המגמה ללימודים משולבים במדעי החינוך ומסלול אישי למצטיינים (230)

המגמה ללימודים משולבים במדעי החינוך

במגמה זו שני מסלולים המתאימים לקהלי יעד שונים: המסלול האישי למצטיינים והמסלול הרגיל. המסלול למצטיינים מכוון לסטודנטים המעוניינים בקריירה מחקרית והוא בעל מבנה של תכנית אישית. המסלול הרגיל מאפשר לסטודנטים לבחור בין מסלול מחקרי למסלול לא מחקרי והוא בעל מבנה של חטיבות מוגדרות מראש.

המסלול הרגיל

למי?

מטרת מגמה זו היא להעניק לתלמידים השכלה כללית מתקדמת בחינוך. מגמה מאפשרת לסטודנטים להיחשף למגוון תחומי העיסוק בחינוך. המגמה מתאימה במיוחד לסטודנטים המעוניינים להעמיק בסוגיות חינוכיות מפרספקטיבה רחבה ומגוונת. המסלול מתאים גם לעובדי הוראה המעוניינים בתואר כללי בחינוך כהעשרה כללית לעבודתם.

  מה עושים עם התואר?

  בתום הלימודים, הסטודנטים יקבלו תואר מוסמך בחינוך ויוכלו להשתלב במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית, במשרות במשרדי ממשלה, רשויות מקומיות, מכוני מחקר וארגונים בחברה האזרחית.

  מה?

  המסלול הרגיל מקנה יכולת אינטגרציה בין תחומים שונים במדעי החינוך ובו-זמנית התמקצעות בתחום ספציפי.

  איך?

  הלימודים כוללים קורסי חובה בחינוך, קורסי בחירה מתוך שלוש חטיבות וקורסי בחירה כלליים.

  שלוש החטיבות

  • הוראה, למידה וחשיבה (קורסים במחשבת החינוך ובהוראה ולמידה)
  • ארגון וחברה (קורסים בסוציולוגיה של החינוך ובמנהל מדיניות ומנהיגות בחינוך)
  • תהליכים אישיים ובינאישיים (קורסים בחינוך מיוחד ובייעוץ חינוכי)

  המסלול האישי למצטיינים

  למי?

  המסלול מיועד לסטודנטים מצטיינים בוגרי תואר ראשון בחינוך או בתחומים משיקים המתעניינים במחקר חינוכי ולהכשיר עצמם כמומחי חינוך בעלי ראייה אינטרדיסציפלינרית.

  מה עושים עם התואר?

  בתום הלימודים, הסטודנטים יקבלו תואר מוסמך בחינוך ויוכלו להשתלב במשרות במשרדי ממשלה, רשויות מקומיות, מכוני מחקר, ארגונים בחברה האזרחית, הוראה ומחקר.

  מה?

  מסלול המצטיינים משלב רכישה של השקפה בינתחומית על החינוך לצד הנחייה אישית המאפשרת העמקה בתחום ספציפי על פי העדפות ותחום העניין של הסטודנט.

  למה?

  החינוך בימינו  בעל מטרות מגוונות (שחרור האדם, מימוש עצמי, הנחלת ערכי העבר, רכישת כישורים לעולם התעסוקה ולכלכה הגלובלית) המתקיים בסביבה מגוונת (אתנית, דתית, תרבותית) ובמציאות שמשתנה ללא הרף בעקבות שינויים טכנולוגיים מחייב ראייה בינתחומית המשלבת תחומי דעת שונים בין השאר, פילוסופיה, פדגוגיה, פסיכולוגיה, מדעי הקוגניציה, וסוציולוגיה.

  איך?

  הלימודים כוללים קורסי חובה למסלול, סיורים בשטח וקורסים בהתאמה אישית שהסטודנט ייבחר בהתייעצות עם המנחה לתיזה בהתאם לנושא התעניינותו ועל בסיס תוכניות המוסמך הקיימות בבית הספר לחינוך, בעיקר במגמות העיוניות (פילוסופיה וסוציולוגיה של החינוך, חינוך יהודי ולמידה והוראה).

  מלגות

  תינתן לסטודנטים המצטיינים במסלול מלגה ו/או החזר חלקי משכ"ל. בנוסף, תינתן עדיפות לסטודנטים בתכנית להעסקתם כעוזרי מחקר או כמתרגלים בקורסי מבואות.

  לכל פניה בנושא המסלול יש לפנות לד"ר ג'וליה רסניק.

  תנאי קבלה וסדרי הרשמה

  תנאי קבלה

  מסלול רגיל

  ציונים

  תואר ראשון בציון 80 לפחות. עדיפות תינתן למסיימי תואר בוגר בתחום החינוך, מדעי החברה, עבודה סוציאלית, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת ולעוסקים בתחומי החינוך השונים.

  קורסי השלמה

  תלמידים שלא למדו קורסים מתודולוגיים במסגרת התואר הראשון, יידרשו בקורסי השלמה תוך כדי הלימודים מעבר למכסת הנ"זים הקבועה בתוכנית.

  התחייבות וימי לימודים

  מסלול זה מאפשר גמישות רבה בבחירת ימי הלימוד. פירוט לגבי תכנית הלימודים בשנתון האוניברסיטה (יש לבחור "פקולטה: פקולטה למדעי הרוח" > "חוג: חינוך-לימודים משולבים במדעי החינוך" > "מסלולים" יש לבחור: "מסלול מחקרי" או  "מסלול לא מחקרי" > "תואר: תואר מוסמך").

  מסלול אישי למצטיינים

  ציונים

  תואר ראשון בציון 85 לפחות.

  קורסי השלמה

  תלמידים שלא למדו חינוך במסגרת התואר הראשון, יתכן שיידרשו לקורסי השלמה תוך כדי הלימודים מעבר למכסת הנ"זים הקבועה בתוכנית (בתיאום עם ראש המסלול והמנחה).

  התחייבות וימי לימודים

  קורסי החובה במסלול מתקיימים ביום רביעי. ייתכן ששסטודנטים יידרשו ללמוד בימים נוספים בהתאם לתכנית האישית. פירוט לגבי תכנית הלימודים בשנתון האוניברסיטה (יש לבחור "פקולטה: פקולטה למדעי הרוח" > "חוג: חינוך-לימודים משולבים במדעי החינוך" > "מסלולים" יש לבחור: "מסלול מחקרי" > "תואר: תואר מוסמך").

  ראיון אישי

  מועמדים שעומדים בתנאי הקבלה שצוינו למעלה יוזמנו לראיון אישי.

  ועדת קבלה של התוכנית תזמן מועמדים מתאימים ליום ראיונות ומפגשים עם חברי הסגל של התוכנית. תיבחן מידת ההתאמה בין תחומי העניין המחקריים של המועמד ותחומי המחקר של החוקרים בתוכנית, לאפשר קליטה של מועמדים על ידי מנחה מתאים. לאחר הראיון, הוועדה תדרג את המועמדים ותודיע על קבלה.

  הצהרת כוונות

  מידת וסיבת עניין במסלול מצטיינים, תאור קצר של תחומי עניין במחקר ובחירה של מנחה או מנחים אפשריים (עד עמוד).

  לתשומת לבכם: הקבלה הסופית למסלול תאושר רק לאחר עמידה בכל תנאי הקבלה, כאמור, ציונים, ראיו אישי, הצהרת כוונות ומציאת מנחה.

  סדרי הרשמה

  ברמה אוניברסיטאית

  תלמידים שלמדו בארץ נרשמים במדור לרישום ולקבלת תלמידים של האוניברסיטה העברית באמצעות הרישום המקוון באתר האוניברסיטה העברית - יש לצרף מסמכים על פי הדרישות המופיעות באתר.

  ברמת בית הספר לחינוך

  באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים חתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה למד, הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר.

  לתשומת לבכם - לא יטופלו בקשותיהם של מועמדים שלא השלימו את שני הליכי ההרשמה ולא צירפו את כל המסמכים הנדרשים

  מועמדים שלמדו את התואר בחו"ל

  מועמדים שלמדו את התואר בחו"ל מתבקשים להירשם במדור רישום וקבלת תלמידים מחו"ל. ניתן לפנות ליועצים של מדור רישום וקבלה תלמידים מחו"ל למידע נוסף.

  תאריכי הרשמה

  19.1.2020 - 31.7.2020

  רישום במועד מאוחר יותר יתאפשר באישור מיוחד.

