מלגות ופרסים לתלמידי תואר ראשון

 • מלגות סיוע
  באחריות מדור סיוע של האוניברסיטה העברית. לפרטים יש לפנות ישירות ליחידת הסיוע.
   
 • מלגות הצטיינות לתלמידים חדשים (שנה א') על סמך ציוני קבלה לבוגר בחינוך
   
 • רשימות דיקן וקבלת פרסי דיקן ורקטור לבוגר
  יש לפנות ישירות למזכירות לענייני תלמידים בפקולטה למדעי הרוח
   
 • פרס על עבודה סמינריונית מצטיינת
  הפרס יוענק לעבודות סמינריוניות מצטיינות שנכתבו בקורסים של החוג לחינוך וקיבלו ציון 95 ומעלה. רשאים להגיש מועמדות לפרס רק תלמידי בית הספר לחינוך. יוגשו עבודות סמינריוניות שנכתבו בשנה האקדמית שקדמה להגשה לפרס וציונן התקבל במזכירות עד סוף דצמבר.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • פרס הוקרה על פעילות התנדבותית
  הפרס מיועד לתלמידי בית הספר לחינוך המעורבים בפעילות התנדבותית שלא שמחויבת במסגרת קורס או תכנית לימודים.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

מידע נוסף

תלמידי בית הספר לחינוך יכולים לפנות למידע נוסף בענייני מלגות ופרסים גם למנהל תלמידים (תלמידים חדשים), למזכירות האקדמית ולמדור סיוע בקישורים הבאים: