מלגות ופרסים לתלמידי תואר שני

 • מלגות סיוע
  מלגות באחריות מדור סיוע של האוניברסיטה העברית. לפרטים יש לפנות ישירות ליחידת הסיוע.
   
 • מלגת הצטיינות תואר מוסמך שנה א'
  המלגה מיועדת לתלמידי מוסמך חדשים על סמך ציון סופי בלימודי הבוגר. ועדת המלגות של בית הספר לחינוך בוחרת את הזכאים למלגה על סמך ציון סופי בלימודי הבוגר, בהתאם למדרג הציונים המופק ע"י מנהל תלמידים, תוכנית לימודים מליאה, והרשמה למסלול המחקרי. בית הספר יפנה למועמדים המתאימים בתחילת כל שנת לימודים.
   
 • מלגת לוקסמבורג
  המלגה מיועדת לתלמידי מוסמך מבין זוכי מלגת הצטיינות תואר מוסמך שנה א'. בית הספר לחינוך יפנה למועמדים המתאימים בתחילת כל שנת לימודים.
   
 • רשימת דיקן וקבלת פרסי דיקן ורקטור למוסמך
  נקבעים לתלמידי מוסמך ותיקים בשנה השנייה ללימודי המוסמך על סמך חתך ציונים, ותוכנית לימודים מליאה. הרשמה באחריות מזכירות לענייני תלמידים של בית הספר לחינוך.
   
 • מלגת הצטיינות לתלמידי מוסמך ותיקים
  המלגה מיועדת לתלמידי מוסמך ותיקים בשנה השנייה ללימודי המוסמך, אשר מופיעים ברשימת הדיקן. ועדת המלגות של בית הספר לחינוך בוחרת את הזכאים למלגה על סמך הצטיינות בהתאם למדרג הציונים המופק ע"י מנהל תלמידים לתוכנית לימודים מליאה. בית הספר יפנה למועמדים המתאימים בתחילת כל שנת לימודים.
   
 • פרס רקטור
  הפרס נקבע ומוענק ע"י לשכת הרקטור לתלמידים המצטיינים ביותר ברשימת הדיקן. ראו תקנון אקדמי מפורט בעניין תלמידים מצטיינים.
   
 • מלגת גוטווירט
  המלגה מיועדת לתלמידי מוסמך מבין זוכי מלגת הצטיינות תואר מוסמך שנה א' ו-ב'. בית הספר לחינוך יפנה למועמדים המתאימים בתחילת כל שנת לימודים.
   
 • מלגה מקרן לובין
  המלגה מיועדת לכל תלמידי המוסמך בבית הספר לחינוך אשר עונים על הקריטריונים אותם קבעה הקרן: "תינתן עדיפות בקבלת המלגה לתלמידים אשר משפחתם נפגעה בפעולות איבה, משפחות שכולות או ילדים לנכי צה"ל" וגם לסטודנטים מצטיינים הזקוקים לסיוע (על רקע סוציו-אקונומי).
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגה מקרן סימונסון
  המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר מוסמך בחינוך שהצעת המחקר שלהם אושרה. המחקר עוסק באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בחינוך.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגה מקרן גלנטר
  המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר מוסמך בחינוך שהצעת המחקר שלהם אושרה. המחקר עוסק בחינוך לגיל הרך.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגה מקרן ריטה גולד
  המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר מוסמך בחינוך שהצעת המחקר שלהם אושרה. המחקר עוסק בחינוך לגיל הרך.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגה מקרן אייזנברג
  המלגה מיועדת לסטודנטים מצטיינים הלומדים לתואר מוסמך בחינוך שהצעת המחקר שלהם אושרה. המחקר עוסק בתחומים הקשורים לחינוך לגיל הרך.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגה מקרן בנטוויץ
  המלגה מיועדת לסטודנטים מצטיינים הלומדים לתואר מוסמך בחינוך במסלול המחקרי באחת ממגמות ביה"ס לחינוך. המלגה מיועדת לסטודנטים שהצעת המחקר שלהם אושרה.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגה מקרן קלפר
  המלגה מיועדת לסטודנטים מצטיינים הלומדים לתואר מוסמך בחינוך במסלול המחקרי באחת ממגמות ביה"ס לחינוך. המלגה מיועדת לסטודנטים שהצעת המחקר שלהם אושרה.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
 • Leonard & Pamela Marks SAEF for the School of Education
  מיועדת לתלמידים מצטיינים הלימודים לתואר שני והלומדים או הנרשמים במקביל ללימודי הוראה באוניברסיטה העברית.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגת קרן מנקס
  המלגה מיועדת לתלמידי מוסמך הכותבים עבודת מחקר בתחומים הפרעות בדיבור או הפרעות בקשב.
 • פרס על עבודה סמינריונית מצטיינת
  הפרס יוענק לעבודה סמינריונית מצטיינת שנכתב בקורס של החוג לחינוך וקיבלה ציון 95 ומעלה. רשאים להגיש מועמדות לפרס רק תלמידי בית הספר לחינוך. תוגש עבודה סמינריונית שנכתב בשנה האקדמית שקדמה להגשה לפרס וציונה התקבל במזכירות עד סוף דצמבר.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • פרס הוקרה על פעילות התנדבותית
  הפרס מיועד לתלמידי בית הספר לחינוך המעורבים בפעילות התנדבותית שלא שמחויבת במסגרת קורס או תכנית לימודים.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
 • השתתפות בהוצאות מחקר במסגרת כתיבת עבודת התיזה
  בית הספר לחינוך משתתף בסכום של עד 800 ₪ בהוצאות המחקר הכרוכות בכתיבת עבודת התיזה. לאחר הגשת עבודת התיזה, קבלת ציון סופי וסגירת התואר, יש למלא ולהגיש טופס בקשה לקבלת החזר, בצירוף הקבלות, למזכירות הנהלת בית הספר. מומלץ לברר מראש במזכירות הנהלה 02-5881705 לגבי סוג הוצאות המחקר שעליהן ניתן לקבל החזר.
   
 • מלגת הנשיא
  מלגה מיועדת לדוקטורנטים מצטיינים באוניברסיטה העברית בירושלים. המלגה מיועדת לאפשר לתלמידי מחקר מצטיינים להקדיש את מרב זמנם ומרצם לעיון ולמחקר. הגשת המועמדות פתוחה לתלמידי מוסמך הלומדים במסלול מחקרי הנמצאים בשנת הלימודים האחרונה למוסמך, תלמידים בעלי תואר מוסמך מחקרי ותלמידים משלימים למחקר.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.
   
 • מלגת קלאוזנר לעולים חדשים
  הקרן ע"ש Kaete Klausner תעניק מספר מלגות מחיה (וכן מענקים חד פעמיים נוספים) לתלמידי מוסמך במגמה מחקרית, עולים חדשים, הלומדים באוניברסיטה העברית בירושלים והנמצאים בשנה הראשונה  או שנייה לדוקטוראט. המלגות מיועדות למי שסיימו את לימודיהם לתואר הקודם ב"הצטיינות" (magna cum laude) לפחות. על המלגאים ללמוד בתכנית לימודים מלאה בשנות קבלת המלגה. זכאים להגיש את מועמדותם מי שהתחילו את לימודיהם לתואר מוסמך תוך חמש שנים לאחר קבלת אזרחות ישראלית, וממשיכים בלימודים לתואר דוקטור לא יותר משנה אחרי תום לימודיהם למוסמך.
  הקול קורא יישלח לסטודנטים לכתובת המייל האוניברסיטאית.

מידע נוסף

תלמידי בית הספר לחינוך יכולים לפנות למידע נוסף בענייני מלגות ופרסים גם למנהל תלמידים (תלמידים חדשים), למזכירות האקדמית ולמדור סיוע בקישורים הבאים: