הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית בלימודי המוסמך

הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית בלימודי המוסמך ( מצ"ב קובץ ) .