לתלמידי בית הספר לחינוך המעורבים בפעילות התנדבותית שלא שמחויבת במסגרת קורס או תכנית לימודים.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
 • השתתפות בהוצאות מחקר במסגרת כתיבת עבודת התיזה
  בית הספר לחינוך משתתף בסכום של עד 800 ₪ בהוצאות המחקר הכרוכות בכתיבת עבודת התיזה. לאחר הגשת עבודת התיזה, קבלת ציון סופי וסגירת התואר, יש למלא ולהגיש טופס בקשה לקבלת החזר, בצירוף הקבלות, למזכירות הנהלת בית הספר. מומלץ לברר מראש במזכירות הנהלה 02-5881705 לגבי סוג הוצאות המחקר שעליהן ניתן לקבל החזר.
   
 • מלגת הנשיא
  מלגה מיועדת לדוקטורנטים מצטיינים באוניברסיטה העברית בירושלים. המלגה מיועדת לאפשר לתלמידי מחקר מצטיינים להקדיש את מרב זמנם ומרצם לעיון ולמחקר. הגשת המועמדות פתוחה לתלמידי מוסמך הלומדים במסלול מחקרי הנמצאים בשנת הלימודים האחרונה למוסמך, תלמידים בעלי תואר מוסמך מחקרי ותלמידים משלימים למחקר.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגת קלאוזנר לעולים חדשים
  הקרן ע"ש Kaete Klausner תעניק מספר מלגות מחיה (וכן מענקים חד פעמיים נוספים) לתלמידי מוסמך במגמה מחקרית, עולים חדשים, הלומדים באוניברסיטה העברית בירושלים והנמצאים בשנה הראשונה  או שנייה לדוקטוראט. המלגות מיועדות למי שסיימו את לימודיהם לתואר הקודם ב"הצטיינות" (magna cum laude) לפחות. על המלגאים ללמוד בתכנית לימודים מלאה בשנות קבלת המלגה. זכאים להגיש את מועמדותם מי שהתחילו את לימודיהם לתואר מוסמך תוך חמש שנים לאחר קבלת אזרחות ישראלית, וממשיכים בלימודים לתואר דוקטור לא יותר משנה אחרי תום לימודיהם למוסמך.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

מידע נוסף

תלמידי בית הספר לחינוך יכולים לפנות למידע נוסף בענייני מלגות ופרסים גם למנהל תלמידים (תלמידים חדשים), למזכירות האקדמית ולמדור סיוע בקישורים הבאים:

מלגות ופרסים לדוקטורנטים

 • מלגה מקרן לובין
  המלגה מיועדת לכל תלמידי המוסמך בבית הספר לחינוך אשר עונים על הקריטריונים אותם קבעה הקרן: "תינתן עדיפות בקבלת המלגה לתלמידים אשר משפחתם נפגעה בפעולות איבה, משפחות שכולות או ילדים לנכי צה"ל" וגם לסטודנטים מצטיינים הזקוקים לסיוע (על רקע סוציו-אקונומי).
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מענק מחקר לדוקטורנטים בשלב ב'
  המענק מיועד לדוקטורנטים העוברים משלב א' לשלב ב' תוך שנתיים. לקבלת המענק יש להעביר את אישור הרשות לתלמידי מחקר לידי רכזת ועדת המלגות של בית הספר לחינוך.
   
 • מלגה לדוקטורנט מצטיין שלב א'
  המלגה מיועדת לאפשר לתלמידי מחקר מצטיינים להקדיש את מרב זמנם ומרצם לעיון ולמחקר, לסייע להתמקד בהצעת המחקר ואישורה, וכן להגיש במהלך השנה בקשות נוספות למלגות אוניברסיטאיות וחוץ אוניברסיטאיות להמשך מימון בשנים הבאות. הגשת המועמדות פתוחה לתלמידים הנמצאים בשלבים הראשונים של הלימודים לדוקטורט (אף לאחר אישור הצעת הדוקטורט) עד שנתיים מן ההרשמה לתואר, ובכלל זה תלמידים במסלול ישיר לדוקטורט. המלגה מיועדת לתלמידים אשר הגישו בקשות למלגות אוניברסיטאיות וחוץ אוניברסיטאיות ובקשתם נדחתה.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
 • מלגה מקרן סימונסון
  המלגה מיועדת לדוקטורנטים בחוג לחינוך שהצעת המחקר שלהם אושרה. המחקר עוסק באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בחינוך.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגה מקרן גלנטר
  המלגה מיועדת לדוקטורנטים בחוג לחינוך שהצעת המחקר שלהם אושרה. המחקר עוסק בחינוך לגיל הרך.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגה מקרן ריטה גולד
  המלגה מיועדת לדוקטורנטים בחוג לחינוך שהצעת המחקר שלהם אושרה. המחקר עוסק בחינוך לגיל הרך.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגה מקרן אייזנברג
  המלגה מיועדת לדוקטורנטים מצטיינים בחוג לחינוך שהצעת המחקר שלהם אושרה. המחקר עוסק בתחומים הקשורים לחינוך לגיל הרך.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגה מקרן בנטוויץ
  המלגה מיועדת לדוקטורנטים מצטיינים בחוג לחינוך שהצעת המחקר שלהם אושרה.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגה מקרן קלפר
  המלגה מיועדת לדוקטורנטים מצטיינים בחוג לחינוך שהצעת המחקר שלהם אושרה.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגת קרן מנקס
  המלגה מיועדת לתלמידי דוקטורט הכותבים עבודת מחקר בתחומים הפרעות בדיבור או הפרעות בקשב.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • פרס הוקרה על פעילות התנדבותית
  הפרס מיועד לתלמידי בית הספר לחינוך המעורבים בפעילות התנדבותית שלא שמחויבת במסגרת קורס או תכנית לימודים.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגת הנשיא
  מלגה מיועדת לדוקטורנטים מצטיינים בחוג לחינוך. המלגה מיועדת לאפשר לתלמידי מחקר מצטיינים להקדיש את מרב זמנם ומרצם לעיון ולמחקר. הגשת המועמדות פתוחה לתלמידים הנמצאים בשלבים הראשונים של הלימודים לדוקטורט (ככלל הכוונה לעד שנתיים מן ההרשמה לתואר, גם אם בזמן הזה אושרה הצעת הדוקטורט).
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגה מטעם שוחרי האוניברסיטה בקנדה לדוקטורנט מצטיין
  המלגה מיועדת לתלמידי דוקטורט מצטיינים בחוג לחינוך שהצעת המחקר שלהם אושרה. המלגה ממומנת ע"י בית הספר לחינוך ושוחרי קנדה.
   