  מבנה הלימודים

  מסלול רגיל

  מבנה התכנית

  הלימודים במגמה נמשכים שנתיים.

  מסלול מחקרי

  הלימודים במסלול זה מיועדים לסטודנטים המעוניינים במחקר. סטודנטים במסלול המחקרי יזכו במסגרת כתיבת עבודת התזה, להנחיה ולהדרכה אישית במהלך כל תקופת לימודיהם. 

  מסלול לא מחקרי

  הלימודים במסלול זה מיועדים לסטודנטים המעוניינים להכשיר את עצמם ולהרחיב את ידיעותיהם בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי. 

  ריכוז נקודות זכות לסטודנטים המתחילים בשנה"ל תש"ף

  ש"ש שעות שבועיות
  נ"ז נקודות זכות
  מסלול מחקרי (עם תיזה) מסלול לא מחקרי (ללא תיזה)
  קורסי מחקר 3 ש"ש* – 6 נ"ז* 2 ש"ש – 4 נ"ז
  קורסי מלווה תיזה 1 ש"ש – 2 נ"ז -
  קורסי בחירה מקבץ 1: מחשבת החינוך ולמידה והוראה 3 ש"ש - 6 נ"ז 3 ש"ש - 6 נ"ז
  קורסי בחירה מקבץ 2: סוציולוגיה של החינוך ומנהל ומדיניות 3 ש"ש - 6 נ"ז 3 ש"ש - 6 נ"ז
  קורסי בחירה מקבץ 3: חינוך מיוחד וייעוץ חינוכי 3 ש"ש - 6 נ"ז 3 ש"ש - 6 נ"ז
  קורסי בחירה בחוג לחינוך 2 ש"ש - 4 נ"ז 5 ש"ש - 10 נ"ז
  קורסי בחירה מחוץ לחוג או בחוג לחינוך - 2 ש"ש - 4 נ"ז
  עבודות סמינריוניות עבודה אחת בחוג לחינוך שתי עבודות בחוג לחינוך
  סה"כ שעות/נקודות 15 ש"ש – 30 נ"ז 18 ש"ש – 36 נ"ז

  פירוט תכנית לימודים

  פירוט לגבי תכנית הלימודים בשנתון האוניברסיטה. יש לבחור "פקולטה: פקולטה למדעי הרוח" > "חוג: חינוך-לימודים משולבים במדעי החינוך" > "מסלולים" יש לבחור: "מסלול מחקרי" או  "מסלול לא מחקרי" > "תואר: תואר מוסמך".

  מסלול אישי למצטיינים

  התוכנית בנויה כשילוב של תוכנית אישית של הסטודנט הנבנית על ידי הסטודנט והמנחה האקדמי שלו, וכקבוצת למידה המאפשרת יצירה של קהילה מחקרית רב-תחומית.

  • למידה במסלול א' מחקרי בלבד (כולל תיזה) בהיקף של 30 נ"ז.
  • הנחיה אישית של מנחה אקדמי
  • ליווי קבוצתי

  קורסי חובה (12 נ"ז)

  שנה א'

  החינוך במאה ה-21 במבט בינתחומי (מס' קורס 37912 - 4 נ"ז)
  קורס תיאורטי  אינטרדיסציפלינרי. בקורס זה הסטודנטים יחשפו לנושאי חינוך מרכזיים מושגי יסוד ושיטת מחקר המגוונים ולמחקרים עדכניים בתחומי דעת  השונים.

  חוקרי החינוך של המחר (מס' קורס 37884 - 0 נ"ז)
  קורס שמטרתו היכרות עם יישומי מחקר בשדה החינוכי: מוסדות חינוך, חממות טכנולוגיות, מכון המחקר בכנסת, עמותות העוסקות בחינוך ועוד. בנוסף, הקורס יעודד עבודת צוות בקרב הסטודנטים. הקורס יכלול ימי סיורים, שניים בכל שנת לימודים (חובת השתתפות בשנה ראשונה ושנייה)

  סטטיטסטיקה ושיטות מחקר לתלמידי חינוך (מס' קורס 37803 - 2 נ"ז)

  המחקר האיכותני - עקרונות ושיטות (מס' קורס 34886 - 2 נ"ז)

  קורס מלווה תיזה - שנה א' (1 נ"ז)

  שנה ב'

  קורס מלווה תיזה - שנה ב' (1 נ"ז)

  קורס מתודולוגי מתקדם (2 נ"ז)
  בהתאם לתחום המחקר.
  מחקר כמותני בחינוך: שיטות סטטיסטיות מתקדמות במחקר בחינוך (מס' קורס 37806)
  או
  מחקר איכותני בחינוך: להתבונן לשאול ולפרש: מחקר איכותני בחינוך - ב' (מס' קורס 37847)

  קורסים בבחירה אישית בתאום עם המנחה (18 נז"ים)

  ניתן ללמוד קורסים מחוץ לחוג לחינוך בהיקף של עד 8 נ"ז, מתוכם עד 4 נ"ז קורסי בוגר מתקדמים.

  פירוט תכנית לימודים

  פירוט לגבי תכנית הלימודים בשנתון האוניברסיטה. יש לבחור "פקולטה: פקולטה למדעי הרוח" > "חוג: חינוך-לימודים משולבים במדעי החינוך" > "מסלולים" יש לבחור: "מסלול מחקרי" > "תואר: תואר מוסמך".

  טפסים שימושיים לסטודנטים

  צור קשר

   

  ראש המגמה ללימודים משולבים
  פרופ' יפעת בן-דוד קוליקנט

       
   

  ראש המסלול האישי למצטיינים
  ד"ר ג'וליה רסניק

       
   

  ראש תחום הוראה ותלמידים
  גב' אושרה פנחסי

  רשימת סגל אקדמי

  מסלול אישי למצטיינים לתואר מוסמך בחינוך

  למי? המסלול מיועד לסטודנטים מצטיינים בוגרי תואר ראשון בחינוך או בתחומים משיקים המתעניינים במחקר חינוכי ולהכשיר עצמם כמומחי חינוך בעלי ראייה אינטרדיסציפלינרית.

  מה? מסלול המצטיינים משלב רכישה של השקפה בינתחומית על החינוך לצד הנחייה אישית המאפשרת העמקה בתחום ספציפי על פי העדפות ותחום העניין של הסטודנט.

  למה? החינוך בימינו  בעל מטרות מגוונות (שחרור האדם, מימוש עצמי, הנחלת ערכי העבר, רכישת כישורים לעולם התעסוקה ולכלכה הגלובלית) המתקיים בסביבה מגוונת (אתנית, דתית, תרבותית) ובמציאות שמשתנה ללא הרף בעקבות שינויים טכנולוגיים מחייב ראייה בינתחומית המשלבת תחומי דעת שונים בין השאר, פילוסופיה, פדגוגיה, פסיכולוגיה, מדעי הקוגניציה, וסוציולוגיה.

  איך? הלימודים כוללים קורסי חובה למסלול וסיורים בשטח וקורסים בהתאמה אישית שהסטודנט ייבחר בהתייעצות עם המנחה לתיזה בהתאם לנושא התעניינותו ועל בסיס תוכניות המוסמך הקיימות בבית הספר לחינוך, בעיקר במגמות העיוניות (פילוסופיה וסוציולוגיה של החינוך, חינוך יהודי ולמידה והוראה).

  מה עושים עם התואר ? בתום הלימודים, הסטודנטים יקבלו תואר מוסמך בחינוך ויוכלו להשתלב במשרות במשרדי ממשלה, רשויות מקומיות, מכוני מחקר, ארגונים בחברה האזרחית והוראה ומחקר.

  לכל פניה בנושא המסלול יש לפנות לד"ר ג'וליה רסניק.

  המסלול כולל:

  התוכנית בנויה כשילוב של תוכנית אישית של הסטודנט הנבנית על ידי הסטודנט והמנחה האקדמי שלו, וכקבוצת למידה המאפשרת יצירה של קהילה מחקרית רב-תחומית.

  - למידה במסלול א' מחקרי בלבד (כולל תיזה) בהיקף של 32 נ"ז.

  - הנחיה אישית של מנחה אקדמי

  - ליווי קבוצתי

  קורסי חובה  (12 נז"ים)

  שנה ראשונה

  - החינוך במאה ה-21 במבט בינתחומי -  מס' קורס 37912 (שנה א, 4 נז"ים) - קורס תיאורטי  אינטרדיסציפלינרי. בקורס זה הסטודנטים יחשפו לנושאי חינוך מרכזיים מושגי יסוד ושיטת מחקר המגוונים ולמחקרים עדכניים בתחומי דעת  השונים.  

