המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון

 

 
   

 

   

המגמה לחינוך יהודי בביה"ס לחינוך ע"ש שלמה (סימור) פוקס

המגמה מזמינה אתכם ללימודי תואר שני בחינוך יהודי המיועדת למורים ואנשי חינוך במסגרות פורמליות ובלתי פורמליות, חוקרים ולאחרים המתעניינים בחינוך יהודי על היבטיו השונים, מנקודת מבט של תרבות וזהות יהודית בישראל ובתפוצות, הגות חינוכית, מדעי היהדות, יזמות חברתית, מדעי החברה, תכניות לימודים והוראה.

הלימודים במגמה לחינוך יהודי מכוונים להיכרות במחקר בחינוך היהודי לגווניו ולבירור המטרות, הדרכים והבעיות בהנחלת התרבות היהודית ובהוראת מקצועות היהדות בארץ ובתפוצות.
חוויית הלימוד במגמה מאופיינת באווירה פתוחה ופלורליסטית עם מגוון של סטודנטים המייצגים קשת רחבה של דעות ותפיסות בחינוך ובחברה הישראלית. 

 • מערך הלימודים מאפשר שילוב בין לימודים ועבודה, על בסיס יום לימודים מרוכז(יום רביעי) למשך שנתיים.
 • המגמה מעניקה מספר מלגות הצטיינות לעומדים בקריטריונים. 
 • לעובדי הוראה במערכת הממלכתית קיים מגוון אפשרויות להחזר שכר לימוד ומלגות עידוד.

הסגל האקדמי והמזכירות האקדמית תומכים ומעניקים ליווי ויחס אישי לאורך כל התואר. 

ליצירת קשר ולפרטים נוספים:

רכזת המגמה: אתי גרשון כהן
טלפון: 02-5881282
דוא"ל: etige@savion.huji.ac.il

ראש מגמה אקדמי:  ד"ר יונתן מירוויס
טלפון: 02-5881294
דוא"ל: msmirirvis@gmail.com

פייסבוק מלטון

 ערוץ יוטיוב

מסלולי לימוד לתואר שני בחינוך יהודי

תואר שני בחינוך יהודי

הלימודים במגמה לחינוך יהודי מכוונים להיכרות במחקר בחינוך היהודי לגווניו ולבירור המטרות, הדרכים והבעיות בהנחלת התרבות היהודית ובהוראת מקצועות היהדות בארץ ובתפוצות.
חוויית הלימוד במגמה מאופיינת באווירה פתוחה ופלורליסטית עם מגוון של סטודנטים המייצגים קשת רחבה של דעות ותפיסות בחינוך ובחברה הישראלית. 

 • מערך הלימודים מאפשר שילוב בין לימודים ועבודה, על בסיס יום לימודים מרוכז(יום רביעי) למשך שנתיים.
 • המגמה מעניקה מספר מלגות הצטיינות לעומדים בקריטריונים. 
 • לעובדי הוראה במערכת הממלכתית קיים מגוון אפשרויות להחזר שכר לימוד ומלגות עידוד.

הסגל האקדמי והמזכירות האקדמית תומכים ומעניקים ליווי ויחס אישי לאורך כל התואר. 

ליצירת קשר ולפרטים נוספים

רכזת המגמה: אתי גרשון כהן
טלפון: 02-5881282
דוא"ל: etige@savion.huji.ac.il

ראש מגמה אקדמי:  ד"ר יונתן מירוויס
טלפון: 02-5881294
דוא"ל: msmirirvis@gmail.com

מסלול מחקרי (עם תזה)

מסלול מחקרי (עם תזה), מטרתו להרחיב ולהעמיק הידיעות בתחום הלימוידם ולפתח כישורים מחקריים.
היקף הלימודים במסלול זה הוא 15 שעות שנתיות (ש"ש), 30 נקודות זכות (נ"ז) החל לנרשמים חדשים משנה"ל תש"ף 2020

4 נ"ז (2 ש"ש) קורסי חובה במגמה
4 נ"ז (2 ש"ש) לימודי מחקר (מתודולוגיה)  
2 נ"ז (1 ש"ש) קורס מתקדם בשיטות מחקר לפי דרישת מנחה
20 נ"ז (10 ש"ש) קורסי בחירה מתוך המגמה, מתוכם 4 נ"ז מחוץ למגמה (רשות)
כתיבת עבודה סמינריונית בתוך המגמה
כתיבת עבודת גמר (עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי): על העבודה המחקרית להכיל מרכיב תיאורטי ומרכיב מחקרי.  