 • מלגות קרן וולף
  המלגה מיועדת לדוקטורנטים שסיימו בהצטיינות את לימודי התואר השני והצעת המחקר שלהם אושרה (שלב ב').
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • תכנית אריאן דה-רוטשילד
  מיועדת לתלמידות דוקטורט מצטיינות של האוניברסיטה העברית במטרה לאפשר לתלמידות המחקר להקדיש את זמנן ללימודים ולהכשיר את עצמן לקליטה למשרות אקדמיות בישראל. לדוקטורנטיות מצטיינות שהרקע הסוציו-אקונומי עלול היה למנוע מימוש הפוטנציאל האקדמי שלהן או עלול היה לגרום להאטת קצב ההתקדמות במחקר. המלגאיות תקבלנה על עצמן (ותחתומנה לצורך זה על התחייבות), לעסוק בפעילות התנדבותית בעלת אופי חינוכי במסגרות מוכרות, למען החברה בהיקף של 56 שעות בכל אחת משנות קבלת המלגה.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגות ות"ת בתכנית המיועדת לדוקטורנטים מצטיינים מהחברה הערבית ובני המיעוטים
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

   
 • מלגת קלאוזנר לעולים חדשים
  הקרן ע"ש Kaete Klausner תעניק מספר מלגות מחיה (וכן מענקים חד פעמיים נוספים) לתלמידי דוקטור, עולים חדשים, הלומדים באוניברסיטה העברית בירושלים והנמצאים בשנה הראשונה  או שנייה לדוקטוראט. המלגות מיועדות למי שסיימו את לימודיהם לתואר הקודם ב"הצטיינות" (magna cum laude) לפחות. על המלגאים ללמוד בתכנית לימודים מלאה בשנות קבלת המלגה.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • Leonard & Pamela Marks SAEF for the School of Education
  המלגה מיועדת לסטודנטים בשנה השנייה של הלימודים לתעודת הוראה אשר לומדים לתואר מוסמך ומעלה או בעלי תואר מוסמך ומעלה בחינוך או בתחום רלוונטי למקצוע ההוראה הנלמד. המלגה תינתן בהתאם להצטיינות האקדמית של הסטודנט/ית. המלגה תינתן לסטודנט/ית שלא מקבל/ת כבר מלגה אחרת בתעודת הוראה פרט למלגת אקדמיה כיתה.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגות השתלמות לנסיעות קצרות

מלגות לפוסט-דוקטורט

 • תכנית מלגות ות"ת לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות
  מיועדת למועמדות אשר מאז אישור הדוקטורט שלהן לא חלפו יותר מארבע שנים (במועד ההגשה למלגה) ואשר התקבלו להשתלמות בחו"ל וזכו במלגת קיום מהמוסד הקולט או מהמוסד השולח או לכל מלגה אחרת להשתלמות בתר-דוקטוראלית. המלגה לא מיועדת למי שנמצאת כבר בהשתלמות בחו"ל.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • תוכנית המלגות של ות"ת לבתר-דוקטורנטים בני החברה הערבית ובני המיעוטים
  מיועדת לכל אלה שקיבלו תואר דוקטור בארבע שנים האחרונות והתקבלו (או יתקבלו) לפוסט-דוקטוראט באחת האוניברסיטאות המובילות בעולם ומתכוונים לנסוע לתקופה של שנתיים לפחות.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
 • מלגת רוטשילד להשתלמות בחו"ל ("יד נדיב")
  מיועדת לאלה שמבקשים לקבל מלגות השתלמות בחו"ל במשך שנה אקדמית מלאה.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

מידע נוסף

דוקטורנטים בבית הספר לחינוך יכולים לפנות למידע נוסף בענייני מלגות ופרסים בקישורים הבאים:

מלגות ופרסים לתלמידי תעודת הוראה