  - חוקרי החינוך של המחר  מס' קורס 37884 (0 נז"ים) - קורס שמטרתו היכרות עם יישומי מחקר בשדה החינוכי: מוסדות חינוך, חממות טכנולוגיות, מכון המחקר בכנסת, עמותות העוסקות בחינוך ועוד. בנוסף, הקורס יעודד עבודת צוות בקרב הסטודנטים. הקורס יכלול ימי סיורים, שניים בכל שנת לימודים (חובת השתתפות בשנה ראשונה ושנייה)

  - סטטיטסטיקה ושיטות מחקר לתלמידי חינוך מס' קורס 37803 (2 נז"ים) 

  - המחקר האיכותני - עקרונות ושיטות  מס' קורס 34886 ( 2 נז"ים )

   

  שנה שנייה

  - סמינר מחקר מתקדם  מס' קורס 37874( 2 נז"ים) - סמינר במהלכו התלמידים יציגו את עבודותיהם המחקריות ויעודד דיון אינטרדיסציפלינרי בין הסטודנטים. תלמידי המסלול יקחו חלק בקורס זה 

   - קורס מתודולוגי מתקדם  ( 2 נזי"ם)  בהתאם לתחום המחקר (מחקר כמותני בחינוך ( מס' קורס 37806 ) , להתבונן לשאול ולפרש: מחקר איכותני בחינוך - ב' ( מס' קורס 37847).

  קורסים בבחירה אישית בתאום עם המנחה (20 נז"ים)

  לתלמידים הכותבים תזה כמותית מומלץ לקחת את הקורס " כתיבת מאמר כמותי לתמידי דוקטורט" מס' קורס 34892.

  תמיכה כספית:

  - תינתן עדיפות לתמיכה כספית בסטודנטים בתכנית מצטיינים בדמות מלגה ו/או החזר חלק משכ"ל. בנוסף, תינתן עדיפות לסטודנטים בתכנית לשמש מתרגלים בקורסי מבואות וכן להעסקתם כעוזרי מחקר.

  תנאי קבלה:

  קבלה למסלול תתבסס על:

  • תואר ראשון בציון 85 חינוך לפחות.
  • הצהרת כוונות – מידת וסיבת עניין במסלול מצטיינים, תאור קצר של תחומי עניין במחקר ובחירה של מנחה או מנחים אפשריים (עמוד אחד).
  • ראיון אישי

   

  תלמידים שלא למדו חינוך במסגרת התואר הראשון, יתכן שיידרשו לקורסי השלמה תוך כדי הלימודים מעבר למכסת הנ"זים הקבועה בתוכנית (בתיאום עם המנחה וועדת הקבלה).

  תהליך הקבלה:

  וועדת קבלה של התוכנית תזמן מועמדים מתאימים ליום ראיונות ומפגשים עם חברי הסגל של התוכנית. תיבחן מידת ההתאמה בין תחומי העניין המחקריים של המועמד ותחומי המחקר של החוקרים בתוכנית, לאפשר קליטה של מועמדים על ידי מנחה מתאים. לאחר הראיון, הוועדה תדרג את המועמדים ותודיע על קבלה.

   

  מועד אחרון להגשת מועמדות:  30 אוגוסט 2018.

   

   

  רשימה של מנחים פוטנציאליים ונושאי התמחות בהם יוכלו להשתלב תלמידי המסלול:

   

  ד"ר שרית אשכנזי

  • דיסקלוקליה התפתחותית
  • קוגניציה נומרית
  • עיבוד נומרי בסיסי
  • אסטרטגיות חשבוניות אימון

  ד"ר אשכנזי חוקרת נושאים אלו ממגוון פרספקטיבות כולל חינוכיות, התפתחותיות, קוגניטיביות ומחקר המוח.

  הקישור לבית הספר ולאתר המעבדה: http://saritashkenazi.wixsite.com/sarit-ashkenazi

   

  פרופ' אלישע באב"ד

  • הפסיכולוגיה החברתית של הכיתה ובית הספר
  •  מחקר בתקשורת לא-מילולית (NV)
  • הערכות תלמידים וסטודנטים את המורים
  •  ניהול כיתה
  • נבואות המגשימות את עצמן
  • יחסי מורים/תלמידים
  • חביב המורה

   

  ד"ר טל גלעד

  • חינוך מוסרי
  • סוגיות פילוסופיות במדיניות חינוך
  • היסטוריה של הרעיונות החינוכיים

  https://education.huji.ac.il/tal-gilad

  ד"ר נעמה גרשי

  • מודלים של ויסות רגש ביחסי הורה ילד
  • מנטליזציה ביחסי הורים וילדים וביחסי מורים וילדים
  • מעורבות הורים בהכנת שיעורי בית 
  • טיפול בהפרעות קשב וריכוז 
  • מעורבות אבות

  https://education.huji.ac.il/naama-gershy

  פרופ' אביטל דויטש

  • השפעות המבנה הלשוני  של העברית על תהליכים של זיהוי מילה בעברית
  • השפעות של כתיב (כדוגמת החלפות בין כתיב מלא וכתיב חסר) על מהירות זיהוי מילה כתובה. 

   

   https://education.huji.ac.il/Avital-deutsch

   

  ד"ר אביב כהן

  • חינוך אזרחי דמוקרטי
  • חינוך רב תרבותי
  • הוראת מקצועות מדעי החברה (Social Studies)
  • הכשרת מורים

  http://education.huji.ac.il/aviv-cohen

   

  פרופ' עדנה לומסקי-פדר

  • זהות לאומית, אזרחות ושרות צבאי
  • צעירים במודרניות המאוחרת
  • מסלולים למעבר לבגרות בחברה הישראלית
  • משפחה ויחסים בין דוריים

  http://education.huji.ac.il/edna-lomsky-feder

   

  ד"ר יוליה ליפשיץ-ברזילר

  • פסיכולוגיה תעסוקתית והתפתחות קריירה בקרב צעירים
  • פסיכולוגיה של האינטרנט            : תהליכי פנייה לסיוע ברשת, התנהגות פרו-חברתית במרחב המקוון וביטוי אמפטיה ברשת בקרב מתבגרים. 

  http://education.huji.ac.il/yuliya-lipshits

   

  פרופ' נילי מור

  • קוגניציה ורגש
  • הטיות קשב, זכרון, פרשנות וייחוס
  • שימוש באימון קוגניטיבי לשיפור הפרעות מצב רוח

  https://education.huji.ac.il/nilly.mor

   

  ד"ר יהודה פולק

  • הפרעת קשב וריכוז בילדים ומבוגרים
  • תיאוריות של קבלת החלטות
  • התנהגות סיכונית
  • תהליכים מוטיבציוניים בהקשר אקדמי ולא-אקדמי.

  https://education.huji.ac.il/yehuda-pollak

   

  ד"ר דן פורת

  • היסטוריה של החינוך
  • הוראת היסטוריה
  • הוראת השואה

  https://education.huji.ac.il/dan-porat

   

  ד"ר ג'ודה קולר

  • אוטיזם הגיל הרך: אבחנה והתפתחות מוקדמת
  • הורים/משפחות כמתווכי התערבות וסימפטומטולוגיה.

  http://education.huji.ac.il/judah-koller

  הקישור לאתר המעבדה: http://kollerlab.wixsite.com/huji

   

  ד"ר אבינועם רוזנק

  •  הגות יהודית מודרנית וחינוך
  •  התמודדות ההגות היהודית עם משבר השואה.
  • ההלכה היהודית כמערכת נורמטיבית עם תובנות חינוכית וקהילתיות.
  • המפגש בין המחשבה המערבית למחשבה היהודית - השלכות פילוסופיות, תיאולוגיות וחינוכיות.
  • סוגיות חינוכיות מובילות במחשבה היהודית ואתגרים מרכזיים בזמננו ודרכי ההתמודדות עמם.
  • תיאולוגיה פוליטית במחשבה היהודית והקשריה החינוכיים.

  http://education.huji.ac.il/Avinoam-Rosenak

   

  ד"ר ג'וליה רסניק

  • בני מהגרים, מהגרי עבודה ופליטים
  • רב תרבותיות  במערכת החינוך
  • מדיניות ורפורמות במערכת החינוך
  • חינוך בינלאומי
  • חינוך משווה

  http://education.huji.ac.il/julia.resnik