המחקר יכול להתבצע בכל אחת מהפרדיגמות המחקריות המקובלות - עיונית, כמותית, או איכותנית (בשילוב מתודות שונות).  מתכונת אידיאלית לעבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי היא מתכונת של מאמר המותקן לפרסום בכתב-עת אקדמי.

הצעת מחקר

את הצעת המחקר מגיש/ה התלמיד/ה לראש המגמה באמצעות מזכירות תלמידים. הצעה זו מועברת רק לאחר אישור וחתימה של המנחה על גבי השער של הצעת המחקר, ותועבר לעיונו של חברה איש סגל אחר במגמה לשם קריאה ומתן הערות להצעה ולאישורה. ההצעה תוחזר למזכירות למילוי טופס אישור הצעת מחקר ותישלח חזרה למנחה ולתלמיד. 

הצעת מחקר תכלול

 • שער (כולל אישור של המנחה על גבי השער)
 • תקציר (לא יותר מעמוד)
 • רקע תאורטי, סיכום תמציתי וראשוני של הידע המחקרי בתחום, כולל ביבליוגרפיה ראשונית. הצדקת עריכת המחקר – שאלת/שאלות המחקר ו\או השערות. .
 • שיטת ביצוע המחקר המתוכנן. 
 • שיטת עיבוד הנתונים הצפויה. 
 • לוח זמנים צפוי.
 • רשימה ביבליוגרפית קצרה ומסודרת. הרשימה תהיה כתובה באופן שיטתי בהתאם לאחד הפורמטים הביבליוגרפים המקובלים (למשל APA)

נוהל כתיבת עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי (תזה)

מטרת העבודה היא לאפשר לסטודנטים התנסות ראשונית בחשיבה מחקרית ובביצוע פרויקט מחקרי אמפירי או עיוני. 

היקף העבודה

 • אורך הצעת תזה – 8-10 עמודים ברווח כפול (כולל ביבליוגרפיה ראשונית). 
 • היקף התזה הכתובה (לא כולל לוחות, תרשימים, שקלוטים, נספחים וביבליוגרפיה) יהיה בין 6,000 ל 15,000 מילים. 
  העבודה (כולל הערות וביבליוגרפיה) תהיה בהיקף של 40 - 80 עמודים (ברווח כפול). תרשימים, תמונות, לוחות ונספחים טקסטואליים, הנדרשים בנושאים מסוימים, לא יובאו במניין עמודים זה. חריגות אפשריות יהיו באישורם של המנחה האישי וראש המגמה.
 • העבודה תיכתב בעברית. תלמידים המבקשים לכתוב את העבודה בשפה שאינה עברית יפנו לקבל את הסכמת המנחה.
  לפני הדפסת העבודה ומסירתה יש להקפיד על הפרטים הבאים:
  דף שער בעברית ובאנגלית :
  האוניברסיטה העברית בירושלים
  המגמה לחינוך יהודי 238
  עבודת סמינריונית בעלת אופי מחקרי - תזה מ.א.
  נושא העבודה
  מגיש/ה
  מס' זהות
  שם מנחה
  מוגש בחודש, שנה

תקציר בעברית ובאנגלית כדף נפרד מהעבודה. 
העבודה מוגשת למזכירות ב- 3 עותקים מודפסים ומשלוח קובץ Word/PDF.
העבודה תיקרא ע"י המנחה וע"י קורא נוסף, שייקבע ע"י הוועדה ללימודים מתקדמים.

סגירת התואר

עם קבלת הציון האחרון לתואר, על התלמיד/ה לפנות לרכזת מגמה כדי להתחיל את הליך סגירת התואר.

הציון הסופי בלימודי תואר מ.א, הוא ממוצע משוקלל של מספר מרכיבים על-פי מסלול הלימודים:
 50% ממוצע משוקלל של ציוני הקורסים
15% עבודה סמינריונית
35% עבודת הגמר
100% סה"כ

 

מסלול לא מחקרי (ללא תזה)

מסלול לא מחקרי (ללא תזה), מטרתו להרחיב ולהעמיק את ההשכלה האקדמית על היבטיה המקצועיים והעיוניים כאחד.

היקף הלימודים במסלול זה הוא 18 שעות שנתיות (ש"ש), 36 נקודות זכות (נ"ז) החל לנרשמים חדשים משנה"ל תש"ף 2020.

4 נ"ז  (2 ש"ש) קורסי חובה  במגמה.
4 נ"ז (2 ש"ש) לימודי מחקר (מתודולוגיה)  
28 נ"ז (14 ש"ש) קורסי  בחירה מתוך המגמה, מתוכם 4 נ"ז מחוץ למגמה (רשות)
כתיבת 2 עבודות סמינריונית: חובה אחת במגמה והשניה רשות מחוץ לחוג.

סגירת התואר

עם קבלת הציון האחרון לתואר, על התלמיד/ה לפנות לרכזת מגמה כדי להתחיל את הליך סגירת התואר.

הציון הסופי בלימודי תואר מ.א, הוא ממוצע משוקלל של מספר מרכיבים על-פי מסלול הלימודים:
60% ממוצע משוקלל של ציוני הקורסים
40% שתי עבודות סמינריוניות
100% סה"כ

 

רִקְמה – תכנית של רב-קוליות , מנהיגות וקהילה בחינוך יהודי

ראש מסלול

פרופ' מיכל מושקט-ברקן

על התכנית

תכנית מנהיגות מטעם ההיברו יוניון קולג' המתמחה בפלורליזם וקהילה וכוללת תואר שני מטעם מרכז מלטון לחינוך יהודי בבית הספר לחינוך ע"ש שלמה (סימור) פוקס באוניברסיטה העברית.

תכנית רִקְמָה מכשירה נשות ואנשי חינוך לחדשנות בחינוך וקהילה, הובלת התחדשות התרבות היהודית-ישראלית, חיבור בין חלקיה השונים של החברה הישראלית ושל העם היהודי על תפוצותיו.

משתתפי התכנית

התכנית מיועדת לכל מי שרוצה לקחת חלק בקהילה לומדת, המאופיינת בשיח אינטלקטואלי ורפלקטיבי ברמה גבוהה.

 מוזמנות ומוזמנים לפנות - העוסקים בחינוך, ניהול והוראה, הנחיית קבוצות ובתי מדרש, התחדשות יהודית-ישראלית ושליחים חוזרים.

מבנה התכנית

הלימודים יתקיימו בירושלים במשך שנתיים בימי רביעי

בין השעות 18:00-8:30 בקמפוס של הקולג', וכן באוניברסיטה העברית.

הלימודים כוללים רכיבים קהילתיים כגון סוף שבוע משותף, ערבי תרבות, ימי קהילה, סיורים, וסמינרים מרוכזים.

מלגות

70% מלגות שכר לימוד למתאימים.

בין המרצים

הרבה טליה אבנון בנבנישתי • ד"ר מיכאל גיליס

פרופ' רוחמה וייס • ד"ר חגית הכהן וולף • ד"ר אריאל לוינסון וניר עמית

ד"ר יונתן מירויס • הרב נעמה קלמן • פרופ' דליה מרקס • ד"ר מיכאל מרמור

פרופ' אבינעם רוזנק • ד"ר אילון שוורץ • ד"ר אהרון דישטר • ד"ר אלמוג בהר

לפרטים נוספים ומידע על תנאי הקבלה

חפצי אוזן נחמני - rikmahuc@gmail.com • 054817310

ראש התכנית

פרופ' מיכל מושקט ברקן

 

עמיתי מלטון תכנית מצטיינים: מסלול הגות ומחשבה יהודית חינוכית

ראש המסלול

פרופ' אבינועם רוזנק

על התכנית

המסלול להגות יהודית חינוכית מיועד למצטייני תואר ראשון בתחומים של מחשבת ישראל ומדעי היהדות השואפים להוביל שינוי בתפיסות של היהדות והחינוך והמעוניינים להעמיק בזיקה בין ההגות היהודית לשאלות עקרוניות ומעשיות של הזהות והחינוך היהודי בימינו.

 • המסלול יכלול לימודים במגמה לחינוך יהודי ובחוגים רלוונטיים במדעי הרוח.
 • מסיימי התכנית יזכו בתואר MA בחינוך במגמה לחינוך יהודי ותעודה של עמיתי מלטון.
 • התכנית תקיים פעילות אקדמית, תרבותית וחברתית מיוחדת.
 • הלימודים יתקיימו ביום אחד מרוכז בשבוע (רביעי) במשך שנתיים.
 • המשתתפים יהיו זכאים למלגה של 50% מגובה שכר הלימוד.

התכנית פתוחה לסטודנטים וסטודנטיות מצטיינים עם רקע בהגות יהודית ו/או בפעילות חינוכית יהודית, בעלי ציון ממוצע של 85 ומעלה. מועמדים ראויים יוזמנו לראיון אישי עם ראשי התכנית.

מבנה לימודים

 • מסלול לא מחקרי - היקף תכנית 38 נ"ז + 2 עבודות סמינריוניות (ניתן אחת מחוץ למגמה)
  קורסי ציטוט: בשנה א' - ב ניתן לממש עד 4 נ"ז 
  קורסי בחירה מחוץ לחוג:  עד 6 נ"ז במהלך שנתיים.  כל קורס ברמת מוסמך ולא כולל קורסי שפה. 
 • מסלול מחקרי -  היקף תכנית 32 נ"ז + 1 עבודה סמינריונית במגמה + עבודת תזה
  קורסי ציטוט: בשנה א' - ב ניתן לממש עד 4 נ"ז 
  קורסי בחירה מחוץ לחוג:  עד 6 נ"ז במהלך שנתיים.  כל קורס ברמת מוסמך ולא כולל קורסי שפה. 

סטודנטים שיתקבלו בשנה ב' למסלול המחקרי יוכלו לבחור קורס נוסף מחוץ לחוג, בתיאום ובאישור מנחה/יועץ אקדמי.

לפרטים נוספים

פרופ' אבינועם רוזנק

חדר 500 | בית הספר לחינוך על שם שלמה (סימור) פוקס

02-5882064

Avinoam.Rosenak@mail.huji.ac.i

עמיתי מלטון תכנית מצטיינים: מסלול יזמות חברתית בחינוך היהודי

ראש המסלול

ד"ר יונתן מירוויס

על התכנית

המסלול ליזמות חברתית מיועד למצטייני תואר ראשון השואפים להיות פורצי דרך כיזמים חברתיים בתחום של חינוך יהודי והמבקשים לרכוש כלים של יזמות וניהול.

 • הלימודים יכללו קורסים במגמה לחינוך יהודי וקורסים המשיקים ליזמות חברתית בחוגים אחרים במדעי החברה
 • מסיימי התכנית יזכו בתואר MA בחינוך במגמה לחינוך יהודי ובתעודה ביזמות וניהול בחינוך יהודי.
 • התכנית תקיים פעילות אקדמית, תרבותית וחברתית מיוחדת.
 • הלימודים יתקיימו ביום אחד מרוכז בשבוע (רביעי) במשך שנתיים.
 • המשתתפים יהיו זכאים למלגה של 50% מגובה שכר הלימוד.

התכנית פתוחה לסטודנטים וסטודנטיות מצטיינים עם רקע בהגות יהודית ו/או בפעילות חינוכית יהודית, בעלי ציון ממוצע של 85 ומעלה. מועמדים ראויים יוזמנו לראיון אישי עם ראשי התכנית.

מבנה לימודים

 • מסלול לא מחקרי – היקף תכנית 38 נ"ז + 2 עבודות סמינריוניות (ניתן אחת מחוץ למגמה) מתוכם:
  16 נ"ז קורסי ליבה בהתמחות ביזמות
  10 נ"ז קורסי חובה: 2 בשנה א ו 3 בשנה ב'          
  עד 4 נ"ז מקורסי בחירה המוצעים בתחחום בשנה א, ועוד 2 נ"ז בשנה ב'
  קורסי בחירה מחוץ לחוג ניתן לממש עד 6 נ"ז במהלך הלימודים (כל קורס ברמת מוסמך ולא כולל קורסי שפה)
 • מסלול מחקרי - היקף תכנית 32 נ"ז + 1 עבודה סמינריונית במגמה + עבודת תזה
  16 נ"ז קורסי ליבה בהתמחות ביזמות
  10 נ"ז קורסי חובה: 2 בשנה א ו 3 בשנה ב'          
  עד 4 נ"ז מקורסי בחירה המוצעים בתחחום בשנה א, ועוד 2 נ"ז בשנה ב'
  קורסי בחירה מחוץ לחוג ניתן לממש עד 6 נ"ז במהלך הלימודים (כל קורס ברמת מוסמך ולא כולל קורסי שפה)

סטודנטים שיתקבלו* לשנה ב למסלול המחקרי יוכלו לבחור קורס נוסף מחוץ לחוג, בתיאום ובאישור ד"ר יונתן מירוויס.

 לפרטים נוספים

ד"ר יונתן מירוויס 

חדר 430 | בית הספר לחינוך על שם שלמה (סימור) פוקס

02-5881294

jonathan.mirvis@mail.huji.ac.il

מערכת לימודים תש"ף

תואר שני בחינוך יהודי: מרחוק ומקרוב (מקוון ובאנגלית)

תנאי קבלה וסדרי הרשמה

 • רשאים להגיש את מועמדותם ללימודי מוסמך בחוג לחינוך תלמידים שסיימו את לימודי התואר הראשון בציון 80 לפחות. 
 • תלמידים שטרם סיימו חובותיהם לתואר הראשון, בקשתם תדון לפי ממוצע ביניים של 80 לפחות. אין ציון הקבלה המינימאלי הנדרש מבטיח קבלה - הדבר תלוי במספר המועמדים ביחס למספר המקומות בכל מגמה.

השלמות

 • תלמידים שאינם בוגרי החוג לחינוך או חוגים במדעי היהדות יחוייבו בלימודי השלמה על מנת להבטיח השתלבות מוצלחת בלימודי המגמה. חובות לימודי ההשלמה נמסרות לכל סטודנט עם קבלתו ללימודים. קורסי ההשלמה אינם חלק ממכסת הלימודים לתואר מ.א וחובה לסיימם עד תום שנת הלימודים הראשונה. 
 • תלמידים מחו"ל – פטור בעברית:  הרמה המינימלית בשביל קבלה היא רמה ד', לימודים עד הפטור בעברית ניתן להשלים במהלך לימודי התואר.

ההרשמה מתבצעת בשתי רמות בו זמנית

ברמה אוניברסיטאית

תלמידים שלמדו בארץ נרשמים במדור לרישום ולקבלת תלמידים של האוניברסיטה העברית באמצעות הרישום המקוון באתר האוניברסיטה העברית - יש לצרף מסמכים על פי הדרישות המופיעות באתר.

ברמת בית הספר לחינוך

באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים חתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה למד, הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר.

לתשומת לבכם - לא יטופלו בקשותיהם של מועמדים שלא השלימו את שני הליכי ההרשמה ולא צירפו את כל המסמכים הנדרשים

מועמדים שלמדו את התואר בחו"ל

מועמדים שלמדו את התואר בחו"ל מתבקשים להירשם במדור רישום וקבלת תלמידים מחו"ל. ניתן לפנות ליועצים של מדור רישום וקבלה תלמידים מחו"ל למידע נוסף.

תאריכי הרשמה

03.03.2019 - 31.07.2019 (רישום במועד מאוחר יותר יתאפשר באישור מיוחד). 

סגל אקדמי

טפסים

צור קשר

רכזת המגמה: אתי גרשון כהן
טלפון: 02-5881282
דוא"ל: etige@savion.huji.ac.il

ראש מגמה אקדמי:  ד"ר יונתן מירוויס
טלפון: 02-5881294
דוא"ל: msmirirvis@gmail.com